Młyn Szyja

Więcej
11 lata 5 miesiąc temu #3541 przez Teresa Z.
Młyn Szyja was created by Teresa Z.
Widziałam na mapie młyn o nazwie Szyja, gdzieś między Zawadą a Własną w dawnym powiecie lelowskim (okolice Kamienicy Polskiej). Obecnie nie mam dostępu do tamtego wydania. A może ktoś jeszcze posiada "dostęp" do mapy z tym obiektem gospodarczym? W mojej genealogii ze strony obojga rodziców przewija się nazwisko Szyja; niektórym jak na dawne czasy dość dobrze się wiodło i upatruję źródła dostatku w tym młynie właśnie...
Proszę o każdą wiadomość o tym młynie, ich właścicielach i pracownikach z XVIII wieku.
Pozdrawiam, Teresa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
11 lata 5 miesiąc temu #3542 przez Florian Huras
Replied by Florian Huras on topic Odp: Młyn Szyja
Tereniu
Lokalizację Młyna Szyja uwidoczniłem przez podkreślenie na żółto tego miejsca na mapie z 1802 roku.Jeszcze w czasach powojennych młyn ten istniał. Właśnie tutaj (jakieś 40 lat temu) chodziłem w pobliże tzw "stawideł młyńskich" łowić ryby.Młyn o ile dobrze pamiętam jeszcze wówczas funkcjonował.Przez rzekę Kamieniczankę (Kamieniczkę, Zimną Wodę różnie właśnie ten odcinek rzeki nazywano ) w pobliżu młyna przeprawiano się "wpław" do drogi z Rudnika Wielkiego na Własnę. To był skrót już dzisiaj nieistniejący.Po regulacji rzeki dzisiaj nie ma śladu ani drogi ani miejsca wspomnianej "przeprawy".
Pozdrawiam
Huras Florian
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
11 lata 5 miesiąc temu #3543 przez Florian Huras
Replied by Florian Huras on topic Odp: Młyn Szyja
W uzupełnieniu:
Oto co udało mi się wygrzebać z moich szpargałów na temat który Cię interesuje:
Własna to osada istniejąca już w II połowie XVI wieku, kiedy to jedno ze źródeł poinformowało o założeniu w 1563 roku przez Andrzeja Swanka kuźnicy żelaza w miejscu Włosna. Kuźnica ta, działająca do 1632 roku płaciła daninę kościołowi w Koziegłowach.
Nazwa osady pochodzi od lasu Wlostwa (Wlostna) wymienionego w dokumencie króla Kazimierza Wielkiego z 1341 roku. (Nie mam pewności czy informacja ta dotyczy "tej" wsi.
W czasie I Rzeczypospolitej wieś znajdowała się w granicach starostwa olsztyńskiego klucza Poczesna (powiat lelowski).
Pod względem administracji kościelnej Własna najpierw należała do parafii Koziegłowy, później Poczesna, a od 1911 roku do parafii Starcza.
W dobie Sejmu Wielkiego znajdowały się w osadzie: młyn, karczma i stary browar. W 1787 roku Własna liczyła 102 mieszkańców, w tym 4 Żydów. Dwa lata później w 19 domach mieszkało 81 osób. W 1791 roku wieś miała 18 domów i 98 ludzi, w tym 3 szlachciców i 11 Żydów.
W 1827 r. we wsi Własnej w 21 budynkach mieszkalnych żyło 237 osób, a w 1893 r. w 38 zabudowaniach (z młynem i karczmą) było 283 mieszkańców.
W 1933 roku obszar wioski wynosił 269 ha z tego 138 ha ziemi ornej, a w 49 domach, jakie stały we wsi żyło 378 ludzi. W tym okresie we Własnej działały: młyn wodny, dwie kuźnie kowalskie i ochronka (przedszkole), założona w roku szk. 1922/23.
Przeglądając Lustrację województwa krakowskiego z 1789 roku w interesującym Cię temacie odnalazłem informację, że we wsi Własna mieszka m. innymi „…..Mateusz Szyja wypełniający swoje powinności odrabia w robocie piesze dni 2, szarwarki piesze 8 powinności ciągłe 2 a czynszu płaci groszy 24”
. Mieszkał tu również Szyja „stary” groszy 12 płacący. Cytuję dalej:” Przy tej wsi jest sadzawka, na której młynek jest zwany Szyia. Płaci do prowentu starościńskiego złp. 60. Przy wsi jest stawów 3 pustych, jeden Klepaczka, drugi Własna,przy granicach księstwa siewierskiego, gdzie ze wsi Rudnika wdzierają się do tych stawów pustych używać ich.”;)
Pozdrawiam Świątecznie
Huras Florian

