Granice administracji kościelniej w 1795 r.

W badaniach genealogicznych członkowie Naszego Towarzystwa coraz częściej sięgają do dokumentów z przełomu XVIII wieku. Konieczną staje się w tej sytuacji dobra znajomość przebiegu i procesu kształtowania się granic administracji kościelnej, parafii, dekanatów należących do dzisiejszego powiatu częstochowskiego i powiatów ościennych. Właśnie na naszych terenach stykały się północna granica biskupstwa krakowskiego i południowa archidiecezji gnieźnieńskiej, które były przedmiotem burzliwych przetargów związanych z kościelną przynależnością administracyjną w nowej porozbiorowej rzeczywistości.

Wspaniałym materiałem do tych rozważań jest obszerna praca ks.Franciszka Maronia pt. „Proces kształtowania wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli „DE SALUTE ANIMARUM” - Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne IV (1971).
Wspaniała praca, której lekturę chciałbym koleżankom i kolegom polecić.

Czytaj więcej: Granice administracji kościelniej w 1795 r.
Log in to comment

O czym mówią jasnogórskie księgi rękopiśmienne?

Aneta Majkowska

O czym mówią jasnogórskie księgi rękopiśmienne?

Jasna Góra jest postrzegana przede wszystkim jako ośrodek kultu cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i jako jedna z siedzib wspólnoty zakonnej paulinów. Należy jednak podkreślić, że od pierwszych dziesięcioleci istnienia była także ośrodkiem kultury piśmiennej w ogóle i miejscem, w którym starano się posługiwać językiem polskim. Na Jasnej Górze zebrano sporą liczbę rękopisów, w których obok łaciny spotykamy również dawną polszczyznę. Nie sposób – w krótkim tekście informacyjnym - przedstawić wszystkich ciekawostek związanych z dawną polszczyzną w jasnogórskich kodeksach i scharakteryzować dużej liczby zabytków. Odpowiedzią na postawione w tytule pytanie niech będzie więc przegląd rozmaitych zjawisk językowych w interesującym, bo w całości zapisanym polszczyzną osiemnastowieczną zbiorze hymnów objętych wspólnym tytułem Krolowa polska na Iasnogorze. Nabożeństwo na wszystkie dnie roku na cześć Maryi Panny. Zabytek ten w latach 90. XX w. odszukał profesor Feliks Pluta i opisał pod względem językowym (Właściwości językowe pieśni „Krolowa Polska na Iasnogorze w Częstochowie” „Studia Claromontana” 14, 1994, s. 34-44).

Zabytek Krolowa polska na Iasnogorze funkcjonuje jako rękopis, przechowywany w Bibliotece Naukowej Akademii Nauk Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie w tzw. Zespole Baworowskich (sygnatura Bawor. 649 III). Po bliższym zapoznaniu się z rękopisem okazało się, że jest on cennym źródłem wiedzy o polszczyźnie z początku XVIII w. Zabytek zawiera przeznaczony na każdy dzień roku kalendarzowego jeden tekst, którego treścią jest cudowne wydarzenie związane z jasnogórskim obrazem. Cały zbiór liczy 365 tekstów.

Czytaj więcej: O czym mówią jasnogórskie księgi rękopiśmienne?
Log in to comment

Bozenna Derecka-Dupuis Avatar
Bozenna Derecka-Dupuis odpowiedział w temacie: #3537 9 lata 10 miesiąc temu
Swietne!!! Znam ten akt od lat, czytam go od czasu do czasu i zawsze wprowadza mnie w doskonaly humor.
Bozenna
agata rogaczewska Avatar
agata rogaczewska odpowiedział w temacie: #13534 6 lata 11 miesiąc temu
Ci wspólnicy od pijaństwa to chyba byli na kacu bo wdowa po Antonim to Justyna a nie Marianna.

Fotografia Częstochowska w latach 1847-1939

Artykuł pochodzi z wydawnictwa: "PRACE NAUKOWE Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie; Seria: WYCHOWANIE ARTYSTYCZNE; 1993 z. IV"

Autor: Andrzej Zembik

FOTOGRAFIA CZĘSTOCHOWSKA W LATACH 1847-1939

Materiał zgromadzony w pracy przedstawia zaistnienie fotografii w mieście Częstochowa. Rozpoczyna się w momencie wykonania pierwszego zdjęcia i dalej pokazuje drogi, jakimi fotografia dotarła do stałej obecności w życiu mieszkańców. Jest to zarys dziejów fotografii na tym terenie. Ukazane są sylwetki fotografów przyjeżdżających okazjonalnie, fotografów którzy swoje życie postanowili związać z Częstochową i tych, którzy tu urodzeni, tu nauczyli się swojego zawodu. Wszystkich „częstochowskich” wymieniono w aneksie. W pracy omówiono również zagadnienia relacji fotografia jej odbiorca, mieszkaniec miasta. W jaki sposób od nowinki, ciekawostki fotografia z biegiem lat stała się rzeczą niezbędną, jak różne funkcje pełniła w tym okresie.

Wstęp

Każda dziedzina aktywności człowieka skłania się w pewnej chwili swojego istnienia ku historii. Stopniowo odpowiada na związane z nią pytania. Istniejąca od 150 lat fotografia polska, mimo znaczących rezultatów badań historycznych, ma jeszcze wiele nieznanych miejsc. Praca ta ma przedstawić zarys dziejów fotografii w Częstochowie, przybliżyć sylwetki fotografów, pokazać jaką rolę pełniła fotografia w życiu mieszkańców miasta. Na szerszej płaszczyźnie rozważań (z punktu dziejów fotografii) może być przyczynkiem do dokonania porównań i wnioskowań natury ogólniejszej. Sądzę też, że istnieją szerokie możliwości wykorzystania fotografii przez inne dyscypliny nauk humanistycznych. Z dokumentu i prostej rejestracji powstał bowiem cenny materiał historyczny, nie pozbawiony wartości artystycznych.

