Topic-icon Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

3 tygodni 1 dzień temu #35364 przez andrzej (Andrzej Kuśnierczyk)
Mówimy  o dworze (folwarku?) czy o nazwisku Piotrowicz? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #35365 przez andrzej (Andrzej Kuśnierczyk)
Mówimy  o dworze (folwarku?) , czy o nazwisku Piotrowicz?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 43 minut temu #35369 przez skwarek (Grzegorz Skwara)
... ponawiam pytanie i prośbę : 
...Witam Wszystkich serdecznie , i dzięki za utworzenie takiego tematu. Też bardzo mnie interesuje ten okres na ziemiach Truskolaskich i przyległych : Bednarze i Klepaczka , Długi Kąt , Bór Zapilski, Piła , Zamłynie ,Golce, Wręczyca, Borowe , Węglowice, Czarna Wieś ,Jezioro , Puszczew, Bieżeń i Cisie oraz Kłobuck . Czyje to były rządy , gdzie i jakie folwarki istniały na tym terenie , młyny , gospody , kopanie rudy , itp. Jak rozpalcelowano ziemie między póżniejszych gospodarzy ??? Jeśli ktoś z Państwa ma takie informacje , to bardzo proszę się ze mną podzielić za co bede wdzięczny. ...
dziękuje !!! ...

skwarek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 6 dni temu #35384 przez Godzimir (Krzysztof Łągiewka)
Grzegorzu, miejscowości o które pytasz należały do dóbr Wręczyca i Kłobuck. W XIX i XX wieku wchodziły w skład dominum Kłobuck. Zapoznaj się z moim tekstem na pierwszej stronie, gdzie znajduje się mój artykuł: Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 - 1945. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w książce prof. Dariusza Złotkowskiego "Gospodarka w Dominium Kłobuckim w XIX i na początku XX w."

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 5 dni temu #35388 przez skwarek (Grzegorz Skwara)
... bardzo dziękuje :-) za podpowiedzi ...

skwarek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 5 dni temu #35390 przez jr120065 (J K R)
Wydaje mi się, że miejscowości Bednarze i Klepaczka, Długi Kąt, Bór Zapilski, Piła, Zamłynie , Golce, Borowe, Węglowice, Czarna Wieś, Jezioro, Puszczew, Bieżeń i Cisie należały pod krzepicką jurysdykcję cywilną i truskolaską parafię.

