Topic-icon Julia Rogawska

5 lata 8 miesiąc temu #20014 przez Anna Chmielowska
Szukam aktu urodzenia ~1820 r Julii Rogawskiej córki Wojciecha i Domicelli Kamockiej.W akcie
ślubu z 1844 r w Niegowej podane miejsce urodzenia Mełchow .Nie ma w Lelowie i Koniecpolu.
annach

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20561 przez henryk gierlik
Replied by henryk gierlik on topic Julia Rogawska
Niegowa 1796r Wlasciciel Kasztelan Mecinski

37 domow i Kosciol

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20580 przez Anna Chmielowska
Replied by Anna Chmielowska on topic Julia Rogawska
Interesuje mnie nazwisko Rogawski, Julia Rogawska moja praprababcia brała ślub w Niegowej we
wsi Mzurowo której właścicielem w 1844 roku był Lochman.Nazwisko Męciński nie pojawia się
w moich poszukiwaniach. Wojciech Rogawski - ojciec Julii był pisarzem sądu pokoju ~1810 r
w powiecie częstochowskim.Pozdrawiam anna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu - 5 lata 6 miesiąc temu #20583 przez Teresa Łukasik
Replied by Teresa Łukasik on topic Julia Rogawska
Proszę sprawdzić Przyłęk, Koniecpol a także Staromieście. Są to miejscowości blisko Mełchowa. Poza tym nazwisko Rogowska i Lochman występuje też w Wojkowicach Kościelnych.

