Klekoty - wieś w parafii Kruszyna - „wieś ,której już nie ma”...

Więcej
8 lata 4 miesiąc temu #22124 przez Teresa Cybulska
Mam w swoim drzewie
Mielcarek Andrzej 1831-1866 s. Józefa Mielcarka i Małgorzaty Karoń, ślub w Kruszynie 1853(9) z Julianną Klekot był wówczas parobkiem, na pustkowiu Klekoty przy rodzicach zamieszkały i urodzony.
Teresa
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 4 miesiąc temu - 8 lata 4 miesiąc temu #22211 przez Krzysztof Łągiewka
Na mocy umowy zawartej 21 listopada 1921 r. właściciele osad tabelowych wsi Klekoty Nr 2, 3, 4 i 5 zrzekli się przysługujących im serwitutów w zamian za co otrzymali od Stefana Lubomirskiego 28.9698 ha z czego z nieruchomości ziemskiej Kruszyna - 27.2581 ha, z nieruchomości ziemskiej Broniszew litera A - 1.7117 ha. Oczywiście chodzi o właścicieli osad tabelowych ze wsi Klekoty leżącej w dobrach Kruszyna.
3 września 1917 r. została zawarta dobrowolna umowa pomiędzy właścicielami osad tabelowych Nr 1 i 2 we wsi Puchy, a 27 maja 1919 r. pomiędzy właścicielem jednej trzeciej osady tabelowej Nr 3 we wsi Puchy, a Stefanem Lubomirskim o zamianę gruntów. Właściciele przekazali na własność Stefanowi Lubomirskiemu grunty o powierzchni 33.2824 ha w zamian za co otrzymali od niego 54.9972 ha z czego z nieruchomości ziemskiej Kruszyna 17.3600 ha, a z nieruchomości ziemskiej Prusicko 37.3372 ha. Wg. planów sporządzonych w 1926 i 1927 r. przez mierniczego Stefana Półrolę, a zatwierdzonych 11 marca 1929 r. przez Urząd Ziemski w Piotrkowie nabywcami zostali:
1. Sukcesorowie Mateusza Wójcika i Michała Rzepeckiego - 17.3600 ha
2. Jan Janeczek - 7.0755 ha
3. Marianna Trajdos - 7.0851 ha
4. Konstanty Wójcik - 11.8262 ha
5. Wawrzyniec Wójcik - 2.3368 ha
6. Stanisław Klimczyk - 9.3136 ha
Wg. rejestru pomiarowego gruntów wsi Puchy przeszłych na własność Stefana Lubomirskiego sporządzonego w 1927 r. wyżej wymienieni posiadali tam następujące gospodarstwa tabelowe:
Nr tabelowy 1 Mateusz Wójcik i Michał Rzepecki - 13.9520 ha
Nr tabelowy 2 (trzy dwunaste) Jan Janeczek - 3.6031 ha
Nr tabelowy 2 (trzy dwunaste) Marianna Trajdos - 3.6031 ha
Nr tabelowy 2 (trzy dwunaste) Konstanty Wójcik - 6.0051 ha
Nr tabelowy 2 (trzy dwunaste) Wawrzyniec Wójcik - 1.2016 ha
Nr tabelowy 3 (jedna trzecia) Stanisław Klimczyk - 4.9175 ha
Stefan Lubomirski wyprzedawał również pojedyncze działki folwarku Broniszew litera A. Z aktów sprzedaży wynika, że w części nabywcami byli mieszkańcy wsi Klekoty, Nowa Wieś i Puchy.
2 / 15 stycznia 1913 r. działki z folwarku Broniszew A nabyli:
1. Jan Wójcicki syn Mateusza - 2 dziesięciny i 1350 sążni kwadratowych za 650 rubli.
2. Maciej syn Łukasza i Zuzanna z domu Solarz córka Jana małżeństwo Pichit - 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych za 1250 rubli.
3. Wawrzyniec Karoń syn Łukasza - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 1500 rubli.
4. Józef Soborak syn Józefa - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 780 rubli.
5. Paweł Pichit syn Walentego - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 780 rubli.
6. Franciszek Klekot syn Łukasza - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 780 rubli.
4 / 17 kwietnia 1913 r. działki z folwarki Broniszew A nabyli:
1. Jan Sznejder syn Augusta - 2 dziesięciny i 1350 sążni kwadratowych za 650 rubli.
2. Jacek Wrona syn Mateusza - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 1125 rubli.
3. Jan Ciupa syn Macieja - 3 dziesięciny i 189 sążni kwadratowych za 750 rubli.
4. Adam syn Jana i Marianna córka Andrzeja z domu Klekot małżeństwo Cichoń - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 780 rubli.
