Topic-icon Szukam historii przodków: Franciszek Huras (ur. 1871, z Gniazdowa) i Apolonii z.d. Sytniewska (ur. 1886 w Poraju)

4 lata 3 tygodni temu - 4 lata 3 tygodni temu #19927 przez mave4 (Marek Huras)
Jak w temacie.

Z dodatkowych informacji wiem, że Franciszek Huras ur. w 1871 r był wcielony do Armii Carskiej i brał udział w bitwie pod Mukden (1905, Mandżuria, wojna rosyjsko-japońska). Po powrocie w rodzinne strony (Gniazdów?) został krawcem.
Jego żona Apolonia z d. Sytniewska ur. 25.05.1885 (lub 1886) w Poraju, była córką Naczelnika Stacji Kolejowej w Poraju.
Szukam informacji o rodzeństwie i przodkach w/w.
Szczególnie interesuje mnie pochodzenie rodu/nazwiska Huras, gdyż nie jest to rdzennie europejskie nazwisko, zaś początków rodu w Polsce dopatruję się w Gniazdowie / Kamienicy Polskiej - do wcześniejszych tropów jak na razie nie dotarłem.

Z góry dziękuję.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 2 tygodni temu #19951 przez andrzej (Andrzej Kuśnierczyk)
Nazwisko Huras/Churas
Zacznijmy od statystyki. Osoby noszące nazwisko Churas ok. 2000 r. : Myszków ( miasto i powiat) ok.116, Głubczyce i powiat 26, miasto Częstochowa 25, miasto Opole 15, Lubliniec i powiat 13, pow. częstochowski 11.
Osoby noszące nazwisko Huras (to tylko forma zapisu fonetycznego nazwiska 'xuras' (x = głoska ch): Częstochowa i powiat ok. 66, Starcza 46, Będzin (powiat) 36, Rudnik Wielki 34, Myszków – powiat 25- a tak naprawdę rejon Koziegłów.
Zatem nazwisko znane na Górnym Śląsku i jego pograniczu: w historycznym „państwie koziegłowskim” na terenie księstwa siewierskiego oraz w rejonie Częstochowy. Niewykluczone, że przodek był z Górnego Śląska. .
Teoria o obcym pochodzeniu nazwiska nieuzasadniona. Jest rdzenie polskie, by nie powiedzieć staropolskie. Jeśli noszący nazwisko Churas służył w wojsku rosyjskim, zapisywany był rosyjską literką (bez rozróżnienia na 'h' i 'ch'). Jeśli wrócił z wojska - pisarz gminny miał do wyboru obie formy.
Gdyby nazwisko było rdzennie niemieckie, otrzymałoby nagłosowe 'g' (analogia do: Herman – German). W polskich dokumentach są zatem Churasowie i Hurasowie.

A skąd „churas”? Najpewniej od 'kuras' – tzn. od obocznej gwarowej nazwy koguta ( „Pieje kokot, pieje kuras, idź do domu, nic nie wskórasz”), 2. także: kogut obrzędowy z drewna, np. do chodzenia po dyngusie, 4. chustka na głowie zawiązana na wystający węzeł, 5. penis.

W XIX w. w Kamienicy Polskiej dominowała forma nazwiska z 'h'.
The following user(s) said Thank You: msm (Michał Mugaj)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 2 tygodni temu #20023 przez abereszka@wp.pl (Andrzej Bereszka (Berezka))
Moja pra , pra babcia Marianna z Hurasów ur. 1823 pochodziła z Gniazdowa we wsi Koziegłówki z ojca Ignaca i matki Marianny z Zemłów. Była wdową po Piotrze Frączek i ponownie wyszła za mąż za mojego pra,pra dziadka Wojciecha Berezkę (1831) w dniu 7 VIII 1866 r.Miała z nim dzieci - Marcina , Jana i innych. Proszę o skojarzenia i inne informację.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 3 godzin temu - 4 lata 3 godzin temu #20145 przez huras (Florian Huras)
Zarówno Pan Marek jak i Pan Andrzej mają wspólne korzenie.
Franciszek Huras był synem Walentego. Walenty był synem Jana a ten był synem Ignacego i Marianny Zemła. Mam wstępnych i zstępnych tej linii. Służę pomocą po powrocie z wakacji

Huras - Nazwisko pochodzi od imienia Huryj//Guryj, występującego w kościele prawosławnym, a pochodzącego od hebrajskiego gur ‘mały lew’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. 1 s. 316. Por r. także hura: 1. zachęcając do pochodu, natarcia, 2. okrzyk zapału, uznania = niech żyje, wiwat, zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 64
Huras Florian
The following user(s) said Thank You: abereszka@wp.pl (Andrzej Bereszka (Berezka))

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 11 miesiąc temu #20154 przez abereszka@wp.pl (Andrzej Bereszka (Berezka))
DZIĘKUJĘ za potwierdzenie. Nadal jestem zainteresowany tym tematem. Służę moimi danymi o rodzinie Berezków i mojej pra,pra,pra babki. Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 11 miesiąc temu #20160 przez huras (Florian Huras)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu - 3 lata 9 miesiąc temu #21049 przez mave4 (Marek Huras)
Panie Florianie,

dziękuję za informacje w sprawie wstępnych i zstępnych Franciszka Huras.

