Topic-icon Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

2 lata 1 miesiąc temu #37594 przez Andrzej Kuśnierczyk
Jeździłem - a właściwie przejeżdżałem (teren prywatny) wielokrotnie w ciągu ostatnich 20 lat. Zachowało się trochę drzew  z parku dworskiego i zabudowania. Ciekawe usytuowanie. Blisko Mysłowa .
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka, Paweł Mościński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #37597 przez Krzysztof Łągiewka
Panie Andrzeju, czy to jest może to miejsce ?
Osiek, ulica Słoneczna 11/13.
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #37598 przez Andrzej Kuśnierczyk
Tak. 

Zaglądałem tylko przez bramę.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #37599 przez Andrzej Kuśnierczyk
Intrygował mnie mur i z daleka widoczny starodrzew. Ciekawe jak wyglądało założenie dworskie w czasach świetności. 

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #37600 przez Krzysztof Łągiewka
Też jestem ciekaw jak to kiedyś wyglądało. Ale czasy świetności to założenie dworsko - parkowe miało zapewne ponad 100 lat temu. Ciekawe czy ten obiekt, który widać na zdjęciach współczesnych to dawny dwór czy może gospodarczy budynek folwarczny? Jeśli to nie dawny dwór to ciekawe gdzie on się znajdował? Może jakieś fotografie mają potomkowie rodziny Nowodworskich. Nie wiadomo jednak gdzie oni są.
Za tę wiadomość podziękował(a): Teresa Cybulska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu - 2 lata 1 miesiąc temu #37700 przez Krzysztof Łągiewka
Rodzina Paciorkowskich herbu Gryf i ich majątki w okolicach Częstochowy
Paciorkowscy na przełomie XVIII i XIX wieku posiadali koło Częstochowy dwa duże majątki ziemskie, tj. Przystajń i Borowno. Przystajń była własnością Antoniego, a Borowno jego brata Franciszka Ksawerego. Obaj posiadali sporo dzieci, które w ciągu XIX w. weszły w dzierżawę bądź nabyły inne dobra na naszym terenie.
Dobra ziemskie Borowno
Franciszek Ksawery Paciorkowski burgrabia opoczyński jest w 1774 r. wzmiankowany jako dzierżawca Miedźna. 7 kwietnia 1774 r. skarży do sądu urodzonego Jasińskiego chorążego za najście na dzierżawione przez siebie Miedźno w dniu 6 kwietnia tegoż roku, gdzie tenże Jasiński dopuścił się zelżenia go we dworze oraz na drodze, a także wraz z trzema swoimi pocztami dokonał kradzieży jadła i obroku w wielu chłopskich domach, w karczmie zatrzymał i pobił kowala. W tejże samej karczmie wraz ze swoimi ludźmi jadł chleb i pił trunki bez zapłaty oraz wiersze najzelżywsze swoją ręką napisał na drzwiach karczmy na tegoż Franciszka Paciorkowskiego. Wszystko to bez żadnego powodu, bo jak pisał w pozwie Franciszek Ksawery Paciorkowski żadnych sporów pomiędzy sobą nie mieli. AGAD, Księgi ziemskie i grodzkie wieluńskie, Oblatae, sygn. 29 B, k. 377 - 378. 
1.10.1774 r. urzędowo zatwierdzono akt dzierżawy dóbr Borowno z przyległościami Grabowa, Grabówka, Wikłów i Łochynia zawarty 28.05.1774 r. w Wojsławicach pomiędzy właścicielką dóbr Borowno Marianną z Daniłowiczów Potocką kasztelanką słońską, a Franciszkiem Ksawerym Paciorkowskim. AGAD, Księgi ziemskie i grodzkie wieluńskie, Relationes, sygn. 85, k. 224.
19.11.1774 r. w kościele św. Krzyża w Warszawie Franciszek Ksawery Paciorkowski poślubił pannę Różę Reptowską. Księga metrykalna małżeństw parafii rzym. - kat. św. Krzyża w Warszawie 1768 - 1784, k. 73.
Trudno powiedzieć kiedy Franciszek Ksawery Paciorkowski stał się właścicielem dóbr Borowno. W roku 1782 r. w akcie urodzenia swego syna Ludwika Bertranda Paciorkowskiego jest już tytułowany dziedzicem dóbr Borowno. 
3.03.1802 r. Franciszek Ksawery Paciorkowski dobra Borowno zamienił na dobra Gniewoszewo z przyległościami w województwie sandomierskim z ich właścicielem Ksawerym hrabią Działyńskim.
5.03.1802 r. Ksawery Działyński sprzedał dobra Borowno Mikołajowi Buczyńskiemu za 540.000 zł.
Jednakże na skutek zbiegu okoliczności naturalne posiadanie dóbr Borowno pozostało przy Franciszku Ksawerym Paciorkowskim, a następnie po jego śmierci przeszło na jego sukcesorów: 1.Andrzej, 2.Ludwik, 3.Tekla, 4.Antoni, 5.Stanisław, 6.Józef, 7.Iwon, rodzeństwo Paciorkowscy.
Franciszek Ksawery Paciorkowski zmarł w Borownie 21 października 1802 r. w wieku 58 lat na zapalenie opłucnej. Pochowany został trzeciego dnia w kościele w Borownie w grobowcu rodzinnym. (Borowno, akta zgonów 1797 - 1813, k.43).
Franciszek Ksawery Paciorkowski posiadał dwie żony: Różę z Reptowskich zmarłą 9.07.1792 r. w Borownie i Barbarę z Męcińskich zmarłą 7.04.1827 r. w Borownie, która po jego śmierci poślubiła 16.08.1803 r. w Borownie barona Seweryna de Waldgon.
1.06.1804 r. Andrzej Paciorkowski sprzedał swoją część dóbr Borowno Barbarze z Męcińskich 1v Paciorkowskiej 2v Waldgon.
29.09.1808 r. Tekla Paciorkowska sprzedała swoją część dóbr Borowno Barbarze z Męcińskich 1v Paciorkowskiej 2v Waldgon.
4.01.1809 r. sukcesorowie Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego zawarli akt ugody z hr. Ksawerym Działyńskim i sukcesorami Mikołaja Buczyńskiego mocą którego sukcesorowie Paciorkowscy wrócili do praw do dóbr Borowno po swoim ojcu.
7.11.1809 r. Antonina Paciorkowska sprzedała swoją część dóbr Borowno baronowi Sewerynowi de Wilson Waldgon.
29.04.1811 r. został zawarty kontrakt sprzedaży trzech części dóbr Borowno pomiędzy Józefem Rubachem opiekunem nieletnich Stanisława, Józefy i Iwona Paciorkowskich, a baronem Sewerynem de Wilson Waldgon mocą którego tenże stał się właścicielem trzech części dóbr Borowno.
9.12.1812 r. Ludwik Paciorkowski sprzedał swoją część dóbr Borowno baronowi Sewerynowi de Wilson Waldgon.
27.06.1820 r. Barbara z Męcińskich 1v Paciorkowska 2v Waldgon sprzedała należące do siebie części dóbr Borowno baronowi Sewerynowi de Wilson Waldgon.
Tym samym jedynym właścicielem dóbr Borowno stał się baron Seweryn de Wilson Waldgon a Eastbourne.
Dobra ziemskie Borowno składały się wtedy z wsi Borowno, Grabowa, Grabówka i Łochynia.
Do dziś w Borownie zachował się dwór wybudowany w 1790 r. przez Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego. Niestety dwór ten w latach 40tych XX wieku uległ częściowemu zburzeniu i przebudowie. Wyburzono jego zachodnie skrzydło. Nad wejściem do dworu znajdowała się data 1790, którą również usunięto, a samo główne wejście zamurowano. W Borownie znajdował się też spichlerz zbudowany przez Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego w 1783 r. Spichlerz ten został rozebrany w 1997 r. i przeniesiony do Olsztyna koło Częstochowy, gdzie funkcjonuje obecnie jako restauracja i dom gościnny.
Dobra ziemskie Przystajń
Po Antonim Paciorkowskim burgrabim chęcińskim zostały dobra Przystajń, Kuźnica Stara, Podłęże, Górki, Węzina, Siekierkowizna kupione od Leopolda Żabickiego w 1781 r. za 273.468 zł. Stanowiły dożywocie żony Justyny. Pstrokoński 1815 k. 142 - 72, Elżbieta Halina Nejman, Szlachta Sieradzka XIX wieku. Herbarz, litera P, 2017.
Antoni Paciorkowski zmarł w Przystajni 19 marca 1806 r. o godzinie 5 rano w wieku 55 lat, był opiekunem kościoła w Przystajni, w nim został pochowany 22 marca. (Przystajń, akta zgonów 1782 - 1813, str. 92).
Dobra ziemskie Przystajń składające się z folwarku Przystajń, osad wieczysto – czynszowych: Przystajń, Konstantynów, Ksawerów, Stefanów, Izabellów, Widawa, Bujaki, Paciorkowa Wola, z byłego młyna w Podłężu obecnie pieca hutniczego do przetapiania rudy żelaznej, pustkowie Siekierowizna.
W 1875 r. dobra Przystajń posiadały powierzchnię 2199 mórg i 143 prętów.
W 1886 r. dobra Przystajń posiadały powierzchnię 1903 mórg i 114 prętów. Przyczyną zmniejszenia się powierzchni od poprzedniego pomiaru było wydzielenie ziemi na likwidację serwitutów oraz pod zakład wytopu żelaza.
Antonina z Paciorkowskich Pstrokońska – żona Antoniego Pstrokońskiego, Adam Paciorkowski, Ksawery Paciorkowski, Karol Paciorkowski, Wojciech Paciorkowski objęli dobra w spadku po swym ojcu Antonim Paciorkowskim na zasadzie działów 15.04.1815 r. Wartość dóbr wyceniono na 273.461 zł.
Ludwik Skrzetuski nabył część Wojciecha Paciorkowskiego 28.06.1815 r.
Wincenty Przesmycki nabył część Adama Paciorkowskiego 16.12.1826 r.
Ksawery Gryf Paciorkowski nabył część Ludwika Skrzetuskiego 27.03.1828 r.
Ksawery Gryf Paciorkowski nabył część Karola Paciorkowskiego 29.03.1828 r.Ksawery Gryf Paciorkowski nabył część Wincentego Przesmyckiego 16.05.1828 r.
Ksawery Gryf Paciorkowski nabył część Antoniny z Paciorkowskich Pstrokońskiej 8.11.1834 r. za 20.380 zł.
W ten sposób Ksawery Paciorkowski stał się jedynym właścicielem dóbr Przystajń.
Edward Grabowski nabył dobra w drodze przymusowego wywłaszczenia na licytacji publicznej przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 10/22.05.1850 r. za 160.113 zł i 10 gr.
Dobra Mysłów C
Marcin Brodowski, Andrzej Brodowski, Rozalia z Brodowskich żona Franciszka Kowackiego, Marianna z Brodowskich żona Mikołaja Suchorta wszyscy czworo rodzeństwo 4.11.1829 r. sprzedali Mysłów C Józefowi Karońskiemu sędziemu pokoju powiatu lelowskiego i jego żonie Mariannie z Paciorkowskich dziedzicom dóbr Osiek za 4200 zł.
Rozsądzenie sporu granicznego pomiędzy Pińczycami, własności Lgockich a dobrami Osiek Wincentego Miklaszewskiego, b.d., intercyza przedślubna zawarta pomiędzy Antonim Paciorkowskim, ojcem Marianny, a Wincentym Miklaszewskim, sędzią ziemiańskim, 1792 (AGAD, Zespół nr 399, Akta osób i rodzin, sygn.380).
Żoną Wincentego Miklaszewskiego zmarłego 23.04.1806 r. w Borownie była Marianna Paciorkowska, która po jego śmierci wyszła powtórnie za mąż za Józefa Karońskiego.
Dobra ziemskie Wikłów
Dobra Wikłów były własnością Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego, dziedzica również dóbr Borowno. W 1812 r. właścicielem dóbr Wikłów był baron Seweryn de Wilson Waldgon, ale nie jest jasne czy nabył je od Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego czy od jego spadkobierców.
Ludwik Paciorkowski nabył Wikłów od barona Seweryna de Wilson Waldgon 9.12.1812 r.
Antonina Paciorkowska nabyła dobra Wikłów od swego brata Ludwika Paciorkowskiego na mocy jego darowizny z dnia 10.05.1814 r. Dobrom tym służyło prawo wolnego wrębu w przyległych lasach dóbr Kruszyna. Właścicielka wartość dóbr określiła na 109.000 zł. Ludwik Paciorkowski dokonał darowizny we dworze w Borownie, twierdząc, że nie posiada żadnych własnych zstępnych ani wstępnych sukcesorów. Ludwik i Antonina Paciorkowscy byli dziećmi Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego dziedzica dóbr Borowno oraz jego żony Róży z Reptowskich. W momencie darowizny Antonina Paciorkowska mieszkała we wsi Osiek.
Ludwik Paciorkowski zmarł 12.06.1814 r. w Borownie na chorobę weneryczną, miał 32 lata, był porucznikiem wojsk polskich Legii Nadwiślańskiej w drugim pułku w drugiej brygadzie. Był kawalerem. Pochowany został w kościele w Borownie w grobie rodzinnym pod ołtarzem św. Walentego (ASC Borowno 64/1814, Akta zgonów parafii Borowno 1813 - 1828, s. 21).
Antonina Paciorkowska poślubiła 30.08.1827 r. w Borownie barona Seweryna de Waldgon dziedzica dóbr Borowno. (ASC Borowno 31/1827)
Julian Skarzyński zamieszkały we wsi Studzieniec powiat Gostynin nabył dobra Wikłów od Antoniny Paciorkowskiej rozwiedzionej baronowej de Waldgon 20.06.1832 r. za 109.000 zł.