Przy pisaniu pracy korzystałem głównie ze zbiorów akt Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Częstochowie oraz informacji i ogłoszeń reklamowych znajdujących się w prasie częstochowskiej. Cennym źródłem są również wspomnienia mieszkańców Częstochowy i dokumenty przechowywane przez potomków fotografów. Szereg informacji o fotografach podjasnogórskich zawdzięczam śp. Józefowi Mikołajtisowi, który jako pierwszy zwrócił uwagę na to frapujące zjawisko. Fotografie częstochowskie odnalazłem głównie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Muzeum Narodowego w Warszawie, kolekcji Andrzeja Piotrowskiego oraz albumach rodzinnych mieszkańców Częstochowy.

Czytaj więcej: Fotografia Częstochowska w latach 1847-1939
Log in to comment

Szymon Gruca Avatar
Szymon Gruca odpowiedział w temacie: #3399 9 lata 11 miesiąc temu
Na stronie AACz umieściłem do pobrania najnowszą wersję
"Katalogu mikrofilmów ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej" (2,15 MB)
www.aacz.czestochowa.pl/index.php?go=inwentarz
Jolanta Skirewska Avatar
Jolanta Skirewska odpowiedział w temacie: #28385 4 lata 1 miesiąc temu
Miło, że kuzyn mojego Taty też się do tego przyczynił. Mowa o Aleksandrze Żakowiczu, którego przodków wspólnie poszukujemy. Pozdrawiam
Wspólnie z śp. Tresą Zagórowicz
Wojciech Harenza Avatar
Wojciech Harenza odpowiedział w temacie: #36656 1 rok 8 miesiąc temu
Jak by ktoś był zainteresowany to znalazłem fotografie wykonaną przez zakład fotografii artystycznej Makart  2-ga aleja 16
Makart | 1894, 1895 Częstochowa,
Makart. Prowadziła zakład fotograficzny w 1894 roku wspólnie z A. Wiedeiemanem, a w 1895 samodzielnie.
Izabela H Avatar
Izabela H odpowiedział w temacie: #36660 1 rok 8 miesiąc temu
2. Częstochowscy fotografowie zawodowi
Józef Karol Pietrzykowski (1842-1933) to wnuk mojego 3x pradziadka Tomasza Kramera.
Architekt, artysta rzeźbiarz, fotograf, działacz narodowy, powstaniec styczniowy i I powstania śląskiego (z Wikipedii).
Urodził się w 1842 roku w Lublińcu.
Jego rodzice w 1841 roku otrzymali pruskie obywatelstwo oraz patent mieszczaństwa lublinieckiego (z Wikipedii). Jego ojciec Kazimierz Pietrzykowski był mistrzem stolarskim. Pochodził z Warszawy. Remontował m. in. drewniany kościół św. Krzyża w Lublińcu (z Wikipedii). Po II wojnie światowej ... W trakcie wykonywania renowacji odkryto w drzewcu krucyfiksu wydrążoną skrytkę, zamykaną na drewnianą zasuwę. Skrytka zawierała dokument spisany w językach: łacińskim, polskim i niemieckim: „Za ks. Proboszcza Eugeniusza Biernackiego konserwacje krzyża przeprowadził mistrz stolarski Pietrzykowski rodem z Warszawy. Drzewce są w dobrym stanie, podobnie jak korpus Chrystusa wyrzeźbiony z jednego pnia lipowego drewna. Czasy są ciężkie, trwa wojna Prus z Austrią (1866 r) lub z Danią (1864 r.) duży nieurodzaj zboża i ziemniaków (podano ceny w talarach i srebrnych groszach za miary nasypowe…” (z www.mapakultury) .
Józef Pietrzykowski uczęszczał do szkoły miejskiej w Lublińcu. Jego szkolnym kolegą był m.in. ks. Konstanty Damroth.
Około 1860 z powodu braku pracy cała rodzina Pietrzykowskich przeprowadza się z Lublińca do Częstochowy. Wraz z nimi wyruszają również wujowie Józefa z rodzinami (Józef, Franciszek, August bracia matki).
W 1863 młody Jozef bierze udział w powstaniu styczniowym.
Po śmierci ojca przejmuje rodzinny warsztat stolarski.
Warsztat ten rozwijał się pomyślnie i dawał wystarczające utrzymanie całej rodzinie. Mimo to Józef Pietrzykowski na drodze życia napotykał na różne trudności i przykrości.
Niejednokrotnie naraził się moskiewskim władzom
zaborczym, które miały na niego baczne oko i tylko czekały na okazję, któraby mogła usprawiedliwić wydalenie poza
granice kraju „niebezpiecznego“ Polaka. Okazja ta nie pozwalała czekać na siebie długo. W czasie, kiedy pod zaborem
rosyjskim rozpoczęło się prześladowanie Unitów, całe gromady prześladowanych przybywały do Częstochowy, by szukać
pociechy i opieki Matki Boskiej na Jasnej Górze przed cudownym obrazem. Józef Pietrzykowski zajmował się nieszczęśliwymi, ukrywał ich we własnym domu i potajemnie wywoził do Krakowa. Gdy władze moskiewskie wpadły na ślad „przemycania“ prześladowanych Unitów, Józefowi pozostał jedynie wyjazd na Śląsk. Osiadł na stałe w Bytomiu, gdzie ruch narodowy był już silny. Tu w Bytomiu Józef w dalszym ciągu pracował wśród Swoich dla Swoich. Był członkiem niemal wszystkich towarzystw polskich a co ważniejsze, współzałożycielem i pierwszym prezesem pierwszego na Śląsku „Sokoła“.
Mundur sokoli był zawsze jego chlubą! Bieg spraw politycznych śledził z całą uwagą a gdy zaszła potrzeba, zawsze
stawał na pierwszem miejscu, gotowy do każdej pracy i do każdego poświęcenia. W zmaganiu się o chleb codzienny i byt narodowy Józef postarzał się, lecz mimo starości nie ustawał w swojej
działalności. Mimo podziału Śląska wytrwał na starej placówce w Bytomiu do ostatniego tchnienia życia. Zmarł 1933 w Bytomiu (z Górnoślązak, 1933, R. 32, Nr 11).
Lara Pietersen Avatar
Lara Pietersen odpowiedział w temacie: #38094 1 rok 3 miesiąc temu
Chciałbym nawiązać kontakt z ludźmi, którzy przyczynili się do informacji o Arbus i Synowie. Dokumenty naturalizacyjne mojego pradziadka z Wielkiej Brytanii wymieniają Moritz Arbus (fotografa) jako jego ojca, a my mamy fotografie z Rosji w naszej kolekcji rodzinnej. (Przepraszam, mój polski używany Google Translate z angielskiego, więc nie mam pojęcia, czy to ma sens).