Chciałbym się wypowiedzieć o rezultatach moich poszukiwań pochodzenia nazwiska Huras.
Poszukiwania zacząłem używając internetu, szukając dalszych krewnych z którymi już nie mam kontaktu. Przypadkowo znalazłem prywatny słownik persko-angielski który tłumaczył słowo huras jako boska gwardia, niestety tego słownika nie dało się skopiować i obecnie nie już dostępny w internecie. Dla mnie był jednak pewien trop wskazujący na obce pochodzenie nazwiska. Zastanawiające było też silne skupienie ludzi o nazwisku Huras tylko w jednym regionie, co wskazywałoby na jednego wspólnego przodka, który osiedlił się tam przed wiekami - według mojego szacunku w początkach XVIII wieku, przypuszczalnie w czasie wojen sukcesyjnych toczących się w owym czasie na Śląsku.
Dostępne źródła wskazują na największą liczebność nazwisk Huras w Polsce (na Śląsku), jednak występują one także dosyć licznie na terenie Niemiec, Kanady, USA. Znalazłem informacje o pojedynczych wystąpieniach w Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji.
Liczebność można zobaczyć np. na tych stronach:
forebears.io/surnames/huras
www.ancestry.com/name-origin?surname=huras
www.namespedia.com/details/Huras

Wracając do znaczenia słowa huras.
W języku aramejskim huras znaczy sakiewka
W języku perskim huras znaczy strup
Powyższe na podstawie słowników dostępnych w google books.
Jednak w innych źródłach pojawiają się zapisy suras/huras i asuras/ahuras gdzie pierwsze oznacza ludzi lub bóstwa o nadprzyrodzonych cechach i dobrej naturze (władców), a drugie ich antagonistów.
Tu polecam lekturę tekstów:
en.wikipedia.org/wiki/Asura
en.wikipedia.org/wiki/Ahura
Moja wiedza na temat wędrówek starożytnych ludów jest znikoma, natomiast oba teksty wskazują na Indo-Irańskie pochodzenie wyżej wspomnianych słów (i wierzeń), z zaznaczeniem, że pochodzenie słowa może być jeszcze starsze. Słowa suras/huras, asuras/ahuras pojawiają się w staroirańskich (Awesta) i staroindyjskich (Rygwega) tekstach religijnych. Jednocześnie antropolodzy wskazują na podobieństwo urody wyższych kast w północnych Indiach do Persów, co wskazywałoby na wojny / najazdy / osiedlanie się ludów z półwyspu arabskiego w północnych Indiach. Przy czym te osiedlenia miały miejsce kilka tysięcy lat p.n.e. i nie są udokumentowane w źródłach pisanych - badacze zakładają, że takie fakty miały miejsce na podstawie zmian oraz podobieństw kulturowych i językowych.
Ciekawe wyjaśnienia do powyższych tez są tutaj:
pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie

Oczywiście mogę się mylić, mogłem wyciągnąć mylne wnioski z pisanych źródeł. Będę wdzięczny za konstruktywną krytykę i dodatkowe uwagi.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #21051 przez mave4 (Marek Huras)
Tu jednak pojawia się zasadnicza kwestia: od kiedy zaczęto używać nazwisk?
W świecie starożytnym powszechne było stosowanie patrymoników, jak np. Ibrahim ibn Jakub ( pl.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_ibn_Jakub ) czyli Ibrahim syn Jakuba.
Także na ziemiach polskich używanie nazwisk rodowych pojawiło się ok. XVII wieku, a zostało ostatecznie usankcjonowane dopiero w okresie zaborów.
Dobry tekst na ten temat: przodek.pl/menu/ludzie/pochodzenie-nazwi...pochodzenie-nazwiska
I tak można zacząć się zastanawiać czy nazwisko Huras występuje w formie naturalnej i niezmienionej, czy też jest wynikiem zniekształcenia jakiegoś określenia miejsca, cechy, zawodu, itd.

Dziękuję i pozdrawiam
Marek Huras

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #21055 przez stmarkowska (Stanisława Markowska)
Huras - Nazwisko pochodzi od imienia Huryj//Guryj, występującego w kościele prawosławnym, a pochodzącego od hebrajskiego gur ‘mały lew’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. 1 s. 316. Por r. także hura: 1. zachęcając do pochodu, natarcia, 2. okrzyk zapału, uznania = niech żyje, wiwat, zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 64.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu - 3 lata 9 miesiąc temu #21057 przez huras (Florian Huras)
Panie Marku.
Moje ustalenia potwierdzają, że to Wanaty w parafii Poczesna są gniazdem z którego H(Ch)urasowie "w świat się rozchodzili". Moi przodkowie mieszkający w Rudniku Wielkim byli powiązani z Hurasami w Wanatach (byli np. ojcami chrzestnymi) ale niestety z braku dokumentacji tych powiązań rodzinnych potwierdzić nie mogę. Z całą pewnością poprzez zawieranie związków małżeńskich Hurasowie z Wanat wywędrowali do Starczy,Własnej, i dalej do Gniazdowa, Koziegłów , Siedlca Dużego i innych wiosek należących do parafii Koziegłowy.
Pana dociekania dot.pochodzenia nazwiska ( z bardzo dalekiej, obcej chrześciaństwu kultury) są bardzo ciekawe, ale bałbym się uznać je za prawdopodobne. Gdybym wiedział kiedy nazwisko Huras pojawiło się w Wanatach, może odważniej stawiałbym za hipotezą, że "to Sobieski ich w niewolę pod Wiedniem zabrał i tu rozpuścił".(taką opowieść jako dziecku opowiadał mi dziadek).
Pozdrawiam ciepło.HF
The following user(s) said Thank You: mave4 (Marek Huras)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.360 s.