Pozdrawiam JKR.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 3 dni temu - 2 tygodni 3 dni temu #35451 przez Godzimir (Krzysztof Łągiewka)
Dobra ziemskie LubojnaDobra ziemskie Lubojna i Lubojenka litera A składające się z folwarków Lubojna, Florków i Lubojenka oraz wsi Lubojenka litera A, osady Dudki i młyna Tylin. W 1862 r. od dóbr tychodłączono dobra Lubojenka litera A i przyłączono do dóbr Lubojenka litera B.Na mocy ukazu z19.02/2.03.1864 r. włościanie otrzymali z tych dóbr 489 mórg i 47 prętów.4/16.02.1871 r. od dóbr tych odłączono młyn Tylin.W 1878 r. od dóbr tych odłączono folwark Florków o powierzchni 199 mórg i 200 prętów.W 1878 r. dobra Lubojna posiadały powierzchnię 918 mórg w tym: grunty pszeniczne 34 morgi, grunty żytnie 375 mórg, grunty żytnie obsiewane co 3 i 6 lat 6 mórg, grunty zmienne 6 mórg, łąki koszone dwa razy w roku 16 mórg, łąki koszone raz w roku 118 mórg, pastwiska 78 mórg, lasy 258 mórg, nieużytki 33 morgi.Według pomiarów z roku 1884 dobra te miały powierzchnię 903morgi i 254 pręty.
Dobra Lubojna i Lubojenka litera A dnia 14 maja 1816 r.przeszły na własność Antoniego Zaremby. Tenże odziedziczył dobra Lubojna po swoim ojcu Wojciechu Zarembie, natomiast dobra Lubojenka litera A po swej matce Gertrudzie z Tomickich Zarembinie, wdowie po Wojciechu Zarembie. Oprócz tego Antoni Zaremba przejął te dobra na skutek działów ze swoją siostrą Anielą z Zarembów Skarzyńską.
Antoni Zaremba sprzedał dobra swemu synowi Jacentemu Zarembie 22.05.1819 r. za 200.000 zł.
Józef Garszyński nabył dobra od Jacentego Zaremby 22.02.1825r. za 150.000 zł.
Erhardyna z Garszyńskich Kanigowska wdowa odziedziczyła dobra po swym ojcu Józefie Garszyńskim na mocy jego testamentu z dnia 9.01.1854 r. i 16/28.12.1860 r. prawnie ogłoszonego.Włodzimierz Kanigowski nabył dobra od Erhardyny z Garszyńskich Kanigowskiej 3/15.02.1870 r. za 33.750 rubli.
Erhardyna z Garszyńskich Kanigowska stała się ponownie właścicielką dóbr na skutek rozwiązania aktu sprzedaży Włodzimierzowi Kanigowskiemu, co zatwierdzono aktem z dnia 10/22.04.1871 r.Jan Kwiatkowski syn Karola nabył te dobra na licytacjipublicznej na żądanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 5/17.03.1874 r. za
33.000 rubli.Jan Kwiatkowski sprzedał folwark Florków wchodzący w skład dóbr Lubojna Szymonowi Bemowi synowi Jakuba 14/26.07.1878 r. za 8900 rubli. Jan Kwiatkowski rozpoczął parcelację dóbr i ich sprzedaż pojedynczym osobom.11/24.08.1912 r. Jan Kwiatkowski sprzedał ostatnią należącądo siebie część dóbr Lubojna następującym osobom: 1.Antoni Foksowicz syn Łukasza nabył 19 mórg i 154 pręty, 2.Łukasz Foksowicz syn Walentego 19 mórg i 154 pręty, 3.Mateusz Foksowicz syn Łukasza 59 mórg i 204 pręty, 4.Marcin Foksowicz syn Łukasza 19 mórg i 154 pręty. Łączna cena wyniosła 22.000 rubli.Jan Kwiatkowski dawny właściciel dóbr Lubojna zmarł w Częstochowie 16.11.1917 r. w wieku 85 lat. Z nekrologu w prasie wynika, że oprócz dóbr Lubojna posiadał również dobra Galomin w ziemi płockiej. Mieszkał w Częstochowie w alei NMP 55. Pochowany miał być na cmentarzu parafialnym, zapewne Kule, ale nie wiem czy jego grób się zachował. (Nekrolog: Goniec Częstochowski, nr 260 z 18.11.1917, s. 2). Jego żona miała na imię Stefania, ale nie wiem jak brzmiało jej panieńskie nazwisko. Nie znalazłem aktu zgonu Jana Kwiatkowskiego w parafii św. Zygmunta czy też św. Barbary w Częstochowie.