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
11 lata 5 miesiąc temu #3545 przez Teresa Z.
Replied by Teresa Z. on topic Odp: Młyn Szyja
Dziękuję bardzo, Florianie. "Moja" Szyja to kobieta...Marianna. Znajduję w "badanym" okresie co najmniej 3 imienniczki.Przed jej nazwiskiem pisze honesta, co wskazuje,że może być córką młynarza, może Józefa? Podawano też nazwisko panieńskie raz Szyja, innym Studzik. Jako honesta Szyionka z Theodorowizny poślubiła najpierw B.Płanetę ze Starczy i jako wdowa - Sebastina Rogacza z Nierady.
Po ślubie przenieśli się do wsi Kendory (Sabinów)i do Stradomia, skąd ich syn Wojciech został ochrzczony w kościele św.Zygmunta w roku 1804. O nim już tu pisałam, był gajowym, strzelcem, strażnikiem lasów rządowych, a "na koniec" gospodarzem w Starczy.

Dotarłam też do Herbarzy(...), gdzie piszą o Karlińskim Szyja i herbie Ostoja z XV wieku...Nazwisko Szyja nosi obecnie chyba mniej niż tysiąc osób. O drugiej Szyja Kasi z Klepaczki też już pisałam. Widziałam też zapis: młynarz z Klepaczki. Czy to może dotyczyć tego samego młyna Szyja? O Klepaczce pisano też Teodorowizna, ja lokuję ją właśnie między Zawadą a Własną, tam gdzie obecnie Kolonia Klepaczka. A jak było faktycznie?
Teresa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
11 lata 5 miesiąc temu #3546 przez Florian Huras
Replied by Florian Huras on topic Odp: Młyn Szyja
Nie mam informacji wskazujących, że na Klepaczke mówiono Teodorowizna. Wydaje mi się że nie. Zwróć uwagę, że – jak to przedstawia mapa – w tym rejonie istniały aż trzy Klepaczki. Ta która najdłużej przetrwała , w 1789 roku jako pustkowie posiadała 6 chałup, w których mieszkało 27 osób. Kiedy powstała nie potrafię wskazać bo w zapisach ksiąg parafialnych Poczesnej pojawiają się:
1631 r. - Bargły, Całka, Klepaczka,:) Łysiec
1662 r. - Wanaty
1703 r. - Hutka nazwa części Nowej Wsi
1722 r. - młyny Wały Hutki
1727 r. - Mazury k Nierady
1729 r. - Młynek
1748 r. - Kukuły
1769 r. - Karczowa Droga
1779 r. - Kręciwilk
1772 r. - Modrzejowszczyzna
1783 r. - Klepaczka :)
1786 r. - Furmanowizna
1789 r. - Adamowizna za Wartą
1791 r. - Lepis
1792 r. - Romanowizna nowa część Klepaczki
1793 r. - Borek folwark i Karolina dwór starosty
1796 r. - Badory
1803 r. - Wymysłów koło Słowika
1803 r.- Zdechlowizna
1804 r. - Dębowiec nowa kolonia
1805 r. - Poraj pustkowie

Nie spotkałem się z informacją wskazującą aby w Klepaczce istniał młyn. Chodzić może raczej o młyn we Własnej. Ta Klepaczka (między Zawadą a Własną) nie była usytuowana nad rzeką. Może młynarz tylko tu mieszkał.? Najbliższy młyn był w Poczesnej o czym informuje dokument lustracyjny opisujący Poczesnę. Podaje m.innymi: „ młynów 2 za stawem. Jeden nowy o 2 kołach palczastych. Dach pod gontami z włoska pobity i z facjatą od wejścia. Cały ten młyn z mostami i upustami w jak najlepszym porządku i stanie zostaje. Młyn drugi jeszcze zupełnie nie dokończony.”
Myślę,że młyn we Własnej był równie stary bo wspomina o nim Lustracja województwa krakowskiego przeprowadzona w latach 1659-1664::
„Wioska Własna . W tej kmieci bywało nro 4, dwaj spustoszało, dwaj po dni 2 w tydzień bydłem robią i przędą po łokci nro 2, czynszu dają po gr 12. Zagrodników bywało nro 9, spustoszało ich nro 4, robia po dni 3 w tydzień pieszo i przędą po łokci nro 2, czynsz płacą po gr 6, facit ….. MŁYN BYWAŁ, ALE PUSTY TERAZ, BO STAW ZERWANY”
Huras Florian
Za tę wiadomość podziękował(a): Zdzisława Rajczyk

