Konopiska

Drukuj

Births (Akta urodzeń) 1713-1748
Births (Akta urodzeń) 1775-1784
Births (Akta urodzeń) 1791-1810
Births (Akta urodzeń) 1812
Births (Akta urodzeń) 1812-1815
Births (Akta urodzeń) 1813
Births (Akta urodzeń) 1814
Births (Akta urodzeń) 1815
Births (Akta urodzeń) 1817
Births (Akta urodzeń) 1820-1834
Births (Akta urodzeń) 1820-1847
Births (Akta urodzeń) 1832-1837
Births (Akta urodzeń) 1833-1838
Births (Akta urodzeń) 1835-1847
Births (Akta urodzeń) 1837-1843
Births (Akta urodzeń) 1839-1858
Births (Akta urodzeń) 1844-1858
Births (Akta urodzeń) 1859-1867
Births (Akta urodzeń) 1864-1867
Births (Akta urodzeń) 1868-1872
Births (Akta urodzeń) 1872-1875
Births (Akta urodzeń) 1875-1881
Births (Akta urodzeń) 1882-1890
Births (Akta urodzeń) 1882-1893
Births (Akta urodzeń) 1890-1895
Births (Akta urodzeń) 1893-1903
Births (Akta urodzeń) 1895-1898
Births (Akta urodzeń) 1902-1905
Births (Akta urodzeń) 1905-1908
Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1749-1749
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1679-1713
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1713-1748
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1747-1766
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1791-1810
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1810-1821
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1824
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1679-1713
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1747-1765
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1769-1791
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1808-1809
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1809-1810
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1810-1811
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1810-1821
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1811-1812
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1816
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1819
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1820
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1821
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1822
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1823
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1824
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1825
Deaths (Akta zgonów) 1745-1765
Deaths (Akta zgonów) 1769-1799
Deaths (Akta zgonów) 1799-1806
Deaths (Akta zgonów) 1806-1821
Deaths (Akta zgonów) 1811-1829
Deaths (Akta zgonów) 1812
Deaths (Akta zgonów) 1813
Deaths (Akta zgonów) 1814
Deaths (Akta zgonów) 1814-1815
Deaths (Akta zgonów) 1815
Deaths (Akta zgonów) 1817
Deaths (Akta zgonów) 1817-1818
Deaths (Akta zgonów) 1818
Deaths (Akta zgonów) 1824
Deaths (Akta zgonów) 1826-1835
Deaths (Akta zgonów) 1836-1844
Deaths (Akta zgonów) 1840-1848
Deaths (Akta zgonów) 1845-1854
Deaths (Akta zgonów) 1855-1864
Deaths (Akta zgonów) 1864-1879
Deaths (Akta zgonów) 1880-1895
Deaths (Akta zgonów) 1895-1901
Deaths (Akta zgonów) 1901-1904
Deaths (Akta zgonów) 1903-1904
Deaths (Akta zgonów) 1904-1909
Marriages (Akta małżeństw) 1812
Marriages (Akta małżeństw) 1812-1815
Marriages (Akta małżeństw) 1813
Marriages (Akta małżeństw) 1814
Marriages (Akta małżeństw) 1815
Marriages (Akta małżeństw) 1817
Marriages (Akta małżeństw) 1817-1818
Marriages (Akta małżeństw) 1818
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1841
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1858
Marriages (Akta małżeństw) 1840-1847
Marriages (Akta małżeństw) 1842-1858
Marriages (Akta małżeństw) 1859-1882
Marriages (Akta małżeństw) 1859-1910
Marriages (Akta małżeństw) 1883-1896
Marriages (Akta małżeństw) 1897-1908
Marriages, deaths (Akta małżeństw, zgonów) 1821-1839
Marriages, deaths (Akta małżeństw, zgonów) 1825
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne korespondencja i financowe dokumenty) 1818-1877

Log in to comment