Biała Górna

Births (Akta urodzeń) 1826-1837
Births (Akta urodzeń) 1826-1851
Births (Akta urodzeń) 1837-1851
Births (Akta urodzeń) 1850-1863
Births (Akta urodzeń) 1850-1871
Births (Akta urodzeń) 1852-1869
Births (Akta urodzeń) 1863-1871
Births (Akta urodzeń) 1869-1880
Births (Akta urodzeń) 1881-1891
Births (Akta urodzeń) 1891-1897
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1791-1834
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1808-1817
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1810
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1810-1811
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1819-1820
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1819-1825
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1821
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1822
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1823
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1824
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1825
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1833-1858
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1833-1859
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1836-1877
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1856-1877
Deaths (Akta zgonów) 1813-1817
Deaths (Akta zgonów) 1826-1831
Deaths (Akta zgonów) 1826-1850
Deaths (Akta zgonów) 1831-1850
Deaths (Akta zgonów) 1851-1876
Deaths (Akta zgonów) 1877-1900
Marriages (Akta małżeństw) 1813-1817
Marriages (Akta małżeństw) 1813-1818
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1861
Marriages (Akta małżeństw) 1862-1903

Log in to comment