Pozdrawiam
Teresa

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20600 przez Anna Chmielowska
Replied by Anna Chmielowska on topic Julia Rogawska
Serdecznie dziękuję, Wojkowice już mam .Pozdrawiam Anna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20617 przez Tomasz Krzywanski
Replied by Tomasz Krzywanski on topic Julia Rogawska
Szlachecka rodzina Kamockich jest wzmiankowana w dokumentach jasnogorskich, dotyczacych tzw Klucza Paulinskiego. Mieszkali w okolicach Radomska. Krotka wzmianka jest w artykule ks.Zaborskiego w tomie 6 Studia Claromontana
Za tę wiadomość podziękował(a): Anna Chmielowska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20657 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Julia Rogawska
Z tego co ustaliłem Rogawscy posiadali też dobra Mijaczów z przyległościami wieś Smudzówka, folwark Franulka, osada Potasznia, osada Gabryna, kolonia nowa Kempnerówka i Bendusz. Jan Nepomucen Rogawski nabył dobra w drodze przymusowego wywłaszczenia na publicznej licytacji, podług wyroku Trybunału Cywilnego Województwa Krakowskiego z dnia 3 października i 9 listopada 1820 r. z masy Stanisława Rogawskiego za 200.000 zł. Joachim i Franciszka z hr. Męcińskich Bobrowscy nabyli te dobra od Jana Nepomucena Rogawskiego 1 lutego 1826 r. za 275.000 zł.
Mzurów był własnością Olimpii Franciszki Teofilii Świderskiej z domu Lochman, urodzonej w Mzurowie, zmarłej 7 stycznia 1906 r. tamże w wieku 78 lat, córki Jana i Leopoldy z domu Pawłowskiej, zmarłych w Mzurowie. Była żoną poety Faustyna Świderskiego. Mzurów kupiła od swego ojca Jana Lochmana 5 / 17 grudnia 1847 r. za 9240 rubli. Po jej śmierci majątek odziedziczył jej syn - Leopold Świderski. Jan Lochman zmarł w Mzurowie 12 stycznia 1871 r. w wieku 81 lat, był synem Macieja i Konstancji, której nazwiska panieńskiego w jego akcie zgonu nie podano. Jednakże ze strony M. J. Minakowskiego wynika, że jej nazwisko brzmiało - Pomorska. Również Minakowski podaje, że córka Jana Lochmana - Seweryna poślubiła Ignacego Rogawskiego. Niestety nie wiem kto był właścicielem Mzurowa wcześniej przed Janem Lochmanem, więc nie jest wykluczone, że mógł to być ktoś z Rogawskich. Według Minakowskiego, Jan Lochman urodził się 9 stycznia 1789 r. w Mykanowie, co by wskazywało na to, że Mzurów nie był jego majątekiem dziedzicznym, lecz nabytym. Przed nim mogła więc tam być inna rodzina. Tak samo nie wiem od jakiego roku Rogawscy posiadali Mijaczów z przyległościami.
Za tę wiadomość podziękował(a): Anna Chmielowska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20665 przez Anna Chmielowska
Replied by Anna Chmielowska on topic Julia Rogawska
Ignacy Rogawski był rodzonym bratem Julii, byli dziećmi Wojciecha Piusa Rogawskiego i Domicelli
Kamockiej.Domicella Rogawska (Kamocka) zmarła 15 10 1833 w Mijaczowie parafia Lelów.Po śmierci Ignacego Seweryna Rogawska (Lochman) wyszła II raz za mąż za Rogawskiego (inni rodzice).Wojciech Pius Rogawski w swoim akcie małżeństwa ma wpisane jako miejsce zamieszkania Żarki.i był
około 1810 roku pisarzem Sądu Pokoju powiatu częstochowskiego. Tylko przypadek pozwoli mi
ustalić parafię w której Wojciech zapisał swoje dzieci. Dzieciz II małżeństwa Wojciech z Karoliną
Tyszkiewicz zapisane są od 1835 r w parafii Lelów.Julia Rogawska brała ślub w Mzurowie, ojca Julii nie było .Nie ma w akcie wpisu o rodzicach czy żyli, zarówno Julii jak i Piotra Łabęckiego.pozdrawiam anna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu - 5 lata 6 miesiąc temu #20669 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Julia Rogawska
Tyszkiewiczowie i Rogawscy byli również właścicielami majątku Lgota Mała w gminie i parafii Kruszyna.
20 lutego 1804 r. Felicjan Gogolewski nabył Lgotę od hr. Franciszka Załuskiego za 152.000 zł.
2 maja 1811 r. Felicjan Gogolewski sprzedał Lgotę swemu synowi Marcelemu Gogolewskiemu za 124.356 zł. Tenże wypuścił Lgotę w dzierżawę zastawną Józefowi Tyszkiewiczowi, który 12 stycznia 1828 r. cały swój majątek odstąpił córce Karolinie żonie Wojciecha Rogawskiego mieszkającej wraz z mężem we wsi Mełchów.
31 sierpnia 1833 r. Marceli Gogolewski sprzedał Lgotę Błażejowi Rzepeckiemu.
16 / 28 stycznia 1837 r. Trybunał Cywilny I Instancji Woj. Kaliskiego przyznał Lgotę Karolinie z Tyszkiewiczów Rogawskiej, która była wierzycielką hipoteczną tychże dóbr. Wcześniej majątek ten stanowił własność Błażeja Rzepeckiego.
10 / 22 czerwca 1857 r. Karolina z Tyszkiewiczów Rogawska, wdowa, właścicielka Lgoty w tychże dobrach zamieszkała, wypuściła Lgotę w 6 letnią dzierżawę swemu synowi Stefanowi Rogawskiemu za 900 rubli rocznie. Dzierżawa rozpoczynała się od 12 / 24 czerwca 1857 r., a skończyć miała tegoż samego dnia 1863 r.
2 / 14 kwietnia 1862 r. Stefan Rogawski nabył dobra Lgota na licytacji publicznej przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, bowiem dobra te zostały wywłaszczone poprzedniej właścicielce.
21 sierpnia / 2 września 1862 r. Stefan Rogawski sprzedał Majerowi Horowiczowi kupcowi z Piotrkowa i Lajzerowi Richtermanowi kupcowi z Pławna należący do dóbr Lgota folwark Karolinów o powierzchni 3 włók oraz 17 włók lasu czyli razem 20 włók za 106.666 zł czyli 16.000 rubli.
1 / 13 grudnia 1862 r. w Lgocie zamieszkiwała Karolina z Tyszkiewiczów Rogawska z córką Aleksandrą i synem Stefanem właścicielem dóbr Lgota.
2 / 14 marca 1863 r. Stefan Rogawski przyznał, iż jest winien swej siostrze Aleksandrze 9000 rubli i sumę tę zapisał na hipotece dóbr Lgota.
17 / 29 marca 1866 r. Stefan Rogawski sprzedał dobra Lgota Michałowi Danielewiczowi.
W księgach metrykalnych parafii Kruszyna znalazłem dwa następujące akty:
Nr 5 z 1841 r. Dnia 7 stycznia 1841 r. o 7 wieczorem zmarł w Lgocie Wojciech Rogawski lat 54, dziedzic dóbr Lgoty, tamże zamieszkały, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Karolinę z Tyszkiewiczów. Świadkowie: Józef Tyszkiewicz lat 80 we wsi Lgota zamieszkały i Ignacy Rogawski lat 25 we wsi Mełchów zamieszkały [ksiądz mylnie podał, że Wojciech Rogawski był dziedzicem Lgoty].
Nr 94 z 1847 r. Dnia 16 listopada 1847 r. o 8 rano zmarł w Lgocie Józef Tyszkiewicz lat 87, wdowiec, nie wiadomo gdzie urodzony, syn niewiadomych z imion rodziców małżonków Tyszkiewicz, we wsi Lgocie przy swej córce Karolinie Rogawskiej zamieszkały. Świadkowie: Walenty Małuski lat 36 rządca dóbr Lgota i Mateusz Chamala lat 35 sołtys z Lgoty.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Maria Mroczek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20686 przez Anna Chmielowska
Replied by Anna Chmielowska on topic Julia Rogawska
Pięknie dziękuję za te wiadomości. Karolina Tyszkiewicz lat 26 córka Józefa dziedzica dóbr Lgota i Kunegundy z Doroszyńskich już zmarłej i Wojciech Rogawski obywatel Krakowa zam ul.Rogacka 417 i Św Jana 457 , dziedzic Mełchowa i Bendusza, syn Stanisława z Rogaszyna i Petronelli z Kicińskich już zmarłych dziedziców zawarli związek małżeński w parafii Wszystkich Św. w Krakowie dnia 26 01 1833 akt nr 50..Pozdrawiam i jeszcze raz
Za tę wiadomość podziękował(a): Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20710 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Julia Rogawska
Anno, a czy jest Ci coś wiadomo na temat dalszych losów Karoliny, Aleksandry i Stefana Rogawskich po sprzedaży Lgoty w 1866 r.? Gdzie się udali? Czy się ożenili i mieli dzieci? Czy posiadali później inne majątki ziemskie? Kiedy i gdzie zmarli?
Julia Rogawska istotnie mogła urodzić się w Mełchowie, ale nie jest to równoznaczne z chrztem w najbliższej parafii czyli Lelowie. Ziemianie niekiedy chrzcili dzieci w innych parafiach, gdzie akurat przebywali z wizytą. Często się też zdarzało, że w odróżnieniu od chłopów chrztu dokonywano nawet i po roku lub dwóch po narodzinach dziecka. Znalezienie więc aktu chrztu Julii Rogawskiej będzie trudne.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20715 przez Anna Chmielowska
Replied by Anna Chmielowska on topic Julia Rogawska
Niestety nie znam dalszych losów Karoliny, Stefana i Aleksandry. Więcej interesowałam się dziećmi
Wojciecha i Domicelii jako moich 3x pra. Może dalszy trop to Kraków bo w chwili ślubu z Karoliną
Wojciech miał tam nieruchomość .Pozdrawiam anna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21839 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Julia Rogawska
Rogawscy posiadali też majątki w parafii Irządze. Znalazłem ostatnio taki oto akt urodzenia:
Parafia Irządze. Nr 72 Zawada. 8.06.1829 r. urodził się w Zawadzie Antoni Felicjan Rogawski syn Jana Nepomucena Rogawskiego dziedzica wsi Zawada lat 40 i Joanny z Kamockich lat 30. Rodzice chrzestni: Jan Nepomucen Rogawski dziedzic wsi Witów i Marianna z Grabiańskich Rogawska.
Za tę wiadomość podziękował(a): Anna Chmielowska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21885 przez Anna Chmielowska
Replied by Anna Chmielowska on topic Julia Rogawska
Majątek Witów to chyba koło Miechowa. Z aktu ślubu w Niegowej Mzurowie)Piotra Łabęckiego i Julii Rogawskiej Piotr ma miejsce urodzenia Wittów., a jego rodzice to Stanisław Łabęcki i Tekla Remer.
W opracowaniu szlachta okolic Czestochowy uzupełnienie takie nazwiska wskazują na szlachectwo
w 1766 r co nie jest możliwe. Dzieci Stanisława i Tekli rodzą się od 1805 (Potok Złoty ) i ~1821 roku
w Łosieniu. Akt ślubu nr 8 z Wydrzyna Jan Paweł Władysław Łabęcki i Aniela Żarska urodzona
w Skrajnicy parafia Olsztyn. U Pana Marka Minakowskiego wygląda ,że są dwie rodziny Stanisława Łabęckiego i Tekli Remer .Stanisław Łabęcki jest świadkiem przy ślubie w Częstochowie Wiktorii
Remer , corki Antoniego i Salomey Łodzinskiej z Grochowalskim. Pozdrawiam anna

