Dawno temu w Janowie i Potoku

Akt I
Desperacja w Janowie...

Do Jaśnie Wielmożnego Biskupa Diecezji Kieleckiej
Wawrzeńca Migalskiego mieszkańca Posady Janów parafij potok Złoty Częstochowskiego powiatu

Katolicy z posady Janowa mając wyjednane pozwolenie przez św. pamięci JW Biskupa Majerczaka zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Duchownych na stałe zamięszkanie Księdza Wikarego z parafij Potok Złoty przy Kościele Janowskim, niejednokrotnie przybiegali z prośbami do stóp Wasze Ekscelencji o zobowiązanie księdza Proboszcza Potok Złoty nierobienia trudności w odwoływaniu księdza do parafialnego kościoła (...)

Czytaj więcej: Dawno temu w Janowie i Potoku
Log in to comment

Nowe inwentarze AACz

Od ks. prof. Władysława Piotra Wlaźlaka, dyrektora Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie otrzymaliśmy do opublikowania dwa nowe wydania inwentarza zasobów:

Pliki są do pobrania również ze strony archiwum.

Log in to comment

Marek Urbanek Avatar
Marek Urbanek odpowiedział w temacie: #14269 6 lata 8 miesiąc temu
Dziękuje za artykuł
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #17567 6 lata 4 tygodni temu
Ciekawa egzemplifikacją losu czeskich osadników są dzieje Kamienicy Polskiej. Zapraszam do odwiedzenia Muzeum Regionalnego w tej miejscowości.
Widać tu proces asymilacyjny czeskich rodzin. I tylko tu można spotkać tak wielu potomków czeskich majstrów tkackich.

profil na facebooku

pl-pl.facebook.com/pages/Miejscowo%C5%9B...lice/487351237971200

Ekstrakt Zeyścia

Ekstrakt Zeyścia

Roku Tysiąc Ośmset dziewiętnastego dnia piątego Czerwca - Przed Nami Plebanem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy i Parafij Truskolasy Powiatu Częstochowskiego obwodu Wieluńskiego w Woiewództwie Kaliskim – Stawili się Szymon Barzak i Tomasz Zawada włościanie w Bieżeniu Zamieszkali wspólnicy pijaństwa Zmarłego – i oznaymili Nam – iż Antoni Koper maiący lat trzydzieści dziewięć – włościanin w Czarney Wsi Zamieszkały – iż dnia trzeciego miesiąca i roku bieżącego umarł od gorzałki w Browarze Kopskie zwanym – Nazaiutrz przed Browarem nieżywy znalezionego zawieziono do Sądu Pokoju, którego zrewidowanego do ... odesłanego Sąd nakazał pochować. Zostawił chałupę, żonę Maryannę z Jeziorskich i dzieci. – Poczem oświadczający pisać nieumieiący niepodpisali, który został podpisany i stawaiącym przeczytany -

Czytaj więcej: Ekstrakt Zeyścia
Log in to comment

I takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu...

Poniższym tekstem rozpoczynamy nowy dział na stronie: perełki genealogiczne. Zapraszamy do nadsyłania ciekawych, zabawnych, niezwykłych materiałów źródłowych i historii, które napotkają Państwo podczas swoich poszukiwań. Zapraszam do czytania.

Prześwietny Konsystorzu Administratoryalny Piotrkowzki
W czasie mego oddaleni się z Parafii w interessie do Prześwietnego Konsystorza to iest w dniu 21. Czerwca r.b. Parafianie moi a szczególniey z wsi Truskolas dopuscili się ochydnego w Religij Chrystusa postępku, to iest Sołtys z Radnemi spędzili z cały wsi Kobiety do stawu, oporne temu rozkazowi cieleśnie karali, i takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu, utrzymuiąc że czarownice rozpędzają zapaskami chmury i dlatego deszcz niepada, a spławiwszy po swojemu takowe niezawodnie podług mniemania tych obłąkanych ludzi padać będzie.

Czytaj więcej: I takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu...
Log in to comment

J K R Avatar
J K R odpowiedział w temacie: #32653 3 lata 2 tygodni temu
Ksiądz Mateusz Wysocki był do końca roku 1867 r. proboszczem, kiedy to decyzją konsystorza został odwołany a obowiązki zarządzania parafią otrzymał ksiądz wikary Sikorowski do dnia 8/20 czerwca 1868 r. bo od tej daty proboszczem został mianowany ksiądz Antoni Bujakowski.
J K R Avatar
J K R odpowiedział w temacie: #32668 3 lata 2 tygodni temu
Idąc dalej tym śladem ustaliłem, że na parafii w 1868 roku znajdowały się;
- księgi urodzenia z lat 1634-1730; 1735-1763; 1765-1838 oraz 1808-1868,
- księgi małżeństw z lat 1634-1763; 1766-1836 oraz 1808-1868,
- księgi zgonów z lat 1715-1836 oraz 1808-1868.
Nie wie tylko które to unikaty a które duplikaty, sądzę jednak, że te po 1808 r. bo wcześniej nie było takiego obowiązku. Wielka szkoda, że do dnia dzisiejszego te księgi nie dotrwały a nie ma też 100 % pewności jak zaginęły.