Antonina Zofia Paciorkowska zmarła we dworze we wsi Osiek parafii Koziegłówki 28.03.1833 r. w wieku 49 lat. W akcie zgonu jej stan cywilny określono jako prawna separatka Seweryna Waldgon dziedzica dóbr Borowno. Urodzona we wsi Borowno, zamieszkała we wsi Osiek. Świadkowie: Roman Karoński lat 25 dziedzic wsi Osiek i Józef Chorzelski lat 53 ekonom dóbr Osiek (ASC Koziegłówki 67/1833).
Akt nr 162 z 7.07.1817 r. Uczciwy Szymon Gonerowski, majster kunsztu młynarskiego zamieszkały w młynie Zasępa należącym do dóbr Wikłów zeznał, iż na mocy kontraktu z dnia 3.01.1814 r. z dziedzicem dóbr Wikłów Ludwikiem Paciorkowskim został posesorem zastawnym tego młyna za sumę 3000 zł pożyczoną L. Paciorkowskiemu. Na mocy testamentu L. Paciorkowskiego dziedziczką dóbr Wikłów stała się Antonina Paciorkowska - jego siostra i sumę należną przy niniejszym akcie wypłaciła Sz. Gonerowskiemu. AP Częstochowa, Notariusz Leśniewski, sygn. 9
Dobra ziemskie Kuźnica Stara
Dobra ziemskie Kuźnica Stara dawniej należące do dóbr Przystajń, a oddzielone od tych dóbr poprzez działy pomiędzy sukcesorami Antoniego Paciorkowskiego dnia 25.04.1815 r.
W 1876 r. dobra Kuźnica Stara miały powierzchnię 353 mórg i 278 prętów.
Ludwik Skrzetuski nabył dobra od spadkobierców Antoniego Paciorkowskiego, a mianowicie Maksyma i Aleksandra braci Paciorkowskich 28.06.1815 r. za 62.000 zł.
Dobra ziemskie Górki i Stany
Dobra ziemskie Górki i Stany do których należą pustkowia: Galińskie, Krawcy, Węzina.
W 1876 r. dobra Górki i Stany posiadały powierzchnię 833 mórg i 194 prętów.
Aleksander Paciorkowski, Wojciech Paciorkowski, Maksymilian Paciorkowski, Teresa z Paciorkowskich 1v Brodzka 2v Przesmycka, Antonina z Paciorkowskich Pstrokońska, Adam Paciorkowski, Ksawery Paciorkowski, Karol Paciorkowski nabyli dobra w spadku po Antonim Paciorkowskim 25.04.1815 r.
Wojciech Paciorkowski zmarł 21.02.1817 r.
Maksymilian Paciorkowski zmarł 24.02.1817 r.
Po śmierci wyżej wymienionych ich części przejęli: Justyna z Złotnickich 1v Antoniego Paciorkowskiego 2v Ludwika Skrzetuskiego w części przypadającej na nią po synu Wojciechu Paciorkowskim, Teresa z Paciorkowskich 1v Brodzka 2 v Wincentego Przesmyckiego, Antonina z Paciorkowskich żona Antoniego Pstrokońskiego, Adam Paciorkowski, Ksawery Paciorkowski, Karol Paciorkowski.
Aleksander Paciorkowski zmarł 21.08.1818 r.
Po jego śmierci należącą do niego część przejęła Ksawera Paciorkowska jego córka ze związku z Julianną z Kozłowskich w 3/4, Julianna z Kozłowskich Paciorkowska w 1 po swej córce Mariannie zmarłej 27.08.1820 r. Pierwsza z mocy testamentu ojca z 20.05.1819 r., druga z mocy prawa po zmarłej córce.
Wszystkie powyższe działy spadkowe zatwierdzono urzędownie 6.06.1821 r. z tą wzmiankę, że wartość dóbr oszacowano na 100.000 złotych.
Adam Paciorkowski sprzedał swą część Wincentemu Przesmyckiemu 5.07.1822 r. za 5000 zł.
Karol Paciorkowski sprzedał swą część Małgorzacie ze Śliwińskich żonie Jana Królikiewicza 9.04.1824 r.
Małgorzata ze Śliwińskich żona Jana Królikiewicza należącą do siebie część dóbr przekazała swym dzieciom: Marcelemu, Annie Kołaczkowskiej, Emilii Madalińskiej i Napoleonowi dnia 27.07.1824 r.
Ksawery Paciorkowski sprzedał swą część Janowi Królikiewiczowi 30.05.1826 r. za 7000 zł.
Po śmierci Jana Królikiewicza jego część z mocy jego testamentu z 10.05.1827 r. przeszła na jego dzieci: Marcelego, Annę żonę Aleksandra Kołaczkowskiego, Napoleona, Emilię. Co zatwierdzono 19.12.1828 r.
Teresa z Paciorkowskich 1v Brodzka 2v Wincentego Przesmyckiego sprzedała swoją część dóbr Marcelemu Królikiewiczowi, Annie z Królikiewiczów Kołaczkowskiej, Napoleonowi Królikiewiczowi, Emilii z Królikiewiczów żonie Emanuela Madalińskiego 24.06.1829 r. za 7000 zł.
Marceli Królikiewicz nabył część Anny Kołaczkowskiej 5.05.1832 r.
Marceli Królikiewicz nabył część należącą do Emilii Madalińskiej 10.07.1832 r. za 7000 zł.
Marceli Królikiewicz nabył część należącą do Napoleona Królikiewicza 11.07.1832 r. za 10.500 zł.
Napoleon Królikiewicz nabył część Marcelego Królikiewicza 8.06.1833 r. za 20.000 zł.
Antonina z Paciorkowskich żona Antoniego Pstrokońskiego sprzedała swoją część dóbr Napoleonowi Królikiewiczowi 31.12.1833 r. za 17.000 zł.
Napoleon Królikiewicz nabył część należącą do Wincentego Przesmyckiego 19.06.1834 r. za 12.200 zł.
Justyna z Złotnickich 1v Antoniego Paciorkowskiego 2v Ludwika Skrzetuskiego zmarła w Przystajni 24.11.1829 r.
Ksawera Paciorkowska, córka Aleksandra i Julianny z Kozłowskich zmarła w Wieluniu bezpotomnie 11.05.1831 r.
Teresa z Paciorkowskich 1v Brodzka 2v Przesmycka zmarła 6.04.1833 r.
Karol Paciorkowski zmarł 11.11.1833 r.
Napoleon Królikiewicz nabył prawa do części dóbr po Justynie z Złotnickich 1v Paciorkowskiej 2v Skrzetuskiej od jej dzieci Justyny z Skrzetuskich Grabskiej żony Wincentego Grabskiego kontrolera komory w Podgrabiowie w powiecie ostrzeszowskim, Ludwiki z Skrzetuskich Grabowskiej żony Antoniego Grabowskiego dzierżawcy klucza rządowego Biała w powiecie ostrzeszowskim, Władysława Skrzetuskiego 25.02/8.03.1836 r. za 1070 zł. Wyżej wymienione rodzeństwo sprzedało tym aktem również swoje udziały w częściach Ksawery Paciorkowskiej i Karola Paciorkowskiego.
Spadkobiercy Justyny z Złotnickich 1v Paciorkowskiej 2v Skrzetuskiej, Ksawery Paciorkowskiej, Teresy z Paciorkowskich 1v Brodzkiej 2 v Przesmyckiej, Karola Paciorkowskiego sprzedali swoje prawa do tych części Napoleonowi Królikiewiczowi: Ksawery Paciorkowski 18/30.10.1835 r., Antonina z Paciorkowskich Pstrokońska 5/17.02.1836 r., Marianna z Paciorkowskich Karońska 10/22.02.1836 r., Justyna z Kozłowskich Paciorkowska 9.07.1831 r. przekazała swe prawa Marcelemu Królikiewiczowi, który te prawa przekazał 14/26.03.1836 r. Napoleonowi Królikiewiczowi, Marianna z Kąckich Paciorkowska 16/28.03.1836 r., Adam Paciorkowski 28.03/9.04.1836 r.
W ten sposób jedynym właścicielem dóbr Górki i Stany został Napoleon Królikiewicz.
Dobra ziemskie Postaszowice i Gorzków
W 1880 r. dobra posiadały powierzchnię 431 mórg i 109 prętów.
Stanisław Paciorkowski nabył dobra od Augustyna Minasowicza 2.07.1827 r. za 73.600 zł.
Po śmierci Stanisława Paciorkowskiego dobra odziedziczyła jego żona Izabela z Morzkowskich Paciorkowska i dzieci z tego małżeństwa: 1.Barbara Izabela Michalina, 2.Ignacy, 3.Franciszek Ksawery Stanisław, 4.Daniel Damian Dionizy, 5.Tadeusz Józef, co zapisano 5/17.04.1852 r.
Po śmierci Tadeusza Paciorkowskiego dnia 4.08.1855 r. jego część odziedziczyło rodzeństwo, co zapisano 30.06/12.07.1858 r.
Po śmierci Izabeli z Morzkowskich Paciorkowskiej 1.10.1857 r. na mocy jej testamentu z 20.09/1.10.1857 r. należąca do niej 1/4 część przeszła na własność Ignacego i Daniela Damiana Dionizego Paciorkowskich, a 3/4 części przeszło na tychże samych Ignacego i Daniela oraz na Franciszka Ksawerego Stanisława i Barbarę Michalinę Izabelę, co zapisano 18/30.05.1859 r.
Franciszek Ksawery Stanisław Paciorkowski kupił dobra na licytacji publicznej w drodze działów za wyrokiem adiudykacyjnym delegowanego sędziego Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej w Kielcach z dnia 10/22.06.1858 r. za 20.300 rubli.
Kazimierz i Tomasz Makólscy nabyli dobra od Franciszka Ksawerego Stanisława Paciorkowskiego 13/25.06.1858 r. za 26.850 rubli.
Dobra Gorzków
Dobra Gorzków wydzielone z głównego majątku Postaszowice i Gorzków. 
W 1883 r. dobra posiadały powierzchnię 441 mórg i 247 prętów.
Franciszek Paciorkowski syn Stanisława nabył dobra od Marcina Zarankiewicza w jednej połowie i od Katarzyny Zarankiewicz z domu Chwalbińskiej w drugiej połowie, którą otrzymała w spadku po śmierci córki Józefy Zarankiewicz, 17/29.10.1875 r. za 7750 rubli.
Franciszek Paciorkowski zmarł w Gorzkowie 12.01.1890 r. o godzinie 1 po północy, właściciel majątku Gorzków, tamże zamieszkały, lat 61, urodzony w Postaszowicach, syn zmarłych Stanisława i Izabeli Morzkowskiej, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Maksymilianę z domu Saint - Paul. ASC Staromieście 7/1890
Stanisław Paciorkowski syn Franciszka, Franciszek Paciorkowski syn Franciszka, Maksymilian Paciorkowski syn Franciszka w trzech równych częściach otrzymali dobra w spadku po śmierci ojca Franciszka Paciorkowskiego co zapisano 26.01/7.02.1893 r.
Bracia Paciorkowscy w latach 1893 - 1894 sprzedawali ten majątek w częściach Bankowi Włościańskiemu, który rozparcelował go pomiędzy włościan.
Na zdjęciach poniżej:
1.Dwór w Borownie od północy. Droga prowadzi do głównego wejścia, które zostało zamurowane. Nad nieistniejącym wejściem ponad środkowym oknem znajdowała się data 1790.
2.Dwór w Borownie od południa.
3.Dwór w Borownie od południowego zachodu. W miejscu gdzie widoczne są cegły znajdowało się skrzydło zachodnie dworu, rozebrane w latach 40tych XX wieku.
4.Płyta nagrobna Róży z Reptowskich Paciorkowskiej umieszczona na północnej, zewnętrznej ścianie kościoła w Borownie. Napis na płycie: Tu leży W. Imć Pani Roza z Reptowskich Paciorkowska Dnia 9 July 1792. Grób Paciorkowskich znajdował się w kościele w Borownie. W połowie XIX wieku wybudowano nowy kościół, a stare krypty zlikwidowano. Ta płyta nagrobna pozostała po likwidacji krypt została umieszczona w ścianie kościoła. Czy krypty w Borownie zlikwidowano czy też tylko zamurowano tego nikt nie wie.
5.Rędziny. Grób Józefy z Paciorkowskich Czarnieckiej zmarłej 19 listopada 1831 r. w Rząsawach. Była żoną Pawła Czarnieckiego dziedzica dóbr Rząsawy. Napis na nagrobku jest w znacznej części nieczytelny. To co udało się odczytać: Józefie z Paciorkowskich Czarnieckiej zmarłey dnia 19 listopada 1831 r przywiązany mąż ten pomnik kładzie Trzydzieści? pięć? życie? ..... ........ ........ cnót? żony i matki ledwie raz kwitł i zginął
6.Cmentarz w Drochlinie. Grób Zwierkowskich. Znajduje się na nim płyta poświęcona Atalii z Zwierkowskich Paciorkowskiej. Była żoną Franciszka Paciorkowskiego, właściciela dóbr Postaszowice i Gorzków, który był wnukiem Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego z Borowna.
7.Cmentarz w Drochlinie. Grób Zwierkowskich. Płyta z inskrypcją: Atalia z Zwierkowskich Paciorkowska urodzona d. 12 lutego 1831 umarła d. 25 kwietnia 1856 r. 
8.Cmentarz Gidlach. Płyta nagrobna z inskrypcją: Antoni Bończa Rutkowski obywatel ziemski urodzony 1759 zmarł 1856 Marcin Gryf Paciorkowski obywatel ziemski i żołnierz 16 liniowego pułku b. wojska polskiego ur 1812 zmarł 20 października 1876 kamień ten położyła córka i żona Izabella Paciorkowska. Marcin Paciorkowski był synem Andrzeja, a wnukiem Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego z Borowna. Na płycie nagrobnej jest też błąd w dacie zgonu Antoniego Rutkowskiego. Według aktu zgonu Antoni Rutkowski zmarł 6.08.1857 r. w Gidlach o godzinie 8 rano w wieku 97 lat. Był obywatelem ziemskim zamieszkałym w Gidlach, utrzymującym się z własnych funduszy, synem Jakuba i Teresy, której nazwiska panieńskiego nie podano, wdowcem po Tekli z Łabęckich. Świadkami byli Ignacy Rutkowski obywatel ziemski lat 50 dziedzic wsi Dębowiec i Jan Nepomucen Rutkowski obywatel ziemski lat 48 dziedzic wsi Podgórze, obaj zamieszkali w swoich majętnościach. ASC Gidle 77/1857.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 10 miesiąc temu #38554 przez Marek Romański
Mam pytanie. Czy mają Państwo jakieś informacje o folwarku Borowe? Aktualnie jest to część Olsztyna. Chodzi mi np. o właścicieli.

