Topic-icon Kowal Jan Lipiński

3 lata 1 miesiąc temu #32261 przez Andrzej Kuśnierczyk
Zgromadzenie Majstrów Kowali w Częstochowie
(zapisani do księgi w latach 1875 – 1909)
Wojciech Kula
Franciszek Reterski [straszy cechu w latach 1875 -1895, zm.1903]
Michał Pacud
Mikołaj Grabowski [zm.1903]
Ludwik Kępiński
Franciszek Pijanka
Jan Senoradzki [zm.1904 w Sosnowcu]
Tomasz Słotwiński
Grzegorz Braksator [przeniósł się do Wolborza]
Jan Reterski
Fryderyk Hartman
Antoni Krętuś
Józef Mroziński
Józef Sucheni [adnotacja: w Gidlach]
Andrzej Budziński
Piotr Kula
Kasper Karwasiński [Gidle]
Walenty Pacud
Antoni Strozycki
Franciszek Złotkowski
Hipolit Bagiński
Antoni Klein
Piotr Spaczynski
Józef Jeziorowski
Aleksander Kowalski
Władysław Osuchowski
Nikodem Cieciński
Franciszek Grabowski
Józef Cwierzyński
Karol Klein
Karol Reterski
Tomasz Żykwiński [starszy cechu od 1896]
Karol Otocki
Łukasz Sobieraj
Wojciech Turek [w Gidlach]
Michał Głowacki
Witalis Kapalski
Józef Majchrzak
Józef Wójcikowski
Franciszek Wacław
Walenty Kosmala [w podpisie: Kosmalla]
Franciszek Kołodziejski
Michał Otocki
Stanisław Pygalski
Antoni Ziembiński [zm.1902]
Aleksy Przypkowski
Aleksander Ottomański
Jakub Szymański
Józef Morawski
Józef Trynkosz [w podpisie: Trękosz]
Teofil Klein
Władysław Trejtowicz,
Mateusz Nowacki
Józef Kluźniak
Aleksander Morawski
Tadeusz Smołucha
Jakub Wosik
Teofil Jabłoński
Szczepan Kolankowski
Marcin Sczepański
Antoni Juraszek
Józef Rzekiecki
Kazimierz Głowacki
Józef Ciurzyński
Szlama Bylsztejn
Adam Hauzer
Rudolf Hinz
Jan Gruszczyński
Jan Wróblewski
Antoni Rychter
Wojciech Pilichowski
Wojciecj Chojnacki
Jan Kowalski
[dopisani do listy:]
Jan Froncisz [syn Dominika, ur. w Połomi, gmina Żarki, zapisany w 1897]
Antoni Bugaj [syn Gabriela, ze wsi Zawady, gmina Konary, zapisany w 1897]
Wojciech Musiał [z Zawady, gmina Konary]
Adam Niewiadomski

[Archiwum Państwowe w Częstochowie, zesp. nr 24 [cech kowali], sygn. 5]
Za tę wiadomość podziękował(a): Włodzimierz Stefani, Mariusz Kaczmarek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #32264 przez Włodzimierz Stefani
dziękuję Andrzeju za listę - mam mojego Pilichowskiego!
Powiedz, proszę, czy w tej księdze znajdziemy jakieś informacje o w/w osobach?
pozdrawiam
Włodek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #32267 przez Andrzej Kuśnierczyk
Są protokoły wpisu do zgromadzenia - dotyczą kolejnych etapów nauki . Zamówiłem te księgi. Odpowiedz w przyszłym tygodniu.
Za tę wiadomość podziękował(a): Włodzimierz Stefani

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #32268 przez Urszula Rosolińska-Ratman
Panie Andrzeju,
Czy jest może podobny spis obejmujący lata 1860 - 1865 ?
W tych latach mieszkali w Częstochowie mój pra...dziadek Mikołaj Lorenc i jego brat Błażej Walenty ( pasierbowie Franciszka Pijanki wymienionego w załączonym zestawieniu ). Przez kolejne dziesięciolecie Mikołaj Lorenc "zaliczył" Żarki ( krótko ) i Koziegłówki. W 1876 był w Dźbowie a w 1879 w Piotrkowie Trybunalskim.
Pozdrawiam
Urszula Ratman

