Topic-icon Błeszyńscy

2 miesiąc 4 dni temu #39913 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Teofil ur.1792 -1857)wCisowie(woj.kaliskie),uczestnikpowstanialistopadowegoiwęgierskiego,emigrantweFrancji.
Tomasz,zm.1806,ostatnipodkomorzysieradzki,żona:KonstancjaOtfinowskah.Gryf
Wiktor(1806– 1855)h,Suchekomnaty, synDaniela,ur.wŁapszowie(par.KsiążniceWlk.),właścicielMarchocicwpar.Racławice, żona:OlimpiaJustynaRadońska,ich dzieci:Henryk,Maria,Teodora.
The following user(s) said Thank You: Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 dni temu #39914 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
ps

Nie mam wpływu na przejrzystość zamieszczonych tu  danych. Mój laptop jest archaiczny 0  na monitorze jest ok ale  po wysłaniu na stronę genealogiczną dzieją się cuda. Widać jestem technologicznym dinozaurem, Sam nie rozeznałbym się w tak opublikowanych  wpisach. Przepraszam czytelników. Ale chęci były jak najlepsze.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 dni temu #39916 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Teki Dworzaczka

Kazimierz(Maciej Kazimierz), syn Józefa i Linowskiej, ur. około1703 r., w r. 1731 wraz z bratem Tomaszem posesorzy Wrzący(ib.), cześnikpiotrkowski 1733 r., cześniksieradzki 1748 r. (Boniecki), a jednocześniepodstarościi sędziagrodzki sieradzki, dziedzic Ujazdu w p. krakowskim (I.Kark.390
s.2775). Dziedzic Brzeźnia,gdzie w r. 1756 fundowałmurowany kościół.Fundowałteżklasztor Bernardynów w Złoczewiedobrach swych położonychw p. sier. Umarłwe Wrocławiu23 IV 1757 r. mająclat 54, pochowany w Złoczewie.W r. 1748 byłmężemTeresy Strusówny, wdowy 1-o v. po Ignacym z Zakliczyna Jordanie,
cześnikukrakowskim (I.Kal.185/9 k.38v). Syn
Ignacy.....................................................................................................

Ignacy,syn Kazimierza i Strusówny, występowałw r. 1767 (ib.206/8 k.23), starosta brodnicki 1778 r., zaślubiłprzed 6 X 1789 r. PetronelęRadolińską.Od Sułkowskiego,wojewody kaliskiego, kupił8 VI 1790 r. dobra baszkowskie, ale jużw r. 1791 ustąpiłswych praw do nich Bankowi Berlińskiemu(ib.231 k.508). Byłdziedzicem dóbr złoczewskich.W r. 1792 miałordery OrłaBiałegoi Św.Stanisława.Organizowałw r. 1794 powstanie ziemi sieradzkiej. Z powiatu sieradzkiego
posłowałw l. 1809 i 1811 na sejmy. Umarłzapewne w r. 1815 (Pol. Sł.Biogr.). Wdowa zmarław Złoczowiew wojew. kaliskim 16 XI 1821 r. (PamiętnikNieświastowskiego)............................

2.Tomasz, syn Józefa i Linowskiej, ur. w Tubądzinie(?) okołor. 1710, cześniksieradzki 1746 r., dziedzic Żelisławia,Wojucic, Janowic, Sarn i Zaborowa w p. sier. 1749 r. (P.1296 k.35,
37), stolnik sieradzki 1750 r., chorążysieradzki 1760 r., podkomorzy sieradzki 1762 r. (Boniecki), zmarł20 IV 1806 r., mająclat 98 (Kobierzycki). Z żonyKonstancji Otfinowskiej miałsynów Piotra, Ignacego i Michała,żyjącego2 VII 1794 r. (LB Kobyla
Góra).......................................................
1)Piotr z Alkantary Łukasz,syn Tomasza i Otfinowskiej, ur. w Żelisławiu1752 r., z żonyHonoraty N., miałsyna Karola Boromeusza Emeryka Leonarda, ur. 1780 r. w Parzymiechach,
wylegitymowanego ze szlachectwa w Król. Polskim w r. 1840, po którym
syn
Antoni.................................................................................................

2)Ignacy Kajetan, syn Tomasza i Otfinowskiej, ur. w Żelisławiu1763 r. (Boniecki), za konsensem królewskim z r. 1773 wykupiłwsie Grodzice i Łagiewnikiw wojew. sieradzkim od Prądzyńskich(Boniecki). Z żonyApolonii Grodzickiej syn Abdon.

