Kruszyna

Births (Akta urodzeń) 1826-1840
Births (Akta urodzeń) 1826-1852
Births (Akta urodzeń) 1841-1852
Births (Akta urodzeń) 1853-1860
Births (Akta urodzeń) 1853-1892
Births (Akta urodzeń) 1861-1868
Births (Akta urodzeń) 1868-1882
Births (Akta urodzeń) 1882-1891
Births (Akta urodzeń) 1892-1898
Births (Akta urodzeń) 1898-1903
Births (Akta urodzeń) 1904-1909
Church inventory (Inwentarz kościoła) 1858
Deaths (Akta zgonów) 1826-1845
Deaths (Akta zgonów) 1846-1861
Deaths (Akta zgonów) 1854-1908
Deaths (Akta zgonów) 1862-1872
Deaths (Akta zgonów) 1873-1891
Deaths (Akta zgonów) 1892-1901
Deaths (Akta zgonów) 1902-1912
List of parishoners (Rejestr kościóła) 1657-1890 (Św Józefa)
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1846
Marriages (Akta małżeństw) 1847-1865
Marriages (Akta małżeństw) 1866-1885
Marriages (Akta małżeństw) 1886-1901
Marriages (Akta małżeństw) 1902-1912
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne a finansowe dokumenty) 1798-1870
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne korespondencja i financowe dokumenty) 1663-1840

Log in to comment