5. Józef Mielczarek syn Wincentego - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 1500 rubli.
2 / 15 grudnia 1913 r. działki z folwarku Broniszew A nabyli:
1. Andrzej Brzeszczak syn Antoniego - 3 dziesięciny i 1554 sążnie kwadratowe za 1625 rubli.
2. Andrzej Depta syn Marcina - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 750 rubli.
3. Anna Nowakowska córka Jakuba z domu Maszoł - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 1500 rubli.
4. Konstanty syn Jakuba i Marianna córka Macieja z domu Ciupa małżeństwo Chamala - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 750 rubli.
5. Jan Ciupa syn Wojciecha - 3 dziesięciny i 180 sążni kwadratowych za 750 rubli.
6. Zofia Soborak córka Michała z domu Klekot - 1 dziesięcina i 1290 sążni kwadratowych za 750 rubli.
16 czerwca 1932 r. działki z folwarku Broniszew A nabyli:
1. Adam Cichoń syn Jana - 1 ha za 1700 zł.
2. Andrzej Brzezicki syn Antoniego - 1 ha za 1700 zł.
3. Władysław Karoń syn Jacentego - 1 ha za 1700 zł.
4. Bronisława z Łapetów Soborak żona Józefa - 3 ha za 1700 zł.
5. Walenty Soborak syn Józefa - 1.4750 ha za 2950 zł.
Ostatnia8 lata 4 miesiąc temu edycja: Krzysztof Łągiewka od.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 4 miesiąc temu #22246 przez Krzysztof Łągiewka
Dnia 22 września 1929 r. przed notariuszem Władysławem Płanetą w Radomsku zawarto akt nr 1907. 1. Józef syn Józefa i Julianna z Surlejów, córka Piotra małżonkowie Kucharscy, 2. Agnieszka z Kucharskich, córka Józefa, Serwowa i jej mąż Stanisław Serwa syn Szymona, 3. Józefa z Kucharskich córka Józefa, Wójcikowa i jej mąż Stefan Wójcik syn Tomasza, 4. Marianna z Kucharskich córka Józefa, Wojtalowa i jej mąż Antoni Wojtala syn Andrzeja, 5. Stanisław, 6. Franciszek, 7. Leon, 8. Antoni bracia Kucharscy, 9. Cecylia vel Celina Nabiałczykówna córka Kazimierza panna lat 19 w asyście ojca Kazimierza syna Franciszka. Zamieszkali: 7. w Bydgoszczy z szkole podchorążych, 5 i 6 w Zagożdżonie w powiecie kozienickim, 4. w Lubojnie, 9. w Białej Górnej powiatu częstochowskiego, 2. w Kruszynie. Pozostali w Broniszewie Nowym. Zeznali akt: Józef i Julianna małżonkowie Kucharscy 18.09.1893 r. przed notariuszem Myślińskim w Radomsku za nr 543 nabyli od Józefa Kucharskiego syna Leonarda część osady włościańskiej we wsi Klekoty w gminie Brzeźnica zapisanej w tabeli likwidacyjnej nomenklatur Puchy, Nowa Wieś i Klekoty pod nr porządkowym 10, a podług projektu 8, zawierającej przestrzeni 15 mórg i 76 prętów, nabyli z tej osady 9 mórg i 50 prętów. Kilka lat później nabywcy zawarli układ z właścicielem dóbr Kruszyna w myśl którego w zamian za pomienioną część osady Nr 10 / 8 oświadczający otrzymali z folwarku Broniszew 15 mórg ziemi ornej, morgę łąki i 5 mórg i 70 prętów ziemi z lasem, razem więc uzyskali ponad 21 mórg ziemi leżącej w tzw. kolonii Broniszew powstałej z zamian dworskich z innymi jeszcze osadnikami. Oznaczoną na domu Nr 8 w Broniszewie. Niniejszym aktem po ponad 30 letnim posiadaniu tej osady przekazali ją wraz z prawami do wspólnego gromadzkiego pastwiska siedmiorgu swoim dzieciom w równych niepodzielnych częściach. Oczywiście przekazanie było zawarowane dożywociem dla rodziców i innymi warunkami. Poza tym Antoni Kucharski i Cecylia Nabiałczykówna zamierzający zawrzeć związek małżeński oświadczyli, że majątek jaki posiadają i jakiego się dorobią w czasie trwania małżeństwa stanowić będzie ich wspólną własność w równych częściach. W 1935 i 1936 r. Leon Kucharski syn Józefa wzmiankowany jest jako porucznik zamieszkały w Lidzie koszarach 77 pułku piechoty.
