Dokument niezwykły: Lustracja wsi Huta Stara A z 1845 roku

Tereny wsi Huta Stara A wchodziły dawniej w skład rozległego majątku, którego centrum mieściło się w Błesznie. W źródłach historycznych Błeszno pojawia się pod koniec XIV w. jako siedziba rycerskiego rodu Bielów herbu Ostoja. W późniejszym okresie właścicielami Błeszna, a właściwie różnych jego części, byli m.in. Błeszyńscy, Jeziorkowscy, Karońscy i Trepkowie. Rozległe dobra majątku Błeszno na przełomie XVIII i XIX w. stanowiły swoisty archipelag osad, takich jak: Bernatowizna, Bór, Bugaj, Brzeziny, Dąbie, Kręciwilk, Ostatni Grosz, Poczekaj, Podbucze, Raków (Pustkowie Raków), Wrzosowisko (dziś: Wrzosowiak). W XVIII w. utrzymywał się podział na dwa Błeszna określane odpowiednio jako "pierwsze" i "drugie" (dawniej: Małe i Wielkie). W końcu XVIII w. część pierwsza należała do Amona Syrokomli Karońskiego, komisarza cywilno-wojskowego, subdelegata krakowskiego. W skład tych dóbr wchodziły: Bigosowce, Hutka, Karcowa Droga, Nowa Wieś, Słowik i Wały. Część druga była własnością komisarza ziemskiego krakowskiego Stanisława Jeziorkowskiego, komisarza ziemskiego krakowskiego – obejmowała Bugaj, część Brzezin, Dąbie, Dąbrowę, Działki i Ostatni Grosz. Mieszkańcy wszystkich osad i wsi należeli do rozległej parafii św. Zygmunta w Częstochowie.

Czytaj więcej: Dokument niezwykły: Lustracja wsi Huta Stara A z 1845 roku
Log in to comment

Spis obywateli miasta Nowa Częstochowa i przedmieścia Św. Barbary 1837

Listę publikuję na użytek genealogów. Próby odczytania niektórych nazwisk mogą być wątpliwe, stąd stosowne zaznaczenia w nawiasach kwadratowych. W przypadku nazwisk obcych (niemieckich) pozostawiłem pisownię oryginału, choć August Knote (poz.50) podpisywał się (gotykiem) Knothe, Müler -Müller.

Czytaj więcej: Spis obywateli miasta Nowa Częstochowa i przedmieścia Św. Barbary 1837
Log in to comment

Spis ludności miasteczka Koziegłowy z przełomu XIX i XX w.

Spis ludności miasteczka Koziegłowy z przełomu XIX i XX w. (zaborcy odebrali w 1870 Koziegłowom prawa miejskie i włączyli miasto na prawach osady do gminy wiejskiej Rudnik Wielki).
KOZIEGŁOWY GMINA RUDNIK WIELKI (TOM III)
(Sygn. Gm Koziegłowy 4 - Archiwum Państwowe w Częstochowie)
Czytaj więcej: Spis ludności miasteczka Koziegłowy z przełomu XIX i XX w.
Log in to comment

Wykaz miejscowości i ich przynależność do gmin powiatów częstochowskiego, wieluńskiego i będzińskieg

Do naszej biblioteki pan Florian Huras podesłał Wykaz miejscowości i ich przynależność do gmin powiatów częstochowskiego, wieluńskiego i będzińskiego wchodzących w skład Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej.

Czytaj więcej: Wykaz miejscowości i ich przynależność do gmin powiatów częstochowskiego, wieluńskiego i będzińskieg
Log in to comment

Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #7571 8 lata 1 miesiąc temu
Kwerenda księgi zatytułowanej "Kontrolla szczegółowa cudzoziemców za paszportami w Częstocvhowie" z lat 1850, 52 (AMCz 219 , Arch. Państw.w Częstochowie) pozwoliła uzupełnić dane o kilku osobach wymienionych w "Liście imiennej cudzoziemców..." z 1848 r.
Oto one:
Jan Hebrajski służący poddany pruski, przebywa w Częst. od 8 lat
Franciszek Pakułła ze wsi Sternalice k. Olesna
w 1855 paszport przesłany wójtowi do gminy [?] Lisiniec
Idzi Kunitzki, służacy, z powoatu Rozenberg (Olesno) nadal mieszkał w Częstochowie
Józef Ciossek, czeladnik mydlarski, zmarł w 1851 w szpitalu miejskim w Częstochowie
ks. Aleksander Zieba, przeor zgromadzenia ks ks.paulinów, w 1852 wyjechał do Krakowa
Ludwika Weigert, poddana pruska, rodem z Kielc, przebywała z siostrą Emilią u brata Emanuela, urzędnika przy kolei ( paszport z 1848) w 1851 wyprowadziła się do Kalisza

Zestawienie genealogiczne osadnictwa w południowych Prusach

Zestawienia genealogiczne osadnictwa w południowych Prusach, czyli tzw. lista "Odessa", znajduje się tutaj:

http://www.odessa3.org/collections/census/link/geser.txt
Altpreussische Geschlechterkunde, S. Prussia (T. Stangl)

Artykuł w jęz. niemieckim i angielskim, ważny dla poszukujących korzeni w Węglowicach, Puszczewie, Czarnym Lesie itd.

Czytaj więcej: Zestawienie genealogiczne osadnictwa w południowych Prusach
Log in to comment

haplogrupa celtycka R-L2 Avatar
haplogrupa celtycka R-L2 odpowiedział w temacie: #30831 3 lata 5 miesiąc temu
Patrzę na wypisane z metryk nazwiska i jak dla mnie miejscowość wydaje się znajoma. Czy od 2009 roku Ktoś potwierdzał juz te informacje?

Mam w Przystajni w latach 1843-1848 Gabriela i Reichela pochodzących Burgstädtel Pilgersdorf przysiółek Pielgrzymowa w gminie Głubczyce. Metryki dostępne online

Hilsbach

Podczas moich internetowych peregrynacji po Badenii i Wirtemberdze, mających odsłonić związki Neiningerów z Hilsbach z Królestwem Szwabii, nie pasowało mi jedno: Wirtemberczycy to głównie luteranie, ja natomiast nie mogłem sobie jakoś wyobrazić zmiany wyznania.

Czytaj więcej: Hilsbach
Log in to comment

Wykaz imienny wybieralnych do rady powiatowej powiatu wieluńskiego w roku 1861

Wykaz imienny wybieralnych do rady powiatowej powiatu wieluńskiego w roku 1861 - są to posiadacze majątków ziemskich w powiecie częstochowskim (w przededniu powstania styczniowego).

Czytaj więcej: Wykaz imienny wybieralnych do rady powiatowej powiatu wieluńskiego w roku 1861
Log in to comment

Gromadzenie i udostępnienie najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej

W naszej bibliotece mamy następny artykuł z sympozjum: Gromadzenie i udostępnienie najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej, autor: Ks. Władysław Piotr Wlaźlak.

http://www.genealodzy.czestochowa.pl/zasoby/biblioteka?func=fileinfo&id=112

Log in to comment

Miejscowości powiatu częstochowskiego i ich przynależność do parafii - stan na 1867 rok

Niezwykle istotnym zagadnieniem obok podziału administracyjnego Państwa jest znajomość terytorialnego zasięgu podstawowej jednostki organizacyjnej kościoła katolickiego (i wielu innych wyznań chrześcijańskich) jaką jest parafia. Parafię (z łac. „parochia”-probostwo) określano również mianem „gmina kościelna” a w niektórych państwach świata mianem parafii nazywane są także najmniejsze jednostki podziału administracyjnego. 
Znajomość obszaru „gminy kościelnej” ma szczególne znaczenie dla genealogów, gdyż wiedza o przynależności danej miejscowości do parafii skraca poszukiwania i ułatwia dotarcie do interesujących go dokumentów (metryki urodzenia,chrztu,ślubów itp.)

 

Czytaj więcej: Miejscowości powiatu częstochowskiego i ich przynależność do parafii - stan na 1867 rok
Log in to comment

Podkategorie