Topic-icon Tłumaczenie aktów z rosyjskiego

2 lata 8 miesiąc temu #22842 przez Elżbieta Kowalska
..jestem w trakcie. Prosze zajrzeć do wiadomości prywatnych.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu - 2 lata 8 miesiąc temu #22845 przez Elżbieta Kowalska
Nr 48. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 5/17.03.1872 r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Wojciech Orzeszyna, lat 38, osiedleniec, zamieszkały w Ganie, w obecności Franciszka Orzeszyny, lat 50 i Franciszka Gemke(?), tyle samo lat (?), osadników, zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Ganie, wczorajszego dnia, o godzinie 4:00 rano, z jego żony Kunegundy urodzonej Zadworna, lat 27. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Józefa, a rodzicami jego chrzestnymi byli Maciej Kościelny i Marianna Matusczyk . Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany i dlatego przez nas podpisany, bo oświadczający i świadkowie są niepiśmienni
*) Tak napisano - Matysczyk

Nr 153. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 22.10./3.11.1872 r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Baltazar Orzeszyna, lat 38, osiedleniec, zamieszkały w Ganie, w obecności Franciszka Orzeszyny, lat 50 i Franciszka Popczyka, tyle samo lat osadników, zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Ganie, wczorajszego dnia, o godzinie 3:00 po południu, z jego żony Marianny urodzonej Pecyna, lat 36. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Marianna, a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Orzeszyna i Kunegunda Orzeszyna . Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany i dlatego przez nas podpisany, bo oświadczający i świadkowie są niepiśmienni


Nr 127. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 15/27.07.1874 r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Piotr Orzeszyna, lat 45, rolnik, zamieszkały w Ganie, w obecności Michała Tochymskigo(?), lat (?) i Antoniego Kałwaka, lat 45, rolników, zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia 10/22.07.tegoż roku, o godzinie 10:00 wieczorem, z jego żony Franciszki urodzonej Kłak, lat 45. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Magdalena, a rodzicami jego chrzestnymi byli Jan (?) i Petronela Włodarska . Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, tylko przez nas podpisany został.


Nr 185. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 20.10./1.11.1874 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się osobiście Wojciech Orzeszyna, lat 43, rolnik, zamieszkały w Ganie, w obecności Stanisława Kryka, lat 47 i Franciszka Gemke(?), lat 50, rolników, zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia 18/30.10. tegoż roku, o godzinie 5:00 wieczorem, z jego żony Kunegundy urodzonej Zadworna, lat 45. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Marianna, a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Orzeszyna i Marianna Kościelna. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, tylko przez nas podpisany został.


Nr 75. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 15/27.07.1875 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się Baltazar Orzeszyna, lat 40, rolnik, zamieszkały w Ganie, w obecności Franciszka Orzeszyny, lat 50 i Franciszka Popczyka, lat 60, rolników, zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia 11/23.05.tegoż roku, o godzinie 6:00 po południu, z jego żony Marianny urodzonej Pecyna, lat 36. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Wincenty, a rodzicami jego chrzestnymi byli Wincenty Dzięcioł i Józefa Matyja. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, tylko przez nas podpisany został.

Panie Wojciechu, akt nr 94 poprawiony - przepraszam!
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #22851 przez Wojciech Orzeszyna
COM_KUNENA_THANKYOU: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #22856 przez Elżbieta Kowalska
Nr 122. Gana. Działo się w Praszce, dnia 2/14.11.1884 r., o godzinie 8:00 rano. Stawili się osobiście Tomasz Pielgrzym, lat 54 i Wawrzyniec Dorczyński, lat 38, rolnicy zamieszkali w Ganie i oświadczyli, że dnia 31.10./12.11., tegoż roku, o godzinie 10:00 wieczorem, umarła we wsi Gana , Józefa Orzeszyna, 2 lata mająca, urodzona i zamieszkała we wsi w Gana, córka Balcera i Marianny urodzonej Pecyna, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefy Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 24. Gana. Działo się w Praszce, dnia 12/25.02.1915 r., o godzinie 8:00 rano. Stawili się Aleksy Matuszczyk, lat 53 i Józef Dorczyński, lat 40, obaj rolnicy zamieszkali w Ganie i oświadczyli, że dnia 10/23.02., tegoż roku, o godzinie 9:00 wieczorem, umarł we wsi Gana, Adam Orzeszyna, 7 miesięcy mający, urodzony w Ganie i tamże u rodziców rolników zamieszkały, syn żyjących Adama i Katarzyny urodzonej Matuszczyk, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Adama Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, tylko przez nas podpisany został.