Z powyższego aktu wynika, że pod koniec XIX wieku zawarta była jakaś umowa pomiędzy Stefanem Lubomirskim, a właścicielami osad tabelowych z wsi Puchy, Nowa Wieś i Klekoty mocą której ci ostatni w zamian za ziemię w tych wsiach otrzymali grunty w Broniszewie Nowym. Jak do tej pory nie odnalazłem tej umowy. Nawet w powyższym akcie nie podano jej daty, pisząc tylko, że była zawarta kilka lat po nabyciu części osady Nr 10 / 8.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Krzysztof Kucharski

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 3 miesiąc temu #22734 przez Krzysztof Kucharski
z listy podanej w tabeli likwidacyjnej udało się na dzień dzisiejszy ustalić; 1/Wójcik Łukasz ur.Nowa Wieś-zm.Broniszew/ 2.Cichoń Paweł-zm.Nowa Wieś 3.Cichoń Klemens-zm.Nowa Wieś. /parafia Kruszyna/ Nazwisko Mielczarek/Milcarek/występuje w par.Kruszyna i w par.Brzeżnica.przypuszczam że większość nazwisk z tej listy pochodzi z Puch które należały do par.Brzeżnica.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Krzysztof Łągiewka

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 2 miesiąc temu - 8 lata 2 miesiąc temu #23634 przez Krzysztof Łągiewka
26.11.1896 r. została zawarta dobrowolna umowa pomiędzy włościanami wsi Nowa Wieś zapisanymi w tabeli likwidacyjnej wsi Nowa Wieś - Klekoty - Puchy pod numerami 6/4, 7/5 i 8/6 z właścicielem folwarku Broniszew Stefanem Lubomirskim.
Właściciel osady Nr 6/4 Łukasz Wójcik przekazał Stefanowi Lubomirskiemu swoją ziemię, a mianowicie: pod zabudowaniami i ogrodami 51 prętów tj. 209 sążni, ziemi uprawnej 2 klasy 4 morgi i 205 prętów tj. 5 dziesięcin i 2369 sążni, łąkę 2 morgi i 59 prętów tj. 1 dziesięcina i 302 sążnie, las otrzymany z dobrowolnej umowy o zamianę serwitutów 7 mórg tj. 3 dziesięciny 1410 sążni i nieużytki 16 prętów tj. 10 sążni. Razem 21 mórg i 31 prętów tj. 10 dziesięcin i 1955 sążni.
Właściciel osady Nr 7/5 Józef Cichoń przekazał Stefanowi Lubomirskiemu swoją ziemię, a mianowicie: pod zabudowaniami i ogrodami 58 prętów tj. 238 sążni, ziemi uprawnej 2 klasy 11 mórg i 234 pręty tj. 6 dziesięcin i 89 sążni, łąkę 2 morgi i 90 prętów tj. 1 dziesięcina i 429 sążni, las otrzymany z dobrowolnej umowy o zamianę serwitutów 7 mórg tj 3 dziesięciny i 1410 sążni i nieużytki 23 pręty tj. 94 sążnie. Razem 21 mórg i 105 prętów tj. 10 dziesięcin i 2259 sążni.
Właściciele osady Nr 8/6 Jan Cichoń, Antoni Cichoń, Stanisław Cichoń i Józef Cichoń przekazali Stefanowi Lubomirskiemu swoją ziemię, a mianowicie: pod zabudowaniami i ogrodami 36 prętów tj. 148 sążni, ziemi uprawnej 2 klasy 11 mórg i 164 pręty tj. 5 dziesięcin i 2210 sążni, łąkę 2 morgi i 246 prętów tj. 1 dziesięcinę i 1068 sążni, las otrzymany z dobrowolnej umowy o zamianę serwitutów 7 mórg tj. 3 dziesięciny i 1410 sążni i nieużytki 21 prętów tj. 86 sążni. Razem 21 mórg i 167 prętów tj. 11 dziesięcin i 113 sążni.
Prócz tego wyżej wymienieni przekazali Stefanowi Lubomirskiemu wspólne pastwisko o powierzchni 4 mórg i 129 prętów tj. 2 dziesięciny i 649 sążni.
W zamian za to wyżej wymienieni otrzymali od Stefana Lubomirskiego:
Nr 6/4 Łukasz Wójcik: ziemi uprawnej 26 mórg tj. 13 dziesięcin i 778 sążni, łąkę 3 morgi tj. 1 dziesięcinę i 1290 sążni, las 10 mórg i 150 prętów tj. 5 dziesięcin i 914 sążni. Razem 39 mórg i 150 prętów tj. 20 dziesięcin i 582 sążnie.