Abdon Jan Tadeusz, synIgnacego i Grodzickiej, ur. 1798 r. w Brzeźnie,właścicielŻelisławic1838 r., wylegitymowany ze szlachectwa w Król. Polskim w r. 1837
The following user(s) said Thank You: Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 dni temu #39917 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
Błeszyńscyh.
Suchekomnaty
Zofia,w r. 1718 żonaAntoniego Wierusz Niemojewskiego (LB Stary Gostyń).Jej siostry niezamężne,Kunegunda i Elżbieta1719 r. Możebratem ich byłKazimierz, syn zmarłegojużWacławai Zofii Wolskiej, występującyw r. 1719 ? (ZTP 40 k.532). Zofia, w l. 1730-66 żonaAntoniego Żychlińskiego.Józef, syn zmarłych,Franciszka i Anny z Kiedrzyńskichspisywałw r. 1732 wzajemne dożywociez żonąHelenąSzołdrską,córkąJana i Anny z Trąmpczyńskich,wdową1-o v. po Antonim Glewskim (I.Kal.168/70 s.762). Posesor Sowiny
Kościelnejw p. kal. 1734 r. (I.Kal.171/3 s.78), t. r. zrzekłsięzobowiązaniasprzedażysobie tej wsi, danego w r. 1733 przez Katarzynęwdowępo Piotrze Pułjanowskimi jej siostrępannęZofięGłoskowską(ib. s.197). W r. 1735 żyłjeszcze (P.1240 k.40; I.Kal.190/5 s.269). W r. 1749 Szołdrskawystępowałajako wdowa (I.Kal.190/5 k.59). Franciszek, chrzestny 10 IV 1742 r.
(LB Poznań,Sw. Marcin). Helena, posesorka wsi Orla, chrzestna 10 IV 1745 r. (LB
Koźmin).Jakub i żonajego Marianna Kędzierzycka,wdowa 1-o v. po Krzysztofie Jezierskim, oboje jużnie żyliw r. 1748. Ich córka Zofia, teżwtedy jużnie żyjąca,byłażonąGulczewskiego (ib.185/9 k.96). Kazimierz i Teresa, chrzestni 20 III
1753 r. (LB Broniszewice). Agnieszka, żonaJana Wysockiego, nie żyjącegow r. 1767. Anna Dorota, ur. w Tarchałach,ochrzcz. 6 II 1769 r. (LB Wysocko). Marianna i jej mążStanisławGłuchowski,oboje jużnie żykiw r. 1785. Konstancja, żonaJózefa Grodzickiego, chorążegowieluńskiego,nie żyjącegow r. 1785. Faustyna B. starościnabrzeźnicka,matka chrzestna córki Ignacego Szembeka 4 III 1797 r. (LB
Siemianice). Joanna, żonaZawadzkiego, kapitana wojsk polskich, chrzestna 19 XII 1813 r. (LB
Niepart). Stanisław,zastawny posesor Bobrownik w latach 1821-1826, mążzaślubionejprzed 12 I 1823 r. Konstancji Worakowskiej, ojciec Józefy,
występującejjako chrzestna 7 VII 1826 r. (LB Doruchów).
The following user(s) said Thank You: Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 dni temu #39918 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
ps

Po latach przekonuję się do tezy, że nie było Błeszyńskich herbu Trąby. W Archiwum Państwowym w Częstochowie  widziałem pieczęć Błeszyńskich  z " trąbą" (chodzi o róg myśliwski) , ale  tylko jedną -  z krzyżem. Zatem to Suchekomnaty.
The following user(s) said Thank You: Janusz Wejmann

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 1 dzień temu #39959 przez Jolanta Pałucha-Sikora
Gdyby ktoś szukał Teodory z Rogowskich Błeszyńskiej ( żona Wiktora Błeszyńskiego).                                                                    Marianna Teodora Katarzyna Rogowska ur.27.03.1836r. wieś Sarnów, par. Będzin
Zmarła 13 listopada 1888 roku w wieku 53 lat i jest pochowana na cmentarzu parafialnym w Będzinie, Góra Zamkowa.

Jolanta

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 4 tygodni temu #39999 przez Jolanta Pałucha-Sikora
Na cmentarzu parafialnym Racławice Miechowskie jest grób Wiktora Adama Daniela Błeszyńskiego z Błeszna h.Oksza 1806-1848.

Jolanta

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 21 godzin temu #40411 przez Andrzej Kuśnierczyk
Replied by Andrzej Kuśnierczyk on topic Błeszyńscy
1701    ślub w parafii Zrębice:  Maciej Doruchowski z Osin z Marianną Błeszyńską   [z Kamienicy?]

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.