Dmenin

Drukuj

Births (Akta urodzeń) 1755-1787
Births (Akta urodzeń) 1788-1812
Births (Akta urodzeń) 1826-1845
Births (Akta urodzeń) 1845-1883
Births (Akta urodzeń) 1850-1870
Births (Akta urodzeń) 1858-1870
Births (Akta urodzeń) 1870-1881
Births (Akta urodzeń) 1870-1883
Births (Akta urodzeń) 1884-1891 od s. 300
Births (Akta urodzeń) 1891-1896
Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1755-1787
Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1816-1825
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1635-1679
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1870-1881
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1723-1788
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1788-1812
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1816-1825
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1826-1836 od s. 147
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1837-1848 od s. 104
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1850-1881
Births, marriages, deaths, index (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, indeks) 1723-1788
Deaths (Akta zgonów) 1755-1779
Deaths (Akta zgonów) 1788-1811
Deaths (Akta zgonów) 1826-1834
Deaths (Akta zgonów) 1835-1845
Deaths (Akta zgonów) 1846-1861
Deaths (Akta zgonów) 1850-1881
Deaths (Akta zgonów) 1862-1885
Deaths (Akta zgonów) 1885-1899
Deaths (Akta zgonów) 1915-1916
Deaths (Akta zgonów) 1915-1917
Deaths (Akta zgonów) 1917-1920
Deaths (Akta zgonów) 1920-1923
Deaths (Akta zgonów) 1923-1938
Deaths (Akta zgonów) 1939-1945
Marriages (Akta małżeństw) 1723-1788
Marriages (Akta małżeństw) 1789-1812
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1841
Marriages (Akta małżeństw) 1842-1861
Marriages (Akta małżeństw) 1850-1874
Marriages (Akta małżeństw) 1862-1891
Marriages (Akta małżeństw) 1875-1881
Marriages (Akta małżeństw) 1892-1923
Marriages (Akta małżeństw) 1915-1916
Marriages, index (Akta małżeństw, indeks) 1755-1788
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne a finansowe dokumenty) 1820-1875
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne korespondencja i finansowe dokumenty) 1789-1915

Log in to comment