Być może wpisano go w św. Rodzinie?
Wspomnienie o Janie Kwiatkowskim ukazało się w Głosie Ludu:Ś.P. Jan Kwiatkowski. W ubiegłym tygodniu, 16 bm. zmarł wnaszym mieście ś. p. Jan Kwiatkowski, b. obywatel ziemski, właściciel majątków ziemskich Galomina, w ziemi płockiej i Lubojny w pow. częstochowskim, przeżywszy lat 85. Postać tego zmarłego ziemianina jest wielce interesującą i choć nie mamy pod ręką obszerniejszych danych z biegu jego życia, to jednakże z tego, co sami widzieliśmy i co z opowiadań jego pamiętamy, należy się skreślić wspomnienie. Urodzony w ziemi płockiej, po skończeniu gimnazjum i uniwersytetu petersburskiego, ś. p. Jan Kwiatkowski osiadł na ziemi w rodzinnym majątku, w płockiem. Sąsiedzi obywatele, widząc w nim zacnego człowieka, o prawym, szlachetnym charakterze, przy tym wysoko wykształconego, wkrótce powołali go na radcę T-wa. Kred. Ziem. Obowiązki te spełniał zmarły ze zrozumieniem, a widząc nieraz braki wśród swojej braci, dawał cenne wskazania pisując piękne artykuły społeczne i ekonomiczne do „Gazety Warszawskiej”, „Polskiej” i warszawskiego „Słowa”. Ożeniwszy się w naszym powiecie, osiadł w majątku odziedziczonym przez żonę, w Lubojnie, nie zrywając łączności z Towarzystwem Kredytowym Ziemskim. Sprawie publicznej długie lata służył, zasilając warszawskie pisma cennymi artykułami. Z czasów walki o wolność z r. 1863 też ś. p. Jan Kwiatkowski pozostawia piękne wspomnienia. W ostatnich 15 latach, podupadając na zdrowiu, a nie mając potomstwa, obszerny majątek po trosze parcelował pomiędzy włościan i choć chciano od niego odkupić całość i dobrze zapłacić, a że zgłaszali się nie polacy, nie chciał w obce ręce polskiej ziemi oddać, mówiąc, że ziemia ta musi
zostać w rękach polskich, a tymi są ręce włościanina naszego. W końcu pozostałe już tylko 4 włóki sprzedał p. Foksowiczowi i osiadł z małżonką w Częstochowie. Tu w cichości dokonał dni swego żywota, osierocając małżonkę i okrywając żałobą
rodzinę pp. Kanigowskich z Rudnik. Pokój jego zacnej – czystej duszy, a ziemia ojczysta, którą wielce kochał i całe życie swe dla niej poświęcił, niech mu będzie lekką. (Głos Ludu, nr 47 z 25.11.1917, s. 7)
Mateusz Foksowicz syn Łukasza nabył części od Antoniego,Łukasza i Marcina Foksowiczów 3/16.07.1913 r. za 11.200 rubli.Mateusz Foksowicz podarował 1 morgę rzymsko – katolickiej parafii Lubojna pod budowę kościoła 26.05.1919 r. przed notariuszem Roesslerem w Częstochowie za numerem aktu 1467.Mateusz Foksowicz należące do niego części dóbr Lubojna o łącznej powierzchni 117 mórg i 66 prętów sprzedał 27.04.1920 r. małżeństwu Antoniemu i Franciszce z Taranków Buczkowskim z Florkowa i małżeństwu Tomaszowi i Antoninie z Buczkowskich Bednarskim z Brzeźnicy w dwóch równych
niepodzielnych częściach za 500.000 marek.Tomasz Bednarski sprzedał należące do siebie 12 mórg i 150prętów tj. 5.9975 ha z dóbr Lubojna 14.12.1933 r. Stanisławowi Bednarskiemu synowi Tomasza za 2300 zł.Antonina Bednarska należącą do siebie 1/8 części dóbrLubojna sprzedała 7.11.1938 r. Annie Bednarskiej za 1000 zł.W 1949 r. właścicielami części dóbr Lubojna były wciąż te same osoby co w okresie międzywojennym.
Z ksiąg metrykalnych parafii Borowno:
Nie podano miejscowości 30.05.1709 ślub pomiędzy szlachetnym Łukaszem Karczewskim z Zofią Luboieńską. Świadkowie: ur. Jan Ulejski i Józef Myszkowski.
Lubojenka 13.07.1710 ślub pomiędzy JW (Jaśnie Wielmożnym)Józefem Medyńskim z urodzoną Kunegundą Rudkowską. Świadkowie: Józef Luboieński i JW Jan Chabielski.
Lubojenka 26.07.1710 ślub pomiędzy JW Samuelem Luboieńskim z Krystyną Jaworską. Świadek: JW Mikołaj Chojnicki. Lubojenka 30.09.1710 ślub pomiędzy urodzonym Pawłem Sochańskim z Jadwigą Luboieńską. Świadkowie: JW Józef Myszkowski i JW Jan Czarniecki.Lubojenka 9.05.1712 ślub pomiędzy JW Andrzejem Rakowskim z JW Krystyną Luboieńską. Świadkowie: JW Jan Ulejski i JW Załuskowski (nie wpisano jego imienia).
Lubojna 28.04.1791 chrzest imieniem Wojciech Marek Stanisław urodzonego 23.04 syna JW Mikołaja i Marianny z Lutosławskich małż. Kołaczkowskich. Rodzice chrzestni: JW Wojciech Łabęcki i Tekla z Dybińskich
Wierzbowska oraz JW Antoni Kiedrzyński i JW Barbara z Morykoni Łabęcka. Pod tym aktem dopisano akt chrztu z 1787 r.: Lubojna 2.10.1787 chrzest imieniem Franciszek Bronisław Remigiusz syna JW Mikołaja Kołaczkowskiego i Marianny z
Lutosławskich. Rodzice chrzestni: nie wpisano.
Lubojna 6.12.1788 chrzest imieniem Marcin Leonard synaMikołaja Kołaczkowskiego i Marianny z Lutosławskich 1.v Luboińskiej 2.v Kołaczkowskiej. Rodzice chrzestni: JW Antoni Ostoja z Kiedrzyna Kiedrzyński i JW Angela z Korsaków Chodakowska wice starościna ostrzeszowska oraz JW Piotr Ostoja Kiedrzyński i Katarzyna Czarniecka z Rząsaw. Lubojna 4.12.1789 chrzest imieniem Karolina Salomea córki JW Mikołaja Kołaczkowskiego i Katarzyny z Lutosławskich 1.v Luboieńskiej 2.v Kołaczkowskiej. Rodzice chrzestni: JW ksiądz Józef Raczyński opat z Trzemeszna i Gertruda Zarembina miecznikowa radomska dziedziczka Gorzędowa.
Lubojna Dwór 19.01.1800 chrzest imieniem Seweryn Marceli Antoni ur. 8.01 syna urodzonego Antoniego Zaremby i Józefy z Wężyków dziedziców dóbr Lubojna. Rodzice chrzestni: urodzony Piotr Nałęcz ze Starcze Starczewski dziedzic dóbr Gawłów i Biała i JW Elżbieta z Siewierskich Wężykowa dziedziczka dóbr Tokarzów wdowa.
Akt nr 126 Lubojna. 26.12.1812 r. urodziła się w KościelcuHonorata Śmigielska córka Błażeja l.33 karbowego wsi Lubojna i Tekli z Bogusławskich l.36. Świadek: Antoni Zaremba dziedzic Lubojny i Gorzędowa
Akt bez numeru dopisany pod spisem urodzonych za rok 1835unikatu urodzonych w parafii Borowno. 29 marca 1836 r. chrzest. 29.12.1835 r. urodziła się w Lubojnie Ludmiła Kanigowska córka Tomasza dziedzica wsi Lubojna lat 30 i Erhardyny z Garszyńskich lat 22. Rodzice chrzestni: Erhard Kręski naddzierżawca Ekonimii Rządowej Iwanowice i Urszula Kręska.
Akt nr 112 Lubojna. 17.10.1840 r. urodziła się w Lubojnie Lucyna Jadwiga Kanigowska córka Tomasza l.36 dziedzica Lubojny i Erhardyny z Garszyńskich l.25. Rodzice chrzestni: Fryderyk Goleński l.38 komisarz obwodu
wieluńskiego kawaler orderów św. Włodzimierza i św.Stanisława i Franciszka Garszyńska.
Akt nr 103 Lubojna. 1.09.1844 r. urodziła się w Borownie Wiktoria Stefania Kanigowska córka Tomasza l.38 dziedzica wsi Lubojny i Erhardyny z Garszyńskich l.30. Rodzice chrzestni: ks. Stanisław Garszyński kanonik kaliski proboszcz w Przystajni i Anna Garszyńska sędzia sądu apelacyjnego.
