Bracia Czescy w gminie Kleszczów

Więcej
8 lata 4 miesiąc temu #14214 przez Włodzimierz Stefani
W artykule pt. „Osadnictwo czeskie w Polsce” dr A. Kuśmierczyk wymieniając różne ośrodki kolonizacyjne, podaje też Kuców k/Bełchatowa. Kuczów [lub Kuców] to nieistniejąca wieś w obec. pow. bełchatowskim, gminie Kleszczów; w miejscu wsi kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. Na pocz. XIX w. [1818] wybrali Kuców na swe miejsce osiedlenia Bracia Czescy. Osadnicy przyłączyli się do pobliskiego zboru augsburskiego w Kleszczowie, a od 1852 r. egzystowali jako samodzielny zbór reformowany. Czesi osiedlili się też w pobliskiej okolicy – wsiach Nowy Folwark, Rogowiec, Gatki.
Prowadząc jedną z kwerend, natrafiłem na akt kupna 21-letnich, wyłącznych praw do propinacji na terenie gminy Kleszczów, właśnie od właścicieli cząstkowych z wymienionych wyżej miejscowości. Niżej fragment aktu z nazwiskami.

Działo się na gruncie wsi Kleszczewa, mianowicie w Kancelarii Wójta Gminy Kleszczow w powiecie Radomskim województwie Kaliskiem dnia 12 kwietnia 1833 r.
Przede mną Emerykiem Wysockim Rejentem Kancelarii powiatu Radomskiego w województwie Kaliskiem w mieście Radomsku w Kamienicy pod liczbą 101 przy ulicy Kietlińskiej mieszkającym i urzędowanie odbywającym, tu zaś na grunt jak wyżej wskutek żądania Stron interesowanych przybyłym, w przytomności świadków niżej wymienionych osobiście stanąwszy:
A. Właściciele cząstkowi wsi Kleszczowa, tu w wsi Kleszczowie zamieszkali, jako to:
1. Marcin Wagner – sołtys
2. Franciszek Wróblewski
3. Johan Szpryng
4. Fryderyk Hektus
5. Andrzej Modrzejewski
6. Bogumił Kubiś
7. Krzysztof Oxterman
8. Daniel Oxterman
9. Michał Raedel
10. Jan Mukelke
11. Michał Morawski
12. Gottfried Szpring
13. Bernard Dlakowski
14. Jan Niewieczerzał, dzierżawca za Mateusza Ditowskiego stanąwszy
15. Andrzej Sluga
16. Marcin Bahnik
17. Ludwik Semerath
18. Franciszek Zawadzki
19. Ewa Rozyna Job, wdowa
20. Andreas Kert
21. Johan Zalisch
22. Samuel Arendt
23. Jan Leświński
24. Gotlieb Ekert
25. Feliks Telenga
26. Krystian Hektus
27. Wilhelm Kryger
28. Matias Szak
29. Piotr Tylman
30. Johan Hoffman
31. Józef Löder
32. Franciszek Niedzielski
33. Jan Kupski
34. Daniel Müller
35. Jakub Wohlenberg
36. Mateusz Klegin
37. Johan Miller
38. Andrzej Migulski
39. Johan Rosenthal
40. Wojciech Wespański
41. Józef Zalisch
42. Jan Klegin
43. Michał Klegin.
B. Właściciele cząstkowi wsi Kuczowa1, we wsi Kuczowie zamieszkali, jako to:
1. Gottlieb Benkratz
2. Bogumił Kina, sołtys
3. Jakub Szwon
4. Andrzej Greger
5. Józef Stegmiller
6. Walenty Grott
7. Michał Bienke
8. Tomasz Pośpiech
9. Jerzy Matys
10. Tomasz Migulski
11. Wojciech Dytrych
12. Mateusz Altmajer
13. Piotr Altmajer
14. Sebastian Janson
15. Johan Janson
16. Jan Kowalczyk
17. Wojciech Koperski
18. Michał Stawiak
19. Michał Hektus
20. Gotlieb Murawski
21. Adam Hailer
22. Józef Wajgert
23. Bartłomiej Kubiciel
24. Jakub Keller
25. Karl Bureś
26. Johan Mantyk
27. Jan Niewieciarzał
28. Leopold Fischer
29. Fryderyk Miemeczek [Niemeczek ?]
30. Józef Modrzejewski
31. Jakub Geller
32. Samuel Bureś
33. Tobiasz Cyzak
34. Johan Hajer
35. Michał Bąk
36. Teresa Staszewska, wdowa
C. właściciele cząstkowi wsi Rogowca, w tejże wsi Rogowiec zamieszkali, jako to:
1. Ludwik Koep, sołtys
2. Michał Frank
3. Bogusław Kamieński
4. [...?]
5. Marian Kupiec
6. Krystyna Krese
7. Bogusław Wolter
8. Marcin Spring
9. Michał Giza
10. Johan Dydryński
11. Gotlieb Meisel
12. Gotlieb Milnikel
13. Gotlieb Seelig
14. Samuel Müller
15. Michał Peszke
16. Michał Keller
17. Łukasz Wiktorowski
18. Maciej Kupiec
19. Wojciech Faustowski alias Chwast zwany
D. własciciele wsi Folwarku i Gatek tamże zamieszkali, jako to:
1. Paweł Niemeczek
2. Michał Kupiec
3. Krzysztof Mantyk
4. Marcin Soneberg
5. Paweł Jędrzejewski
6. Piotr Hassenteufel
7. Wilhelm Perlian
8. Gotfried Mihelis
9. Marcin Wolny
10. Franciszek Stolarski
11. Jan Kiern
12. Balcer Pacena
13. Szymon Bieniecki
14. Tomasz Stolarczyk
15. Andrzej Reda
16. Michał Miller
17. Maria Dorota Gwindorfowa, wdowa
18. Paweł Bureś
19. Jan Gałecki, sołtys
20. Andrzej Dubielczyk
21. Krystyna Kupiecka [?], wdowa
22. Andrzej Kulawiński
23. Karol Pośpiech
24. Bogusław Szwon
25. Jakub Dytrych
26. Michał Sztuk
27. Tomasz Starzewski
E. W. Wincenty Borzęcki właściciel folwarku Modrzewca, tamże zamieszkały.
Wszyscy powyżej wymienieni komparenci z jednej strony, gminę tutejszą Kleszczów składający, jako wypuszczający w dzierżawę i na koniec w. Marcin Ziołkowski pisarz SP […] jako biorący w dzierżawę z drugiej strony.
Za właścicieli cząstkowych ręczyli dwaj rekognoscenci: wójt gminy kleszczowskiej Kazimierz Kalinowski i nauczyciel z Kleszczowa Bogumił Kupitz [?]. Następnie spisano wieloletni kontrakt dzierżawny, zawierający w 15 artykułach prawa i powinności stron.

włodeks
Za tę wiadomość podziękował(a): Marzena Sosnowska, Irek C.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
1 rok 2 tygodni temu #42594 przez Irek C.
Dzień dobry.
Czy wspomniany akr jest dostępny w formie elektronicznej?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
1 rok 1 tydzień temu #42611 przez Stanisław Hejak
Nie, tylko w wersji oryginalnej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.