Topic-icon Jak rozrastało się drzewo Glińskich z Łojek

4 miesiąc 1 tydzień temu #42403 przez Henryk Gliński
Czy ktoś z Forumowiczów analizował rozrost drzewa swoich przodków w ciągu trzech, czterech pokoleń??
Przodkiem jednej z gałęzi rodu Glińskich był urodzony w Łojkach w 1715 roku Andrzej, syn Wojciecha i Małgorzaty Żydków. Andrzej, podobnie jak i jego bracia i synowie, używał nazwiska Gliński.
W 1750 roku żyła tylko jedna rodzina, Andrzej z żoną Ewą i trzema synami. Sto lat później, w 1850 roku były już 23 rodziny z dziećmi, w tym 7 rodzin wnuków Andrzeja i 16 rodzin jego prawnuków.
Andrzej i Ewa mieli wyłącznie synów, ośmiu, z których sześciu założyło rodziny. Wnuków urodziło się 52, w tym 27 chłopców (52%), z których 19 założyło rodziny. Prawnuków mieli aż 107, w tym 58 chłopców (54%). Na razie dotarłem do 26 prawnuków, którzy założyli rodziny.
Niewątpliwie największy wpływ na rozrost drzewa miało pierwsze pokolenie, czyli dzieci Andrzeja, bo 75% z nich założyło rodziny, w drugim pokoleniu 37% a w trzecim, czyli prawnuków (odszukanych) tylko 24%. 
Andrzej był jedynym znanym mi Glińskim, który miał wyłącznie synów.
Ciekawe byłoby porównanie z innymi rodzinami, może ktoś z Forumowiczów przedstawi podobną analizę dla drzewa swojego rodu?
Drzewo rodowe Glińskich z Łojek przedstawiłem w artykule "Glińscy w Częstochowskiem od XVIII do połowy XIX wieku", dostępnym w  Bibliotece .
 
Za tę wiadomość podziękował(a): Danuta Blachnicka-Łebek, Tomasz Kukuła, Michał Mugaj

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 4 tygodni temu #42563 przez Henryk Gliński
W Bibliotece umieściłem "Drzewo rodzinne Glińskich, potomków Andrzeja i Ewy z Kawodrzy", zakładka  Drzewa rodzinne  . W drzewie zdecydowałem się pominąć rodziny braci Andrzeja — Antoniego i Piotra, oraz Franciszka, gdyż ich linie prawdopodobnie wygasły. O rodowodzie Glińskich pisałem w opracowaniu "Glińscy w Częstochowskiem od XVIII do połowy XIX wieku", dostępnym również w Bibliotece
Drzewo objęło łącznie 76 rodzin Glińskich, założonych do 1880 roku. Poszczególne pokolenia potomków Andrzeja i Ewy oznaczyłem kolorami: zielony — synowie, czerwony — wnukowie itp., pełny opis na rysunku. Dzięki kolorom łatwiej rozróżnić pokolenia i analizować rozrost poszczególnych gałęzi drzewa.
Na przykład synowie Andrzeja Piotr i Stanisław mieli tyle samo synów (tj. wnuków Andrzeja), którzy założyli rodziny — po czterech. Mieli również podobną liczbę wnuków (tj. prawnuków Andrzeja, kolor niebieski), którzy się ożenili: Piotr jedenastu a Stanisław dziesięciu.
Prawdopodobnie najwięcej dzieci miał urodzony w 1795 roku w Gnaszynie Stanisław, wnuk Andrzeja, który z dwiema żonami, Franciszką Kozak i Marianną Palacz miał w ciągu czterdziestu lat łącznie szesnaścioro dzieci.
 
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Kukuła

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.