Akt nr 50 z 10.11.1853 r. Lubojna. 8.11.1853 r. w Warszawie ślub Włodzimierza Kanigowskiego l.24 kawalera syna Teofila i Amelii
Zakrzewskiej ur. w Machnowie z panną Floryanną Kanigowską l.19 córką Tomasza i Erhardyny Garszyńskiej dziedziców Lubojny ur. w Warszawie.
Akt nr 13 z 29.01.1856 Lubojna. 27.01.1856 r. o 6 rano umiera Tomasz Kanigowski l.52 dziedzic wsi Lubojna i Lubojenka zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Erchardynę z Garszyńskich Kanigowską. Świadkowie: Franciszek
Mazik l.35 i Grzegorz Radek l.48 rolnicy z Lubojny.
Akt nr 74 z 9.09.1856 r. Lubojenka. 21.08.1856 r. urodził się w Lubojence Jan Kazimierz Skotnicki syn Władysława Tadeusza Klemensa l.31 i Ludmiły z Kanigowskich l.18. Rodzice chrzestni: Józef Garszyński l.74 były sędzia apelacyjny królestwa polskiego dziad narodzonego właściciel dóbr Gorzędów i Anna z Akszeroskich? Garszyńska prababka narodzonego. Świadek:
Michał Jarosław Skotnicki l.62 były sędzia pokoju okręgu Kowalskiego dziad narodzonego.
Akt nr 85 Lubojna. 25.10.1862 o 4 po południu zmarł Jan Skotnicki lat 3 mający w Lubojnie urodzony, syn Władysława i Ludmiły z Kanigowskich małżeństwa Skotnickich właścicieli wsi Lubojenka.
Akt nr 41 Lubojenka. 15.05.1864 r. o 9 rano zmarł Józef Skotnicki w wsi Lubojnie tygodni 8 mający urodzony w Lubojence syn Władysława i Ludmiły z Kanigowskich małżonków Skotnickich w Lubojnie zamieszkałych. [brak aktu urodzenia tegoż Józefa Skotnickiego w tymże roku sugeruje iż nie został on ochrzczony lub też ochrzczono go w innej parafii].
Akt nr 113 z 21.09.1872 r. Lubojna. 16.09.1872 r. zmarła w Lubojnie Erhardyna Kanigowska l.60 wdowa właścicielka tejże wsi urodzona w Księstwie Poznańskim córka Józefa i Anny Olszewskiej małżeństwa Garszyńskich.
Akt nr 42 Lubojna. 8.05.1876 r. o 8 wieczorem zmarła wLubojnie Ludmiła Skotnicka właścicielka Lubojenki lat 40 urodzona w Lubojnie córka Tomasza i Erhardyny z Garszyńskich zmarłych małżeństwa Kanigowskich pozostawiła po sobie owdowiałego męża Władysława Skotnickiego.
Akt nr 71 Lubojna. 26.10.1928 ślub Józefa Moraczyńskiegokawalera l.25 ur. w Lubojnie syna Wincentego i Józefy z Wolskich z panną Kazimierą Buczkowską l.18 ur. we Florkowie parafii Rędziny córką Antoniego i Franciszki z Taranków.
Na cmentarzu parafialnym w Borownie zachował się grób Kanigowskich. Inskrypcja na grobie świadczy, że pochowano w nim trzy osoby. Treść jest następująca:
GRÓB RODZINY KANIGOWSKICH TOMASZ KANIGOWSKI UR. D. 29 GRUDNIA 1802 R + D 28. STYCZNIA1856.ERHARDYNA KANIGOWSKA UROD. 9 STYCZNIA 1812. + D 16 WRZEŚNIA1872.LUDMIŁA Z KANIGOWSKICH SKOTNICKA UROD. D. 29 GRUDNIA 1836 +D8 MAJA 1876 R WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE
Co ciekawe wedle napisu na grobie Tomasz Kanigowski zmarł 28stycznia. Tymczasem unikat jak i duplikat zgonów parafii Borowno jako datę jego śmierci podają 27 stycznia. Poza tym z unikatu urodzonych w parafii Borowno
wynika, że Ludmiła z Kanigowskich Skotnicka urodziła się w 1835 r.Nie wiem czy coś pozostało z założenia dworskiego w Lubojnie. O ile mi wiadomo dworu tam nie ma. Ale gdzie konkretnie się on
znajdował oraz inne zabudowania folwarczne nie jest mi wiadome. Być może ktoś
kto zna dobrze Lubojnę mógłby się wypowiedzieć. Na fotografiach poniżej grób Kanigowskich znajdujący się nacmentarzu parafialnym w Borownie.