[English: I would like to connect with people who contributed to the information about Arbus and Sons. My great great grandfather's British naturalisation documents list Moritz Arbus (photographer) as his father, and we have photographs from Russia in our family collection. (Excuse my Polish - used Google Translate from English so I have no idea if it makes sense.)]

Tydzień - piotrkowski gubernialny tygodnik, 1873-1906

TYDZIEŃ – piotrkowski gubernialny tygodnik wydawany był w Piotrkowie (Petroków) latach 1873 – 1906 (wznowienie po 1914). Zamieszczane tu anonse, reklamy, informacje urzędowe, nekrologi, komentarze, są cennymi źródłami genealogicznym, a fragmenty dotyczące znajdującej się w obrębie guberni piotrkowskiej Częstochowy i okolic, przybliżają życie codzienne żyjących tu w XIX wieku naszych przodków, i ten klimat rozwijającego się miasta. Osobną zaletą lektury jest zapomniany i utracony, a stosowany wówczas język pisma, - zarówno składnia, gramatyka i ortografia, ale i nazwy zanikłych już zawodów, nazwy społecznych klas i warstw, urzędów, rang, zajęć, odznaczeń itd. Język, którego wpółcześnie już nie używamy. Jest jeszcze widoczny w piśmie duch tamtego czasu. A więc owa uniżoność wobec możnych, szczególa atencja i patos, ale i pewna werbalna pogardliwość wobec słabych, upadłych, innych, a zwłaszcza starozakonnych, żeby użyć ówczesnego określenia...Nie sposób też nie zauważyć, bo wyraźnie obecnej w większości wydań Tygodnia, problematyki religijności, dobroczynności... Postaram się wiernie język ten w przepisywaniu zachować...

Dla swoich potrzeb przeglądam retrospektywnie wybrane roczniki Tygodnia; nie będą to wszytkie niestety, numery... nie pozwalają na to moje skromne ramy czasowe i zawężony krąg poszukiwań pewnego nekrologu. W miarę czytania kolejnych wydań, chciałbym jednak wyłuskiwać takie perełki i we fragmentach tu prezentować. Kto wie, może ktoś z Państwa znajdzie wśród nich rodzinny, urwany ślad? Ja znajduję tę osobistą przyjemność czytać m. in.o transakcjach zawieranych przed piotrkowskim rejentem (a b. częstochowskim sędzią śledczym) Karolem Filipskim - moim pradziadkiem...

Zapraszam, zachęcam do lektury, zarówno wypisów na tych łamach jak i zdigitalizowanych numerów w Bibliotece Cyfrowej przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi – w kolekcji: Regionalia Ziemi Łódzkiej. Warto!

Włodzimierz Stefani (wlodeks)

Czytaj więcej: Tydzień - piotrkowski gubernialny tygodnik, 1873-1906
Log in to comment

Florian Huras Avatar
Florian Huras odpowiedział w temacie: #3338 9 lata 11 miesiąc temu
Co tu komentować.Może powtórzyc ten "numer" coby zima pryndzej zeszła.
Włodzimierz Stefani Avatar
Włodzimierz Stefani odpowiedział w temacie: #3349 9 lata 11 miesiąc temu
znakomity pomysł! gratuluję!
wlodeks
Teresa Z. Avatar
Teresa Z. odpowiedział w temacie: #3354 9 lata 11 miesiąc temu
Extra! Ale zbytnio z naszych przodków się nie śmiejmy...Oni są w nas!

Teresa
Dorota Woś Avatar
Dorota Woś odpowiedział w temacie: #3960 9 lata 6 miesiąc temu
Proponuje chłopów w stawie ,,nużać". A potem poczekać co z tego wyniknie.
Lidia Huzarewicz Avatar
Lidia Huzarewicz odpowiedział w temacie: #3961 9 lata 6 miesiąc temu
Pada...

Andrzej Kwilecki, Wielkopolskie rody ziemiańskie. Tablice genealogiczne opracował Rafał Prinke

Andrzej Kwilecki, Wielkopolskie rody ziemiańskie.Tablice genealogiczne opracował Rafał Prinke, Poznań 2011

M.in. Chełkowscy h. Wczele, Drwęscy h. Gozdawa, Krzysztoporscy h. Nowina, Kwileccy h. Szreniawa, Łąccy h. Korzbok, Niegolewscy h. Grzymała, Niemojowscy h. Wierusz, Potuliccy h. Grzymała, Raszewscy h. Grzymała, Sułkowscy h. Sulima, Taczanowscy h. Jastrzębiec, Trąmpczyńscy h. Topór, Żółtowscy h. Ogończyk, Żychlińscy h. Szeliga.