Nr 16. Gana. Działo się w Praszce, dnia 11/24.01.1905 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Józef Dorczyński, lat 25 i Józef Polak, lat 43, obaj rolnicy zamieszkali w Ganie i oświadczyli, że dnia 9/22.01., tegoż roku, o godzinie 8:00 wieczorem, umarł we wsi Gana, Franciszek Orzeszyna, 3 dni mający, urodzony w Ganie i tamże u rodziców rolników zamieszkały, syn żyjących Walentego i Józefy urodzonej Krawczyk, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Franciszka Orzeszyny, akt ten obecnym przeczytany, przez nich i przez nas podpisany został
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #22865 przez Jarosław Żukow

Wojciech Orzeszyna napisał:

Elżbieta Kowalska napisał: Nr 94. Gana. Działo się w Praszce dnia 23.09./5.10.1874 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Franciszek Orzeszyna, lat 50 i Stanisław Kryk(?), lat 40, rolnicy zamieszkali w Ganie i oświadczyli, że dnia 21.09./3.10. tegoż roku, o godzinie 7:00 wieczorem, umarł we wsi Gana Walenty Orzeszyna, lat 3 mający, zamieszkały i urodzony w Ganie, syn Wojciecha i Kunegundy, urodzonej Zadworna, rolników. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefa Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany i dlatego przez nas tylko podpisany został.

Rozumiem, że chodzi o Józefa? :)


Niestety nie chodzi o Józefa, tylko o Józefę córkę Wojciecha i Kunegundy.

Jaromir
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 8 miesiąc temu #22870 przez Jarosław Żukow
75. Sołtysy
Działo się we wsi Ożarów 05/17.06.1894r. o godz.12 w południe.
Stawił się osobiście Stanisław Lewicki, rolnik z Sołtysów, l.21, w towarzystwie Walentego Owczarka l.30, i Walentego Nowaka l.40, oboje rolników z Sołtysów, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Sołtysy 29.05/10.06. roku bieżącego o godz.8 rano z jego małżonki Wiktorii urodzonej Hadryś l.20.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Apoloniusza Kukowskiego, administratora tutejszej parafii, nadano imię Eleonora, a rodzicami chrzestnymi zostali Walenty Owczarek i Jadwiga Nowak z Sołtysowa. Akt ten oświadczającemu i niepiśmiennym świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany.

37. Kowale
Działo się w Praszce 02/14.05.1895r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Aleksego Matuszczyka l.35, i Wawrzyńca Gorczyńskiego l.45, oboje rolników zamieszkałych w Ganie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Walentym Orzeszyną, l.34, wdowcem po zmarłej żonie Zofii Orzeszynie zmarłej 14/26.01. roku bieżącego we wsi Gana, rolnikiem zamieszkałym w Ganie, urodzonym w Ganie, synem Franciszka i Ewy urodzonej Pietrzyńska małżonków Orzeszynów rolników już zmarłych, i Józefą Krawczyk, panną, l.28, służącą, zamieszkałą w Kowalach, urodzoną we wsi Wierzbie, parafii Ożarowskiej, córką Leona i Antoniny urodzonej Polak małżonków Krawczyków rolników już zmarłych.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 16/28, 23.04/05.05, 30.04/12.05. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Antoni Korzubski, wikary parafii Praszka. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

129. Gana
Działo się w Praszce 15/28.08.1914r. o godz.9 rano.
Stawili się Marcin Dorczyński l.50, i Józef Dorczyński l.34, oboje rolnicy zamieszkali w Ganie, i oświadczyli że 13/26.08. bieżącego roku o godz.14, zmarła we wsi Gana, Władysława Orzeszyna, 6 miesięcy mająca, urodzona w Ganie i tamże przy matce robotnicy zamieszkała, córka Józefy Orzeszyny niezamężnej, panny.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Władysławy Orzeszyny, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

140. Gana
Działo się w Praszce 11/23.11.1868r. o godz.10 rano.
Stawili się Jan Pietrzyński l.40, i Franciszek Matyja l.??, gospodarzy zamieszkałych w Ganie, i oświadczyli że dnia wczorajszego o godz.4 rano, zmarła Julianna Orzeszyna, pół roku mająca, urodzona i zamieszkała w Praszce, córka Piotra i Franciszki Kłak gospodarzy.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Julianny, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

