Szukać przodków pod Grunwaldem

 

Wśród przodków miał wójta Borowna i budowniczego kościoła w Janowie. - Może moja rodzina wygrała też bitwę pod Grunwaldem - śmieje się Jacek Tomczyk, szef Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej.

Tadeusz Piersiak: Skąd wzięła się ta genealogia? Jest Pan przecież inżynierem odlewnikiem, technokratą.

Jacek Tomczyk: Każdego z nas pewnie interesuje, kim był jego dziadek, pradziadek... Mój dziadek był wyjątkowo barwnym człowiekiem i snuł rozmaite opowieści. Wynikało z nich, że znał język rumuński, niemiecki. Zawsze chciałem zapytać skąd. Ale zabrałem się za to, kiedy już go nie było. Tak jakoś jest, że pytania o przeszłość przychodzą nam do głowy, kiedy nie ma już tych, których można pytać.
Czytaj więcej: Szukać przodków pod Grunwaldem
Log in to comment

XI spotkanie Towarzystwa, czyli pierwszy rok za nami...

W środę (9 kwietnia 2008 r.) gościliśmy dr. Marcelego Antoniewicza, który wygłosił prelekcję pt. „Tajemnice pochodzenia najdawniejszych generacji rodu książąt Radziwiłłów". Dr Antoniewicz jest dyrektorem Instytutu Historii AJD w Częstochowie, sekretarzem naukowym Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Jest specjalistą w takich dziedzinach jak: genealogia, heraldyka, historia średniowieczna Polski, historia Wielkiego Księstwa Litewskiego, kastelologia. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelekcja dr. Antoniewicza była jednocześnie zapowiedzią jego najnowszej książki mającej ukazać się jeszcze w tym roku, zatytułowanej „Protoplaści rodu Radziwiłłów – dzieje mitów i historiografii".

Czytaj więcej: XI spotkanie Towarzystwa, czyli pierwszy rok za nami...
Log in to comment

Spotkanie 12 marca

Podczas marcowego spotkania zostało poruszonych wiele tematów. Pani Barbara Furs, historyk sztuki, opowiedziała o swoich badaniach nad genealogią rodu Grottów. Ród ten, wywodzący się z Wielkopolski, podzielił się na przestrzeni wieków na dwie linie – warszawską oraz częstochowską. Usłyszeliśmy m.in. historię życia Jana Nepomucena Grotta, malarza – ucznia Nepomucena Skubiszewskiego oraz szkoły malarskiej Gersona w Warszawie. 

Czytaj więcej: Spotkanie 12 marca
Log in to comment

W nowej konwencji, czyli po spotkaniu w dniu 13 lutego

Cykl historii rodzinnych zapoczątkowała p. Jadwiga Hoinkis, częstochowski genealog z dwudziestoletnim stażem. Całość opowieści została podzielona na trzy części. W pierwszej mieliśmy okazję poznać tło historyczne osadnictwa niemieckiego w Puszczewie (Heilmannswalde) i Węglowicach (Kuhlhausen). Część druga obejmowała historię rodu Kandorów, począwszy od małżeństwa Grzegorza i Jadwigi i ich syna Johanna - urodzonego w roku 1779 we wsi Dzielna w parafii Dobrodzień, aż po czasy współczesne. W części trzeciej p. Jadwiga opowiedziała nam o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych z organizacją zjazdów rodzinnych.

Czytaj więcej: W nowej konwencji, czyli po spotkaniu w dniu 13 lutego
Log in to comment

I już po styczniowym spotkaniu...

Gościem specjalnym był Wiesław Paszkowski z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Autor niemal już ukończonej monografii cmentarza żydowskiego w Częstochowie.

Wiesław, jak się okazało, to prawdziwa skarbnica wiedzy na temat problematyki żydowskiej a do tego świetny mówca. Jego referat został nagrodzony gromkimi oklaskami.

Czytaj więcej: I już po styczniowym spotkaniu...
Log in to comment

Spotkanie grudniowe za nami...

Za nami ostatnie w tym roku spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. Naszymi gośćmi byli Państwo Mieczysław i Zofia Lewandowscy z Wrocławia. Mieczysław Lewandowski to jeden z najbardziej znanych w kraju genealogów – autor opracowań genealogicznych rodów Lewandowskich, Jakubowskich i Lubczyńskich, twórca świetnej strony internetowej http://mlewandowski.pl/ znanej jako GRAL® – Genealogiczne Rodzinne Archiwum Lewandowskich.

Czytaj więcej: Spotkanie grudniowe za nami...
Log in to comment

Grudniowe spotkanie genealogów

Dzisiejsze spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej będzie miało z pewnością charakter świąteczno-noworoczny.

Nie zabraknie na nim jednak kolejnych rodzinnych opowieści. Jego gościem będzie Mieczysław Lewandowski z Wrocławia, który opowie o rodach Jakubowskich, Lubczyńskich i Lewandowskich oraz ich związkach z częstochowskim przemysłem metalurgicznym na przełomie XIX i XX wieku. Przy okazji przypomnijmy, że to właśnie z tej rodziny wywodziła się nestorka częstochowskich nauczycieli Natalia Jakubowska, zmarła kilka lat temu, przeżywszy ponad 106 lat.

Czytaj więcej: Grudniowe spotkanie genealogów
Log in to comment

Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej

14 grudnia (środa) - godz. 17.00

Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej.

Najbliższe „świąteczne” spotkanie Towarzystwa poświęcone będzie genealogii rodów Jakubowskich, Lubczyńskich i Lewandowskich i ich związkom z częstochowskim przemysłem metalurgicznym na przełomie XIX i XX w. Temat przedstawi jeden z najbardziej znanych polskich genealogów, Mieczysław Lewandowski z Wrocławia.
Miejsce: Pałac Ślubów, ul. Focha 19/21.

Czytaj więcej: Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej
Log in to comment

Po VI spotkaniu

Kolejne spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej za nami...

Na wstępie, prezes Jacek Tomczyk podsumował okres pomiędzy spotkaniami i omówił sprawy organizacyjne. W szczególności podkreślił fakt utrzymującej się dużej frekwencji, świadczącej o zainteresowaniu środowiska częstochowskich genealogów działaniem Towarzystwa.

Czytaj więcej: Po VI spotkaniu
Log in to comment

Podkategorie