Przybynów

Births (Akta urodzeń) 1723-1755 od str. 121
Births (Akta urodzeń) 1756-1800
Births (Akta urodzeń) 1808-1809
Births (Akta urodzeń) 1808-1833
Births (Akta urodzeń) 1810
Births (Akta urodzeń) 1811
Births (Akta urodzeń) 1812
Births (Akta urodzeń) 1813-1815
Births (Akta urodzeń) 1816
Births (Akta urodzeń) 1817-1818
Births (Akta urodzeń) 1818-1820
Births (Akta urodzeń) 1821-1822
Births (Akta urodzeń) 1821-1837 od str. 193
Births (Akta urodzeń) 1823
Births (Akta urodzeń) 1824-1825
Births (Akta urodzeń) 1826-1835
Births (Akta urodzeń) 1832-1862
Births (Akta urodzeń) 1834-1835
Births (Akta urodzeń) 1836-1851
Births (Akta urodzeń) 1852-1862
Births (Akta urodzeń) 1863-1880
Births (Akta urodzeń) 1863-1891
Births (Akta urodzeń) 1881-1884
Births (Akta urodzeń) 1885-1891
Births (Akta urodzeń) 1891-1902 od str. 503
Births, deaths, index (Akta urodzeń, zgonów, indeks) 1801-1821
Births, deaths, indexes (Akta urodzeń, zgonów, indeks) 1801-1821
Deaths (Akta zgonów) 1711-1801
Deaths (Akta zgonów) 1808-1810
Deaths (Akta zgonów) 1808-1820
Deaths (Akta zgonów) 1811
Deaths (Akta zgonów) 1812
Deaths (Akta zgonów) 1813-1815
Deaths (Akta zgonów) 1816-1819
Deaths (Akta zgonów) 1820
Deaths (Akta zgonów) 1821-1822
Deaths (Akta zgonów) 1821-1825
Deaths (Akta zgonów) 1822-1838 od str. 95
Deaths (Akta zgonów) 1823
Deaths (Akta zgonów) 1824
Deaths (Akta zgonów) 1825
Deaths (Akta zgonów) 1826-1839
Deaths (Akta zgonów) 1826-1871
Deaths (Akta zgonów) 1839-1847
Deaths (Akta zgonów) 1847-1861
Deaths (Akta zgonów) 1862-1896
Deaths (Akta zgonów) 1870-1896
Deaths, death index (Akta zgonów, indeks zgonów) 1711-1800
Marriages (Akta małżeństw) 1712-1815
Marriages (Akta małżeństw) 1712-1818
Marriages (Akta małżeństw) 1808-1810
Marriages (Akta małżeństw) 1808-1816
Marriages (Akta małżeństw) 1811
Marriages (Akta małżeństw) 1812
Marriages (Akta małżeństw) 1813-1815
Marriages (Akta małżeństw) 1816-1820
Marriages (Akta małżeństw) 1817-1860
Marriages (Akta małżeństw) 1821-1822
Marriages (Akta małżeństw) 1823
Marriages (Akta małżeństw) 1824-1825
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1847
Marriages (Akta małżeństw) 1848-1860
Marriages (Akta małżeństw) 1861-1882
Marriages (Akta małżeństw) 1861-1886
Marriages (Akta małżeństw) 1880-1908
Marriages (Akta małżeństw) 1886-1908
Marriages, deaths (Akta małżeństw, zgonów) 1819-1857 od str. 174

Log in to comment