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
11 lata 5 miesiąc temu #3547 przez Teresa Z.
Replied by Teresa Z. on topic Odp: Młyn Szyja
Dziękuję jeszcze raz Florianie za ciekawe informacje. O Teodorowiźnie przetrwał przekaz od dziadka mojego krewnego z Klepaczki właśnie.
Także w księdze metrykalnej jest zapis: Teodorowizna czyli Klepaczka. Postaram się odszukać tę księgę. Ponadto chyba mam akt, gdzie na wstępie jest nazwa tego małego zapewne przysiółka. Może istotnie miała rodzinny zakres i np.pochodziła od Teodora...Wszystko to sprawdzę i przekażę dokładnie.
Teresa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
11 lata 5 miesiąc temu #3548 przez Teresa Z.
Replied by Teresa Z. on topic Odp: Młyn Szyja
Pierwsze źródło: Szumera Szczepan, "Jubileusz parafii Poczesna 400 lat istnienia", Poczesna 2006, str.14.
Cyt."Powiększyła się parafia przez przyłączenie wsi z sąsiednich parafii.
1785.11.11 z Koziegłów - Starcza, Własna, Teodorowizna".
Teresa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
11 lata 5 miesiąc temu - 11 lata 5 miesiąc temu #3553 przez Teresa Z.
Replied by Teresa Z. on topic Odp: Młyn Szyja
Zapis "Teodorowizna czyli Klepaczka" pochodzi z księgi metrykalnej z Poczesnej z 1799 roku.
W zbiorze w Archiwum Państwowym w Krakowie(ul.Sienna 16)- Spisy ludności województwa krakowskiego, parafie powiatu lelowskiego sporządzone przez Komisję Porządkową Cywilno - Wojskową w latach 1790,1791, w parafii Poczesna jest wymienione m.in.Pustkowie Teodorowizna i w nim wykaz ludności. Klepaczka w ogóle nie jest wyszczególniona. Jest też spis z Własnej.
Mam jeszcze sporo zapisów natury rodzinnej(ale je sobie daruję).
Wynika z tego, że nazwę tę stosowano zamiennie wobec całej Klepaczki, niemniej nie przyjęła się i w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego... opracowanym wiek później nie ma o niej wzmianki.Pisał też o Klepaczce Wiesław Roman Szymczyk, ale nie mogę zdobyć jego artykułu(w Życiu lub Gazecie Częstochowskiej sprzed ok.10 lat).
Pozdrawiam, Teresa
Ostatnia11 lata 5 miesiąc temu edycja: Teresa Z. od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
11 lata 5 miesiąc temu #3560 przez Teresa Z.
Replied by Teresa Z. on topic Odp: Młyn Szyja
Florianie chodzi o ten sam młyn, który wymieniasz powyżej i pokazujesz na mapie między Własną a Klepaczką (teraz Kolonia Klepaczka i nie wiadomo, czy w tych samych granicach, prawdopodobnie nie).
Wg moich notatek (przy okazji zajrzę ponownie do ksiąg)rzecz wyjaśnia akt ślubu z 1815 roku z Koziegłów zawartego między Michałem Szyja młynarzem w Klepaczce, synem Jana Szyi młynarza z Klepaczki i Reginy z Pruszyńskich (prawdopodobnie córka młynarza z Rudnika...) a Julianną Stodułkiewicz. W innych aktach pisze się o nich młynarze z Własny.
W/w Regina po śmierci męża została w 1829 roku drugą żoną Sebastiana Rogacza (po śmierci Marianny jw.).
Te dwie Klepaczki powstały prawdopodobnie w wyniku przesiedlenia części mieszkańców w związku z komasacją pól dla folwarku...
Teresa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13386 przez Teresa Z.
Replied by Teresa Z. on topic Odp: Młyn Szyja
Pruszyńscy z Własny, jak wielokrotnie zapisano (łacina) w Księdze metrykalnej parafii Poczesna z XVIII wieku/II połowa byli pochodzenia szlacheckiego -
Teresa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 2 tygodni temu #42804 przez Joanna Szyja
Replied by Joanna Szyja on topic Młyn Szyja
Dzień dobry Pani Tereso, mam nadzieję, że jeszcze Pani prowadzi poszukiwania i zagląda tu Pani :) posiada Pani bardzo dużo szczegółow dot. rodziny Szyja i bardzo mnie ciekawi, gdzie Pani znalazła te opracowania. Udało mi się stworzyć drzewo genealogiczne na podstawie skanów akt, ale nie wiem jak zdobyć tak szczegółowe informacje, jakie Pani udało się pozyskać. Moi przodkowie pochodzą z Własnej i z aktów wynika, że mój najstarszy przodek, ktorego udało mi się odnaleźć to Alexy Szyja ur. Ok 1768 (nie udało mi się znaleźć aktu) zm 1825 we Własnej był gospodarzem (nie wiem czego) i miał na pewno conajmniej 2 żony prawdopodobnie obie Marjanny. Miał też brata Józefa, który w 1825 roku miał 75 lat. Zięciem Alexego był Mateusz Wywioł. Syn Alexego to Jan, też gospodarz we Własnej, ur 1819, wziął ślub z Eleonorą mieli syna Sebastiana ur 1843, który zmarł jako rolnik oczynszowany. Mateusz Szyja ur. 1817 to prawdopodobnie brat lub kuzyn mojego przodka Jana. Chciałabym dowiedzieć się więcej o ich życiu, dlatego prosiłabym o informację, gdzie szukać :) z góry dziękuję.

