Spotkania

Po VI spotkaniu

Kolejne spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej za nami...

Na wstępie, prezes Jacek Tomczyk podsumował okres pomiędzy spotkaniami i omówił sprawy organizacyjne. W szczególności podkreślił fakt utrzymującej się dużej frekwencji, świadczącej o zainteresowaniu środowiska częstochowskich genealogów działaniem Towarzystwa.

Czytaj więcej: Po VI spotkaniu
Log in to comment

III spotkanie TGZC

Zgodnie z zapowiedziami, w dniu 13 czerwca 2007 r. spotkaliśmy się po raz kolejny w częstochowskim Pałacu Ślubów. Frekwencja podczas III spotkania Towarzystwa okazała się niespodziewanie wysoka. Przybyło ponad 50 osób, przez co osiągnęliśmy nasz pierwszy "mały rekord".

Czytaj więcej: III spotkanie TGZC
Log in to comment

II spotkanie TGZC

9 maja miało miejsce II spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. Rozpoczął je Jacek Tomczyk przedstawiając najbliższe plany i harmonogram spotkań towarzystwa.

Następnie - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - ciekawy wykład zaprezentował Juliusz Sętowski.

Czytaj więcej: II spotkanie TGZC
Log in to comment