Nr 7/5 Józef Cichoń: ziemi uprawnej 26 mórg tj. 13 dziesięcin i 778 sążni, łąkę 3 morgi tj. 1 dziesięcinę i 1290 sążni, las 10 mórg i 150 prętów tj. 5 dziesięcin i 914 sążni. Razem 39 mórg i 150 prętów tj. 20 dziesięcin i 582 sążnie.
Nr 8/6 Jan Cichoń, Antoni Cichoń, Stanisław Cichoń i Józef Cichoń: ziemi uprawnej 26 mórg tj. 13 dziesięcin i 778 sążni., łąkę 3 morgi tj. 1 dziesięcinę i 1290 sążni, las 10 mórg i 150 prętów tj. 5 dziesięcin i 914 sążni. Razem 39 mórg i 150 prętów tj. 20 dziesięcin i 582 sążnie.
Ponadto wyżej wymieni zażyczyli sobie, by mogli przenieść na nowe ziemie swoje zabudowania. Stefan Lubomirski wyraził na to zgodę przekazując na koszty przeprowadzki po 100 rubli na każdą osadę, zezwalając by w czasie przenosin wszyscy mogli zamieszkać w należącym do niego folwarcznym czworaku, a zwierzęta umieścić w folwarcznej oborze. Oprócz tego przeprowadzającym się przysługiwał pierwszy pokos siana z przekazanej Stefanowi Lubomirskiemu ziemi.
26.11.1896 r. została zawarta dobrowolna umowa pomiędzy włościanami wsi Klekoty zapisanymi w tabeli likwidacyjnej wsi Nowa Wieś - Klekoty - Puchy pod numerami 10/8 i 11/9 z właścicielem folwarku Broniszew Stefanem Lubomirskim.
Właściciele osady Nr 11/9 małżeństwo Jan i Julianna Chamala przekazali Stefanowi Lubomirskiemu swoją ziemię, a mianowicie: ziemi uprawnej 2 klasy 5 mórg i 74 pręty, ziemi uprawnej 3 klasy 8 mórg i 134 pręty, pod zabudowaniami 82 pręty, las otrzymany z dobrowolnej umowy o zamianę serwitutów 6 mórg i 216 prętów. Razem 20 mórg i 206 prętów.
Właściciele osady 10/8 Walenty Pichit i Józef Kucharski przekazali Stefanowi Lubomirskiemu swoją ziemię, a mianowicie: ziemi uprawnej 2 klasy 5 mórg i 213 prętów, ziemi uprawnej 3 klasy 8 mórg 294 pręty, pod budynkami 115 prętów, las otrzymany z dobrowolnej umowy o zamianę serwitutów 6 mórg i 216 prętów. Razem 21 mórg i 238 prętów.
W zamian za to wyżej wymienieni otrzymali od Stefana Lubomirskiego:
Nr 11/9 Jan i Julianna Chamala: ziemi uprawnej 2 klasy 31 mórg i 30 prętów, las 10 mórg i 150 prętów. Razem 41 mórg i 180 prętów.
Nr 10/8 Walenty Pichit i Józef Kucharski: ziemi uprawnej 2 klasy 33 morgi 94 pręty, las 10 mórg i 150 prętów. Razem 43 morgi i 244 pręty.
Ponadto wyżej wymieni zażyczyli sobie, by mogli przenieść na nowe ziemie swoje zabudowania. Stefan Lubomirski wyraził na to zgodę przekazując na koszty przeprowadzki po 60 rubli na każdą osadę. Oprócz tego przeprowadzającym się przysługiwał zbiór zasiewów z przekazanej Stefanowi Lubomirskiemu ziemi.
26.11.1896 r. została zawarta dobrowolna umowa pomiędzy włościaninem wsi Nowa Wieś zapisanym w tabeli likwidacyjnej wsi Nowa Wieś w dobrach Jamno pod numerem 1 z właścicielem folwarku Broniszew Stefanem Lubomirskim.