Marek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 10 miesiąc temu - 1 rok 10 miesiąc temu #38590 przez Justyna ...
"Byłem w tym miejscu w 2010 r., ale park ten bardziej przypomina las."
W latach 30 XX wieku na pewno był już otoczony lasem, zważywszy na dane jakie Pan podał, że w "roku 1884 składał się z 51 mórg lasu": Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 5, Warszawa 1884, s. 12 - 13.

Justina

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu - 1 rok 8 miesiąc temu #39157 przez Krzysztof Łągiewka
Folwark Borowe.
Starostwo Olsztyńskie. Praedium Borowy. Coretus Mstoviensis facit cor. 3 Cracovienses. Summapro frumento praedii facit mc. 55/7/4 i ½.Obora - Vaccae lactantes etsteriles 14 per fl. 2, facit mc. 17/24, pecorum communium 38, oves communes 40 pro victu, sues communes 23, anserum 30, caprae(i) 28. Familia - Dwornikfl. 2 dworniczka mc. 1. dziwka fl. 1/14, pasterzów 2(j) per mc. 1, pastor suum gr 24. Summa salarii facit mc.5/32. Summa pro frumento praedii inclusa obora et familia exclusa facit mc. 66/47/4 i ½. (Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. II, Warszawa 1964, str. 22)
Starostwo Olsztyńskie, klucz olsztyński. Opisanie pobudynków w kluczu Borowy: Folwark Borowa - W którym od wjazdu z wrót, od Olsztyna postawionych, po lewej rezydencja ekonomska, a w tej 2 pokoje w kupie, przez sień spiżarnia i kuchnia; wewnątrz okna, kominy i piece. Cały ten dom stary, reparacyi potrzebujący. Naprzeciw którego wyszedłszy browar z gorzelnią stary. Naczynie arendarz swoje ma wszystko. Piwnica w śrzodku podwórza murowana, dobra. Przy browarze studnia z kobłem, żórawiem i rynnami. Na tymże dziedzińcu stodoła 1, niedawno postawiona, o dwóch sąsiekach, jednym bojowisku. Druga, stara, reparacyi potrzebuje. Szpichlerz stary, reparacyi potrzebujący. Budynek przy wrotach o dwóch izbach, dachem pobity, stary. (Lustracja Województwa Krakowskiego 1789, część II powiat lelowski oraz starostwo kłobuckie i brzeźnickie, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963, s. 368 - 369.)
Borowe (Borowa Lustracje starostw AGAD, Borowo Akta Komisji Porządkowych Cywilno – wojskowych, Borowy Dwór Mappa szczególna wojew. Krakowskiego K. De Perthees rok 1787), folwark (folwark i wójtostwo Wizytacja Załuskiego z roku 1748 – 49), pow. Lelów, parafia Olsztyn. Własność królewska, starostwo Olsztyn. 1783: - dwór. 1789: folwark z browarem i gorzelnią. Lustracje starostwo: Borowe, Joachimów, Ciecierzyn i Pustkowie 25 dymów (6 dworów, 3 karczmy, 4 browary, 3 chałupy o 1 gospodarzu, 9 bez gruntu i ogrodu), 23 ludzi (13 mężczyzn, 10 kobiet). Taryfy i tabele podymnego 1790: Borowe, Joachimów i Ciecierzyn 5 dymów. 1791: 2 dymy (dwór, browar), 12 ludzi (6 mężczyzn 6 kobiet), w tem 8 szlachty, z tego 2 w browarze; dane z lutego. 1 dym, 19 ludzi. (10 mężczyzn, 9 kobiet), w tem 8 szlachty; dane z grudnia (Materiały do słownika historyczno – geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788 – 1792, pod kierunkiem Władysława Semkowicza, oprac. Karol Buzek, Kraków 1939 Z. 1, s. 15 – 16)
Parafia Olsztyn 1791. (...) Dwór starościński Borowe zwany wtym dzierżawca urodzony Wincenty Kruszowski lat 40 kawaler. W [dworze] tym ekonom Bartłomiej Szelenski lat 51, żona jego Zofia lat 33, dzieci: Michał lat 8, Franciszek lat 6, Józefa lat 2, Marianna lat 1. (Archiwum Narodowe w Krakowie: Akta Komisji Porządkowej Cywilno - Wojskowej Województwa Krakowskiego (Spisy ludności województwa krakowskiego): sygn. 48 (parafie lelowskiego powiatu).
W okresie rozbiorów folwark Borowe wszedł w skład rozległych dóbr ziemskich należących do państwa pod nazwą "Dobra Narodowe Olsztyn".
Borowe – folwark, powiat częstochowski, gmina i parafia Olsztyn, ma 1 dom, 5 mieszkańców, 450 mórg. Własność rządowa. (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 15, Warszawa 1900, s. 209)
Na początku XX wieku władze podzieliły folwark Borowe na części, które wypuszczono w dzierżawę następującym osobom: 1. Teodor Strączyński 7 dziesięcin i 1649 sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 11 rubli i 80 kopiejek rocznego czynszu, 2. Mateusz Batorski 5 dziesięcin i 79 i pół sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 19 rubli rocznego czynszu, 3. Józef Nabiałek 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1913 r. do 1.01.1916 r. za 20 rubli i 25 kopiejek
rocznego czynszu, 4. Maciej Batorski 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 4 ruble i 20 kopiejek rocznego czynszu, 5. Maciej Batorski 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 11 rubli i 80 kopiejek rocznego czynszu, 6. Tomasz Michalik 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 8 rubli i 65 kopiejek rocznego czynszu, 7. Idzi Bednarek 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 9 rubli i 90 kopiejek rocznego czynszu, 8. Kazimierz Tomalski 5 dziesięcin i 1529 sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 7 rubli i 10 kopiejek rocznego czynszu, 9. Ignacy Sobczak 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 7 rubli i 5 kopiejek rocznego czynszu, 10. Ignacy Sobczak 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 8 rubli rocznego czynszu, 11. Ignacy Sobczak 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 17 rubli rocznie, 12. Ignacy Sobczak 2 dziesięciny 56 i pół sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 12 rubli rocznego czynszu, 13. Ignacy Sobczak 8 dziesięcin i 479 sążni kwadratowych, od 1.01.1912 r. do 1.01.1915 r. za 8 rubli i 50 kopiejek rocznego czynszu, 14. Teodor Strączyński 7 dziesięcin i 1649 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 11 rubli i 65 kopiejek rocznego czynszu, 15. Maciej Batorski 5 dziesięcin i 79 i pół sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 18 rubli i 90 kopiejek rocznego czynszu, 16. Szymon Szecówka 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 20 rubli i 20 kopiejek rocznego czynszu, 17. Piotr Woźniak 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 13 rubli rocznego czynszu, 18. Konstanty Bolkowski 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 8 rubli i 70 kopiejek rocznego czynszu, 19. Antoni Adamowski 4 dziesięciny i 321 i pół sążni kwadratowych od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 19 rubli i 50 kopiejek rocznego czynszu, 20. Maciej Batorski 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 11 rubli i 75 kopiejek rocznego czynszu, 21. Idzi Bednarek 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 8 rubli i 60 kopiejek rocznego czynszu, 22. Idzi Bednarek 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 9 rubli i 85 kopiejek rocznego czynszu, 23. Walenty Strączyński 5 dziesięcin i 1529 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do
1.09.1911 r. za 6 rubli i 90 kopiejek rocznego czynszu, 24. Walenty Strączyński 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 6 rubli i 5 kopiejek rocznego czynszu, 25. Walenty Strączyński 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 5 rubli i 95 kopiejek rocznego czynszu, 26. Jan Kosiński 5 dziesięcin i 299 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 14 rubli i 75 kopiejek rocznego czynszu, 27. Jan Kosiński 2 dziesięciny i 56 i pół sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 11 rubli i 90 kopiejek, 28. Franciszek Hanko 8 dziesięcin i 479 sążni kwadratowych, od 1.01.1905 r. do 1.09.1911 r. za 6 rubli i 95 kopiejek.  
W 1920 r. folwark Borowe w gminie Olsztyn posiadał ogółem 181 mórg powierzchni w tym: ziemia orna 161 mórg i 20 mórg nieużytków. Był to majątek państwowy.
27 marca 1923 r. zawarto umowę dzierżawną pomiędzy Jerzym Olszyńskim, kontrolerem majątków państwowych Kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego, działającym w imieniu Skarbu Państwa, a Ludwikiem Michalskim na eksploatację szpatu wapiennego na obszarze około 8 mórg na czas od 1.04.1923 r. do 1.04.1924 r. Cena dzierżawna: równowartość pieniężna 22 kg żyta za 1 metr sześcienny wykopanego szpatu wapiennego. Dla obliczenia wyeksploatowanego szpatu wapiennego dzierżawca obowiązany był wykopany szpat wapienny odstawiać do stacji kolejowej Olsztyn [obecnie Turów] i wysyłać go wagonami, a duplikaty listów towarowych przedstawiać kontrolerowi majątków państwowych Kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie.
7.07.1927 r. sporządzono protokół przedwstępny przekazania folwarku Borowe Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych. Obszar ogólny: 101.34 ha, w tym ziemi ornej: 82.02 ha, łąki 1.67 ha, pastwiska – brak, nieużytki 11 ha, wody 0.18 ha, drogi 3.94 ha, zarośla 2.23 ha, ogrody owocowe – brak, ogrody warzywne – brak, pod budynkami – brak. Spod parcelacji wyłączono około 16 ha gruntu zawierającego szpat wapienny. Folwark Borowe dzierżawili drobni dzierżawcy, pełnomocnikami których byli Franciszek Guzikowski i Jan Michalik. Kopalnię szpatu dzierżawili Jerzy Michalski i Izaak Kosman. Kontrakt drobnych
dzierżawców wygasał 1.10.1927 r., a dzierżawców kopalni szpatu 1.01.1928 r.
8.02.1928 r. folwark Borowe został ostatecznie przekazany Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych. Jego powierzchnia wynosiła 93.1114 ha, w tym ziemia orna V klasy – 14.8567 ha, ziemia orna VI klasy – 63.8532 ha, ziemia orna VII klasy – 7.4101 ha, ziemia orna klasy VIII – 2.9235 ha. Razem 88.0435 ha. Łąki klasy IV – 1.2115 ha. Pod drogami – 3.5790 ha. Wody – 0.2774
ha. Zabudowań, drzewostanów, zasiewów w folwarku Borowe nie było. Spod parcelacji wyłączono ziemię dla parafii w Olsztynie – 9.2775 ha oraz kopalnię szpatu – 13.7762 ha. Ogółem na parcelację przeznaczono 70.0577 ha, a wyłączono
z parcelacji 23.0537 ha.
3.01.1928 r. sporządzono protokół przekazujący z majątku Borowe 13.7762 ha gruntu zawierającego złoża szpatu wapiennego Lasom Państwowym. Orzeczeniem prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach z 25.02.1929 r. folwark Borowe został przekazany do parcelacji. Jego obszar wynosił 93.1114 ha, z czego od parcelacji wyłączono 23.2928 ha. Folwark ten
przyjęty został przez urząd ziemski 2.09.1919 r.
Nie posiadam w tym momencie dodatkowych informacji na temat parcelacji majątku Borowe. W archiwum państwowym w Kielcach, w zespole akt Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach znajdują się trzy teczki o sygnaturach:
2370 Sprawa parcelacji majątku państwowego Borowe, pow.Częstochowski, gm. Olsztyn, 1923 – 1932.
2371 Sprawa parcelacji majątku państwowego Borowe, powiat częstochowski, gm. Olsztyn, 1927 – 1939.
2372 Akta dotyczące parcelacji majątku państwowego Borowe,pow. Częstochowski, gm. Olsztyn, 1933 – 1938.
Nie przeglądałem jak do tej pory tych trzech sygnatur i nie wiem co się w nich znajduje.
Na podstawie orzeczenia wojewody kieleckiego z 30.12.1937 r.z folwarku Borowe odłączono 0.9874 ha i sprzedano Władysławowi Bartoszowi za 196 zł i 94 gr.
W 1948 r. z państwowego majątku Borowe wyłączono dwie działki oznaczone numerami 3 i 3a na planie parcelacyjnym mierniczego Br. Snarskiego o łącznej powierzchni 1.4401 ha. Co się stało z tymi działkami, tego nie wiem.Dla reszty folwarku Borowe o powierzchni 90.2150 ha założono księgę wieczystą o numerze CZC1C/00010196/5 na zasadach i w rejestrze
pomiarowym sporządzonym przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z 1962 r.W starostwie powiatowym w Częstochowie, w wydziale geodezji znajduje się plan o numerze 3045: Pierworys gruntów rozparcelowanego majątku państwowego Borowe w gminie Olsztyn w powiecie częstochowskim województwie kieleckim położonego, data sporządzenia 1927 r., wykonawca Bronisław Snarski, skala 1 : 1500, rozmiar 99 cm x 51 cm. Nie widziałem tej mapy i nie wiem co zawiera.
Z powyższego wynika, że folwark Borowe stanowił własność królewską, a następnie państwową. Zapewne w czasie swojego istnienia wypuszczany był w dzierżawę. Niestety znam dane tylko jednego dzierżawcy, którego wymieniono w 1791 r. Inni dzierżawcy przewijają się zapewne w księgach metrykalnych parafii Olsztyn. Są oczywiście znane również personalia dzierżawców cząstkowych z początków XX wieku. Nie wiem też, gdzie położone były zabudowania folwarczne. Jak wynika z dokumentów parcelacyjnych w okresie międzywojennym żadnych zabudowań w folwarku Borowe już nie było. Jeżeli zaś chodzi o parcelację w okresie międzywojennym to być może przejrzenie dokumentów z Kielc wniosłoby dodatkowe informacje. Polecam elektronicznie przejrzeć księgę wieczystą nr CZC1C/00010196/5. Ona jest już zamknięta, ale są w niej odnośniki do innych ksiąg, które można również przeglądać elektronicznie. Do tych innych ksiąg wieczystych przenoszono działki ziemi z księgi wieczystej nr 10196. Może na ich podstawie dojdzie Pan do jakichś wniosków i podzieli się z nami.
Ewentualnie czy ma Pan może jeszcze jakieś inne informacje o tym folwarku, których tutaj nie podałem ?
Poniżej mapa folwarku Borowe z 1923 r.