8. Strojec
Działo się w Praszce 06/18.01.1872r. o godz.10 rano.
Stawili się Jan Pokorski l.40, i Wojciech Olejnik tyleż lat mający, chłopi zamieszkali w Strojcu, i oświadczyli że dnia wczorajszego o godz.10 rano, zmarł Stanisław Olejnik, l.70, zamieszkały i urodzony w Strojcu, syn Tomasza i Jadwigi małżonków Olejników chłopów.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Stanisława, akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #22890 przez Elżbieta Kowalska
Nr 152. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 28.11/11.12.1903 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Paweł Pawlak, lat 40 i Onufry Popczyk, lat 43, obaj rolnicy, w Ganie zamieszkali i oświadczyli, że dnia 25.11./8.12., tegoż roku, o godzinie 11:00 rano, umarł we wsi Gana, Piotr Orzeszyna, lat 80, wycużnik, zamieszkały i urodzony w Ganie, syn nieznanych z imienia i nazwiska rodziców już nieżyjących. Zostawił po sobie owdowiała żonę Franciszkę urodzoną Kłak. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Piotra Orzeszyny, akt ten obecnym i niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 69. Szyszków. Działo się w osadzie Praszka, dnia 30.05/12.06. 1907 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Franciszek Dziubiński, lat 40 i Walenty Pychyński, lat 60, obaj rolnicy, zamieszkali w Szyszkowie i oświadczyli, że dnia 28.05./10.06. tegoż roku, o godzinie 9:00 rano, umarł we wsi Szyszków, Stanisław Orzeszyna, lat 47, robotnik, zamieszkały w Szyszkowie, urodzony we wsi Gana, tutejszej parafii, syn zmarłych Kacpra i Marianny małżonków Orzeszynów. Zostawił po sobie owdowiała żonę Katarzynę, urodzoną Krzemińska. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stanisława Orzeszyny, akt ten obecnym i niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 121. Strojec. Działo się w osadzie Praszka, dnia 9/22.06.1902 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Tomasz Jabłoński, lat 40 i Bartłomiej Krzemiński, lat 50, rolnicy zamieszkali w Strojcu i oświadczyli, że dnia 7/20.06., tegoż roku, o godzinie 8:00 wieczorem, umarł we wsi Strojec, Stanisław Orzeszyna, 6 tygodni mający, urodzony w Strojcu i tamże u rodziców zamieszkały, syn Wincentego i Bronisławy urodzonej Kaczmarek, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stanisława Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 20. Strojec. Działo się w osadzie Praszka, dnia 5/18.01.1902 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Piotr Orzeszyna, lat 32 i Mikołaj Gajda, lat 30, obaj robotnicy zamieszkali w Strojcu i oświadczyli, że dnia 3/16.01., tegoż roku, o godzinie 9:00 wieczorem, umarła we wsi Strojec, Józefa Orzeszyna, 1 rok i 3 miesiące mająca, urodzona w Strojcu i tamże u rodziców zamieszkały, córka żyjących Jana i Julianny urodzonej Jonczyk, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefy Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 59. Strojec Działo się w parafii Praszka, dnia 29.01./11.02.1901 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Jakuba Jabłońskiego, lat 36 i Antoniego Zająca, lat 30, obu rolników zamieszkałych we wsi Strojec, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Wincentym Orzeszyną , kawalerem, żołnierzem rezerwy, lat 25, zamieszkałym przy ojcu i urodzonym we wsi Gana, synem żyjącego Balcera i zmarłej Marianny urodzonej Pecyna, małżeństwa Orzeszynów, wycużników
i Bronisława Kaczmarek , panną, lat 17, zamieszkałą przy rodzicach we wsi Strojec, urodzoną we wsi i parafii Żytniów, córką żyjących Edwarda i Apolonii, urodzonej Werner, małżonków Kaczmarków, robotników.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 14/27, 21.01./3.02 i 28.01./10.02 tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Wojciech Rusi, wikary praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu - 2 lata 7 miesiąc temu #22913 przez Elżbieta Kowalska
Nr 6. Gana. Działo się w parafii Praszka, dnia 7/19.01. 1897 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Walentego Orzeszyny, lat 36 i Antoniego Koja, lat 53, robotnika, obu rolników zamieszkałych w Ganie, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Piotrem Matuszczykiem, kawalerem, żołnierzem rezerwy, lat 25, przy ojcu zamieszkałym i urodzonym w Ganie, synem żyjącego Aleksego i zmarłej Marianny urodzonej Mateusiak, małżonków Matuszczyków, rolników
i Marianna Orzeszyną, panną, lat 22, zamieszkałą przy rodzicach i urodzoną w Ganie, córką Wojciecha i Kunegundy urodzonej Zadworna, małżonków Orzeszynów, rolników.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 15/27.12./27.12., 22.12./3.01. i 29.12./10.01.1896/1897 r. Nowożeńcy oświadczyli, że zawierali umowę przedślubną przed wieluńskim notariuszem Stanisławem Bzowskim, dnia 31.12.1896 r./12.01.1897 r. wg rejestru 1862. Ślub udzielił ks. Wojciech Rusin, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nas, za wyjątkiem panny młodej, podpisany został.

Nr 76. Gana. Działo się w parafii Praszka, dnia 16/29.10. 1900 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Stefana Patyka, lat 34 zamieszkałego we wsi Wygiełdów, tutejszej parafii i Stanisława Orzeszyny, lat 34, zamieszkałego we wsi Gana, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Józefem Jaroniem, kawalerem, lat 28, zamieszkałym przy rodzicach i urodzonym we wsi Szyszków, tutejszej parafii, synem żyjących Piotra i Marianny, urodzonej Dobranowska, małżonków Jaroniów,rolników
i Katarzyna Orzeszyną, lat 20, panną, zamieszkałą przy rodzicach i urodzoną w Ganie, córką Wojciecha i Kunegundy urodzonej Zadworna, małżonków Orzeszynów, rolników.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 10/23, 17/30 i 24.09./7.10 tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Wojciech Rusin, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich, podpisany został.

