Topic-icon Konwertyci

7 lata 9 miesiąc temu #8911 przez Stanisław Kabziński
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Do referatu na nasze listopadowe spotkanie poszukuję wszelkich wiadomości dotyczących KONWERTYTÓW w waszych badaniach genealogicznych !!! Szukam Wszystkich możliwych zmian wiary.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 9 miesiąc temu #8912 przez Jacek Tomczyk
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Witaj Staszku!

- przypomniałeś mi

"15 Działo się w Potoku dnia czwartego Lutego Tysiąc Osiemset Dwudziestego Siódmego Roku o godzinie dwunastej w południe z Mocy upoważnienia Prześwietnego Jeneralnego
Konsystorza Krakowskiego na osobę podpisanego, z daty piętnastego Lutego w Krakowie Tysiąc Osiemset Dwudziestego Szóstego Roku do Nu. Tysiąc Dziewięćset trzydzieści siedem, będąc już usposobiony do przyjęcia Chrztu Świętego, pragnący przyjąć Wiarę Świętą Katolicką, Nauczony Artykułów Wiary Świętej dostatecznie, Stawił się Starozakonny Wyznania Mojżeszowego Jakub Jakubowicz urodzony w Skowronowie w Parafii Potok, Młodzian, lat dwadzieścia ieden liczący teraz zamieszkały w mieście Koziegłowach służący za palarza Syn Fajuda Starozakonnego Jakubowicza i Haal Matki zamieszkałych rodziców na teraz w Mieście Janowie kuśmierstwem się trudniących. W obecności Antoniego Krasińskiego Mieszczanina Obywatela Miasta Janowa Urzędnika Konsumpcyjnego Organisty przy Kościele Potockim zamieszkałym w Wsi Potoku lat pięćdziesiąt siedm maiącego, tudzież Adama Czecha Włościanina Zagrodnika zamieszkałego w Wsi Potoku lat czterdzieści ośm liczącego, w dniu, więc czwartym roku bieżącego o godzinie jedenastej przed południem dopełniony został Obrządek Religijny Chrztu Świętego Wspomniany Jakub Jakubowicz Starozakonny Ochrzczony został, nadane mu zostało imię nowe Józef Nazwisko Skowronowski, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli, Antoni Rutkowski dzierżawca Jeneralny Bernatu Koziegłowskiego i Starostwa Olsztyńskiego zamieszkały w Mieście Zamku Koziegłowach i Izabela z Czerników Rutkowska Dziedziczka Części Wsi Skowronów. Akt ten stawiającym, nowo Ochrzczonemu i świadkom wprzód przez nas przeczytany został stawiający do Chrztu Świętego i świadek jeden pisać nie umie, drugi z nami podpisał."

pozdrawiam

Jacek
Za tę wiadomość podziękował(a): Stanisław Kabziński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 9 miesiąc temu #8913 przez Andrzej Kuśnierczyk
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Przy okazji mam dzierżawcę generalnego Antoniego Rutkowskiego i Izabele Rutkowska. Dzięki.
Chodzi oczywiście o baronat koziegłowski.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 9 miesiąc temu - 7 lata 9 miesiąc temu #8916 przez Maria Nowicka-Ruman
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
W moim drzewie genealogicznym znalazłam akt małżeństwa z 1802r. z parafii Przybynów. Po ...Jan Dobrowolski jest (jeśli dobrze odczytałam)słowo NEOPHITAM. Niestety nie znalazłam akty chrztu mojego pra...Pozdrawiam Maria Nowicka.
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed9d8675eade0e44.html
Za tę wiadomość podziękował(a): Stanisław Kabziński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 9 miesiąc temu #8918 przez Alicja Surmacka
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Ja też mam ciekawy akt z parafii Dobryszyce:

Akt 52 Dobryszyce.
Działo się we wsi Dobryszyce dnia 26 grudnia 1834 roku o godzinie pierwszej w południe.
Stawił się Walenty Klekociński organista z Dobryszyc lat mający 32 w obecności Wojciecha Ciesielskiego ....... Probostwa z Dobryszyc lat 50 i Jana Kowalskiego karczmarza z Dobryszyc lat 45 liczących i przedstawili nam Gierszon Breslawa wyznania mojżeszowego życzącego sobie przyjąć Chrzest Święty. Pomieniony Gerszon Breslawer neofita urodził się we wsi Żytno w obwodzie Piotrkowskim w województwie Kaliskim roku 1813 z rodziców Zotna i Faygi małżonków Brzeslawer. Formalności prawa względem przejścia jego na wiarę Świętą katolicką jest zachowana wyuczonym będąc w zasadach Religii w dniu dzisiejszym ochrzczony został, któremu nadane zostało imię Józef na chrzcie świętym, nazwisko sobie przybrał Dobryszycki a rodzicami chrzestnymi byli wielmożny Izydor z małżonką wielmożną Teodozją z Radoszewskich Szczuccy dziedzicowie wsi Dobryszyce z przyległościami i wielmożny Jan z małżonką Nepomucyną z Radoszewskich Sczuccy posesorów klucza Pąbrowa z Wielowskiego. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i przez nas i stawających dwóch świadków podpisany został, .... ochrzczony i jeden świadek Jan Kowalski pisać nie umiał.