 
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Andrzej Kuśnierczyk, Michał Mugaj, Teresa Cybulska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #39183 przez Marek Romański
Witam! Panie Krzysztofie nie mam takiej wiedzy jak Pan o folwarku Borowe. To oczywiste. Ale chociaż kilka zdań, które chcę przekazać. Mieszkańcy Olsztyna wiedzą, gdzie były zabudowania. Stawy na Borowym są aktualnie zagospodarowane przez "Gminę Olsztyn". 
Plan folwarku z 1870 roku z Archiwum Państwowego z Łodzi. 


Folwark„Borowe”
W1533 roku predium Borovy folwark. Dziś nie istnieje. Folwark Borowe
znajdował się 2 km na północny - zachód od Olsztyna i na północ
od szosy do Częstochowy, później pod Olsztynem istniała kolonia
Borowe (Spis).W1533 roku był to folwark królewski w starostwie olsztyńskim.
Browar, staw jednak był mały z braku wody, złe i piaszczyste
ogrody. Uprawiało się: żyto, owies, pszenicę, marchew. W oborze w
1533 roku: 4 woły, 14 krów, 4 cielęta, 30 gęsi i kilkadziesiąt
kur. W 1564 roku uprawia się: pszenicę, żyto, owies, jęczmień,
groch i tatarkę. W oborze zaś są: 14 krów, 38 sztuk bydła
roboczego, 40 owiec, 23 świnie, 30 gęsi, 28 kóz.Historyczniew skład folwarku Borowy (Borowa) wchodziły pola : "Niwanad drogą poczeszyńską. Niwa w tymże polu na prawej stronie.
Niwka po lewej stronie, idąc od Olsztyna do Skrajnicy. Niwa w lesie
pod Biskupicami. Niwa w lesie pod wójtostwem. Niwa, tatarczana
zwana. Niwa, Odrzykoń zwana. Niwa, Pod Wilczą Górą zwana. Ogród
za stodołami. Ogród za dworem. Łąka pod Kucelinem w 3 kawałkach.
Pasternik za folwarkiem". W 1789 roku folwark Borowa w którym
"od wjazdu z wrót, od Olsztyna postawionych, po lewej
rezydencyja ekonomska, a w niej 2 pokoje w kupie, przez sień
spiżarnia i kuchnia; wewnątrz okna, kominy i piece. Naprzeciw tego
domu browar z gorzelnią stary. Naczynie arendarz swoje ma wszystko.
Piwnica w środku podwórza murowana. Przy browarze studnia z koblem,
żurawiem i rynnami. Na tymże dziedzińcu stodoła 1, o dwóch
sąsiekach, jednym bojowisku, Druga, stara reparacyi potrzebuje.
Spichlerz stary. Budynek przy wrotach o dwóch izbach, dachem
pobity".Podkoniec XVIII wieku dzierżawcą majątku był zmarły 15 marca 1800
roku w folwarku Borowe Wojciech Łabędzki. Dobra Borowe w czasach
zaborów należały do byłych dóbr państwowych rosyjskich. Tereny
dzierżawione przez miejscowych włościan od władz rosyjskich a w I
wojnie światowej od okupantów niemieckich -181 mórg, w tym 161
mórg nieużytków i 20 mórg to tzw. „Góra Zamkowa”. Wlatach międzywojennych dzierżawcami byli już od Skarbu Państwa
Rzeczypospolitej Polskiej m.in.: Józefa Leszczyńska, Marianna
Strączyńska, Aleksander Tomalski, Wojciech Bolkowski, Franciszek
Kolasa, Józef Kosielak, Tadeusz Strączyński, Jan Michalik, Tomasz
Michalik, Zofia Bednarek, Józef Michalik, Karolina Tomalska, Jan
Tomalski, Antoni Zjawiński, Ludwik Strączyński. Ziemia to „piasek
lekki”. Część terenu w bardzo drobnych działkach. Urzędnicy
Starostwa Powiatowego w Częstochowie w 1919 roku sugerują aby
folwark rozparcelować całkowicie a „Górę Zamkową” otoczyć
opieką i uznać za zabytek, pamiątkę historyczną, ruiny zamku
pozostawić jako własność Skarbu Państwa i uchronić je przed
całkowitym zniszczeniem. W1921 roku Olsztyn to osada miejska, folwark Borowe liczy wtedy już
158 mórg - własność Skarbu Państwa, zarządzało Nadleśnictwo
na Zielonej Górze w Kusiętach. 

Marek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 7 miesiąc temu #39370 przez Paweł Mościński
Przesyłam obrazki  z geoportalu lidar tego dworu na Osieku. Ciekawa rzeźba terenu jest tam gdzie wycięło las. Jakiś fachowiec z geoportalu może to oceni.
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Andrzej Kuśnierczyk, Michał Mugaj, Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 6 miesiąc temu #39758 przez Joanna Zajdler-Kamińska
Witam Pani Ewo,
Mam dla Pani informacje dotyczące Jerzego Zeidlera, jestem jego prawnuczką. Czekam na kontakt z niecierpliwością i pozdrawiam serdecznie.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 6 miesiąc temu - 1 rok 6 miesiąc temu #39762 przez Zbigniew Małolepszy
Re: Osiek.
Fachowcem z geoportalu nie jestem, ale z cienowanej rzeźby terenu widać, że w miejscu gdzie "wycięło las" był kiedyś staw albo stawy rozdzielone groblą drogi. Założono je na strumyczku płynącym na północ. Strumyk ten (i być może staw) widać na przedwojennych mapach. Nie szukałem tego na mapach z XIX wieku.

Pozdrawiam,
Zbyszek
 

Przesyłam obrazki  z geoportalu lidar tego dworu na Osieku. Ciekawa rzeźba terenu jest tam gdzie wycięło las. Jakiś fachowiec z geoportalu może to oceni.


Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 6 miesiąc temu #39814 przez Ewa Jankowiak
Pani Joanno,

aż się z siostrą popłakałyśmy jak tą wiadomości odczytałyśmy.
Od kilku lat szukamy naszych korzeni, mamy dużo informacji właśnie o rodzinie dziadka Jerzego ale z okresu, kiedy mieszkał w Sosnowcu. Wiemy też gdzie jest grób naszego pradziadka Juliusza Zeidlera /Zajdlera/, tam wielokrotnie byłyśmy.
Jerzy Zeidler /Zajdler to ojciec naszej mamy Anny Marii Zeidler /Zajdler/, która miała siostrę bliźniaczkę Małgorzatę.
Proszę  o kontakt mój numer telefonu 691 798 398, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

podaję również kontakt do siostry z Poznania , z którą od kilku lat szukamy przodków 606 714 692.

teraz to my czekamy z wielką niecierpliwością i nadzieją
pozdrawiamy serdecznie

Ewa Jankowiak
Anna Olszewska

EJankowiak

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 6 miesiąc temu #39874 przez Krzysztof Łągiewka
Panie Marku, odnośnie folwarku Borowe, to od Pana również dowiedziałem się niektórych rzeczy o tym folwarku, których nie wiedziałem. 
W jakim miejscu znajdowały się zabudowania folwarku Borowe? Gdzie by się one sytuowały na współczesnej mapie i czy cokolwiek z nich jeszcze przetrwało? Gdzie są te stawy na Borowym?
Planu folwarku z 1870 r. z Archiwum Państwowego w Łodzi nie znałem. Z jakiego jest zespołu i jaką ma sygnaturę? To jest chyba część większej dokumentacji, zapewne w j. rosyjskim. Jak widzę to ten plan z 1870 r. jest nieco inny, niż ta mapa, którą ja zamieściłem. Plan z 1870 r. jest jednak bardziej dokładny.
Sądzę, że przegląd teczek z Archiwum Państwowego w Kielcach, mógłby jeszcze wnieść nowe informacje. 
Czy przeglądał Pan może dokładnie księgę wieczystą CZC1C/00010196/5 i pochodzące z niej inne księgi wieczyste? Czy jest w nich coś, co może wnosi jeszcze dodatkową, wartościową wiedzę w sprawie folwarku Borowe?
Za tę wiadomość podziękował(a): Teresa Cybulska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 5 miesiąc temu #40282 przez Beata Haras
Witam,
Panie Krzysztofie, ten artykuł odnośnie Konopnickich spadł mi z nieba :). Moja linia wywodzi sie od Kazimierza Konopnickiego syna Franciszki z Twarowskich., czy wiadomo na co zmarł? Był najmłodszym synem Franciszka i Franciszki ( Stefan 1748, Wojciech 1752 i Kazimierz 1756 ) a zmarł najwcześniej bo w 1800.
Czy ma Pan może jakieś informację co się stało z córka Stanisława Konopnickiego Marjanną. W 1840 r bierze ślub z MIchałem Królickim kolonistą w Mysłowie i nie wiem co sie z nimi dzieje dalej. Napewno mają syna Józefa Królickiego, który rodzi sie w Mysłowie ( nie wiem w ktorym roku ok 1850 ), poźniej jest wzmianka o Winownie.
Mąż Franciszki z Twardowskich Franciszek Konopnicki pochodzi z Gęzyn, czemu się do Mysłowa przeniósł, kto im nadał szlachectwo, czy posiadali herb? czy to Ci Konopniccy od Jarosława Konopnickiego h. Jastrzębiec?
Niesamowite informacje Pan napisał o Konopnickich.
Za wszelkie inf będę bardzo wdzięczna.