Jak pisze autor: "Wielkopolska miała szczęście do rodzin pochodzących z Mazowsza". Żółtowscy przyszli w Poznańskie z Płockiego, podobnie jak Koczorowscy. Raszewscy ze wsi Raszewo na Mazowszu, Czarneccy h. Prus III z Czarnej k. Sierpca, Sułkowscy ze wsi Sułkowo Borowe (poprzez Kraków i Drezno), Skarżyńscy ze Skarzyna k. Płońska. Z Ziemi Dobrzyńskiej przyszli Dąbscy h. Godziemba, Działyńscy h. Ogończyk, Moszczeńscy h. Nałęcz i Chełmiccy h. Nałęcz. Z Pomorza Janta-Połczyńscy h. Bończa, Czapscy h. Leliwa, Goetzendorf-Grabowscy h. Zbiświcz. Z Wieluńskiego Niemojowscy h. Wierusz i Raczyńscy h. Nałęcz. Z ziemi sieradzkiej Łubieńscy h. Pomian, Mycielscy h. Dołęga, Potworowscy h. Dębno (wywodzili się z Potworowa w Radomskiem). Ze Śląska Bojanowscy h. Junosza i Brezowie h. własnego. Dużo było rodzin o pochodzeniu niemieckim, które polonizowały się, ale także rodzin polskich, które miały swe niemieckie linie (np. Szczanieccy - von Stensch, Turnowie, Kalksteinowie).

Rodzina Engestroemów była pochodzenia szwedzkiego. Hulewiczowie h. Nowina Złotogoleńczyk pochodzili z Wołynia.

Do rdzennie wielkopolskich rodów wypada zaliczyć: Ostrorogów h. Nałęcz, Skarbków h. Abdank,, Rostworowskich h. Nałęcz, Morawskich h. Nałęcz, Mycielskich h. Dołęga, Kołaczkowskich h. Abdank, Chłapowskich h. Dryja, Jaraczewskich h. Zaremba, Brodowscy h. Grzymała, Szołdrskich h. Łodzia, Mielżyńskich h. Nowina, Skórzewskich h. Drogosław.

Polecamy (książka z rekomendacją). Do kupienia np.: tutaj, tutaj lub tutaj.

Log in to comment

Zestawienie miejscowości tworzących dekanat częstochowski w 1827 r.

W oparciu o dostępne dokumenty m.in. „Akta dziekana częstochowskiego - Wykaz ludności i rozległości, oraz położenia parafii w Dekanacie Częstochowskim 1827 r. publikowany także na naszej stronie - vide: http://www.genealodzy.czestochowa.pl/pl/zasoby/biblioteka/Inne/KD116.djvu/, jak również zachowanym pierwszym   i drugim tomie wykazu pn. ”Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnetrznych i Policyi. T.2 (M-Z) w Warszawie w drukarni Łatkiewicza rok 1827 – vide: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=110117&showContent=true  vide:    http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=30044    starałem się sporządzić zestawienie miejscowości tworzących ówczesny dekanat częstochowski.
Wiele z tych miejscowości i osad już nie istnieje. Zmieniły nazwy, zostały wchłonięte przez większe organizmy administracyjne.

Zwracam się więc do wszystkich zainteresowanych z prośbą o pomoc w odtworzeniu wykazu miejscowości tworzących parafie, które w roku 1827 wchodziły w skład Dekanatu częstochowskiego. Szczególnie zależy mi na wskazaniu miejscowości, które dzisiaj już nie istnieją. Co się z nimi stało?

Jestem przekonany, że miłośnicy genealogii dysponują sporą wiedzą o „swojej parafii” i zechcą się nią podzielić z innymi. Wytłuszczonym drukiem zaznaczyłem uzasadnioną wątpliwość dot. przynależności lub samej nazwy miejscowości. Proszę o pomoc.

Huras Florian

Czytaj więcej: Zestawienie miejscowości tworzących dekanat częstochowski w 1827 r.
Log in to comment

Maciej Domagała; Między Śląskiem a Małopolską. Historia rodu Domagała z Żerkowic od 1678 roku do 1945 roku

Od p. Maćka Domagały, aktywnego członka naszego towarzystwa, otrzymałem jego pracę licencjacką "Między Śląskiem a Małopolską. Historia rodu Domagała z Żerkowic od 1678 roku do 1945 roku". Dostałem też zgodę na publikację, więc poniżej prezentujemy pierwszą pracę dyplomową na temat genealogii naszego regionu.

Podejmując badania nad historią rodzin chłopskich, często nasuwają się wątpliwości, czy jest to przedsięwzięcie sensowne. Przecież chłopi w zdecydowanej większości nie potrafili czytać i pisać, nie studiowali na uczelniach wyższych, rzadko zostawiali po sobie pamiętniki. Skąd możemy się czegoś o nich dowiedzieć, skoro nic po nich nie zostało? Ot tak, byli i minęli. Jednak niniejsza praca ma za zadanie pokazać, że wcale tak nie jest. Historia naszych przodków, czyli nasza historia, jest na wyciągnięcie ręki. I nie stanowi to większego problemu, aby poznać się z praprapra…dziadkiem żyjącym 100, 200 czy nawet 300 lat temu. Przedstawiana tu praca – próba rekonstrukcji dziejów rodziny - jest owocem niemal 6 lat poszukiwań informacji wśród rodziny oraz w archiwach państwowych i kościelnych. Badając historię danej rodziny, nie sposób nie pokusić się o pewne spojrzenie na nią od strony demografii, spróbować zbadać dzieje rodzinne w kontekście demograficznym. Badając urodzenia, małżeństwa oraz zgony występujące w ubiegłych pokoleniach, możemy poznać historię od strony niezwykłej, bo osobistej. Tak jest w przypadku rodziny Domagała. To stary, chłopski ród mieszkający na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Przez wiele dziesięcioleci mieszkali na terenie dzisiejszego powiatu zawierciańskiego. Żerkowice, Skarżyce i Morsko to miejscowości, w których Domagałowie rodzili się i mieszkali, żenili się, umierali, pracowali, kochali, cierpieli. W tym miejscu należy podkreślić, że miejscowości te nie doczekały się jeszcze niestety solidnych opracowań. Jedynie sołectwo Skarżyce na swojej stronie internetowej przedstawia krótką historię wsi oraz parafii . Siedziba rodu, Żerkowice, należy dziś administracyjnie do miasta Zawiercie jako jego dzielnica. Protoplastami rodu są Mikołaj Domagała i jego małżonka Elżbieta, którzy żyli na przełomie XVII i XVIII wieku. Najstarszy zachowany dokument mówiący o rodzinie, to akt małżeństwa Mikołaja i Elżbiety z 1678 roku. Przedstawiona praca, która chciałbym aby była niejako pomnikiem ku pamięci moich przodków, składa się z trzech części.
(fragment wstępu)