Nr 26. Strojec Działo się w parafii Praszka, dnia 17/29.01. 1893 r., o godzinie 1:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Wojciecha Kordelasińskiego, organisty, lat 40 i Józefa Patyka, zakrystiana, lat 54, obu rolników zamieszkałych w Praszce, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Piotrem Orzeszyną, kawalerem, lat 27, urodzonym we wsi Gana, tutejszej parafii i tamże u ojca rolnika zamieszkałym, synem żyjącego Baltazara Orzeszyny i zmarłej jego żony Marianny urodzonej Pecyna, małżonków Orzeszynów,.
i Marianna Jończyk , panną, lat 20 i 7 miesięcy, urodzoną w Strojcu i tamże u matki robotnicy zamieszkałą, córką Grzegorza Jończyka, już zmarłego i żyjącej jego zony Rozalii urodzonej Krzemińska, małżonków Jończyków.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 13/15, 10/22 i 17/29.01. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od matki panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Leonard Kobusewicz, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nas i pierwszego świadka podpisany, nowożeńcy i drugi świadek niepiśmienni.

Nr 58. Strojec Działo się w parafii Praszka, dnia 1/13.10. 1897 r., o godzinie 11:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Antoniego Krupy, lat 38, rolnika i Józefa Jończyka, lat 33, robotnika, obu zamieszkałych w Strojcu, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Janem Orzeszyną, kawalerem, żołnierzem rezerwy, lat 27, robotnikiem, zamieszkałym i urodzonym w Ganie, tutejszej parafii, synem żyjącego Balcera i zmarłej Marianny urodzonej Pecyna, małżonków Orzeszynów,rolników
i Julianną Jończyk, panną, lat 19 i 8 miesięcy, robotnica, zamieszkałą przy matce i urodzoną w Strojcu, córką zmarłego Grzegorza i Rozalii urodzonej Krzemińska, małżonków Jończyków, robotników
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 7/19, 14/26 i 21.09./3.10. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od matki panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Wojciech Rusin, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez pierwszego świadka i nas podpisany.

Nr 102. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 4/17.08.1912 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Antoni Mieszkalski, lat 40 i Stanisław Szkudlarek, lat 35, obaj rolnicy, w Ganie zamieszkali i oświadczyli, że dnia 2./15.08., tegoż roku, o godzinie 2:00 po południu, umarła we wsi Gana, Stanisława Orzeszyna, l6 miesięcy mająca, urodzona w Ganie i tamże u rodziców rolników zamieszkała, córka żyjących Stanisława i Elżbieta urodzonej Szkudlarek, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stanisławy Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #22915 przez Wojciech Orzeszyna
COM_KUNENA_THANKYOU: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #22923 przez Elżbieta Kowalska
Nr 37. Gana. Działo się w parafii Praszka, dnia 24.10./5.11. 1888 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Wawrzyńca Dorczyńskiego, lat 40 i Walentego Orzeszyny, lat 27 , rolników we wsi Gana zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Piotrem Pawlakiem, lat 70, wdowcem po zmarłej we wsi Lachowskie dnia 17/29.11.1885 r. Mariannie urodzonej Dzięcioł, urodzonym i zamieszkałym we wsi Gana, synem zmarłych Michała i Heleny urodzonej Kościelna, małżonków Pawlaków.
i Ewa Orzeszyną, lat 60, wdową po zmarłym we wsi Gana dnia 1/13.04.1880 r. Franciszkiem Orzeszyną, urodzoną i zamieszkałą we wsi Gana, córką Sebastiana i Antoniny urodzonej Konieczna, małżonków Pietrzyńskich.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 9/21, 16/28 i 23.10./4.11 tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali żadnej umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Kwiryn Kaszubowski, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 32. Gana. Działo się w parafii Praszka, dnia 23.02./7.03. 1886 r., o godzinie 1:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Antoniego Matuszczyka, lat 40 i Wawrzyńca Dorczyńskiego, lat 35 , rolników we wsi Gana zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Michałem Jurą, lat 51, wdowcem po zmarłej we wsi Dalachów dnia 3/15.02. tegoż roku, Franciszką urodzoną Bienias, urodzonym i zamieszkałym we wsi Gana, synem Tomasza i Apolonii urodzonej Klimek, małżonków Jurów, rolników
i Józefą Orzeszyną, panna lat 19, urodzona i zamieszkałą we wsi Gana, córką zmarłego Franca i Ewy urodzonej Pietrzykowska, małżonków Orzeszynów, rolników.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym i rudnickim kościołach parafialnych w dniach 9/21, 16/28 i 23.02./7.03 tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od matki panny młodej obecnej osobiście przy akcie otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali żadnej umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Kwiryn Kaszubowski, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 19. Gana. Działo się w parafii Praszka, dnia 17/29.01. 1902 r., o godzinie 9:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Józefa Polaka, lat 40 i Franciszka Owczarka, lat 44, obu rolników zamieszkałych w Ganie, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Józefem Dorczyńskim, kawalerem, lat 21, rolnikiem urodzonym i zamieszkałym we wsi Gana, synem zmarłych Wawrzyńca i Marianny urodzonej Polak, małżonków Dorczyńskich
i Julianną Orzeszyną, panną, lat 18, zamieszkałą przy ojcu i urodzoną w Ganie, córką żyjącego Walentego i zmarłej Zofii urodzonej Pielgrzym, małżonków Orzeszynów, rolników.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 16/29, 23.12/5.01 i 30.12./12.01. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Wojciech Rusin, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nich, za wyjątkiem panny młodej i przez nas podpisany został.
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #22924 przez Wojciech Orzeszyna
COM_KUNENA_THANKYOU: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #22930 przez Elżbieta Kowalska
Nr 204. Wierzbie Działo się w osadzie Ożarów, dnia 3/16.12.1906 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się osobiście Jan Orzeszyna, rolnik, lat 20, robotnik dniówkowy, zamieszkały we wsi Wierzbie, w obecności Filipa Soboty, lat 40 i Franciszka Ochoty, lat 36, rolników zamieszkałych we wsi Wierzbie i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się we wsi Wierzbie, dnia 1/14.12. tegoż roku, o godzinie 2:00 po południu, z jego żony Mariany urodzonej Ciura, lat 20. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Stanisława a rodzicami jego chrzestnymi byli Jakub Białas i Agnieszka Stasiaczyk Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