Ponadto na plebanii były księgi spisu inwentarza z roku 1748, 1782, 1818 i 1833.

Spis ludności z roku 1868 parafii zrobiony przez proboszcza Mateusza Wysockiego liczył łącznie 6254 osób w tym 2983 mężczyzn i 3271 kobiet.

Szlachta okolic Częstochowy (uzupełnienie do XVIII w.)

Dane są wynikiem kwerend źródłowych w toku pracy nad opracowaniem "Więzi kulturowe [...] na przykładzie Kamienicy Polskiej".

Szlachta okolic Częstochowy ( uzupełnienie) - druga poł. XVIII w)
1758 Jan Karliński z Kamienicy [Polskiej] zmarł, pochowany w Koziegłowach
Helena Kotwiczowa żona Dobrogosta , pochowana w kaplicy św. Stanisława w Koziegłowach
1762 Antoni Michałowski podstoli krakowski, ślub z Anną Mossakowską w Poczesnej
(świadkowie: ks. Bonawentura Trąbski wicedziekan lelowski, Ignacy Kozierowski prezpozyt mstowski, Adam Małachowski krajczy królewski, Tomasz Sołtyk wojewoda łęczycki)

Czytaj więcej: Szlachta okolic Częstochowy (uzupełnienie do XVIII w.)
Log in to comment

Szlachta okolic Częstochowy (XVI-XVIII w.)

Dane są wynikiem kwerend źródłowych w toku pracy nad opracowaniem "Więzi kulturowe [...] na przykładzie Kamienicy Polskiej".

cz. I (XVI-XVIII w).
1513 Jan Trepka (syn Żegoty) odstępuje dwór w Błesznie [parafia Częstochowa]
1538 Grzegorz Błeszyński vel Hybak z Osin [parafia Zrębice]
1548 Maciej i Feliks Błeszyńscy - właściciele Kuźnicy Osiny
1550 Piotr i Baltazar Trepkowie z Kamyka 
1555 Maciej Błeszyński wójt Krzepic
1561 Wojciech i Zygmunt Błeszyńscy z Błeszna
1570 Barbara z Rożniatowskich Trepkowa (zmarła)

Czytaj więcej: Szlachta okolic Częstochowy (XVI-XVIII w.)
Log in to comment

Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #5413 9 lata 1 tydzień temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-24...=1867931&wc=14185749

Krzepice - zgon Anna z Psarskich Bykowska
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #5414 9 lata 1 tydzień temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=1867931&wc=14185749

Krzepice zgon Agnieszka z Kobyłeckich Jankowska
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #5421 9 lata 1 tydzień temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=1867931&wc=14185749

Krzepice zgon szlachetny pan Michał Kamocki
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #5422 9 lata 1 tydzień temu
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #5423 9 lata 1 tydzień temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=1867931&wc=14185749

Krzepice zgon, dziecko Jozefa Kalasantego Madalinskiego i Anny
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #5424 9 lata 1 tydzień temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-24...=1867931&wc=14185749

Barbara corka Michala i Marianny Rudlickich
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #5425 9 lata 1 tydzień temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=1867931&wc=14185749

Magdalena corka Jana i Marianny Zalewskich ?
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #5426 9 lata 1 tydzień temu
"Antoni Aleksy Ostoja na Kiedrzynie Kiedrzyński - właściciel części Kamyka (s.249)"