Z poważaniem
Beata Haras

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 5 miesiąc temu #40302 przez Krzysztof Łągiewka
Kazimierz Konopnicki zmarł 27 listopada 1800 r. w Mysłowie, był dziedzicem cząstkowym w Mysłowie, mężem Teresy ze Świerczewskich, lat 43, na chorobę "pectoris", opatrzony wszystkimi sakramentami. (Akta zgonów parafii Koziegłówki 1794 - 1810, str. 56). Pod nazwą "pectoris" kryją się piersi. Czyli mógł to być zawał, niewydolność sercowa, generalnie choroba związana z sercem.
Pewne poszlaki wskazują, iż Konopniccy z Mysłowa pieczętowali się herbem Jastrzębiec. Żeby to jednakże udowodnić należałoby połączyć któregoś z nich z Konopnickimi herbu Jastrzębiec wymienionymi w herbarzu Adama Bonieckiego. Tenże herbarz pisząc o Konopnickich herbu Jastrzębiec podaje m.in. : "Maurycy z żoną Konstancyą Kietlicz Rayską, nabył 1765 r. od szwagra Perzowice w siewierskiem". (Adam Boniecki, Herbarz polski, t. 11, s. 105). W okolicach Siewierza znajdują się Pyrzowice, znane obecnie z istniejącego tam lotniska. Adam Boniecki zapewne przekręcił nazwę miejscowości i zamiast Pyrzowice napisał Perzowice. 
Konopniccy przewijają się też w księgach metrykalnych parafii Chruszczobród, o czym wspomniał ks. Jan Wiśniewski w: Diecezja częstochowska, opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafii Olsztyn, Mariówka Opoczyńska 1936:
R. [autor nie podał roku, ale było to pomiędzy 1749, a 1759] ks. Sałtszewicz chrzci Macieja, Aleksandra, Wojciecha,syna Kazimierza Przyłęckiego subdelegata gr. siew. i Magd. ze
Starowiejskich. Podają Aleksander Koryciński podczaszy żytomierski i Zuzanna z Myszkowskich Przyłęcka pisarzowa siewierska, Franc. Kobielski i Joanna Konopnicka, Maurycy Konopnicki i Teresę Przyłęcką. (str. 50)
W 1760 r. podają p. Aleksander Konopnicki, podczaszyżytomier. dzierżawca Rokitna i Salomea Młodzieńska, szlachcianka ze dworu w Rokitnie. (str. 62). Nie wiem czy w tym przypadku nie ma pomyłki autora, bowiem wcześniej podał informację, że podczaszym żytomierskim jest Aleksander Koryciński. Mogło być z drugiej strony tak, że w międzyczasie podczaszym żytomierskim został Aleksander Konopnicki.
[chrzest Żyda] R. 1756 z Pińczowa chrz. Franciszka Józefa Lutnickiego. Chrzestni: Wojc. Wyszyński z p. Franc. Jordanową starościną,Joanną Konopnicką podczaszyną. Maurycy Konopnicki podcz. z Anielą Jordanówną, starościanką siedniech. (str. 192).
Konopniccy herbu Jastrzębiec pojawiają się więc w księstwie siewierskim w XVIII wieku. Pytanie tylko czy Franciszek Konopnicki z Gęzyna również pochodził z tej rodziny. Adam Boniecki co prawda nic nie wspomina o takiej osobie, ani o jego potomkach, ale autor ten nie dotarł przecież do wszystkich informacji. Należałoby jak sądzę przeglądać księgi metrykalne z dawnego księstwa siewierskiego w poszukiwaniu kolejnych Konopnickich. 
Konopniccy herbu Jastrzębiec pisali się "z Kroczowa", a pochodzili z miejscowości Konopnica koło Wielunia. Kto nadał im herb i szlachectwo? Tego nie wiadomo. Być może byli, jak to mówiono, szlachtą odwieczną, a być może któryś z królów lub książąt nadał im herb i szlachectwo. 
W 1839 r. ze szlachectwa wylegitymował się tylko Wawrzyniec Konopnicki herbu Jastrzębiec, syn Ignacego i Tekli Potockiej, a wnuk Piotra, który w roku 1787 nabył dobra Milejów (Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 - 1861, Warszawa 2007, s. 314). Inni Konopniccy nie wylegitymowali się, bo zapewne nie potrafili udowodnić swojego szlacheckiego pochodzenia, bądź nie było ich stać na kosztowne opłacenie poszukiwania dawnych dokumentów, które by to udowodniły. 
Dobra Mysłów część A w roku 1865 miały powierzchnię zaledwie 17 mórg czyli około 10 hektarów. To bardzo mało, jak na szlachecką własność. Konopniccy byli więc ubodzy, poziom ich życia zapewne nie odbiegał od poziomu życia chłopów. W XIX wieku widać ich pauperyzację poprzez zawieranie małżeństw z osobami ze stanu włościańskiego. 
Nie posiadam niestety żadnych informacji o losach Michała Królickiego i jego żony Marianny z Konopnickich oraz ich syna. 
Przed Panią nieco żmudne przeglądanie ksiąg metrykalnych parafii z terenu dawnego księstwa siewierskiego z XVIII wieku. Myślę, że tylko w ten sposób uda się coś więcej ustalić na temat pochodzenia Konopnickich oraz ich ewentualnego połączenia z Konopnickimi herbu Jastrzębiec. 
Za tę wiadomość podziękował(a): Teresa Cybulska, Beata Haras

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 5 miesiąc temu #40304 przez Andrzej Kuśnierczyk
Nieoceniony ks. Wiśniewski  pod czas wizyty w Starych Koziegłowach jakby zdrzemnął się nad księgami metryk , bo (w przeciwieństwie do innych parafii, m.in. Chruszczobrodu ) nie  poczynił żadnych adnotacji, ograniczył się  podania informacji o zasobie. Zapomniał o szczegółach z metryk.  W ten sposób zrobił genealogom krzywdę.  Stąd kłopot nie tylko z Konopnickimi z Mysłowa. 
Maurycemu Konopnickiemu, rotmistrzowi z czasów konfederacji barskiej, w czasie rekonesansu  pow.   lelowskiemu Prusacy zabrali w Zędku (Zendku) konie i broń. Znalazł się tam przypadkiem, czy może odwiedzał swój mająteczek w Pyrzowicach/Perzowicach?   (PSB, T. XIII, s, 583)
Za tę wiadomość podziękował(a): Beata Haras

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 5 miesiąc temu #40305 przez Beata Haras
Witam,
Konopniccy herbu Jastrzębiec pisali sie z "Kroczowa" bo być może dlatego, że w 1484 r. Jan Kroczowski herbu Jastrzębiec kupił dobra konopnickie i nazwał się od nich Konopnickim :).
Będę próbować powiązać mojego Franciszka z Gęzyna z Konopnickimi herbu Jastrzębiec, ciężkie zadanie przede mną bo w Gdańsku mieszkam także osobiście ksiąg nie przejrzę.
Chciałabym się dowiedzieć coś o kolonistach co przybyli do Mysłowa, gdyż Michał od 1840 r. mąż Marianny Konopnickiej ( córki Stanisława ) również pochodził ze szlacheckiej rodziny. Zastanawia mnie dlaczego sie przeniosł z Radgoszczy ( Galicja Austracka cyrkuł tarnowski ) akurat w te strony?
Czy orientuje się Pan gdzie mogłabym szukać ich grobów? Kazimierza, Stanisława Konopnickich to juz pewnie nie znajdę ... domyślam się że gdzieś na cmentarzu w Mysłowie. Czy księgi cmentarne będą zawierały informacje czy na danym cmentarzu był grób np. Marianny i Michała Królickiego nawet jeśli ich grobu już nie ma?

Z poważaniem
Beata

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 5 miesiąc temu #40307 przez Andrzej Kuśnierczyk
Mysłów  do dziś należy do parafii św. Antoniego z Padwy   w Koziegłówkach  ( Mysłów, Osiek, Pustkowie Lgockie, Stara Huta, Szklana Huta, Zabijak, Krusin, Markowice, Łazy, Rzeniszów, Miłość, Kuźnica Stara,
Kuźnica Folwark, Gliniana Góra, Brzeziny) - 
w Koziegłówkach chowano wszystkich z wymienionych miejscowości .
Za tę wiadomość podziękował(a): Teresa Łukasik, Beata Haras