Właściciel osady Nr 1 Jan Patyk zrzekł się serwitutów leśnych i pastwiskowych w zamian za co otrzymał od Stefana Lubomirskiego z folwarku Broniszew 5 mórg ziemi z lasem. Prócz tego przekazał Stefanowi Lubomirskiemu swoją ziemię, a mianowicie: ziemi uprawnej 2 klasy 7 mórg i 63 pręty, pod zabudowaniami 37 mórg, łąkę 2 klasy 1 morgę i 290 prętów, pastwisko 29 prętów, nieużytki 10 prętów. Razem 9 mórg i 129 prętów. W zamian za co otrzymał z folwarku Broniszew 14 mórg ziemi uprawnej 2 klasy, 2 morgi łąki 2 klasy. Razem 16 mórg. Jan Patyk ponadto zażyczył sobie przeniesienia swoich zabudowań, na czas przeprowadzki otrzymując kamienny dom na folwarku Broniszew. Oprócz tego przeprowadzającemu się przysługiwał zbiór zasiewów z przekazanej Stefanowi Lubomirskiemu ziemi.
26.11.1896 r. została zawarta dobrowolna umowa pomiędzy włościanami wsi Klekoty zapisanym w tabeli likwidacyjnej wsi Klekoty w dobrach Kruszyna pod numerami 2 i 3 z właścicielem folwarku Broniszew Stefanem Lubomirskim.
Właściciele osady Nr 2 Józef Kucharski i Józef Soborak przekazali Stefanowi Lubomirskiemu swoją ziemię, a mianowicie: pod zabudowaniami 289 prętów, ziemi uprawnej 2 klasy 2 morgi 34 pręty, ziemi uprawnej 3 klasy 18 mórg i 159 prętów, łąki 5 prętów. Razem 21 mórg i 187 prętów.
Właściciel osady Nr 3 Andrzej Klekot przekazał Stefanowi Lubomirskiemu swoją ziemię, a mianowicie tylko ziemię orną 3 klasy 14 mórg i 181 prętów.
W zamian za to wyżej wymienieni otrzymali od Stefana Lubomirskiego:
Nr 2 Józef Kucharski i Józef Soborak: 43 morgi i 64 pręty ziemi uprawnej 2 klasy z folwarku Broniszew.
Nr 3 Andrzej Klekot: ziemi uprawnej 1 klasy 5 mórg i 246 prętów pod nazwą "Pichitówka" w dobrach Kruszyna i ziemię 2 klasy 10 mórg w folwarku Broniszew. Razem 15 mórg i 246 prętów.
Ponadto wyżej wymieni zażyczyli sobie, by mogli przenieść na nowe ziemie swoje zabudowania. Stefan Lubomirski wyraził na to zgodę przekazując na koszty przeprowadzki po 60 rubli na każdą osadę. Oprócz tego przeprowadzającym się przysługiwał zbiór zasiewów z przekazanej Stefanowi Lubomirskiemu ziemi. Prócz tego wyżej wymienieni zrzekli się przysługującego im prawa do wspólnego pastwiska wsi Klekoty zapisanego w tabeli likwidacyjnej pod Nr 6 o powierzchni 13 mórg i 132 prętów w zamian za co otrzymają pojedyncze działki po podziale tegoż pastwiska.
Ostatnia8 lata 2 miesiąc temu edycja: Krzysztof Łągiewka od.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Krzysztof Kucharski

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 1 miesiąc temu #23874 przez Krzysztof Łągiewka
Na obecnym etapie możemy już zweryfikować opowiadanie Włodzimierza Łapety z Broniszewa Nowego.
Twierdził on, że ludzie dostawali dwie morgi w Broniszewie Nowym za jedną posiadaną na Klekotach. Ustaliłem, że wieś Klekoty była wpisana w dobrach Kruszyna i w dobrach Broniszew. Ponieważ rzeczka Struga przy której istniały Klekoty to granica pomiędzy dobrami Kruszyna i Broniszew stąd wieś położona była częściowo w jednym i drugim majątku. Dlatego do Klekot są dwie tabele likwidacyjne. Mieszkańcy części wsi Klekoty w dobrach Kruszyna otrzymali na skutek zamiany: Nr tabelowy 1 posiadał 23 morgi, a otrzymał 37, Nr tabelowy 2 posiadał 25 mórg, a otrzymał 43, Nr tabelolowy 3 posiadał 14 mórg, a otrzymał 15, Nr tabelowy 4 posiadał 25 mórg, a otrzymał 42, Nr tabelowy 5 posiadał 24 morgi, a otrzymał 44. Widzimy tutaj, że każdy dostał niecałe dwie morgi za jedną. Wyjątek stanowi Nr tabelowy 3, który otrzymał zaledwie jedną morgę więcej od tego co posiadał. Ale sądzę, że przyczyną tego jest klasa ziemi jaką dostał po zamianie. Otóż posiadał on ziemię wyłącznie trzeciej klasy, natomiast otrzymał ziemię klasy pierwszej i drugiej. Należy też dodać, że niecała otrzymana po zamianie ziemia znajdowała się w Broniszewie Nowym, bo część leżała w dobrach ziemskich Kruszyna.