Pozdrawiam 
Joanna Szyja

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 2 tygodni temu #42806 przez Danuta Blachnicka-Łebek
WITAM
Szyja to również moi przodkowie. Aleksy Szyja ur.13 lipca 1771 w Klepaczce chrzest tego samego dnia w Poczesnej.
zmarł 15 sty 1825 -  akt 3/1825/Poczesna.
Aleksy miał brata Stanisława ur 7 maj 1765 r., który w dniu 13 lut 1791r. poślubił Apolonię Badora .Stanisław był moim przodkiem. ojcem Aleksego był Błażej ur 2 lut 1740r.matką była Cecylia. Ojcem Błażeja był Kazimierz a matka miała na imię Zofia. proszę podać adres email to prześlę zrzuty z ekranu mojego programu. Pozdrawiam Danuta Blachnicka-Łebek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 2 tygodni temu #42809 przez Joanna Szyja
Replied by Joanna Szyja on topic Młyn Szyja
Witam,

Czyli mamy wspólnych przodków :)

Moj adres email to joannaszyja @ gmail.com. Bede niezmiernie wdzięczna za wszelkie informacje :)

Pozdrawiam
Joanna

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 2 tygodni temu #42813 przez Roman
Replied by Roman on topic Młyn Szyja
Witam szanowne kuzynki!
Moja linia Szyjów również sięga Kazimierza i jego żony Zofii.
O Kazimierzu wiem tylko że zmarł 22.02.1771 w Klepaczce, a najstarsza o nim informacja, którą zdobyłem jest z 1730r.
Jeżeli posiadacie Panie inne informacje o w/w Szyjach proszę o kontakt
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pozdrawiam
Roman     

pozdrawiam z pokolenia na pokolenie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 2 tygodni temu - 10 miesiąc 2 tygodni temu #42825 przez Maria Nowicka-Ruman
Replied by Maria Nowicka-Ruman on topic Młyn Szyja
Dzień dobry,
czy ktoś z Państwa ma w drzewie Tadeusza Szyję, gospodarza w Bargłach, żona Marianna z Kościelniaków, w 1866 r. ich syn, ur. w 1847 r. Józef, ożenił się w Koziegłowach z Heleną Motylówną. Szukam rodziców Tadeusza, bo bez nich nie mogę ruszyć z miejsca. Dziękuję
Ostatnia10 miesiąc 2 tygodni temu edycja: Maria Nowicka-Ruman od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 2 tygodni temu #42830 przez Roman
Replied by Roman on topic Młyn Szyja
W wyszukiwarce w parafii Poczesna nie ma nazwiska "Kościelniak", natomiast jest sporo osób o nazwisku "Księżyk". Jest też akt ślubu z 1839r Tadeusz Szyja-Marianna Księżyk.

www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7...364156101&cc=2115410

może to jakiś ślad...
Ja przez długi czas szukałem w tej parafii osób o nazwisku Studzik, aż natknąłem się na dokumenty pisane zamiennie Szyja-=Studzik. Może w wypadku tego nazwiska było podobnie?