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #40313 przez Krzysztof Łągiewka
Dlaczego Michał Królicki przeniósł się w te strony? Sądzę, że będzie to trudno ustalić o ile w ogóle uda się kiedykolwiek tego dowiedzieć. Może mieszkał tutaj ktoś z jego krewnych? To najprostsza możliwość. Jeśli uda się zebrać o nim więcej informacji to może uda się jeszcze Pani coś ustalić. Może chociaż jakieś poszlaki. 
Czy księgi cmentarne parafii Koziegłówki się zachowały, tego nie wiem. Ale nie sądzę. Z prowadzeniem ksiąg cmentarnych przez parafie bywa często tak, że dopiero od niedawna się je prowadzi. W zasadzie to o księgach cmentarnych wspomina dopiero ustawa z 1959 r., a następnie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów. Właściwie to dopiero to rozporządzenie narzuca obowiązek prowadzenia ksiąg osób pochowanych na cmentarzu. W niektórych parafiach zachowały się księgi pochówków na parafialnych cmentarzach. Ale wcale nie ukazują one, gdzie kogo pochowano, tylko wysokość opłaty za pogrzeb i stwierdzają tylko sam fakt pochowania danej osoby na cmentarzu parafialnym.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu - 1 rok 4 miesiąc temu #40331 przez Krzysztof Łągiewka
Rodzina Wytte de Witek i Bogusławscy.
Członkowie tych rodzin byli właścicielami dóbr Stradom i Wilkowiecko oraz trzech nieruchomości w Częstochowie.
Dobra ziemskie Stradom z przyległościami składające się ze wsi Stradom, młyna Stradom, folwarku Wójtostwo Częstochowa, folwarku i wsi Wyczerpy części Wójtowskiej i Starościńskiej z karczmą oraz lasu położonego w obrębie wsi Stradom, łąki położonej pod wsią Kawodrza przy wsi Stradom niegdyś należącej do folwarku Lisiniec wraz z gruntem czyli działem zwanym Brzeziną położonym pod Wrzosami Wyczerpskimi ku Wierzchowisku niegdyś należącym do folwarku Kamień.Dobra ziemskie Stradom składające się z trzech działów:
1. Z dóbr Stradom z folwarku Zacisze i Kędory z gruntami i łąkami wraz z łąką pod wsią Kawodrza nabytą do tych dóbr z folwarku Lisiniec, z młyna wodnego w Stradomiu z łowieniem ryb w stawie i rzekach w obrębie tych dóbr położonych, z wsi Stradom, z osady Kędory, z cegielni, kaflarni i pieca wapiennego w Zaciszu oraz lasu Stradomskiego i propinacji, to jest z wyszynku wszelkich trunków krajowych w obrębie tutejszych dóbr w dwóch karczmach zajezdnych z wsi Stradomia i osady Kędory praktykujących się.
2. Z dóbr Wyczerpy Dolne alias Wyczerpy część Starościńska iWójtowska, z folwarku i wsi Wyczerpy Dolne z karczmą, z folwarku Aniołów z karczmą, z gruntów i łąk do tych folwarków należących, niemniej działu zwanego Brzezina nabytego do tutejszych dóbr z folwarku Kamień oraz z propinacji to jest z wyszynku wszelkich trunków krajowych w obrębie tutejszych dóbr w dwóch karczmach praktykującego się i z rybołówstwa w rzece Warcie, o ile takowa przepływa przez
te dobra, z browaru i fabryki octu.
3. Z dóbr Wójtostwo Częstochowa, z folwarku tegoż nazwiskado którego należą trzy działy ról i łąk położone pomiędzy miejskimi, zwane Kawie Góry, Złota Góra i Rogaczyzna, z placu i ogrodów przy ulicy Warszawskiej, gdzie są zabudowania folwarczne oraz z propinacji to jest z wyszynku wszelkich trunków krajowych w czterech szynkach, mianowicie w Austerii Zajezdnej zwanej Łaźnia z placem położonej pomiędzy ulicami Garncarską i Nadrzeczną, w oberży Podmurek zwanej Stare Wójtostwo z placem i ogrodem położonej przy ulicy dawniej Krakowskiej, w Austerii Zajezdnej z placem i ogrodami położonej za magazynem solnym przy rynku Jasnogórskim, Austerii Zajezdnej z placem i ogrodem we wsi Zawodzie z kamieniołomem na Złotej Górze, z kanonu z kasy miasta Częstochowa za odstąpienie na rzecz miasta gruntów ornych zwanych Dział czyli Niwa i z rybołówstwa w rzece Warcie i odnogach o ile przez obręb tych dóbr płyną.
Co zapisano 30.11/12.12.1837 r. w piśmie sporządzonym przez Asesora Ekonomicznego Okręgu Wieluńskiego.
Wedle pomiarów z 1858 r. dobra Stradom miały powierzchnię 1245 mórg i 64 prętów. Pomiędzy dobrami Stradom, a dobrami Błeszno istniał spór graniczny, który został załatwiony układem z dnia 16/28.11.1848 r.
Z dóbr Stradom odłączono 232 morgi i 106 prętów dla włościan na mocy ukazu z 19.02/2.03.1864 r.
Na skutek aktu z dnia 11/23.04.1872 r. od dóbr tych odłączono osadę młyn Stradom.Od dóbr Stradom odłączono folwark Kędory vel Sabinów o powierzchni 170 mórg i 16 prętów.W 1879 r. dobra Stradom posiadały powierzchnię 782 mórg w tym: pod budynkami i ogrodami 20 mórg, ziemi żytniej 232 morgi, ziemi żytniej obsiewanej co 3 i 6 lat 80 mórg, łąk dwa razy koszonych 50 mórg, łąk raz koszonych 2 morgi, lasów 371 mórg, nieużytków 782 morgi.
W 1882 r. od dóbr Stradom odłączono 109 mórg i 154 pręty pod nazwą "Karczemna osada w dobrach Stradom vel Zacisze" i "Zakład Cegielniany w dobrach Stradom vel Zacisze".
W 1895 r. do dóbr Stradom przyłączono 64 morgi i 277 prętów ziemi z Zakładu Cegielnianego w dobrach Stradom vel Zacisze.
W 1895 r. dobra Stradom miały powierzchnię 625 mórg i 243 prętów.
Od 1904 r. rozpoczyna się wydzielanie części ziemi z dóbr Stradom i ich sprzedaż.
W 1919 r. z dóbr Stradom wydzielono folwark Stradom -Józefów o powierzchni 88 mórg i 89 prętów oraz folwark Stradom - Kazimierzów o powierzchni 156 mórg i 171 prętów.
W 1919 r. z dóbr Stradom odłączono 11 mórg i 232 pręty i przyłączono do Zakładu Cegielnianego w dobrach Zacisze.
Edward Wyttek nabył te dobra od Rządu Królestwa Polskiego administracyjnie 5/17.11.1836 r., a następnie urzędownie 23.10/4.11.1837 r. W momencie kupna dóbr Stradom Edward Wyttek był naddzierżawcą Ekonomii Rządowej Częstochowa i zamieszkiwał na folwarku Gorzelnia. Z pod sprzedaży wyłączono dom Lewka Kohn, plac pusty pomiędzy tymże domem, a magazynem solnym, magazyn solny, dom po Millerze przy Austerii. Cena kupna była następująca: nowonabywca
przyjmował dług Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w sumie 52.400 zł, obowiązywał się płacić corocznie tytułem kanonu na rzecz Skarbu Publicznego 2652 zł oraz zapłacić 67.345 zł i 6 gr w ciągu 10 lat w ratach rocznych z 5%.
W 1863 r. wartość dóbr Stradom oszacowano na 49.991 rubli i 89 kopiejek.
Czesław Wyttek nabył te dobra od swojego ojca Edwarda Wyttek kontraktami z 5/17.06.1862 r. i 8/20.07.1865 r. za 34.000 rubli.
Władysław Bogusławski syn Edwarda nabył dobra Stradom vel Zacisze od Czesława Wyttek 6/18.02.1884 r. za 50.000 rubli. W tymże samym dniu Władysław Bogusławski nabył od Czesława Wyttek 64 morgi i 277 prętów ziemi z Zakładu Cegielnianego Stradom vel Zacisze za 20.000 rubli.
Władysław Bogusławski z ogólnej przestrzeni dóbr w dniu 10.01.1917 r. sprzedał Zygmuntowi Bogusławskiemu synowi Władysława 60 mórg ziemi za 15.000 rubli.
Władysław Bogusławski z ogólnej przestrzeni dóbr w dniu 20.03.1918 r. sprzedał Zygmuntowi Bogusławskiemu synowi Władysława 28 mórg i 89 prętów ziemi za 7000 rubli.
Grunty nabyte przez Zygmunta Bogusławskiego wchodziły w skład folwarku Stradom - Józefów.
Władysław Bogusławski z ogólnej przestrzeni dóbr w dniu 19.12.1918 r. sprzedał Tadeuszowi Bogusławskiemu 156 mórg i 171 prętów ziemi za 40.000 rubli. Był to folwark Stradom - Kazimierzów.
Dobra Wyczerpy Edward Wyttek 8/20.06.1856 r. sprzedał Józefowi Majzlowi, który 14/26.01.1862 r. sprzedał je Dawidowi Goldmanowi. W 1863 r. wartość tych dóbr oszacowano na 32.691 rubli i 53 kopiejki. Izydor Gajzler syn Izraela Dawida nabył Wyczerpy Dolne na licytacji publicznej 7/19.11.1891 r. za 17.225 rubli.
Cegielnia w dobrach Zacisze w 1880 r. posiadała powierzchnię 73 mórg i 150 prętów w tym: grunt pszeniczny 2 klasy - 4 morgi i 280 prętów, grunt żytni 1 klasy - 25 mórg i 46 prętów, grunt żytni 2 klasy - 25 mórg i 67 prętów, łąki 2 klasy - 10 mórg i 91 prętów, nieużytki - 7 mórg i 266 prętów.
W 1895 r. od tej nieruchomości odłączono 64 morgi i 277 prętów i przyłączono do dóbr Stradom.
W 1919 r. do tej nieruchomości przyłączono z dóbr Stradom 11 mórg i 232 pręty.
W 1923 r. z nieruchomości tej odłączono 5 mórg i 73 pręty.
Władysław Bogusławski syn Edwarda nabył Cegielnię w dobrach Zacisze 6/18.02.1884 r. za 20.000 rubli.
Wacław Bogusławski syn Władysława nabył cegielnię wraz z budynkami i wszystkimi przynależytościami od Władysława Bogusławskiego 10.05.1920 r. za 40.000 marek.
Wacław Bogusławski 12.08.1922 r. sprzedał z tej nieruchomości 5 mórg i 73 pręty Władysławowi Ignacemu Nassalskiemu za 1.500.000 marek.
Wacław Bogusławski z nieruchomości tej o powierzchni 15 mórg i 240 prętów pozostawił przy sobie jedynie działkę z placem i budynkami o powierzchni 1 morgi i 240 prętów. Natomiast 1/3 część nieruchomości sprzedał Władysławowi Badorze 12.11.1923 r. za 1.000.000.000 marek.
Wacław Bogusławski 1/3 z tej nieruchomości sprzedał Zygmuntowi Orłowskiemu i Bolesławowi Rylskiemu w równych niepodzielnych częściach 15.12.1923 r. za 12.800.000.000 marek.
Wacław Bogusławski pozostałą 1/3 i Władysław Badora swoją 1/3 czyli razem 2/3 tej nieruchomości sprzedali 14.10.1924 r. Zygmuntowi i Elżbiecie z Zborowskich małżeństwu Orłowskim za 40.000 zł.
Bolesław Rylski 1/6 nieruchomości sprzedał Zygmuntowi Orłowskiemu 2.11.1926 r. za 5000 zł.
Wacław Bogusławski należącą do siebie działkę o powierzchni 1.0077 ha (1 morga i 240 prętów) sprzedał 3.04.1928 r. Janowi Aleksandrowi i Zofii Helenie z Gdowskich małżeństwu Jung za 6000 zł.
Jan Aleksander Jung sprzedał należącą do siebie połowę gruntu wraz z budynkami 22.11.1930 r. Józefowi Starzewskiemu, który w tym samym dniu sprzedał ją za 3000 zł Zofii Helenie z Gdowskich Jung.
Spółdzielczy Bank Ludowy w nieograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie nabył grunt należący do Zygmunta i Elżbiety Orłowskich na licytacji publicznej 23.03.1937 r. za 70.000 zł.
Spółdzielczy Bank Ludowy sprzedał tę nieruchomość Gminie Miasta Częstochowy 7.04.1943 r. za 150.000 zł.
Gmina Miasta Częstochowy sprzedała tę nieruchomość 30.08.1943 r. Marcie Annie Lipowskiej, żonie Jerzego Lipowskiego, za 130.000 zł. Od sprzedaży wyłączono jedynie północną część tej nieruchomości mającej powierzchnię 1.8654 ha.
Marta Anna Lipowska należącą do siebie połowę tej nieruchomości sprzedała Janowi Rogowiczowi 14.10.1943 r. za 65.000 zł.
24.11.1923 r. Wacław Bogusławski i Władysław Badora zawiązali ze sobą spółkę w celu prowadzenia i eksploatowania cegielni
znajdującej się w dobrach Zacisze. Spółka ta miała nazwę "Zakłady wyrobów glinianych "Zacisze" Wacław Bogusławski i Ska - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka ta miała swoją siedzibę w Zaciszu. Kapitał zakładowy wynosił 4.800.000 marek i został podzielony na 48 udziałów po 100.000 marek każdy. Bogusławski posiadał 32 udziały, a Badora 16.15.12.1923 r. Wacław Bogusławski sprzedał 16 swoich udziałów Zygmuntowi Orłowskiemu 8 udziałów i Bolesławowi Rylskiemu 8 udziałów za 1.600.000 marek. 14.10.1924 r. Wacław Bogusławski i Władysław Badora sprzedali swoje udziały małżeństwu Zygmuntowi i Elżbiecie Orłowskim za 40.000 zł włącznie z 2/3 nieruchomości Cegielnia w dobrach Zacisze. 18.01.1925 r. Zygmunt Orłowski nabył udziały Bolesława Rylskiego. 6.11.1931 r. spółkę zlikwidowano wobec przekształcenia jej w firmę jednoosobową.
Dwór w Zaciszu oraz zabudowania folwarczne położone były w tzw. Osadzie w folwarku Stradom Kazimierzów Nr 1, która w 1925 r. posiadała powierzchnię 40.2004 ha. Osada w folwarku Stradom Kazimierzów Nr 1 została wydzielona z folwarku Stradom Kazimierzów.
Tadeusz Kazimierz Bogusławski syn Władysława nabył folwark Stradom Kazimierzów od Władysława Bogusławskiego 19.12.1918 r. za 40.000 rubli.
Osada w folwarku Stradom Kazimierzów Nr 1 w okresie międzywojennym była parcelowana przez Tadeusza Bogusławskiego.
W 1930 r. z osady w folwarku Stradom Kazimierzów Nr 1 została przez Tadeusza Bogusławskiego wydzielona osada w folwarku Stradom Kazimierzów Nr 3 o powierzchni 9.5625 ha. Na niej znalazły się zabudowania folwarczne i dwór w Zaciszu.
Osadę w folwarku Stradom Kazimierzów Nr 3 nabył Spółdzielczy Bank Ludowy z nieograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie na licytacji odbytej na żądanie Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy 10.10.1935 r. za 84.900 zł.
W dniu 28.02.1941 r. przed notariuszem Jarczewskim w Częstochowie za nr aktu 106, Spółdzielczy Bank Ludowy sprzedał z Osady w folwarku Stradom Kazimierzów Nr 3, 8.7079 ha Gminie Miasta Częstochowy za 118.600 zł. Bank pozostawił przy sobie z tej osady 8 parcel o powierzchni 0.6331 ha i skrawek gruntu 0.1862 ha pochodzący z obcięcia ulicy Zaciszańskiej.
Rodzinę Bogusławskich wspominał Jerzy Badora syn Władysława,który jako dziecko u schyłku lat 20tych aż do 1933 r. mieszkał z całą swoją rodziną w starym dworze Bogusławskich na Zaciszu. Władysław Bogusławski miał czworo synów: Alfonsa, Zygmunta, Wacława i Tadeusza: (...) "Największą rolę na Zaciszu w okresie międzywojennym odegrał Tadeusz, faktyczny użytkownik ojcowskiej posiadłości, która została w dużej części spieniężona na pokrycie długów zaciągniętych na spłacanie pozostałego rodzeństwa po śmierci Władysława Bogusławskiego. (...) Tadeusz Bogusławski zakończył wówczas budowę dużego, piętrowego domu przy ul. Piastowskiej, a przeprowadzając się do niego, odgrodził parkanem część ogrodu ze starym dworem, wydzierżawiając go Wł. Badorze. Był to typowy dworek ziemiański położony na wzniesieniu w odległości stu metrów od rzeki Stradomki. Za bramą wjazdową szeroka alejka zakończona klombem prowadziła do głównego wejścia na korytarz, a boczna ścieżka wśród bzów i akacji - do kuchni. Z prawej strony korytarza były dwa wejścia do czterech przestronnych pokojów, z lewej do kilku małych i sali, która zajmowała powierzchnię jednej czwartej całego domu. W końcu korytarza - ubikacja i drewniane schody na duży strych. Z drugiej strony budynku było wejście do kuchni, łazienki i przedpokoju, w którym pompowano wodę z głębinowej studni za ścianą do olbrzymiego zbiornika, umiejscowionego na strychu. Żeliwna beczka w łazience, zainstalowana za ścianą kuchenną, gdzie stał rozległy kaflowy piec z tak zwanym szabatnikiem do pieczenia ciast, zawierała zawsze gorącą wodę. W zimowe wieczory najprzyjemniejszym miejscem był ów szeroki, zawsze ciepły kaflowy piec, o metr wyższy od paleniska kuchennego, na który można było wejść i czytać książki. W piecach paliło się tylko drzewem z tartaku; drobne - sosnowe szło pod kuchnię, grubymi - dębowymi polanami ogrzewało się piękne, ozdobione gzymsami, piece pokojowe. W jednym z pokojów część podłogi stanowiła ruchoma klapa. Po jej otwarciu było zejście po drewnianych schodkach do piwnicy. Piwnica, o dwóch krzyżujących się długich, wycementowanych korytarzach, była sucha i przewiewna. Sięgała daleko pod powierzchnię ogrodu. W jej wnękach stały spiżarniane szafy i skrzynie, wypełnione jakimiś sprzętami i szpargałami. Można się tu było bawić w chowanego. Nową siedzibą Tadeusza