Nr 30. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 15/27.01.1896 r., o godzinie 8:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Feliksa Kłaka, lat 40 i Walentego Orzeszyny, lat 36 obu rolników zamieszkałych w Ganie, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Tomaszem Owczarkiem, kawalerem, lat 26 i 1 miesiąc, zamieszkałym przy rodzicach i urodzonym w Ganie, synem Józefa i Katarzyny urodzonej Ptak, małżonków Owczarków, rolników
i Magdaleną Orzeszyną, panną, lat 21 i 6 miesięcy, zamieszkałą przy rodzicach i urodzoną w Ganie, córką Piotra i Franciszki urodzonej Kłak, małżonków Orzeszynów, rolników. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 31.12.ubiegłego roku/12.01., 7/19 i 14/26.01. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że zawierali umowę przedślubną u notariusza w mieście Wieluń Władysława Augustowa Porczyńskiego, dnia 2/14.01.1896 r. pod numerem 5. Ślubu udzielił ks. Antoni Korzybiński(?), wikary praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

Nr 50. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 9/21.01.1887 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Antoniego Smerda, lat 34 i Kazimierza |Szukały lat 45 rolników, we wsi Kowale zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Mikołajem Szukałą, kawalerem, lat 26, urodzonym i zamieszkałym we wsi Kowale przy rodzicach, synem Kazimierza i Konstancji urodzonej Dzięcioł, małżonków Szukałów, rolników
i Franciszką Orzeszyną, panną, lat 20, urodzona i zamieszkałą w Ganie, przy rodzicach, córką Piotra i Franciszki urodzonej Kłak, małżonków Orzeszynów, rolników. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 18/30, 25.10./6.11 i 1/13.11. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej Ślubu udzielił ks. Kwiryn Kaszuboeski, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #22970 przez Elżbieta Kowalska
Nr 60. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 3/15.04.1880 r., o godzinie 10:00 rano. Stawili się Jan Tochymski, lat 36 i Jan Pietrzyński, lat 5, służący, we wsi Gana zamieszkali i oświadczyli, że dnia 1/13.04., tegoż roku, o godzinie 5:00 rano, umarł we wsi Gana, Franciszek Orzeszyna, robotnik, lat 57, urodzony i zamieszkały we wsi syn Wawrzyńca i Honoraty urodzonej Owczarek, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Franciszka Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

Nr 55. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 5/17.03.1878 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się osobiście Baltazar Orzeszyna, rolnik, lat 44, we wsi Gana zamieszkały w obecności Franca Popczyka, lat 61 i Grzegorza Domagały, lat 50, rolników we wsi Gana zamieszkałych i okazał nam dziecię męskiej, oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia 1/13.03. tegoż roku, o godzinie 5:00 rano, z jego żony Marianny, urodzonej Pecyna, lat 43. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Józef, a rodzicami jego chrzestnymi byli Jakub Matyja i Ewa Orzeszyna. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 91. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 2/16.05.1869 r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Baltazar Orzeszyna, rolnik, lat 33, osadnik, zamieszkały w Ganie w obecności Jana Pietrzykowskiego(?), lat 40 i Antoniego Kałwaka, lat tyle samo, osadników zamieszkałych we wsi Gana i okazał nam dziecię męskiej, oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia wczorajszego, o godzinie 8:00 rano, z jego żony Marianny, urodzonej Pecyna, lat 33. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Jan, a rodzicami jego chrzestnymi byli Stanisław Matyja i Franciszka Orzeszyna. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został
Nr 163. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 7/19.09.1869 r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Piotr Orzeszyna, lat 40, osadnik, zamieszkały we wsi Gana, w obecności Antoniego Kałwaka, lat 40 i Teofila Dzięcioła, lat tyle samo, osadników zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię żeńskiej, oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia wczorajszego, o godzinie 4:00 po południu, z jego żony Franciszki, urodzonej Kłak, lat 40. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Petronela, a rodzicami jego chrzestnymi byli Kazimierz Matyja i Franciszka Konieczna. Akt ten obecnym przeczytany i dlatego, że są niepiśmienni przez nas tylko podpisany został.