Pozdrawiam Alicja
Za tę wiadomość podziękował(a): Stanisław Kabziński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 9 miesiąc temu #8920 przez Anna Fukushima
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Informacja z tygodnika "Tydzien" z 7 (19) Maja 1889 r. w N° 20:

"Trzy chrzty naraz. W poniedzialek 15 maja w kosciele farnym w Czestochowie miejscowy wikaryjusz ks. Pieczynski dopelnil obrzedu chrztu s-go na trzech osobach wyznania Mojzeszowego. Staneli przy chrzcielnicy: pan Hipolit Szancer wlasciciel dobr Walenczow (p-t czestochowski) z synem swoim Stanislawem 11-o letnim chlopcem oraz pan Juljusz Mizam wlasciciel dobr Przystajnia (p-t czestochowski). Rodzicami chrzestnymi wszystkich neofitow byli: pan Skrzynski i pani Janowska"

A.F.
Za tę wiadomość podziękował(a): Stanisław Kabziński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 9 miesiąc temu #8921 przez Tomasz Krzywanski
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
w parafii krzepickiej mial miejsce chrzest Kwiatkowskiego z religii mojzeszowej.(pocz XIX w)
Za tę wiadomość podziękował(a): Stanisław Kabziński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 9 miesiąc temu #8923 przez Miro
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Witam
1804- parafia Koziegłówki, ochrzczono 3 Żydów
1824- parafia Koziegłowy, ochrzczona Żydówka
1919- parafia Zawiercie, konwersja prawosławnego na katolicyzm

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 9 miesiąc temu #8924 przez Tomasz Krzywanski
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
zasady przyjecia wiary katolickiej w XIX wieku
Dla konwertytów z żydostwa.
Dla konwertytów z wyznania ewangelickiego.
Dla konwertytów z wyznania kalwińskiego.
Dla unitariuszy (arian, antytrynitarzy), powracających na łono Kościoła katolickiego.
Dla konwertytów z prawosławia.
Przemówienie do nowonawróconego.

msza.net/i/cz17_00.html
Za tę wiadomość podziękował(a): Stanisław Kabziński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 8 miesiąc temu - 7 lata 8 miesiąc temu #8927 przez Florian Huras
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Panie Stanisławie.
Pana listopadowy referat ma dotyczyć konwersji być może przyda się poniższe – sporządzone na podstawie dokumentów parafii Kamienica Polska. Jeśli nie to proszę je traktować jako ciekawostkę konwertyty dotyczącej.

Rzecz działa się w listopadzie 1870 roku w nowo utworzonej parafii Kamienica Polska. Administrator parafii sporządził do Piotrkowa pismo następującej treści:

„Do Prześwietnego Konsystorza Faralnego w Petrkowie.
Przy złożeniu deklaracji jakiej wymaga prawo Kościoła, zezwalające na połączenie związkiem małżeńskim w różności wyznań mam zaszczyt upraszać jak najpokorniej za Wacławem Nowak wdowcem wyrobnikiem wyznania ewangelicko-augsburskiego i Helena Brygulską panną religii Rzymsko-Katolickiej w Parafii Kamienica Polska zamieszkałemi, którzy pragnąc wejść w związek małżeński różnością wyznań przeszkodzeni, aby zamiarów swych skutek osiągnąć mogli Prześwietny Konsystorz o zezwolenie na takowy w kościele katolickim błagają. Przytem jak najpokorniej nadmieniam iż przepisaną przysięgę od Wacława Nowak przed spisaniem aktu małżeństwa odbiorę, A ponieważ osoby powyższe są w biednym zupełnie stanie, przeto nie mogą opłacić kosztów w kancelarii i dopraszają się jak najpokorniej o rychły skutek, aby przed Adwentem połączyć się mogli. Zapowiedzi już ogłoszone !.
Z najgłębszym uszanowaniem uniżony sługa Ks.Dakowski”.