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21892 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Julia Rogawska
W Polsce są obecnie następujące miejscowości o nazwie Witów:
Witów, gm. Burzenin, pow. sieradzki
Witów, gm. Dalików, pow. poddębicki
Witów, przysiółek, gm. Niedźwiedź, pow. limanowski
Witów, gm. Warta, pow. sieradzki
Witów, gm. Lewin Kłodzki, pow. kłodzki
Witów, gm. Krośniewice, pow. kutnowski
Witów, gm. Piątek, pow. łęczycki
Witów, gm. Sulejów, pow. piotrkowski
Witów, gm. Irządze, pow. piotrkowski
Witów, gm. Koszyce, pow. proszowicki
Witów, gm. Kościelisko, pow. tatrzański
Witów Kolonia, gm. Sulejów, pow. piotrkowski
Witów Parcele, przysiółek wsi, gm. Krośniewice, pow. kutnowski
Witów Parcele, część wsi, gm. Piątek, pow. łęczycki
Najprawdopodobniej więc chodzi o Witów w gm. i parafii Irządze.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21901 przez Tadeusz Tarnowski
Replied by Tadeusz Tarnowski on topic Julia Rogawska
Witów (gmina Irządze to powiat Zawiercie, woj. śląskie)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu - 5 lata 4 miesiąc temu #21902 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Julia Rogawska
Tak to prawda, Irządze położone są w powiecie zawierciańskim. Dziękuję za skorygowanie błędu.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.