Nr 15. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 14/26.01.1891 r., o godzinie 11:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Aleksego Matuszczyka, lat 28 i Antoniego Matuszczyka, lat 38 obu rolników zamieszkałych we wsi Gania, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Aleksym Popczykiem, kawalerem, lat 24, rolnikiem, zamieszkałym we wsi Gana i urodzonym w Ganie, synem Franciszka Popczyka już zmarłego i żyjącej żony jego Elżbiety, urodzonej Domagała, małżonków Popczyków, rolników, zamieszkałych we wsi Gana
i Petronelą Orzeszyną, panną, lat 21 i 5 miesięcy, urodzona we wsi Gana i tamże u rodziców zamieszkałą, córką Piotra i Franciszki urodzonej Kłak, małżonków Orzeszynów, rolników. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym praszkowskim kościele parafialnym, w dniach 30.12./11.01., 6/18 i 13/25.01. tegoż roku. Pozwolenie od matki nowożeńca i ojca panny młodej otrzymano słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Leopold Kobuszewski, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

Nr 3. Wierzbie Działo się we wsi Ożarów, dnia 26.01./7.02.1886* r., w południe. Oświadczamy, że w obecności świadków Antoniego Pietrzykowskiego(?), lat 40 i Marcina Łojacha(?), lat 50, rolników, we wsi Wierzbie zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Antonim Orzeszyną, lat 25, kawalerem, zamieszkałym przy rodzicach we wsi Gana i tamże urodzonym, synem Baltazara i Marianny, urodzonej Pecyna, małżonków Orzeszynów
i Jadwiga Belką, panną, zamieszkałą przy matce we wsi Wierzbie, córką zmarłego Tomasza i żyjącej Katarzyny urodzonej Bogatko, małżonków Belków, lat 21. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym ożarowskim kościele parafialnym, w niedziele 9/21, 16/28 i 23.02./7.03.* tegoż roku. Przeszkód do zawarcia małżeństwa nie było. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Antoni Jabłoński, proboszcz ożarowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

*) W dacie jest błąd! Myślę, że akt został spisany 23.02/7.03. Potwierdza to data metryki nr 2, która została sporządzona 3/15.02., kolejna już nosi datę odległą, bo 25.05./6.06. 13/26.
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #22971 przez Wojciech Orzeszyna
COM_KUNENA_THANKYOU: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu - 2 lata 7 miesiąc temu #22975 przez Elżbieta Kowalska
Nr 101. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 25.03./6.04.1894 r., o godzinie 10:00 rano. Stawili się Jakub Bartosik, lat 50 i Franciszek Dorczyński, lat 52, obaj rolnicy, we wsi Gana zamieszkali i oświadczyli, że dnia 23.03./4.04., tegoż roku, o godzinie 7:00 po południu, umarła we wsi Gana, Franciszka Orzeszyna, 5 tygodni mająca, urodzona we wsi Gana i tamże u rodziców rolników zamieszkała, córka Baltazara i Anastazji urodzonej Wolna, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Franciszki Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 180. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 27.06./9.07.1894 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Franciszek Orzeszyna, lat 50 i Jakub Bartela, lat 40, obaj rolnicy, we wsi Gana zamieszkali i oświadczyli, że dnia 26.06./8.07., tegoż roku, o godzinie 12:00 w nocy, umarła we wsi Gana, Józefa Orzeszyna, 4 miesiące mająca, urodzona we wsi Gana i tamże u rodziców rolników zamieszkała, córka Baltazara i Anastazji urodzonej Wolna, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefy Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 16. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 16/28.01.1895 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Ignacy Ciupa, lat 37 i Wawrzyniec Dorczyński, lat 45, obaj rolnicy, zamieszkali w Ganie i oświadczyli, że dnia 14/26.01., tegoż roku, o godzinie 3:00 po południu, umarła we wsi Gana, Zofia Orzeszyna, lat 35, rolniczka, zamieszkała u męża we wsi Gana, urodzona we wsi Gana, córka Tomasza i Katarzyny urodzonej Pszenicna,* małżonków Pielgrzymów. Zostawiła po sobie owdowiałego męża Walentego Orzeszynę. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Zofii Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

*) - tak właśnie zapisano nazwisko.
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #22978 przez Wojciech Orzeszyna
Dziękuję za tłumaczenia i za czujność przy nazwisku Wolna :)