W dobrach Broniszew Klekoty posiadały cztery gospodarstwa zapisane w tabeli likwidacyjnej wsi Puchy - Nowa Wieś - Klekoty. Tabela ta posiadał 10 numerów, a wg. innej numeracji 12. Było to spowodowane tym, że w Puchach trzy osoby zaliczono pod nr tabelowy 1, a w innej tabeli wszystkie policzono osobno. Stąd w tej drugiej wersji numery tabelowe "podskoczyły" o dwa do góry. Czasem więc pisano o Nr tabelowym 10/8. Ja będę pisał o pierwszej wersji tabeli. Wskutek tej zamiany Nr tabelowy 8 za 21 mórg otrzymał 43, Nr tabelowy 9 za 20 mórg otrzymał 43. Całość w Broniszewie Nowym. Te osoby otrzymały więc ponad 2 morgi za jedną na Klekotach. Natomiast nie odnalazłem zamiany gruntów dla Nr tabelowego 7 i 10, które wg. tabeli likwidacyjnej należały do Józefa Mielczarka (7) i Andrzeja Mielczarka (10). Włodzimierz Łapeta stwierdził, że na Klekotach pozostały dwa gospodarstwa tj. Koćwina i Mielczarka, którzy nie chcieli się przeprowadzić. W tabeli likwidacyjnej nie ma nikogo o nazwisku Koćwin, ale być może gospodarstwo po którymś z Mielczarków objęli Koćwinowie. Tabela była sporządzona po uwłaszczeniu w 1864 r., a Włodzimierz Łapeta wspominał zapewne okres międzywojenny. Czyli między rokiem 1864 a okresem międzywojennym tj. ok. 60 lat własność mogła się zmienić. Pytanie jest więc po którym z Mielczarków, Józefie bądź Andrzeju, gospodarstwo przeszło na Koćwinów.
Przy okazji wyszło też trochę danych na pozostałe niewielkie wsie położone wzdłuż Strugi, tj. Puchy i Nową Wieś. Nr tabelowe 1 - 3 były położone w Puchach, Nr 4 - 6 w Nowej Wsi. Również i tam doszło do zamiany gruntów. Numery 1 - 3 w zamian za 33 hektary otrzymały 54. Otrzymane grunty nie były jednak położone w Broniszewie Nowym, lecz w dobrach Prusicko i Kruszyna. Wypada jednak wspomnieć, że w przypadku Nr tabelowego 3 we wsi Puchy do zamiany przystąpiła tylko jedna trzecia tego gospodarstwa. A co z pozostałymi dwiema trzecimi? Nie wiem czy była wcześniej bądź później inna zamiana na tę część, czy też jak w przypadku dwóch gospodarstw we wsi Klekoty i tam nie chciano się zamienić i te osoby pozostały. Może ktoś czytający to forum zna na to pytanie odpowiedź. Osady tabelowe Nr 4 - 6 z Nowej Wsi posiadały po 21 mórg każda, a otrzymały po 39 mórg każda w Broniszewie Nowym. Czyli blisko dwie morgi za jedną.
Nurtuje mnie tez pewna kwestia. Otóż z geoportalu wynika, że w miejscach wsi Puchy, Nowa Wieś i Klekoty nadal są rozdrobnione działki i jak wspomniał powyżej p. Krzysztof Kucharski, mają je jego kuzyni. Zastanawiam się więc jak to możliwe, że po zamianie gruntów pozostały tam jakieś działki należące do osób, które się przeniosły. Bo z umowy między Stefanem Lubomirskim, a tymi którzy się przenieśli nie wynika, że on im coś pozostawił. No chyba, że są to grunty, które wcześniej otrzymali oni w zamian za serwituty? Czy p. Krzysztof Kucharski być może orientuje się dlaczego są tam nadal działki przesiedleńców?
W wątku o wsi Klekoty udało się nie tylko dodać nowe fakty do historii tej wsi, ale również i do wsi Puchy, Nowa Wieś i Broniszew Nowy.