Bogusławskiego i jego rodziny był wspomniany duży piętrowy dom. Brzydki, przypominający od zewnątrz kamienicę czynszową, wewnątrz zachowywał znamiona ziemiańskiej rezydencji. Po kilku schodkach wchodziło się do bardzo obszernego salonu na parterze, z którego prowadziły schody do kilku pomieszczeń na piętrze. Zabudowania gospodarcze za tym domem tętniły typowym życiem na folwarku: obory, stajnie, kurniki, pastuchy, stangreci. Stada gęsi i drobiu. Wiosną i latem w słotę i skwar rano i po południu pędzono bydło na odległe łąki. Jesienią konie robocze zwoziły z pól skoszoną pszenicę, żyto i jęczmień, arystokracja końska, zaprzęgana do powozu, bryczki, czy wolantu, stanowiła komunikację "do miasta". Ten folwarczny zgiełk był odgrodzony parkanem od rozległego, pełnego starych drzew ogrodu, którego przeciwległą
granicę tworzyła rzeka Stradomka i od ulicy Kościelnej - posesja Irzykowskich. Od strony tej posesji dzierżawił sad owocowy pan Berliner. W odcinku dworskim rzeki Stradomki zbudowano tamę, która tworzyła sztuczny "wodospad". Na małym spiętrzeniu wody za olszynami na brzegu była mała plaża, gdzie podczas upałów koncentrowało się życie towarzyskie. Wolałem jednak Stradomkę o trzysta metrów wstecz za terenami dworskimi. Po ominięciu olbrzymiego dołu cegielni, którą sprzedał T. Bogusławski Zygmuntowi Orłowskiemu, było wyborne kąpielisko, tak zwany "dołek", z rozległą plażą, do którego ściągali od strony łąk między torami a rzeką amatorzy kąpieli z całego miasta. Usytuowany był vis a vis posesji Jungów, przy ul. Piastowskiej. Po obu stronach rzeki były łagodne zejścia z murawy do piaszczystego brzegu z czystą rzeczną wodą. Innym dogodnym miejscem do kąpieli był odcinek rzeki za młynem Majchrzaka. Z dziecięcych wspomnień pozostaje droga do szkoły. Rano zabierałem się z synami T. Bogusławskiego, Konradem i Stanisławem i konną bryczką jechaliśmy do szkoły. W okresie jesiennych roztopów jazda bryczką była niezbędna, gdyż krótki odcinek drogi od Stradomki do posesji Heiningera przed torem kolejowym tonął w błocie. Kryzys ekonomiczny początku lat trzydziestych dotknął także Tadeusza Bogusławskiego. Zaczęły się kredyty i długi. (...) Na strychu, w starym dworze Bogusławskich, obok rezerwuaru z wodą, starych jelenich rogów i wypchanego ptactwa, stała duża drewniana skrzynia, pełna dokumentów. (...) Nikogo wówczas te papiery nie obchodziły, nikt ich nie oglądał. Po wojnie w roku 1946 przyjechał do Częstochowy Tadeusz Bogusławski, odwiedzając moją księgarnię i antykwariat w Alei NMP 55, prosząc o skontaktowanie go z moim ojcem. Księgarnię odwiedzali często byli ziemianie i ludzie, którzy dzieje ziemiaństwa częstochowskiego znali na wylot. Bardzo często klienci antykwariatu oferowali do sprzedaży stare dokumenty i różne rękopisy rodowe, ale tego nie wolno było przyjmować do sprzedaży. Tego zresztą nikt wówczas nie kupował, żadna biblioteka, czy archiwum na to również nie reflektowały. A wówczas obowiązywało także twarde prawo popytu. Był nawet zakaz kupowania dla bibliotek książek przedwojennych, który kierownicy bibliotek w różny sposób starali się ominąć. Wiele cennych druków poszło do składowisk makulatury." (Jerzy Badora, Jerzy Mizgalski, Losy niektórych majątków ziemskich z okolic Częstochowy w XIX i XX w., w: Biuletyn Instytutu Filozoficzno - Historycznego Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Częstochowie, nr 24/7/2000 r., s. 201 - 207).
Zabudowania folwarku Zacisze mieściły się przy skrzyżowaniu obecnych ulic Piastowskiej i Zaciszańskiej w Częstochowie. Wypada od razu zaznaczyć, że ulica Zaciszańska ma obecnie nieco inny przebieg niż dawniej. Została bowiem wyprostowana. Osiem parcel, które pozostawił przy sobie Bank Ludowy to ulica Zaciszańska od nr 40 do 54. Teraz są to jednopiętrowe domy w
szeregowej zabudowie. Po wyprostowaniu ulicy Zaciszańskiej folwark Zacisze został podzielony na dwie części i przez jego środek biegnie teraz właśnie ulica Zaciszańska. Przy ul. Zaciszańskiej 36 istnieje tzw. stary dwór Bogusławskich, o którym wspominał Jerzy Badora. Z powodu wyprostowania ulicy Zaciszańskiej tył starego dworu znalazł się przy ruchliwej ulicy Zaciszańskiej, a jego front jest z drugiej strony i nie jest z ulicy widoczny. Przy ulicy Piastowskiej 194 i 196 istnieją dwa budynki, które widoczne są na mapie z 1930 r. Przy ul. Piastowskiej 194 znajduje się tzw. nowy dom zbudowany przez
Tadeusza Bogusławskiego w latach 20tych XX wieku, przypominający bardziej miejską kamienicę. Tuż obok niego przy ul. Piastowskiej 196 istnieje parterowy budynek mieszkalny, być może dawne czworaki. Pozostałe budynki pokazane na
mapie z 1930 r. nie istnieją.
Folwark Kędory vel Sabinów w 1879 r. posiadał powierzchnię 170 mórg w tym pod zabudowaniami i ogrodami 4 morgi, ziemi żytniej 75 mórg, ziemi żytniej obsiewanej co 3 i 6 lat 28 mórg, łąk dwa razy w roku koszonych 26 mórg, łąk raz w roku koszonych 31 mórg, nieużytki 6 mórg.
Małżeństwo Tomasz Łukasz i Franciszka Gawlikowscy nabyli folwark Kędory vel Sabinów od Czesława Wyttek 2/14.01.1892 r. za 6500 rubli. Folwark Kędory vel Sabinów został sprzedany na licytacji przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Adamowi Otrąbkowi 8/21.02.1912 r. za 17.000 rubli. Następnie Adam Otrąbek swoje prawa do tego folwarku w tym samym
dniu przekazał Tomaszowi Łukaszowi Gawlikowskiemu synowi Marcina. Następnie folwark ten był sukcesywnie parcelowany.
Folwark Sabinów litera A został wydzielony z folwarku Sabinów Kędory. Folwark Sabinów litera A posiadał w 1889 r. powierzchnię 120 mórg w tym pod budynkami i ogrodami 3 morgi i 145 prętów, pod ziemią uprawną 75 mórg i 124 pręty, pod łąkami 24 morgi i 238 prętów, pod lasami i zaroślami 12 mórg i 20 prętów, nieużytki 4 morgi i 67 prętów.
Wojciech Kmita syn Teodora nabył folwark Sabinów litera A od Czesława Wyttek 8/20.12.1889 r. za 7700 rubli. Po śmierci Wojciecha Kmity folwark przejęli jego dwaj synowie Teodor Edward Leon i Józef Kmitowie, co zapisano 26.04/9.05.1910 r. Od nich folwark nabył Stanisław Jełowicki syn Zdzisława 5/18.06.1913 r. za 12.000 rubli. Ziemia z folwarku Sabinów litera A
była już od czasów Kmitów rozsprzedawana.
Teren na którym położony był folwark Sabinów znajduje się w miejscu, gdzie obecnie istnieje park podworski na końcu ulicy Zbyszka w Częstochowie. Właściwie to park ten położony jest pomiędzy końcem ulicy Zbyszka, a końcem ulicy Zagłoby. Nie ma tam już żadnych zabudowań folwarku Sabinów. Według danych urzędu miasta teren parku przy ul. Zbyszka posiada
powierzchnię 2,2 ha, a w jego obrębie znajduje się liczny starodrzew w postaci dębów, robinii, lip, brzóz.
Jeżeli zaś chodzi o folwark Kędory to na mapie z 1894 r.jakieś zabudowania znajdowały się przy obecnej ulicy Dźbowskiej 2 oraz po drugiej stronie na obecnej ulicy Sabinowskiej 217/223. Jednakże w tym przypadku zabudowania te chyba znalazłyby się na niedawno wybudowanej Alei Bohaterów Monte Cassino. Innych zabudowań na folwarku Kędory mapa z 1894 r. nie pokazuje, a więc zabudowania folwarczne znajdowały się prawdopodobnie tutaj.
Władysław Bogusławski nabył dobra Wilkowiecko na licytacji publicznej w Piotrkowskim Sądzie Okręgowym 10.11.1886 r. za 40.001 rubli. Wcześniejszą właścicielką tych dóbr była Sabina Stojowska.
Wilkowiecko nabył Bank Włościański od Władysława Bogusławskiego syna Edwarda 22.05/4.06.1907 r. za 170.000 rubli.
Bank Włościański był instytucją zajmującą się m.in.skupowaniem majątków ziemskich, przeważnie zadłużonych. Następnie taki majątek był dzielony i sprzedawany chłopom na dogodnych warunkach. Bank udzielał im kredytu nawet na okres 34,5 roku do 90% wartości ziemi. W ten sposób majątek Wilkowiecko został rozparcelowany i trafił w ręce włościan.
Ośrodek dóbr Wilkowiecko o powierzchni 9 dziesięcin i 1196 sążni w skład którego wchodził dwór i zabudowania folwarczne od Banku Włościańskiego 17/30.07.1911 r. za 7205 rubli nabyli: Gertruda, Hermana, Olga, Marta - Elfryda, Karol i Natalia Wajs dzieci Józefa, Emma - Hermina Bagrincew z domu Wajs córka Józefa, wdowa Elżebieta Wajs córka Karola.
W Wilkowiecku nic się nie zachowało z dawnego założenia dworskiego. Założenie położone było w części Wilkowiecka zwanej Zadworze. Porównując z mapą z 1908 r. i nakładając ją na dzisiejszy teren, widać, że zabudowania dworskie znajdowały się na działce nr 538/1, tj. ulica Młyńska 2. Obecnie jest tam dom i jakieś zabudowania gospodarcze.
Nieruchomość przy ulicy Kilińskiego 13 w Częstochowie.
Wiktor Wyttek de Witte syn Edwarda i Józef Krasuski syn Sebastiana nabyli tę nieruchomość od Antoniego Otockiego przed notariuszem Biernackim w Częstochowie 17/29.05.1899 r. za 18.130 rubli, za numerem aktu notarialnego 1090.
Po śmierci Wiktora Wyttek de Witte 27.03.1903 r. jego część odziedziczyły dzieci: Wacław Wawrzyniec Marian, Bronisława Maria, Zofia Romualda Maria Łopuszyńska, co zapisano 3/16.02.1904 r. na zasadzie postępowania spadkowego.
Józef Krasuski sprzedał należącą do siebie połowę tej nieruchomości trójce rodzeństwa Wytte de Witek 30.05/12.06.1905 r. przed częstochowskim notariuszem Biernackim za nr aktu 1347.
W 1928 r. właścicielami tej nieruchomości byli BronisławaWyttek de Witte, Wacław Wyttek de Witte i Zofia Łopuszyńska. W innym akcie wspomina się jeszcze o Aurelii Eugenii Wyttek de Witte.
Władysław Bogusławski posiadał również dwie kamienice w śródmieściu Częstochowy: przy ul. Szkolnej 10 (dziś Dąbrowskiego) i Teatralnej 12 (dziś Wolności). O tych nieruchomościach nie jestem jednakże w stanie nic
więcej powiedzieć, poza tym, że nieruchomość przy ul. Dąbrowskiego 10 graniczyła z tyłu z nieruchomością przy ul. Kilińskiego 13.
Z ksiąg metrykalnych:
Dnia 27 października 1862 r. o godzinie 4 rano urodziła sięw Zaciszu Sabina Alicja Lidia Wyttek, córka Czesława dzierżawcy dóbr w Zaciszu zamieszkałego lat 32 i Eugenii z Naglów lat 22. Rodzice chrzestni: Edward Wyttek i Maria z Leibów Kozioł. Świadkowie: Edward Wyttek obywatel ziemski lat 66 i Antoni Sieciński inżynier drogi żelaznej lat 33, obaj zamieszkali w
Częstochowie (ASC parafii ewangelicko - augsburskiej w Częstochowie, akt urodzenia nr 23 z 1862 r.)
Dnia 1 lipca 1880 r. po południu zmarł w Wójtostwie Edward Wyttek de Witte tamże zamieszkały, lat 84 i 10 miesięcy, urodzony we wsi Holstein, syn Jana i Henrietty Tscherner zmarłych, pozostawił po sobie żonę Augustę z domu Besthorn. Świadkowie: Radzisław Wyttek oficer? pułku zamieszkały w mieście Sankt Petersburg lat 30 i Czesław Wyttek właściciel majątku
zamieszkały we wsi Zacisze lat 49 (ASC parafii ewangelicko - augsburskiej w Częstochowie, akt zgonu nr 6 z 1880 r.)
Dnia 3 sierpnia 1902 r. o 5 po południu zmarł we wsi Zacisze Wojciech Edward Bogusławski, emeryt, były urzędnik suwalskiego urzędu powiatowego, wdowiec, lat 78, urodzony w Warszawie, w Zaciszu zamieszkały, syn zmarłych Urbana i Joanny z domu Garlicka małżeństwa Bogusławskich. Świadkowie: Wincenty Przeniosło pracownik cegielni lat 52 i Stanisław Kotowski garncarz lat 50, obaj zamieszkali w Zaciszu (ASC parafii św. Barbary w Częstochowie, akt zgonu nr 253 z 1902 r.)
Dnia 17 czerwca 1914 r. ślub pomiędzy Zygmuntem Bogusławskim, doktorem, lat 28, synem Władysława Bogusławskiego i Sabiny Alicji Lidii Wyttek właścicieli majątku Zacisze, urodzonym we wsi Zacisze, parafii św. Zygmunta w Częstochowie, a zamieszkałym w Zaciszu parafii św. Barbary w Częstochowie przy rodzicach z Marianną Anną Wereszczyńską panną, lat 20, córką zmarłych Antoniego Wereszczyńskiego i Józefy z domu Rogowska, właścicieli majątku Kościelec, urodzoną i zamieszkałą we wsi Kościelec przy rodzeństwie. Umowy przedślubnej nie zawarto. Świadkowie: Alfons Bogusławski, urzędnik zamieszkały w Warszawie lat 34 i Jan Wereszczyński właściciel majątku Mirów tamże zamieszkały lat 29 [ksiądz popełnił błąd, bowiem Jan Wereszczyński był dzierżawcą Mirowa] (ASC Borowno, akt ślubu nr 54 z 1914 r.)
Dnia 27.02.1915 r. o 7 rano zmarła w Częstochowie SabinaAlicja Lidia Bogusławska, żona ziemianina, lat 52, urodzona w Zaciszu, córka Czesława i Eugenii z domu Nagiel małżeństwa Wytte de Witek. Pozostawiła po sobie owdowiałego męża Władysława Bogusławskiego (ASC św. parafii Zygmunta w Częstochowie, akt zgonu nr 261 z 1915 r.)
Dnia 2 grudnia 1915 r. o godzinie 1 w nocy zmarła w Częstochowie Aniela Żwan, lat 53, urodzona w Kalwarii, Suwalskiej guberni, zamieszkała w Częstochowie, córka Edwarda i Rozalii Karasińskiej małżonków Bogusławskich. Pozostawiła po sobie męża Karola Żwan. Świadkowie: Władysław Bogusławski lat 63 i Zygmunt Bogusławski lat 28, obywatele ziemscy z
Częstochowy (ASC parafii św. Zygmunta w Częstochowie, akt zgonu nr 1607 z 1915 r.)
Na zdjęciach poniżej:
1. Plan części gruntów folwarku Stradom - Kazimierzów z 1928r. Mapa ukazuje zabudowania folwarku Zacisze.
2. Plan części gruntów folwarku Stradom - Kazimierzów z 1928r. Jest to zbliżenie gruntów i zabudowań mapy z punktu 1.
3. Plan gruntów wydzielonych z folwarku Stradom -Kazimierzów z 1930 r. Mapa ukazuje zabudowania folwarku Zacisze.
4. Plan folwarku Sabinów z 1889 r.
5. Plan folwarku Kędory z 1894 r.
6. Plan ziemi wydzielonej ze składu folwarku Wilkowiecko z 1908 r. Mapa ukazuje zabudowania dworskie folwarku Wilkowiecko.
Za tę wiadomość podziękował(a): Andrzej Kuśnierczyk, Michał Mugaj, Teresa Cybulska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #40336 przez Marzena Gajdziak
Witam Wszystkich 
ja mam wygląd dworku Zalassowskich co znajdował się we wsi szlacheckiej w Żelisławicach  , wiem o ich losach , córka zalassowskich wyszła za Bogusławskiego , jej grób jest w Będzinie , nadmienię ze wyglądu dworku Zallasiwsich nigdzie nie ma także opisanych ich losów 