Franciszka i Józefa to musiały być bliźniaczki, których dotąd nie znalazłem. Proszę o przetłumaczenie ich aktów urodzenia (67 i 68): familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

oraz aktu 101: familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-CNQ...3D2115410&cc=2115410

orzech
COM_KUNENA_THANKYOU: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu - 2 lata 7 miesiąc temu #22987 przez Elżbieta Kowalska
Nr 67. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 25.02./9.03.1894 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się osobiście Baltazar Orzeszyna, lat 57, rolnik, zamieszkały w Ganie, w obecności Wojciecha Orzeszyny, lat 60 i Józefa Mistygacza, lat 35, obu rolników zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Gana, dnia dzisiejszego, o godzinie 7:00 rano, z jego żony Anastazji, urodzonej Wolna, lat 39. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Franciszka, a rodzicami jego chrzestnymi byli Wojciech Orzeszyna i Józefa Gajk(?). Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 68. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 25.02./9.03.1894 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się osobiście Baltazar Orzeszyna, lat 57, rolnik, zamieszkały w Ganie, w obecności Wawrzyńca Dorczyńskiego, lat 44 i Józefa Mistygacza, lat 35, obu rolników zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Gana, dnia dzisiejszego, o godzinie 7:00 rano, z jego żony Anastazji, urodzonej Wolna, lat 39. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Józefa, a rodzicami jego chrzestnymi byli Wojciech Dorczyński i Józefa Dorczyńska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

Nr 101. Strojec. Działo się w osadzie Praszka, dnia 14/26.09.1895 r., o godzinie 8:00 rano. Stawili się Kacper Niewiadomy, robotnik, lat 30 i Bartłomiej Krzemiński, rolnik, lat 40, obaj zamieszkali w Strojcu i oświadczyli, że dnia 12/24.09., tegoż roku, o godzinie 7:00 wieczorem, umarł we wsi Strojec, Stanisław Orzeszyna, 1 rok i 4 miesiące mający, urodzona Strojcu i tamże u rodziców robotników zamieszkały, syn Piotra i Marianny urodzonej Jończyk, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stanisława Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

...po Kłakach przyszła kolej na Belków i stąd zamieszanie :) Pana zasób metryk to istna kumulacja, bo jeszcze śledzę Zadwornych, ale to już dla znajomych z Ożarowa. Nieźle...
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #22991 przez Wojciech Orzeszyna
Jeszcze raz dziękuję! Przodkowie jak tylko daleko sięgam niemal cały czas w tej samej parafii (na szczęście bardzo dobrze poskanowanej!) to i ze wszystkimi starymi miejscowymi rodzinami w sąsiedztwie się przemieszali :)

Podsyłam jeszcze kilka aktów z prośbą o tłumaczenia:

Akt 27: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Akt 40: familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PQ...=2115410&cat=1928272

Akt 161: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Akt 136: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW...3D2115410&cc=2115410 (jeszcze z Kłaków :) )

orzech
COM_KUNENA_THANKYOU: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #23001 przez Elżbieta Kowalska
Nr 136. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 20.06./2.07.1868 r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Piotr Orzeszyna, lat 45, zamieszkały w Ganie, w obecności Antoniego Kałwaka, lat 40 i Jana Pietrzykowskiego, lat tyle samo, zamieszkałych we wsi Gana i okazał nam dziecię żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Gana, dnia wczorajszego, o godzinie 12:00 w dzień, z jego żony Franciszki, urodzonej Kłak, lat 40. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Julianna, a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Orzeszyna i Marianna Jochymska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany i z powodu ich niepiśmienności, przez nas tylko podpisany został.

Nr 16. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 23.10./4.11.1867 r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Wojciech Orzeszyna, lat 47, rolnik we wsi Gana zamieszkały, w obecności Aleksego Matuszczyka, lat 48 i Stanisława Kryka, lat 50, rolników, we wsi Gana zamieszkałych i okazał nam dziecię żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Gana, dnia 17/29.10., o godzinie 4:00 rano, z jego żony Kunegundy, urodzonej Zadworna, lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Katarzyna, a rodzicami jego chrzestnymi byli Aleksy Matuszczyk i Franciszka Orzeszyna. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany,przez nas tylko podpisany został.


Nr 40. Wierzbie. Działo się w osadzie Ożarów, dnia 17/29.04.1874r. o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Antoni Lewicki, lat 54, rolnik, z Wierzbia, w obecności Stanisława Błacha, lat 42 i także Jana Sołtysiaka, lat 34, obu rolników z Wierzbia i okazał nam dziecię męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Wierzbie, dnia wczorajszego, o godzinie 2:00 rano, z jego żony Marianny, urodzonej Toszkowska, lat 34. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Stanisław, a rodzicami jego chrzestnymi byli Stanisław Błach i Katarzyna Panek. Akt ten przeczytany tylko my podpisaliśmy , pozostali niepiśmienni.