Poniżej zamieszczam informacje znalezione przeze mnie w internecie, częściowo zgodne z tym co udało się ustalić, a częściowo niezweryfikowane w jakichkolwiek źródłach:
Klekoty - wieś której już nie ma . Leżała przy Trakcie od XVII wieku do jesieni 1944 . / prawdopodobnie powstała znacznie wcześniej / . Gdzie ten Trakt ? Pomiędzy Kruszyną a Brzeźnicą , istnieje do dzisiaj ale mało kto wie gdzie on jest . To bardzo stara droga . Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od " klekotów " - werków , młynów na rzeczce Pijawce lub Strudze jak kto woli . Podobno w XVII wieku były tam dwa młyny . Karczma , kuźnie . Były , dzisiaj tylko czasem można " usłyszeć " klekot młyńskich kół , kucie koni i skrzypeczki w karczmie ...
Wieś ucierpiała podczas Powstania Styczniowego . To tutaj i na Trakcie Moskaliki rozgromiły powstańczy tabor z rannymi . Wcześniej podstępem opanowali przeprawę na Pijawce . Podczas I wojny światowej wieś znalazła się na linii frontu . Po pierwszej wojnie światowej właściciele lasu , Rodzina ks. Lubomirskich z Kruszyny postanowili przenieść a raczej wyrugować mieszkańców leśnej osady w inne miejsca . Tak powstał Broniszew Nowy . Ci którzy przenieśli się w nowe miejsce dostawali znacznie więcej i lepszej ziemi niż pozostawili na Klekotach . Przenosiny podyktowane były ...niecnymi praktykami miejscowych kłusowników - to wersja oficjalna i tej się trzymajmy . W 1944 roku w osadzie były jeszcze 3 domostwa i gajówka . Jesienią już po żniwach przybyły w te strony oddziały partyzanckie szukające schronienia po walkach pod Ewiną - AL nie AK , to ważne . W wyniku zdrady Niemcy dowiedzieli się o partyzanckim obozie . Zorganizowali ekspedycję . Mieli artylerię , moździerze i samolot . Partyzanci wydostali się z zastawionej pułapki . Niemcy spalili wszystko co pozostało . Dzisiaj na Klekotach możemy zobaczyć - tylko bardzo sprytni obserwatorzy - kilka grobów . Oficjalnie najstarszy jest ten z metalowym kutym krzyżem . Wg opowieści to mogiła z czasów pierwszej wojny światowej . Tylko że ona rozpoczęła się dopiero w 1914 a ja mam zdjęcie księżnej Lubomirskiej z 1902 roku i ten krzyż już jest . Z moich ustaleń wynika że to mogiła z czasów Powstania Styczniowego . Pozostałe dwa groby z krzyżami brzozowymi pochodzą z czasów II wojny światowej . W jednym zakopano 2 żołnierzy niemieckich i jednego radzieckiego - sołtys z Broniszewa znalazł ich na swoim polu , a w drugim 2 niemieckich . Odradzam samotne wycieczki w to miejsce. Dla tych co chcą samotnie chodzić po Klekotach odradzam ze względu na zarośniętą studnie o głębokości około 40 metrów jeśli nie wiesz gdzie owa studnia jest nie wybieraj się samemu bo możesz już nie wrócić. (facebook / Ziemia Częstochowska i Okolice).
Czytając ostatni wpis przypomniałem sobie,że jadąc dalej traktem kruszyńskim w kierunku Kruszyny dojeżdżamy do brodu przez strumyk w dawnym przysiółku Klekoty.Klekoty były zamieszkane do lat powojennych po ii wojnie.Za brodem ok 300 m po lewej stronie 10 m od drogi znajduje się bezimienna mogiła.Chciałbym się dowiedzieć coś o niej.Może ktoś wie skąd się ona wzięła i w jakim czasie.
Pewnie chodzi o 2 mogiły- jedna tuż przy dukcie 2 ok. 5 metrów w las.Mogiła z brzozowym krzyżem, jak opowiada jeden z mieszkańców Broniszewa są w niej pochowani dwaj żołnierze niemieccy i jeden rosyjski, którzy polegli podczas 2-ej wojny. Natomiast mogiła z żelaznym krzyżem pochodzi z okresu krótkich acz ciężkich walk trwających w listopadzie 1914r.W nieodległych okopach walczyła 2 ga Armia gen Woyrscha, 12 go Korpusu, 35 Jednostki Rezerwowej Austro Węgierskiej Armii, należy domniemywać że to żołnierze tejże armii tam są pochowani.Jako ciekawostkę należy dodać iż w/w ciek wodny teraz zwany Strugą niektórzy nazywają Pijawką.
Co do zaginionych, nieistniejących już Klekotów wieś owa nie była zbyt duża bo miała 5 osad tj.+,- około 20- 25 mieszkańców ale była tam karczma, studnia i na owe czasy istniała przy ważnym szlaku handlowym. Studnia wspomniana jeszcze gdzieś jest bo mnie kiedyś przestrzegano bym nie wpadł do niej. (forum Nieoficjalnej Strony gminy Nowa Brzeźnica).