Marzena A. M.
Za tę wiadomość podziękował(a): Andrzej Kuśnierczyk, Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #40337 przez Andrzej Kuśnierczyk
W opisie  kościoła i parafii w Koziegłówkach  taki passus :
"pole przez ks. [Andrzeja] Znojeckiego  od Kazimierza Czarneckiego i Anny z Raczyńskich w 1670 r. kupione w Mysłowie". 
Dużo miejsca zajmuję w tymże opisie kwestia dziesięcin,  toczyły się latami spory, m.in. ks. Jana Błeszyńskiego (był plebanem w latach 1517-1567) z Mikołajem Lgockim z Lgoty oraz z dziedzicem Pińczyc Stanisławem Ujejskim. W 1574 pleban Stanisław Karczewski (w wykazie plebanów sporządzonych przez ks. Wiśniewskiego nazwisko w formie: Kurczewski) sprzedał dziesięcinę snopową  dziedzicowi dóbr Mysłowa.    Najwięcej kontrowersji budziła kwestia dziesięcin z z gruntów sołtysich w Mysłowie, zwanych Osiek,bowiem ta należała się kościołowi w Targoszycach (aż do 1777 r.) .  Pozwany został wówczas  niejaki Wojciech Cieszowski, biskup Tylicki  wyznaczył komisję do zbadanie tej kwestii w 1609 r. Kwestia dziesięcin wracała wciąż podczas wizytacji parafii. Mieszkańcy wsi woleli dziesięcinę pieniężną , nie wytyczną (snopową).  Posesorowie sołtystw odwoływali się do urzędu starościńskiego w Koziegłowach, z kolei apelacje trafiały  do sądu biskupiego  w Krakowie. Szczególnie niepokorne były dwie wdowy: Jadwiga Wylezińska  z Żelisławic  i Marianna Ujejska z Pińczyc. Także wdowa Aleksandra Dąbska, posesorka sołtystwa w Winowinie, została przymuszona do oddania dziesięciny snopowej .  Podczas procesów oficjał krakowski groził włościanom klątwa, gdyby "w oddaniu snopowej dziesięciny i jej odwożeniu do stodół zadość nie uczynili". . W 1575 odbyło się przed urzędem miasta Koziegłów przesłuchanie "ludzi siwizną okrytych"  w sprawie dziesięcin.
I jeszcze kilka informacji o dziedzicach Mysłowa, którzy zapisywali pewne sumy kościołowi w Koziegłówkach.  Małżonkowie Władysław i Ewa z Masłomiąckich (primo voto Sarnowska) Twardowscy (dziedzicowie części dóbr, w 1679 zapisali plebanowi 300 złp ), Katarzyna Nieciecka  zapisuje w 1672 r.   700 zł na Mysłowie "na wyderkaff".  Dziedzicem części w Mysłowie był Jan Cieszkowski(zapis na kaplicę św. Antoniego.) Marianna z Cieszowskich powtórnego małżeństwa Twardowska.  Jan Twardowski wudzierżawił plebanowi część Mysłowa za 10150 zł. W 1677 czytamy o podziale dóbr Mysłowa na trzy części (głowy) to jest na Katarzynę Nieciecką (Osiek folwark z gruntami) na Annę Jakubowska i jej dzieci Grotów  z pierwszego małżeństwa  społodzonych  (folwark Jachimowski z rolami folwarcznymi) i grunta grunta Białkowskie i Nosakowskie. Kazimierz  Czarnecki i Anna Raczyńska małżonkowie dziedziczni w 1678 sprzedali plebanowi rolę Nowakowską  z łąkami o ogrodami. Inni właściciele: Jan Raczyński, małżonkowie Krzysztof Twardowski z Anną Tomaszowską oraz Wojciech Skowroński.    Błążej  Skowroński wpłacił na fundusz szpitala w Koziegłówkach .  Ok. 1778 pojawiają się w dokumentach Miklaszewscy  na tzw. Skowrońszczyźnie.    Do tego roku o Konopnickich nie było wzmianki..
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska, Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #40338 przez Andrzej Kuśnierczyk
A propos Zalassowskich 
Nakaplicy grobowej Zalassowskich (herbu Półkozic) w Żelisławicach
k. Siewierza pochodzącej ze schyłku XVIII w. znajduje się
epitafium Szymona Wójcickiego herbu Łabędź, zmarłego w 1831 r.
Przy remoncie kaplicy(bodajże w 1935 r.) pełniono dwa błędy:
pochowanym nie był Wójcicki a Wojucki, pieczętował się nie
herbem Łabędź a Paparona. Czym różnią się oba herby?
Zwierzęciem heraldycznym. W herbie Paparona na zielonej poduszce
siedzi gęś. Dlaczego herb Paparona? Dlatego, że żoną Hipolita
Zalassowskiegoz Żelislawic (i pobliskich Dziewek) , członka rady woj.
krakowskiego (zm. w 1832) , była Felicjana Wojucka. Wśród szlachty
wylegitymowanej w Królestwie Polskim w 1839r. był wnuk Teodora –
Wincenty Wojucki, syn Jana.OTeodorze Wojuckim wiemy to, co odnotowała Elżbieta Sęczys w haśle
‘Wojucki herbu Paparona’: „Teodor w 1772 zapisał sumę 5
tys. zł na rzecz Józefa Poniatowskiego na dobrach Gnojnik i
Klimontowo”. ZapewneGnojnik w pow. brzeskim, aKlimontowo? Kłopot, takie wsi wspisie urzędowym miejscowości w Polsce nie ma. TeodorWojucki występuje „Słowniku miejscowości Małopolski Zachodniej”jako dzierżawca (w1792 r.), miejscowości Gołonóg -dziś : dzielnicaDąbrowy-Górniczej, wówczas wieś w gminie olkusko-siewierskiej. Wojuckiemuprzypisano, jako świadkowi na ślubie Franciszka Skalskiego z
Marianną Juszyńską w 1786 r. (Księgazaślubionych parafii Koziegłowy) ,tytuł stolnika owruckiego (starostwo owruckie znajdowało się w
woj. kijowskim). Była to godność czysto honorowa, a nie
dygnitarska, natomiast w 1792 r. nazywany jest burgrabią krakowskim,
co stawia go w bardzo wysoko w hierarchii urzędniczej I
Rzeczypospolitej. 
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Teresa Cybulska, Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.