pozniej jego potomek jest zarzadca w jednej z wsi parafii starokrzepickiej. Luboinski jest ok 1820 ekonomem we wsi Kukowie lub Dankowicach.
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #5432 9 lata 1 tydzień temu
w Starokrzepicach i Krzepicach natrafiłem na dwa rody Sawickich.
Z jednym jest podobnie, jak w Liber Chamorum tzn rodzina nazywa się Kłopocik/Kłopot, następnie Sowicki, by ostatecznie przyjąć nazwisko Sawicki. W obu miastach pojawiają się też Sawiccy zapisani jako "generosus". Trudno powiedzieć czy to ta sama rodzina czy zbieżność miejsca i nazwiska.
Pojawia się też "generosa Pilśniak" ( w kilku metrykach )
Szymon Gruca Avatar
Szymon Gruca odpowiedział w temacie: #5496 9 lata 5 dni temu
Ja często w Przystajni napotykam wspomniane w artykule nazwiska. Przykładowo w 1792 ślub Wincentego Miklaszewskiego z Marianną Paciorkowską, świadkami byli Amon Karoński i Wawrzyniec Brodzki.
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #8435 7 lata 11 miesiąc temu
Zapewne Karoński z Osieka (k. Mysłowa) i Miklaszewski z Mysłowa k. Koziegłów.
Do Paciorkowskich:
Barbara z Męcińskich, żona Ksawerego Paciorkowskiego, wyszła powtórnie za mąż za barona Seweryna de Waldgona , sędziego pokoju pow. wieluńskiego.
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #8436 7 lata 11 miesiąc temu
1825 Filip Jakub Trepka kapitan wojsk pruskich zamieszkały w Dobrodzieniu, brat rodzony Bonawentury Trepki
Tekla z Wąsowiczow Sadowska żona Walentego mieszkanka Nowej Częstochowy
Antoni Kiedrzynski dziedzic Kamyka i Kiedrzyna
jan Brzozowski sędzia pokoju pow. częstochowskiego dziedzic Walenczowa
Jakub Madaliński zastawny posesor Kościelca
Ksawery Świerczynski komornik pow. wieluńskiego
Jan Gorecki dziedzic Małus
Szymon Sadowski dziedzic Postaszowic i Gorzkowa (pow.lelowski) , żona- Marianna z Gasiorowskich
Ludwik Skrzetuski dziedzic części Kuźnicy Starej
Jan Królikiewicz dziedziczny posesor dóbr rządowych Panki
Franciszka z Karońskich Truszkowska wdowa po Antonim właścicielka połowy Lubojenki
Jan Skupiński posesor wsi Wyczerpy Szlacheckie
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #8437 7 lata 11 miesiąc temu
W 1846 dziedzicem Kamyka i Kiedrzyna jest Aleksander Kołaczkowski (zawarł kontrakt z kolonistami z Kuźnicy Kiedrzyńskiej na 205 hub miary nowopolskiej)
1846 Benedykt Lemański dziedzic m. Kłobucka i Zagórza, dzierżawił Błeszno od Kazimierza Skorupki
1846 August Norbert Sykstus Zakrzewski z Siedlca i Konstancja Trepka - intercyza ślubna
1846 Józef Sawicki dziedzic dóbr Kuźnica Marianowa , żona - Emilia z Karsnickich
1846 Otto Kunert dziedzic dóbr Łojki
1846 Leopold Rudzki dziedzic dóbr Stany
1846 Brutus Ostrowski dziedzic Dąbrowy w obwodzie wieluńskim
1846 Pelagia z Węgierskich Madalińska , żona Ludwika
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #10291 7 lata 6 miesiąc temu
slub J. A. Billewicz i Boguslawska 1893 Starokrzepice
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-12886...M979-7SJ:n1006759731
Teresa Łukasik Avatar
Teresa Łukasik odpowiedział w temacie: #10333 7 lata 6 miesiąc temu
Witam! Przeglądając metryki okolicznych miejscowości Częstochowy napotkałam takie rody szlacheckie :
Michniowski - Karlin par.Kromołów
Sadowski - Karlin
Gnoiński - Karlin
Pozowski - Karlin
Błeszyński - Malinowice par.Wojkowice Kościelne
Błeszyński - okolice Olsztyna k. Częstochowy

Pozdrawiam Teresa Łukasik
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #10839 7 lata 5 miesiąc temu
Krzywanscy z Borowna (bez podania przynaleznosci stanowej)

familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=M979-SJW:n709831952
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #10843 7 lata 5 miesiąc temu
Dzięki tym wpisom zyskujemy znakomite materiały do czegoś w rodzaju "Księgi ziemiaństwa okolic Częstochowy" . Liczę , ze jej autorem będzie p. Krzysztof Łągiewka, mający doskonałe materiały hipoteczne. Sądzę, że możemy juz dziś zwracać się do niego o weryfikacje wielu faktów.
Liczymy na jego współpracę z TGZC.
Myslę , ze Jacek Tomczyk (sobie tylko znanymi sposobami) doprowadziłby do wydanie takiej publikacji - wraz z promocją... na zamku w Bobolicach.
Trzeba mięć marzenia. To mobilizuje do pracy.
Jerzy Bartnicki Avatar
Jerzy Bartnicki odpowiedział w temacie: #10853 7 lata 5 miesiąc temu
Jak podano wcześniej zgon Michaliny Rudlickiej z 1801r. jest ona córką Pawła Bartnickiego i Petroneli Praska urodzona w Krzepicach dn.2.10.1763r. Poslubiła Jana Rudlickiego w 18.04.1780r. w Krzepicach.
Mieszkali w Dankowicach. Rodzina szlachecka.
Posiadam wszystkie dane na ten temat.
J. Bartnicki
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #10854 7 lata 4 miesiąc temu
Rudliccy na poczatku XIX wieku zapisani sa juz jako rolnicy
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #10855 7 lata 4 miesiąc temu
w okolicach Krzepic wystepuje tez rodzina szlachecka Kurzejamskich.
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #10856 7 lata 4 miesiąc temu
1415 sprawa miedzy Marciszem z Krzywanic a Spytkiem z Wiewca.
Krzysztof Łągiewka Avatar
Krzysztof Łągiewka odpowiedział w temacie: #10866 7 lata 4 miesiąc temu