Praca w formacie Word i załącznik z tablicami genealogicznymi do pobrania tutaj: http://www.genealodzy.czestochowa.pl/pl/zasoby/biblioteka/Referaty/Prace-dyplomowe/

Log in to comment

Paweł Molendowski Avatar
Paweł Molendowski odpowiedział w temacie: #3087 10 lata 1 miesiąc temu
Dziekuję za kolejną cegiełkę.Michał Bontani i Zofia jasińska 1766-czy to spis czy mozna przeczytać treść aktu?
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #4437 9 lata 3 miesiąc temu
Czy genealodzy dokonają dzieła, którego nigdy nie podjęli się częstochowscy historycy regionu ( z pewnymi wyjątkami) ?
Indeksacja jest znakomitym sposobem osiągnięcia celu.
Zachęcam wszystkich do stosownego przeglądania "dokumentów metrycznych" - jak mawiał ks.dr Stefan Mizera.
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #4809 9 lata 2 miesiąc temu
Ksiadz Zaborowski, dlugoletni probosz parafii w Wiewcu, wymienia jeszcze nastepujace osoby ze stanu szlacheckiego (na podstawie dokumentow jasnogorskich):
St. Dobrzylowski, St. Roksicki, Elzbieta Sklimczowska, Krzysztof Silnicki, Dorota Maczynska, Jakub Blizniewski, Melchior Silnicki,Jan Kruszewski, Elzbieta Koszlakowska, Jadwiga Wylezinska, Florian Kobielski, Adam Dobrzylowski, Andrzej, Jan ,Baltazar Zamojski, Barbara Jedlinska, Dembowscy, Greccy, Trepkowie, Widawscy, Wolscy, Spytek z Wiewca, Marcisz z Krzywanic, Barbara Zaborska, Gomolinska, Tworowska, Mikolaj Trepka Nekanda, Poliksena i Katarzyna Mroczkowskie, Elzbita Rupniewska, Agnieszka Kiedrzynska, Katarzyna Grot, Jadwiga Maslomiecka, Dorota Jarocka, Andrzej Sarnowski,
Anna Lubnicka, Wojciech Zabokrzecki, Stobieccy, Katarzyna Gorecka, Gluszczynski, Adam Kamocki, Andrzej Tyminski, Wolscy z Woli Blakowej, St.Sobiekurski, Marcin Skrzynski, Jan Dzwonkowski, Marcjan Krzywanski, Aleksander Wolski, St.Lyszkowski

Nazwiska z okolic Brzeznicy, Wiewca.
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #7897 8 lata 2 tygodni temu
Co prawda Pilica, ale Bontaniowie siedzieli w Pińczycach a panna młoda z matki Stojowskiej:
Ślub 28 lipca 1833 r.
Wincenty Bontani, ur. w Warszawie , syn Tomasza i Bogumiły z Rudzkich 32 -letni z panną Michaliną Gaszyńską ur. we wsi Szyce w Wolnym Okręgu [Krakowa] córką Antoniego i Franciszki z Stojowskich, 19-letnią.
Świadkowie: Onufry Koźmiński z Wojkowic Kościelnych i Jan Stojowski dziedzic dóbr Pińczyce, Pradła i in. (zapowiedzi w parafii pileckiej i ciągowickiej)
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #7899 8 lata 2 tygodni temu
Krzepice i okolice pocz XV wieku. Od szlachetnego Mroczka kawelaek gruntu kupili rycerze, bracia Krzywania (wg danych pana Henryka Gierlika)

Czy ma pan doktor moze wiecej danych o Kozminskich z Wojkowic?
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #7936 8 lata 2 tygodni temu
1483 Dobiesław z Kurozwęk kaszt. sier. i star. krzepicki, Przedbór Rokszycki z Rząsaw sędzia i Klemens z Jaroniowic podsędek zamku krzepickiego oznajmiają, że opatrzny Maciej kuźnik z K. P. Która przypadła mu po zm. Andraszku, sprzedał tę kuźnicę za 300 grz. szl. Stan. Krzywani z Korytnicy [woj. sand.] (GK 142 s. 1801-4; Mp. 5 P 185); 1488 Kazimierz Jag. poświadcza, że szl. Stan. Krzywania z Korytnicy kupił od opatrznego Macieja kuźnika K. P. w dobrach król. krzepickich w obecności Dobiesława z Kurozwęk wwdy lubelskiego i star. krzepickiego (GK 142 s. 1804 5; Mp. 5 Q 121); 1532 kuźnik Michał z kuźnicy w stwie krzepickim płaci 13 fl. i 18 gr czynszu (In. K 1 k. 26v)2; 1545 Zygmunt I wystawia Stan. Grodzickiemu zw. Chwostek kuźnikowi z K. P. w stwie krzepickim glejt bezpieczeństwa na rok (MS 4, 7467); 1559 Zygmunt August potwierdza Gabrielowi Grodzickiemu dok. Kazimierza Jag. z 1476 i z 1483 [1488, zatwierdzający ww. dok. star. krzepickiego z] dotyczące K. P. (MS 5, 8582)'; 1564 tenże król nadaje w dożywocie Mik. Grodzickiemu s. Gabriela kuźnicę [P.] w stwie krzep. w dożywocie (MS 5, 2970); K. P. na rz. Kostrzynie z 2 piecami dymarskimi i 1 kowalskim płaci 8 grz. czynszu do zamku krzepickiego (LK 2 s. 7); 1576 K. P. z 3 kołami i 15 robotnikami; 1581 w K. P. 1/2 ł. kmiec., 3 koła i 15 robotników (Rybarski → Kuźnica, s. 325; ŹD s. 79).

