Zmiany terytorialne powiatu częstochowskiego

Analizując listę użytkowników www.genealodzy.czestochowa.pl stwierdziłem, że większość naszych członków i odwiedzających tą stronę prowadzi poszukiwania genealogiczne na obszarach obejmujących terytorium współczesnych powiatów częstochowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, włoszczowskiego, kłobuckiego i będzińskiego.

Czytaj więcej: Zmiany terytorialne powiatu częstochowskiego
Log in to comment

Wojciech Wochal Avatar
Wojciech Wochal odpowiedział w temacie: #36408 1 rok 9 miesiąc temu
Takie pytanie bo nie mogę znaleźć - w którym roku Borowno i chyba też Łochynia przeszły z gminy Kruszyna do gminy Mykanów?
Krzysztof Kucharski Avatar
Krzysztof Kucharski odpowiedział w temacie: #36433 1 rok 9 miesiąc temu
Nie jestem pewien,ale być może nastąpiło to w momencie nowego podziału administracyjnego z dnia 06.07.1950r.
W tym czasie powiat częstochowski jak i gmina Mykanów po wielu latach przeniesione zostały z woj. kieleckiego do woj.katowickiego.Zmianie uległ również ich zasięg terytorialny.
Zmiana dotyczy również gminy Kruszyna,która wcześniej należała do woj.łódzkiego i w skład której wchodziło min: Borowno czy Grabowa.
Wojciech Wochal Avatar
Wojciech Wochal odpowiedział w temacie: #36496 1 rok 9 miesiąc temu
A nie było  to jakoś tak, że : do 1950 roku należały do gminy Kruszyna, od 1950r po reformie administracyjnej: likwidacji gmin i utworzeniu gromad było samodzielną gromadą, a w 1975r po następnej reformie i przywróceniu gmin weszły w skład gminy Mykanów?

Księgi referendarii koronnej (fragment)

Poniżej fragment "Ksiąg referendarii koronnej" (lata 1768 - 1780), w którym gromady wsi: Złochowice, Truskolasy, Jaciska, Opatów, Bór Zapilski, Bór Zajaciski, Panki, Praszczyki, Kostrzyna, Podłęże, Kawki i Cyganka w starostwie krzepickim występują przeciwko Adamowi Miączyńskiemu, staroście.

Czytaj więcej: Księgi referendarii koronnej (fragment)
Log in to comment

Lista cudzoziemców czasowo za paszportami w mieście Częstochowie zamieszkujących w roku 1848

W 1848 r. prezydent Częstochowy Malukiewicz przesłał naczelnikowi powiatu wieluńskiego listę cudzoziemców przebywających w mieście. Określenie "cudzoziemiec" nie jest precyzyjne, chodziło o osoby przybywające z obcymi paszportami, a więc z Prus czy Austrii (np. z Olesna czy z Krakowa). Warto - dla celów genealogicznych - wynotować nazwiska tych osób. Lista znajduje się w Archiwum Państwowym w Częstochowie (sygn. AMCz 203).

Czytaj więcej: Lista cudzoziemców czasowo za paszportami w mieście Częstochowie zamieszkujących w roku 1848
Log in to comment

Agnieszka Jankowska Avatar
Agnieszka Jankowska odpowiedział w temacie: #4954 9 lata 1 miesiąc temu
Witam,
Poszukuję jakichkolwiek danych o
bracie mojego dziadka - ksiądz Edward Dyja 6.10.1941 r z parafii Dzietrzniki aresztowany i wywieziony do Dachau nr obozowy 28348; data wywózki do Hartheim 10.10.1942.
nic więcej nie wiem.
Agnieszka Jankowska

Jeszcze o migracji

Cudzoziemskim tkaczom osiadłym w rejonie Częstochowy poświęcamy dużo uwagi podczas genealogicznych spotkań. Nieprzypadkowo. Założone przez nich kolonie stanowiły interesujące społeczności, tak ze względów ekonomicznych, jak i kulturowych. Koloniści przybywali w różnych okresach, z różnych rejonów Europy. Największe nasilenie migracji przypadło na lata 1809 - 1830. Zróżnicowane były formy tego osadnictwa; niektórzy tkacze szukali poprawy ekonomicznych warunków życia (to przyczyna każdej emigracji zarobkowej) na własna rękę, inni przybywali zorganizowanymi grupami i nabywali ziemię dzieląc ją na równe działy.

Czytaj więcej: Jeszcze o migracji
Log in to comment

Ortenburgerowie - rodzina rozsiana po świecie

Dwa kilkumetrowe drzewa genealogiczne, dziesiątki wymienionych adresów, przejrzanych zdjęć, mnóstwo śmiechu i trochę łez wzruszenia - to bilans spotkania potomków rodziny Ortenburgerów, które w ostatnią sobotę odbyło się w Częstochowie. Z różnych stron Polski oraz z Niemiec, Francji, Anglii i USA przybyło na nie blisko 90 osób.

Czytaj więcej: Ortenburgerowie - rodzina rozsiana po świecie
Log in to comment

Franciszek Psonka - więzień Dachau 30.10.1941-20.05.1942

Ksiądz Franciszek Psonka urodził się 25 czerwca 1888 r. w Rudniku Wielkim (wówczas gmina Rudnik Wielki, parafia Koziegłowy, powiat będziński; obecnie w 2008 r. gm. Kamienica Polska, par.Starcza, pow. częstochowski).

Był synem Teofila Psonki i Magdaleny z domu Mazur. Miał liczne rodzeństwo: Weronika 1886-1888, Stanisław ur. 1891, Maria 1893-1965, I voto Knapik, II voto Kamińska, Walenty ur. 1896, Bronisław 1897-1935, Helena 1900-1974, Paulina zamężna Kulawik*) i Antonina zamężna Krawczyk.

Cały artykuł do pobrania tutaj.

Log in to comment

Więzi kulturowe w osadzie polietnicznej w świetle źródeł pisanych na przykładzie Kamienicy Polskiej

(streszczenie)

Licząca 430 stron dysertacja z historii kultury wpisuje się w dyskurs tożsamościowy; składa się z dwóch części:

   1. dyskursu dotyczącego więzi kulturowych,
   2. tablic genealogicznych oraz aneksów.

Czytaj więcej: Więzi kulturowe w osadzie polietnicznej w świetle źródeł pisanych na przykładzie Kamienicy Polskiej
Log in to comment

Podkategorie