Wilkowiecko

Drukuj

Births (Akta urodzeń) 1726-1759
Births (Akta urodzeń) 1799-1843
Births (Akta urodzeń) 1819
Births (Akta urodzeń) 1824-1843
Births (Akta urodzeń) 1826-1846
Births (Akta urodzeń) 1846-1855
Births (Akta urodzeń) 1855-1859
Births (Akta urodzeń) 1860-1865
Births (Akta urodzeń) 1865-1878
Births (Akta urodzeń) 1878-1890
Births (Akta urodzeń) 1890-1906
Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1759-1785
Church inventory (Inwentarz kościoła) 1858
Deaths (Akta zgonów) 1819
Deaths (Akta zgonów) 1826-1864
Deaths (Akta zgonów) 1864-1893
Deaths (Akta zgonów) 1894-1918
Deaths (Akta zgonów) 1918-1940
Deaths (Akta zgonów) 1931-1940
Deaths (Akta zgonów) 1941-1947
Marriages (Akta małżeństw) 1819
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1864
Marriages (Akta małżeństw) 1864-1900
Marriages (Akta małżeństw) 1900-1921
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne a finansowe dokumenty) 1800-1875
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1759-1785
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1786-1793
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1808-1809
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1817
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1818
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1820
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1821
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1822
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1823
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1824
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1825
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1844-1879

Log in to comment