Nr 27. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 26.01./7.02.1898 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Aleksego Matuszczyka, lat 40 i Józefa Nicponia, lat 48, obu rolników zamieszkałych w Ganie, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Stanisławem Szkudlarkiem, kawalerem, lat 21 i 9 miesięcy, zamieszkałym przy rodzicach i urodzonym we wsi Gana i urodzonym w Ganie, synem żyjących Antoniego i Elżbiety, urodzonej Mrozek, małżonków Szkudlarków, rolników
i Jadwigą Orzeszyną, panną, lat 17 i 3 miesiące , zamieszkałą przy ojcu i urodzoną w Ganie, córką żyjącego Walentego i zmarłej Zofii urodzonej Pielgrzym, małżonków Orzeszynów, rolników. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym praszkowskim kościele parafialnym, w dniach 28.12./9, 4/16 i 11.23.01. tegoż roku. Pozwolenie od ojca panny młodej otrzymano słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że zawierali umowę przedślubną u notariusza Stanisława Bzowskiego w mieście Wieluń, dnia 15/27.01. tegoż roku, pod numerem 232. Ślubu udzielił ks. Wojciech Rusin, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nich i nas podpisany został

...a to ci dopiero! Moje rodowe nazwisko to Nicpoń. Akurat to nie ta rodzina, ale co się uśmiechnąć pod nosem można to "se można". Mój dziadek Nicpoń dopiero się urodził (1892 r.) i za 23 lata ożeni się z ... Franciszką Kłak (ur. 1882 r.).
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #23010 przez Wojciech Orzeszyna
Dziękuję! Jeśli to nazwisko występuje na tym samym terenie, to najpewniej w końcu znajdzie się powiązanie. Różne osoby w rodzinie opowiadały, że w okolicy są dwie albo więcej linii o danym nazwisku, ale wystarczy sięgnąć głębiej i wszystko się łączy. Dzięki Family Search mam już tylko jedną "gałąź" ze wspomnień i opowieści, której jeszcze nie potrafię podpiąć do głównego drzewa :)

Bardzo proszę o przetłumaczenie jeszcze tych metryk:

Akt 44: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW...3D2115410&cc=2115410

Akt 114: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW...3D2115410&cc=2115410

Akt 117: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Akt 184: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Akt 112: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

orzech

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 7 miesiąc temu #23023 przez Elżbieta Kowalska
Nr 44. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 14/26.02.1893 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się osobiście Walenty Orzeszyna, lat 32, rolnik w Ganie zamieszkały, w obecności Pawła Pawlaka, lat 30 i Wawrzyńca Owczarka, lat 45, obu rolników, zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Gana, dnia 10/22.02.,tegoż roku o godzinie 10:00 wieczorem, z jego żony Zofii, urodzonej Pielgrzym, lat 32. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Józef, a rodzicami jego chrzestnymi byli Paweł Pawlak i Petronela Chojnowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany,przez nas tylko podpisany został.

Nr 114. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 9/21.05.1893 r. o godzinie 4:00 po południu. Stawił się osobiście Franciszek Orzeszyna, lat 34, rolnik zamieszkały we wsi Gana, w obecności Wawrzyńca Owczarka, lat 47 i Wawrzyńca Dorczyńskiego, lat 43, obu rolników, zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Gana, dnia 29.04./11.05.., tegoż roku, o godzinie 2:00 rano, z jego żony Konstancji, urodzonej Owczarek, lat 37. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Magdalena, a rodzicami jego chrzestnymi byli Wawrzyniec Owczarek i Agnieszka Owczarek. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany,przez nas tylko podpisany został

Nr 184. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 23.07./4.08.1895 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się osobiście Baltazar Orzeszyna, lat 60, rolnik zamieszkały w Ganie w obecności Franciszka Dorczyńskiego, lat 50 i Piotra Polaka, lat 43, obu rolników zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Gana, dnia 14/26.07.tegoz roku, o godzinie 9:00 rano, z jego żony Anastazji, urodzonej Wolna, lat 42. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Roch, a rodzicami jego chrzestnymi byli Stanisław Jędrzejak i Marianna Polak. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany,przez nas tylko podpisany został

Nr 112. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 30.04./12.05.1895 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się osobiście Stanisław Orzeszyna, lat 27, rolnik zamieszkały w Ganie w obecności Kazimierza Popczyka, lat 40 i Antoniego Koja, lat 45, obu rolników zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Gana, dnia 24.04./6.05.tegoz roku, o godzinie 1:00 w nocy, z jego żony Elzbiety urodzonej Szkudlarek, lat 25. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Józefa, a rodzicami jego chrzestnymi byli Wojciech Kościelny i Marianna Orzeszyna. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany,przez nas tylko podpisany został

Nr 117. Strojec. Działo się w osadzie Praszka, dnia 21.04./3.05.1894 r. o godzinie 1:30 po południu. Stawił się osobiście Piotr Orzeszyna, lat 28, robotnik, zamieszkały w Strojcu, w obecności Karola Niewidomskiego, służącego, lat 30 i Antoniego Włodarskiego, rolnika,lat 34, obu zamieszkałych w Strojcu i okazał nam dziecię męskiej, oświadczając, że urodziło się w Strojcu, dnia 18/30.04. tegoż roku, o godzinie 7:00 wieczorem, z jego żony Marianny urodzonej Jończyk, lat 23. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Stanisław, a rodzicami jego chrzestnymi byli Karol Niewiadomski i Jadwiga Krzemińska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany,przez nas tylko podpisany został
COM_KUNENA_THANKYOU: Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.515 s.