Topic-icon Bardzo proszę o tłumaczenie z języka rosyjskiego.

1 rok 2 tygodni temu #30034 przez Ewa Sypek
Będę wdzięczna za tłumaczenia aktów urodzeń.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 2 tygodni temu - 1 rok 2 tygodni temu #30037 przez Stanisław Jegier
Miasto Częstochowa. Działo się w mieście Częstochowa 22.09. /04/10./1890 r. o godz. 4 po południu. Zjawił się Mieczysław Zborowski prywatny powiernik, lat 39 , żyjący w Cz-wie, w towarzystwie Józefa Ginalskiego, lat 66 i Antoniego Chmrozinskiego, lat 50, obaj obywatele żyjący w Cz-wie i okazał nam noworodka płci żeńskiej i oświadczył, że urodził się on w Cz-wie 23.01. /04.02./ br. o godz. 8 rano z prawnej jego żony Eleonory z d. Stachlewska, lat 28. Noworodkowi na chrzcie w dniu dzisiejszym ksiądz... nadał imię Zofia Eleonora, a chrzestnymi byli Romuald Wyszatski i Kazimiera Szaniawska. Opóźnienie aktu powstało z przyczyn rodzinnych ze strony ojca.
Akt ten został przeczytany i przez wszystkich podpisany.

Dopisek. Zofia, Eleonora Zborowska zawarła w dniu 16/29. 10. 1913 r. w parafii św. Zygmunta związek małżeński z Zygmuntem, Mieczysławem Białobrzeskim.
COM_KUNENA_THANKYOU: Ewa Sypek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 2 tygodni temu #30039 przez awm; awm
Prywatny powiernik – inaczej:

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ [ dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19308 ]
ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ - в России XIX – ачала XX вв. частный адвокат по гражданским и уголовным делам. В отличие от присяжных поверенных Ч.п. имели право выступатьтолько в тех судах, от которых получили свидетельство – разрешение на эту деятельность.

PRYWATNY PEŁNOMOCNIK w Rosji XIX – początku XX wieków — Adwokat prywatny w sprawach cywilnych i karnych. W odróżnieniu ot pełnomocników przysięgłych pełnomocnicy prywatni mieli prawo występować w tych sądach, które wydały im na to licencję – zgodę na taka działalność.

ПРИСЯ́ЖНЫЙ ПОВЕ́РЕННЫЙ. [ ru.wikipedia.org/wiki/Присяжный поверенный]
ПРИСЯ́ЖНЫЙ ПОВЕ́РЕННЫЙ – адвокат в Российской империи при окружном суде или судебной палате. Звание существовало в период с 1864 и по 1917 год.

PEŁNOMOCNIK PRZYSIĘGŁY – W Imperium Rosyjskim adwokat przy sądzie okręgowym lub przy izbie sądowniczej. Tytuł ten istniał w okresie od 1864 do 1917 roku włącznie.
COM_KUNENA_THANKYOU: Ewa Sypek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 tydzień temu #30044 przez Stanisław Jegier
764. Działo się w Cz-wie w parafii św. Zygmunta 26.05. /07.06./ 1898 r. o godz. 3 po południu.
Zjawił się Mieczysław, Franciszek Zborowski sądowy obrońca, obywatel. lat 46, żyjący w Cz-wie, w towarzystwie Feliksa Szaniawskiego, adwokata lat 48 i Andrzeja Malika, służącego, lat 30, obaj żyjący w Cz-wie i okazał nam noworodka płci męskiej i oświadczył, że urodził się on w Cz-wie 16. /28./ maja br. o godz. 9 rano z jego prawnej żony Eleonory zd. Stachlewska, lat 36. Noworodkowi na chrzcie w dniu dzisiejszym ksiądz... dał imię Feliks, Józef a chrzestnymi byli Feliks Szaniawski i Franciszka Wisławska.
Dalej o podpisaniu aktu.
COM_KUNENA_THANKYOU: Ewa Sypek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 tydzień temu #30046 przez Stanisław Jegier
1714.Działo się w mieście Cz-wa, w parafii św. Zygmunta 13. /26. września/ 1901 r. o godz. 12 w południe. Zjawił się Mieczysław, Franciszek Zborowski, obywatel, lat 50, żyjący w Cz-wie, w towarzystwie Aleksandra Millera i Antoniego Krucińskiego, obaj obywatele, pełnoletni, żyjący w Cz-wie i okazał nam noworodka płci męskiej i oświadczył, że urodził się on w Cz-wie 30.08 / 12. 09./ br. o godz. 12 w południe, z jego prawnej żony Eleonory z d. Stachlewska, lat 40. Noworodkowi na chrzcie w dniu dzisiejszym ksiądz... dał imiona Michał, Wawrzyniec, a chrzestnymi byli Wawrzyniec Stachlewski i Czesława Zborowska.
Dalej o podpisaniu aktu.
COM_KUNENA_THANKYOU: Ewa Sypek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 tydzień temu #30047 przez Stanisław Jegier
1636. Działo się w mieście Cz-wa, w parafii św. Zygmunta 23.10. /4.11./ 1899 r. o godz. 3 po południu. Zjawił się Mieczysław Zborowski prywatny powiernik /pełnomocnik/, lat 48, żyjący w Cz-wie, w towarzystwie Aleksandra Beze, prywatnego powiernika, lat 39 i Aleksandra Millera, obywatela, lat 41, obaj z Cz-wy i okazał nam noworodka płci żeńskiej i oświadczył, że urodził się on w Cz-wie 30.8. /11.9./ br, o godz. 9 rano, z jego prawnej żony Eleonory z d. Stachlewska, lat 38. Noworodkowi na chrzcie w dniu dzisiejszym ksiądz.... nadał imiona Jadwiga, Maria a chrzestnymi byli Aleksander Beze i Maria Beze.
Dalej o podpisaniu aktu.
COM_KUNENA_THANKYOU: Ewa Sypek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 tydzień temu #30054 przez Stanisław Jegier
528. Działo się w mieście Cz-wa, w parafii św. Zygmunta 05. /17./ czerwca 1893 r o godz. 6 po południu. Zjawił się Mieczysław Zborowski, prywatny powiernik, lat 42, żyjący w Cz-wie, w towarzystwie Józefa Zborowskiego, notariusza, lat 59 i Feliksa Szaniawskiego prywatnego powiernika, lat 43, obaj żyjący w Cz-wie i okazał nam noworodka płci żeńskiej i oświadczył, że urodził się on w Cz-wie 24.10. /05.11./ 1892 r o godz. 9 rano, z jego prawnej żony Eleonory z d. Stachlewska, lat 32. Noworodkowi na chrzcie w dniu dzisiejszym ksiądz... dał imię Elżbieta a chrzestnymi byli Józef Zborowski i Kazimiera Szaniawska. Opóźnienie spisania aktu nastąpiło z przyczyn rodzinnych ojca dziecka.
Dalej o podpisaniu aktu.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.627 s.