Na tym samym dokumencie mamy zwrotną korespondencję Konsystorza do ks. Dakowskiego w której czytamy m.innymi że …na skutek prośby Administratora Konsystorz udziela pozwolenia ale pod warunkiem „ aby złożona deklaracja w całej rozciągłości zachowana została i ślub w kościele Ewangelickim nie był powtarzany”.
Sam byłem ciekaw jaką to deklarację zakochany widać po uszy wdowiec Wacław złożyć musiał. Jej treść znajdujemy w innym dokumencie sporządzonym przez księdza i przed udzieleniem ślubu podpisanego przez wdowca Nowaka:

Deklaracja

„Działo się we wsi Kamienica Polska dnia 30 października 1870 r
Przed nami Administratorem Parafii Kamienica Polska stawił się Wacław Nowak wyrobnik tutaj zamieszkały wyznania ewangelicko-augsburskiego, który pragnąc zawrzeć związek małżeński z Heleną Brygulską religii Rzymsko-Katolickiej w Kamienicy Polskiej zamieszkałą dopraszał się od Jaśnie Wielmożnego Administratora Dyecezji Kujawsko-kaliskiej dyspensy na zawarcie pomienionego małżeństwa wobec dwóch świadków następującą pod przysięgą złożył deklarację.
Ja niżej podpisany przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, iż będąc sam wyznania Ewangelicko-Augsburskiego nie tylko nie będę żonie mojej wyznającej Religię Rzymsko-Katolicką w wypełnianiu obowiązków i przepisów jej religii sprzecznym, ale sam starać się będę poznać artykuły Wiary ś.Katolickiej i takową później przyjme i dzieci wszystkie płci męskiej i żeńskiej w małżeństwie naszem spłodzone w Religii Rzymsko-Katolickiej wychowywać będę. Tak mi dopomóż Panie Boże i niewinna Syna Jego męka. Amen,
Jako nieumiejący pisać znakami Krzyża Św. Poświadczył Wacław Nowak.
Zaświadczm ks. Dakowski.”

Ps.
Gdyby przydały się fotokopie dokumentu chętnie dołączę.

Pozdrawiam HF
Za tę wiadomość podziękował(a): Halina Klimza, Stanisław Kabziński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 8 miesiąc temu #8929 przez Stanisław Kabziński
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Witam,
Serdeczne dzięki za pomoc w zbieraniu materiałów do referatu. Oczywiście proszę o fotokopie. Proszę przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pozdrawiam
Stanisław Kabziński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 8 miesiąc temu #8950 przez Michał Jakubowski
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
gen-radomsko.ucoz.pl/publ/archiwum/znale...sje_kamiensk/3-1-0-3 - niedawno powstała sekcja, kawałek o konwersji ...

Michał
Za tę wiadomość podziękował(a): Halina Klimza, Stanisław Kabziński, M. D.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 8 miesiąc temu #8969 przez Maria Nowicka-Ruman
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Witam, W księdze urodzeń Parafii Przybynów w roku 1802 znalazłam akt nr 38.

www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b15c6b3929460cf.html
Za tę wiadomość podziękował(a): Stanisław Kabziński

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 tygodni temu #12421 przez Anna Fukushima
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
WILKOSZEWICE
Rok 1747
Lipiec
Dnia 2-go tego odbyła się ceremonia chrztu nad cudzołożną Anną, która odeszła z judaizmu i zostały nadane jej dwa imiona Marianna Anna. Ceremonię prowadził Znakomity Wielebny Roch Siemieński kanonik wolborski, prepozyt racz?. Asystował Wielebny Paweł Gadziński zarządca miejscowy. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Męciński starosta ostrzeszowski i Wielmożna Pani Anna Święcicka podstarościna piotrkowska, Wielmożny Pan Felicjan Bierzyński podczaszy chęciński i Jaśnie Wielmożna Pani Marianna Męcińska starościna ostrzeszowska.

Zrodlo: barbarafamily.eu/page8.php#niedospielin
____________
AF
Za tę wiadomość podziękował(a): Piotr Krauze

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu #18202 przez Roman Wierus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Witam,
Mam kilka pytań dotyczących aktu konwersji, który znalazłem a księgach kłobuckich. Akt z roku 1778 dotyczy 2 chłopców, 9 i 12 lat.

1. Kto mógł podjąć decyzję o konwersji w imieniu nieletnich?
2. Jaka mogła być przyczyna tej konwersji?
3. Jeden z chłopców otrzymał nazwisko Truskolejski, czy można doszukiwać się związków z rodziną (poch. żydowskiego) o nazwisku Truskolaski, żyjącą we wsi Truskolasy ok. 1800 r.?

Będę wdzięczny za wszelkie hipotezy i przypuszczenia;)

pozdrawiam,
Roman
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu #18207 przez Henryk Kunert
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Konwersje z judaizmu w drugiej połowie XVIII w zawsze kojarzą się z ruchem frankistów - być może i tu mamy z tym do czynienia.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu - 5 lata 10 miesiąc temu #18208 przez Henryk Kunert
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Zbierając informacje tematu: małżeństwo ewangelika z katoliczką w połowie XIX wieku powinno zostawić ślady w archiwach w postaci:
- wpisu w księdze parafialnej parafii panny młodej
- alegatu - odpisu metryki pana młodego w tejże parafii
- korespondencji o dyspensę między proboszczem a konsystorzem
- deklaracji pana młodego o szanowaniu wyznania żony i katolickim wychowaniu dzieci.
Czy można spodziewać się czegoś jeszcze?

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.