pozdrawiam z pokolenia na pokolenie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 2 tygodni temu #42831 przez Danuta Blachnicka-Łebek
Witam,
Mam Szyję Tadeusza ur. 27 października 1805 w Klepaczce chrzest w Poczesnej. Rodzice to Szyja Antoni ur. 13 czerwca 1769 , który 14 lut 1802r. poślubił Dudek Marcyannę. Szyja Antoni urodzony w młynie Własna chrzest w Poczesnej. Nie mam innych danych o tej rodzinie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 2 tygodni temu #42832 przez Danuta Blachnicka-Łebek
Panie Romanie , nie mogę otworzyć pliku z drzewem. Wygląda jakby był pusty.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 1 tydzień temu - 10 miesiąc 1 tydzień temu #42842 przez Maria Nowicka-Ruman
Replied by Maria Nowicka-Ruman on topic Młyn Szyja

Danuta Blachnicka-Łebek post=42831Witam,
Mam Szyję Tadeusza ur. 27 października 1805 w Klepaczce chrzest w Poczesnej. Rodzice to Szyja Antoni ur. 13 czerwca 1769 , który 14 lut 1802r. poślubił Dudek Marcyannę. Szyja Antoni urodzony w młynie Własna chrzest w Poczesnej. Nie mam innych danych o tej rodzinie.

Bardzo dziękuję za informację, prawdopodobne to mój Tadeusz, bo w akcie urodzenia w 1847 r. jego syna Józefa jest zapis Tadeusz lat 40. 
 

Ostatnia10 miesiąc 1 tydzień temu edycja: Maria Nowicka-Ruman od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 1 tydzień temu #42855 przez Maria Nowicka-Ruman
Replied by Maria Nowicka-Ruman on topic Młyn Szyja

W wyszukiwarce w parafii Poczesna nie ma nazwiska "Kościelniak", natomiast jest sporo osób o nazwisku "Księżyk". Jest też akt ślubu z 1839r Tadeusz Szyja-Marianna Księżyk.

www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7...364156101&cc=2115410

może to jakiś ślad...
Ja przez długi czas szukałem w tej parafii osób o nazwisku Studzik, aż natknąłem się na dokumenty pisane zamiennie Szyja-=Studzik. Może w wypadku tego nazwiska było podobnie?

Bardzo dziękuję Panie Romanie, Marianna Księżyk to jedna z żon "mojego" Tadeusza

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
10 miesiąc 4 dni temu #42916 przez Roman
Replied by Roman on topic Młyn Szyja

pozdrawiam z pokolenia na pokolenie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 miesiąc 2 tygodni temu - 4 miesiąc 2 tygodni temu #43678 przez Agnieszka Bad
Replied by Agnieszka Bad on topic Młyn Szyja
Replied by  Danuta Blachnicka-Łebek  on topic  Młyn Szyja
WITAM
Szyja to również moi przodkowie. Aleksy Szyja ur.13 lipca 1771 w Klepaczce chrzest tego samego dnia w Poczesnej.
zmarł 15 sty 1825 -  akt 3/1825/Poczesna.
Aleksy miał brata Stanisława ur 7 maj 1765 r., który w dniu 13 lut 1791r. poślubił Apolonię Badora .Stanisław był moim przodkiem. ojcem Aleksego był Błażej ur 2 lut 1740r.matką była Cecylia. Ojcem Błażeja był Kazimierz a matka miała na imię Zofia. proszę podać adres email to prześlę zrzuty z ekranu mojego programu. Pozdrawiam Danuta Blachnicka-Łebek

Mnie interesuje Apolonia Badora i jej rodzina . Szukm polaczen do niektorych osob . Mojego meza przodkowie pochodza z BadoryPustkowie kolo Hutek i Klepaczki gm Starcza .
Ostatnia4 miesiąc 2 tygodni temu edycja: Agnieszka Bad od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 miesiąc 1 tydzień temu #43683 przez Danuta Blachnicka-Łebek
Proszę podać adres email to prześlę zrzuty z ekranu Badorów które mam. Danuta Blachnicka-Łebek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 miesiąc 1 tydzień temu #43690 przez Agnieszka Bad
Replied by Agnieszka Bad on topic Młyn Szyja

Proszę podać adres email to prześlę zrzuty z ekranu Badorów które mam. Danuta Blachnicka-Łebek

Dziekuje , przesylam moj email .
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.