Andrzej Kuśnierczyk napisał: Dzięki tym wpisom zyskujemy znakomite materiały do czegoś w rodzaju "Księgi ziemiaństwa okolic Częstochowy" . Liczę , ze jej autorem będzie p. Krzysztof Łągiewka, mający doskonałe materiały hipoteczne. Sądzę, że możemy juz dziś zwracać się do niego o weryfikacje wielu faktów.
Liczymy na jego współpracę z TGZC.
Myslę , ze Jacek Tomczyk (sobie tylko znanymi sposobami) doprowadziłby do wydanie takiej publikacji - wraz z promocją... na zamku w Bobolicach.
Trzeba mięć marzenia. To mobilizuje do pracy.


P. Andrzeju, moim zamiarem byłaby monografia ziemiaństwa powiatu częstochowskiego 1793 - 1945. Mam na myśli powiat w jego granicach z lat 1867 - 1939. Dlaczego akurat te lata? W 1793 r. okolice Częstochowy stały się częścią Prus. Nastąpiły zmiany własnościowe, następnie mamy Księstwo Warszawskie i zabór rosyjski. Następują zmiany w składzie ziemiaństwa, jako że szlachta przestaje mieć monopol na posiadanie ziemi. Coraz częściej spotyka się kupców, przemysłowców, Żydów, Niemców, a w końcu wzbogaconych chłopów. Wreszcie mamy rok 1945 i koniec wielkiej własności ziemskiej. Materiał na tę pracę mam już dość obszerny, dokonana kwerenda w archiwach w Częstochowie, Kielcach, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie i Katowicach. Dodatkowo dochodzi prasa XIX i XX wieczna oraz książki. Zajmuję się też ziemiaństwem południowej części dawnego powiatu radomszczańskiego i obecnego powiatu myszkowskiego. Ale to znalazłoby się w osobnych publikacjach. Dobrze by było, aby ktoś zrobił podobną monografię ziemiaństwa częstochowskiego do roku 1793. Niestety ze względu na obszerność swojego tematu nie jestem w stanie tego zrobić. Myślałem też o tym aby z ksiąg parafii częstochowskich z lat 1793 - 1945 wynotować wszystkich ziemian i opublikować to w aneksie monografii.
Wkrótce założę nowy temat "Ziemiaństwo okolic Częstochowy 1793 - 1945" tam można będzie wpisywać znalezione przez wszystkich informacje, a także ja w miarę swojej wiedzy będę odpowiadał na pytania. Ten wątek o szlachcie z okolic Częstochowy może mieć granicę na przełomie XVIII i XIX w. ponieważ ziemiaństwo XIX i XX wieczne nie zawsze miało szlacheckie korzenie.
Co do wydania książki to na razie nie mam nic sprecyzowanego, ale o tym można będzie podjąć dyskusję w momencie gdy moja praca zacznie się zbliżać ku końcowi.
Tomasz Krzywanski Avatar
Tomasz Krzywanski odpowiedział w temacie: #10869 7 lata 4 miesiąc temu
1731 Walenty Rudlicki prepozyt klasztoru w Krzepicach.
1723-33 Ks.Szczepan RUDLICKI , krzepiczanin

Indeksy parafii Konieczno, Kurzelów i Secemin

Od p. Beaty Szajdy otrzymaliśmy indeksy trzech parafii:

łącznie prawie 7,5 tys. wpisów. Dziękujemy.

Log in to comment

Agata Janeczek Avatar
Agata Janeczek odpowiedział w temacie: #35150 2 lata 1 miesiąc temu
Dzień dobry. Czy pliki są ciągle dostępne? Wyskakuje mi błąd, a potrzebuję indeksu z Secemina!
Agata Janeczek Avatar
Agata Janeczek odpowiedział w temacie: #35154 2 lata 1 miesiąc temu
Dziękuję ślicznie!

Cmentarz Rakowski w Częstochowie

Dzięki uprzejmości Juliusza Sętowskiego przekazujemy Państwu kolejne opracowanie cmentarzy częstochowskich:
"Cmentarz Rakowski w Częstochowie 1910–2010. Przewodnik biograficzny. Pod redakcją Juliusza Sętowskiego i Romana Sitkowskiego."

Plik do pobrania z naszej biblioteki.

Log in to comment

Podkategorie