Załączniki:
The following user(s) said Thank You: Mago1 (Małgorzata Flis /Cieśla/)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 2 dni temu #35463 przez Mago1 (Małgorzata Flis /Cieśla/)
Witam
teraz już wiem dlaczego tak duży napływ ludności z Gorzędowa do  Lubojny, moja prapraprapra babka urodzona w Gorzędowie żeni się 1827r z kawalerem z Dudków, ślub jest w Lubojnie,   przeglądając akta Lubojny  zauważyłam sporo tych przybyłych,
Nad lokalizacją dworu będę się z Panem kontaktować,

pozdrawiam
Małgosia Cieśla

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 2 godzin temu #35519 przez Mago1 (Małgorzata Flis /Cieśla/)
Witam
Panie Krzysztofie w sprawie lokalizacji Dworu w Lubojnie,  proszę się odezwać
nie mogę na Pana prywatnego emaila wysłać wiadomości
pozdrawiam
Małgosia Cieśla

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 4 dni temu #35578 przez Godzimir (Krzysztof Łągiewka)
Żoną Jana Kwiatkowskiego, właściciela dóbr Lubojna w latach 1874 - 1912 była Stefania z Kanigowskich. Zmarła w Rudnikach 3.12.1922 r. w wieku 78 lat. Pochowana 6.12.1922 r. na cmentarzu Kule w Częstochowie. Na uroczystości żałobne zapraszały siostrzenice. Jej nekrolog zamieścił Goniec Częstochowski, nr 277.
Z pewnością pochowana została wraz z mężem zmarłym w 1917 r. Ich wspólny grób na cmentarzu Kule raczej się nie zachował.
Wymienione w nekrologu siostrzenice to zapewne Alfonsa i Lucyna Kanigowskie, właścicielki dóbr Marianka Rędzińska, zamieszkałe w Rudnikach. Były to córki Włodzimierza Kanigowskiego i Florianny z Kanigowskich. Florianna z Kanigowskich Kanigowska była córką Tomasza i Erhardyny z Garszyńskich urodzoną w Warszawie, a która 8.11.1853 r. wzięła ślub w Warszawie z Włodzimierzem Kanigowskim. Tak więc Stefania z Kanigowskich Kwiatkowska była siostrą Florianny z Kanigowskich Kanigowskiej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 3 dni temu #35614 przez andrzej (Andrzej Kuśnierczyk)
Może komuś się przyda.

Józefa z Bartelaków Zapalina [Zapała] ur. 4 maja 1816 w Lubojnie, córka Jana i Gertrudy  - służyła u szlachcica Napoleona Spinka i jego żony Michaliny z Gruździów w Kamienicy Polskiej. Miała syna Jana Władysława ur. w  1863 r. 
[Księga ludności Kamienicy Polskiej, dom nr 94]

Napoleon Spinek, ur.. w 1812. 

Możliwe pokrewieństwo ze Wspinkami herbu Prus I. Szukamy koligacji . 

Piotr Wspinek pochodził z Będkowa, miejscowości położonej w ziemi łęczyckiej, powiecie brzezińskim. Jako pierwszy spośród przedstawicieli
swojej rodziny sięgnął po urzędy ziemskie, zostając miecznikiem
łęczyckim (1507–1508), chorążym większym łęczyckim (1508–1512),
skończywszy na urzędzie kasztelana brzezińskiego (1512–1521). Ten
ostatni gwarantował mu już miejsce w senacie. W historiografii datowano
jego śmierć na 1527 r., ostatnio jednak przesunięto tę datę na 1524 r. W
świetle najnowszych badań należy dokonać jeszcze jednej korekty, gdyż w
1523 r. został odnotowany w źródłach jako nieżyjący, co w konsekwencji
stało się podstawą do wnikliwej analizy materiału źródłowego, która
skutkowała przesunięciem daty zgonu Wspinka.

Pot także: Jan Władysław Spinek

www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jan-wladyslaw-spinek-h-prus

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 1.660 s.