Wracamy do Kruszyny obok cmentarza potem pod DK-1 przeciskiem na zachód dawnym królewskim- czerwonym szlakiem w kierunku Brzeźnicy. Śródleśnym duktem około 6 kilometrów i po prawej stronie widzimy dwa krzyże /jeden brzozowy, drugi stalowy/ Obie mogiły zadbane, na obu palone są znicze. Sądząc z bliskiego sąsiedztwa dużej ilości okopów można domniemywać iż pochowano w nich żołnierzy.
Na północ od mogił w kierunku Strugi dobrze zachowane trzyliniowe szańce długości ok. 270 metrów.
Tuż za niewielkim ciekiem wodnym zwanym Strugą lub Pijawką zaczyna się województwo Łódzkie.
Najbliższe sąsiedztwo Strugi to nie istniejąca już osada Klekoty.
W czasach świetności wieś posiadała kilka domów i karczmę. Otóż i Klekoty w 1914 roku, dokładnie w listopadzie znalazły się w centrum działań wojennych. Musiały stanowić ważny przyczółek walk bowiem zainstalowano w nich lazaret. Walki były bardzo zażarte żołnierze ginęli od kul mannlicherów, mosinów, od ołowiano -manganowych ładunków szrapneli. Pierwsza połowa listopada pod względem aury była łagodna za to druga nadzwyczaj mroźna i śnieżna. Ranni z uwagi na liczne odmrożenia umierali w okopach, tam też bezpośrednio ich chowano. Dopiero wiosną urządzano pochówki w niedalekich Miroszowach lub we wcześniej wspomnianych przydrożnych mogiłach.
Po kilkudziesięciu metrach po prawej stronie w głębi lasu ładnie zadbana mogiła dwóch żołnierzy rosyjskich z epitafium ”Śmiercią złączeni na obcej ziemi” , nieco na północny –wschód następna mogiła z prawosławnym krzyżem, ogrodzona niewielkim płotkiem. Równolegle do duktu po lewej stronie dobrze zachowany ciąg okopów. Dalej czerwonym szlakiem mijamy gajówkę przysiółku Miroszowy i odnajdujemy kamienny obelisk informujący o istniejącym tu cmentarzu wojennym. W głębi wśród krzaków widoczne są stare, spróchniałe na pół zwalone krzyże. (rower.czest.pl)
odnalazłem swoje własne zdjęcia z początku XXI wieku . Kilka wykonałem w miejscu gdzie ponad 80 lat wcześniej istniała wieś Klekoty . Wsi już nie ma , ostatnie 3 gospodarstwa spalili Niemcy późnym latem 1944 podczas obławy na partyzantów . - temat rozwijam na Operze . Wcześniej dużo wcześniej bo w czasach Powstania Styczniowego w tej wsi kwaterował oddział Taczanowskiego i tam tez został rozbity przez 2 sotnie 2 pułku huzarów z Częstochowy . Poległych i pomordowanych Powstańców zakopano w lesie pod wsią Broniszew . Miejscowi nie wiedza gdzie jest ich grób ...
Natomiast w miejscu gdzie była wieś Klekoty znajdują się trzy krzyże na grobach ...morderców . Na zdjęciu widać że są zadbane , stoją na nich znicze . Ktoś pamięta a 2 niemieckich żandarmach , jednym żołnierzu Czerwonej Armii i Huzarach którzy zginęli w walce z Powstańcami . Czy to aby ...wypada ? a co z Powstańcami ? udało mi się dotrzeć do starych map na których zaznaczono miejsce zbiorowego grobu Powstańców . Na obecnych powojennych mapach nie znajdziecie już tej wsi , nie znajdziecie grobu Powstańców ale groby zdrajców i morderców są zadbane . Dzisiaj nie wchodzą mi fotki na FB ale może jutro je pokażę tam lub na Operze . W Powstańczej bitwie w Klekotach / nie słusznie nazywanej pod Kruszyną brał udział mój Przodek , jednak miał szczęście bo uszedł cało i nawet ja opisał - nie bardzo dokładnie ale pochodził z odległych stron i nie znał okolic Kruszyny. (fzp.net.pl)
To tyle, liczę, że ktoś z szanownych czytelników coś jeszcze doda o wsi Klekoty, Puchy, Nowa Wieś.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Krzysztof Kucharski, Stanisław Rorat

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Czas generowania strony: 0,000 s.
Zasilane przez Forum Kunena

Logowanie