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #32288 przez Andrzej Kuśnierczyk
W Archiwum Państwowym w Częstochowie z zespole nr 24 (akta cechu kowali) najstarsze księgi zgromadzenia majstrów i czeladników sięgają 1875 r. - wcześniejszych nie ma.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #32294 przez Andrzej Kuśnierczyk
W księdze protokołów wpisu do zgromadzenia odnajdujemy 75 zapisanych - począwszy od stycznia 1876.Odnajdujemy następujące informacje o wpisanym: wiek (czasem - zamiennie- rok urodzenia), miejsce urodzenia ( w przypadku wsi podana jest także gmina oraz powiat), imię ojca, krótka informacja o tym, gdzie (u kogo) uczył się zawodu, wreszcie jaką wykazał się "sztuką kowalską". Pod protokołem widnieją podpisy starszego, podstarszego i majstrów a także podpis przyjętego do zgromadzenia (tylko czterech niepiśmiennych) . Sporządzający listę członków zgromadzenia błędnie odczytał z rosyjska zapisane nazwisko Szlamy Brandsztajna wpisując Bylsztejn.
Obszerniejsza księga czeladników kowalskich pozwala na weryfikowanie danych, w drugiej części jest prowadzona już w języku polskim, bowiem wpisy doprowadzone są do 1927 roku.
W kilku przypadkach mamy do czynienia z dziedziczeniem zawodu, np. mistrz kowalski Franciszek Osuchowski był synem mistrza kowalskiego Władysława , Stefan Otocki synem Michała, Franciszek Wacław vel Waclau, synem Franciszka, Antoni Kapalski synem Witalisa,
Figurujący w wykazie Jan Kowalski jest zapewne tożsamy z wymienionym przed dwoma laty w "wątku kowalskim":
Jan Kowalski , syn.Aleksandra i Pauliny (ur. 1885), mieszkał w Częstochowie , ul.Spadek..14.

Lista przybywających do Częstochowy czeladników pozwala przypuszczać, iż miasto było ważnym ośrodkiem kowalstwa.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #32295 przez Andrzej Kuśnierczyk
Wojciech Pilichowski - przyjęty do zgromadzenia 25 IX 1907 r.

Włodku, czy dobrze odczytałem jego miejsce urodzenia- Przyrąb?

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #32303 przez Włodzimierz Stefani
Andrzeju,
kowal z Zawodzia, Wojciech Pilichowski - s. Stanisława i Eleonory z Kamieńskich, *1872 OŻARÓW tejże parafii, pow. opatowski. Był zapisany w KLS gminy PRZERĄB, w której to gminie (Rzejowice) rodzina osiadła po długiej wędrówce z sandomierskiego.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #32483 przez Andrzej Kuśnierczyk
Figurujący w wykazie Jan Kowalski jest zapewne tożsamy z wymienionym przed dwoma laty w "wątku kowalskim":
Jan Kowalski , syn.Aleksandra i Pauliny (ur. 1885), mieszkał w Częstochowie , ul.Spadek..14.

W 1913 r. (parafia św. Zygmunta , akt nr 1059) Janowi Kowalskiemu rodzi się córka Janina Zofia. Wiek ojca: 28 lat. Dokonujemy arytmetycznej operacji i uzyskujemy rok 1885 - zgadza się z rokiem urodzenia Jana wymienionego we wpisie powyżej.
Na dodatek poznajemy z tegoż aktu imię i panieńskie nazwisko jego żony: Zofia Borek.
Tak naprawdę to szukałem metryki Jerzego Hipolita Palusińskiego ( pilota RAF-u, znalazłem, ochrzczony został niemal rok po urodzeniu!) , ale genealoga cieszy każda znaleziona informacja.
Kolejny kowal: Antoni Kula (żona Marianna Kleta). W 1913 miał 40 lat.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 6 miesiąc temu #34141 przez alicja szeferowicz-zaremba
Moi przodkowie w prostej linii od ok. 1800 roku byli kowalami.Najstarszy/ którego odszukałam/ Wawrzyniec Szefer-Szeferowicz urodzony ok. 1780 roku .Jego wszyscy synowie byli kowalami.W prostej linii moja rodzina ze strony ojca -to kowale.Przypuszczam,że ojciec, a może i dziadek Wawrzyńca też byli kowalami. Niestety ciągłość zakończyła się na moim ojcu Czesławie Szeferowicz, który zmarł w 1998 roku.Tak więc tradycja sięga wiele pokoleń..

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #36654 przez Andrzej Kuśnierczyk
Moja wiedza o Rupprechtach z Częstochowy: 

Ferdynand Rupprecht  , 1.żona Justyna Marcinkowska  2 żona Adelajda Hoffman , z tego małżeństwa syn : Stanisław Antoni  (ur. 1866 w Częstochowie, właściciel posesji przy ul. Krakowskiej  3 i 4,  żonaty z Walerią z Sobierajów (zm. 1907)  . Ich potomstwo" Hipolit (ur. 1891), Józef Kazimierz (ur.1893) farmaceuta, Stanisław (ur.1895), Leokadia ur.1901) .

Nie wiem jeszcze z jakich stron przybył do Częstochowy Ferdynand.  

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 8 miesiąc temu #36655 przez Andrzej Kuśnierczyk
cd    Na cmentarz Kule jest nagrobek (okazały obelisk)  Walerii z Sobierajów  a nie ma grobu jej męża. Jest za to nagrobek aptekarza Józefa Kazimierza i jego zony Stanisławy ze Skalskich. W księdze meldunkowej jest admotacja, ze  wdowcowi Stanisławowi Ruppertowi  ( i jego córce Leokadii) wydano 2 lipca 1939  metryki, co mogłoby oznaczać, ze wyjechał z Częstochowy.  .

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 4 miesiąc temu #37682 przez Danuta Dąbrowska
Czy o WŁADYSŁAW IE Trejtowiczu są jakieś dodatkowe informacje? Z góry dziękuję!

Franula

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.