www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=krzywania&d=0&t=0
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #7937 8 lata 2 tygodni temu
wzmiankowany kmiec Swada z Truskolasow to moze pozniejsze nazwisko Zawada z Truskolasow?


www.genealodzy.czestochowa.pl/pl/indeksy...ie&data_od=&data_do=
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #7938 8 lata 2 tygodni temu
Rodzina Pankow wzmiankowana w LIber Chamorum

www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=8585&q=panek&d=0&t=0
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #7939 8 lata 2 tygodni temu
henryk gierlik Avatar
henryk gierlik odpowiedział w temacie: #7952 8 lata 2 tygodni temu
Widze Tomku ze material pomogl
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #8095 8 lata 6 dni temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=M99D-V85:n401331256

Mstow slub Leon Siemienski (s. Stanislawa Wojciecha i Marianny Bielewicz ) dziedzic Maslowic i Zofia Zielonka (c.Jozefa i Wiktorii z Blichtow)
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #8186 7 lata 11 miesiąc temu
Luboienski Zdrowski Chrzanowski Karsnicki Jasiniecki Jackowski
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-28...=M99D-N52:1913982628
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #8187 7 lata 11 miesiąc temu
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #8188 7 lata 11 miesiąc temu
Kobielska Zatorska Koczanska Dobrowolski Zablocki Zarebski
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-28...=M99D-N52:1913982628
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #8386 7 lata 11 miesiąc temu
POWINNIŚMY STWORZYĆ spis szlachty XIX wieku. Dorzucam kilka nazwisk z samej Częstochowy i przeprosinami, że nie ma czasu na sporządzenie gruntowniejszych list.
Florentyna Mianowska ur. 1825 herby
Ewa Skorupka ur. 1807 , dziedziczka Błeszna (wysiedlona z majątku!!!)
Tomasz Otwinowski (ur. 1806 ) syn Jana i Wiktorii ze Stojowskich, właściciel domu w Częstochowie
Domicela Grabowska ur. 1794 ,
Wiktor Grabiański ur. 1814 Grabowa
Adam Sadowski ur. 1837 w Terespolu , cukiernik ożeniony z Antonina z Paciorkowskich ur. 1845 w Truskolasach, , Sadowska Elżbieta z Wężyków ur. 1813, córka Michała i Katarzyny z Krakowskich, wdowa po Adamie. , ich dzieci|:
c.Karolina 1836 Terespol
c.Eleonora 1839 jw.
s. Aleksander 1849 jw.
c. Ksawera 1844
c. Kamilla 1850 jw.
c. Sabina 1854 Praszka
służył u nich lokaj Franciszek Kamiński z Garnka

Honorata Bielińska z Kromerów ur. 1824 w Warcie.
Apolinary Waskiewicx 1820
Marianna z Zawodzińskich Poznańska (1802 - 1866) ur. w Lipnie

[dygresja: Jan Gilge był malarzem ]


Anuncjata Muller 1789 ,
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #8387 7 lata 11 miesiąc temu
cd.
Walenty Wagner ur. 1826 w Bialej , artysta malarski
Józef Załuskowski ur. 1805,
Franciszek Załuskowski 1795 obaj z Jasionnej
Tak na marginesie:
Częstochowa w 1854 r. liczyła 2528 mieszkańców
[można ich wszystkich zindeksować].
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #8622 7 lata 10 miesiąc temu
IWANOWICE 362] DOBRAKOWSKl nazwał się *** chłopski, zagrodniczy syn ze
wsi Dobrakowej, od Wolbrąma miasteczka niedaleko. Która wieś na wo-
jewództwo krak(owskie) należy. Dzierżąc tę wieś od p. wojewody, Słostow­
ski l wziął beł tego to za urzennika, a gdy beło Słostowskiego zabito, ten
zaś u Montelupiego w Grzegorzowicach2
, od Krakowa 3 mile, służeł, ten
beł na dobrowolnej drodze zastąpiwszy, zabieł dwu sług oraz panu Piotrowi
Wie10wiejskiemu na drodze u wsi Iwanowic
3
anno 1621. Tam obaczywszy
to, chłopi Z Iwanowie poimali go i wsadzieli. Wziąwszy go od nich, p. WieI 0-
wiejski zawiózł go na zamek krako(wski) i Z ciały zaraz tych zabitych dla
relacyj ej i protestacyjej. Tego Dobrakoskiego gdy pytano u urzędu, jeśli
ślachcic, powiedział, że ślachcic, i tak wpisano go, a będąc rok w wieży
krak( owski), niż się prawo skończeło, wtem p. Wielowiejski konwiktor
umarł beł anno 16224, a owego wypuszczono z wieże. Tęn to Dobrze-kowski,
w kilku służbach przed tym będąc, coraz inaczej się zwał, ale na tę asercyją,
co w grodzie udawał, mógłby go convincere konstytucyją anni 15895
, gdzie
pena sroga na takie asorcyje.
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #8623 7 lata 10 miesiąc temu
Krzepice [1472] PANKOWrE. co się zową, bd ociec ich kuźnik. kowal starszy
na kuźnicy pod Krzepicami. Pięć kuźnic są do starostwa kr:zepickiego, {któ-
re zową:} Pankowska, Łojkowska i Młynki, {i Praszczykowska, Kawczyń­
ska, Grodzickich.} Ten na Pankowsh~j, udają, że Pałką go zwano i Pał­
kowską kuźnicę, potym per corruptionem Pankowską. Miał ten kowal za
sobą chłopską dziewkę żonę. Najmem potym od p. Wolskiego, starosty hZe-
Tomasz Kukuła Avatar
Tomasz Kukuła odpowiedział w temacie: #8656 7 lata 11 miesiąc temu
u Montelupiego w Grzegorzowicach2
, od Krakowa 3 mile, służeł, ten
beł na dobrowolnej drodze zastąpiwszy, zabieł dwu sług


Ciekawe informacje Panie Tomku. Interesuje mnie historia Krakowa i coś tam na ten temat wiem ale nie zagłębiałem się tak bardzo w historię wsi Grzegórzki - od 100 lat jest to dzielnica Krakowa. Dla mnie szczególnie interesująca.
Nigdy nie słyszałem o powiązaniach rodu Montelupich (słynna rodzina krakowskich kupców, bankierów, zarządzali królewską pocztą i mieli powiązania z dworem krakowskim a wywodzili się z Florencji) z Grzegórzkami.

Dziękuję.
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #8658 7 lata 11 miesiąc temu
o Montelupich, chyba tez cos pisze. Sprawdze.
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #8663 7 lata 11 miesiąc temu
A to i Pankowie kupieli także u nich sobie tytuł, bo ab
anno 1620, jako konstytucyj a od sum dawać na nową ślachtę uczyniona4
,
odtąd dopiero Panek Bzowski jęli się pisać. Gdy się od nich poborca p. Chełm­
ski
5 upominał poboru, powiedzieli, że "my są Bzowscy, stara ślachta, tylko
to Panek nowy tytuł nasz mieliśmy", ale to fałsz, bo u Bzoskich to sobie
łacno, jak i tęn bękart Jąnek, kupieli. O tych Pankach pod P szersze opisanie
jest. Ten Bzowski z tą żoną mieszkał w Sieradzu, potym w Kaliszu, prawował
się o majętności żenine, utracieł beł prawie, a utraciwszy zapadł kędyś, że
o nim w sieradzki zięmi nie beło słychać anno 1633.
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #8664 7 lata 11 miesiąc temu
Walery jan Panek, trzeci kuźników syn, ten we młynku mieszkał, nieda-leko od tej Pankoski kuźnice pod Krzepicami. Ten uwiódł beł ze Śląska
Ślęzankę Kochcickąl8, iż zjechała z nim anno 1625 i brał z nią ślub. Udawał
się za możnego ślachcica, a gdy przyjechała z nim do owego młynku, oba-czy, że ubogi kuźnik, do tego dowiedziała się, że chłop, odjechała od niego.
Kochciccy dowiedziawszy się o tęm i odpowiedali go rozsiekać. Zjeżdżali
nań kilka n razy, ale go nie mogli nigdy zastać, co chronieł się przed nięmi Jana tego starego, co w Ochojnie mieszkał, pozwał beł poborca krakow-
ski do konstytucyj ej anni 162019, żeby nowa diktusowa ślachta od dób(r)
i sum taksowanych od tysiąców dawali. Panek bacząc, że dowód miał po-
borca, że kuźnik ociec ich beł, Panek zrozumiał si€, ze Bzowskiemi od B€,-
dzinia, biskupiemi poddanemi od Siewiora20
, żeby jednego domu z sobą
się być mianowali. I tak od r. 1622 Panek Bzowski ten Jan pisał się21, ale
zaś w tęm szalbierską zmow€, uznano, iż nie wyrozumiał ich, bo on inszego
herbu zażywał, a Bzowscy inszeg0
22. Takież szalbierstwo ci Bzowscy zmow-
ne uczynie(li) z b€,kartem Bzickim, pod którego opisanim szerzej o tym pod B.
Musiał przecie Panek dać poborcy ten pobór. Nie pomogło mu bzowstwo,
nie uszedł "bez" tego. Gdy tęn Bzów wieś biskupa krak(owskiego), prze-
to manowie23
biskupi to są Bzowscy ci, a nie ślachta polska. Jest nota w ksi€,-
gach causarum officii w Lublinie anno 1630 Sabbatho post Dominicam Mi-
sericordiae, gdzie Walenty Świeboroski czyni protestacyją na nob(ilem)
Ioannem Panek Bzowskio. [1473] PANEK zwał si€, też *** młynarz w Krzyworzece, wsi u Wielu-
nia do starostwa wieluńskiego. Ten młynarz Panek beł stary, siwy, anno
1596. Umarl bd potym niedługo; został syn jego na młynie, Pankiem także
zwał sięa.
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #8676 7 lata 10 miesiąc temu
SKĄPSKI antidotum na Trepkę (Dworzaczek)

[1847] I Skąpa, wieś koło Radomska, wojew. sieradzkie. W r. 1552 była tam część Alek-sego Skąpskiego (Pawiński, Wielkopolska, II, S. 284).
[1848] l Wedle Niesieckiego Skąpscy h. Jelita, ze wsi Skąpa w wojew. sieradzkim, pow.
radomszczańskim. 2 Zamojscy h. Poraj, z wojew. sieradzkiego. Niesiecki wymienia
Jędrzeja żyjącego w r. 1607. Andrzej Z. 16\0 r. nabył część wsi Strzelce w pow. radom-szczańskim od Wojciecha Skąpskiego (t. gr. kr. 191, s. 1160). J Zob. nr 34, przyp. 1.
4 Niegosławice, wieś klasztoru .iędrzejowskiego w pow. księskim. 5 Znamy spośród
jego synów: Wawrzyńca, Tomasza, dziedzica Piołunki kolo Jędrzejowa 1670 r., i Jana
(I. gr. kr. 277, s. 3009; 295, s. 1210; 302, s. 1627). 6 Ze wsi opaciej Przyłęku kolo Jędrze­
jowa oddawał w r. 1629 pobór Wawrzyniec Skąpski (Reje5l1' krak., s. 128).
[1850] I Oludza, dziś Hołudza, wieś w pow. wiś!ickim. 2 Biechowscy h.
Zdzisława Rajczyk Avatar
Zdzisława Rajczyk odpowiedział w temacie: #9093 7 lata 9 miesiąc temu
Dobieslaw z Kurozwęk herbu Poraj,starosta krzepicki trzymal konie pocztowe w Poraju k/ Częstochowy .Czy coś więcej mogą Panowie dodać?Pozdrawiam.
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #9094 7 lata 9 miesiąc temu
w metrykach krzepickich lub starokrzepickich bylo nazwisko Kurzejamski z Kurzej Jamy

Wrażenia z mojej wizyty genealogicznej w Kurozwękach - sierpień 2011 (Anna Fukushima)

"Na górze stromej i skalistej rozłożyło się miasteczko, jedno z tych, jakie Bóg wie za co noszą miano miasteczek. Kilkadziesiąt chat zbudowanych w czworokąt, chat nie włościańskich, gdyż mają staromieszczańskie portyki o oryginalnie (...) rzeźbionych słupach, studnia pośrodku rynku, bożnica, kościół i klasztor szarytek. Wójt, pan pisarz, ksiądz, nauczyciel – oto wielki świat Kurozwęk. Zstępując z góry – dopiero widzisz ogrody i gąszcze olbrzymich drzew, a wśród nich oblany dookoła wodą pałac."

Tak opisywał Kurozwęki Stefan Żeromski w swoich « Dziennikach » - w sierpniu 1888 roku. Muszę przyznać, że choć minęło tyle lat, podobnie odebrałam atmosferę tego wielowiekowego miasteczka moich przodków, położonego nad rzeką Czarną w pobliżu Staszowa w woj. świętokrzyskim.

Moją genealogiczną wizytę rozpoczęłam od zwiedzania XV wiecznego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Augustyna (kiedyś parafii moich przodków). No i cmentarza z początku XIX wieku, położonego wśród ogromnych drzew, na niewielkim wzgórzu z którego podziwiać można wspaniałą panoramę. Idąc kilkaset metrów dalej, dotarłam do parku ze starym drzewostanem, otoczonego mocno zniszczonym murem. W głębi, rzeka à la strumyczek, kapliczka, rządcówka, oficyna, dawna przypałacowa oranżeria z XVIII wieku - gdzie nocowałam (obecnie hotel) - i pałac, w którym kiedyś pracował mój pradziadek ogrodnik - Jan Słomka (zanim osiedlił się w Częstochowie). Z boku, na rozległych łąkach i w sąsiedztwie ogromnego labiryntu z kukurydzy, pasło się imponujące stado bizonów. To jedna z atrakcji turystycznych tej miejscowości, podobnie jak mini zoo na terenie kompleksu pałacowego.

Czytaj więcej: Wrażenia z mojej wizyty genealogicznej w Kurozwękach - sierpień 2011 (Anna Fukushima)
Log in to comment

Włościanie ekonomii koziegłowskiej wymienieni w dokumencie z 1823 roku

(sygn. Not. Molski 3 Archiwum Państwowego w Częstochowie)

KOZIEGŁÓWKI
Jan Kupicha (radny), Ignacy Zemła (radny), Stanisław Musialik, Mikołaj Zemła, Łukasz Potępa, Wincenty Oleksik, Walenty Marchewka, Jędrzej Musialik, Józef Kupicha, Piotr Derka, Mikołaj Derda, Mikołaj Torbus, Jan Kałuża, Jan Marchewka, Jan Kolasa, Józef Marchewka, Jacek Sutor, Jakub Marchewka, Aleksy Marchewka, Wojciech Pałasiński, Wincenty Wrona, Filip Pierwocha, Wawrzyniec Janicki, Grzegorz Kostarczyk, Jan Bereza, Franciszek Frączek, Idzi Kolasa, Mikołaj Dziuk, Kajetan Kupicha, Gabriel Sapota, Tomasz Cupiał, Filip Bereza, Paweł Jankiewicz, Antoni Kozak, Kajetan Kałuża, Piotr Oleksiak, Antoni Bereza, Stanisław Grochowina, Jakub Gawenda.

Czytaj więcej: Włościanie ekonomii koziegłowskiej wymienieni w dokumencie z 1823 roku
Log in to comment

Roman Huras Avatar
Roman Huras odpowiedział w temacie: #27440 4 lata 4 miesiąc temu
Czy ktoś z Państwa moźe wie coś na temat odwołania plenipotencji dla Blażeja Żywiołka.
Błażej to mój przodek. Był synem sołtysa z Gęzyna Jana Żywiołka, który równiez podpisał się pod cofnięciem tego pelnomocnictwa. Ciekawa to sprawa cóż takiego się wydarzyło, że po tygodniu zebrało się tylu ludzi. Musiała to być głośna sprawa na całą okolice. Za każdą wiadomość będę wdzięczny

Podkategorie