Topic-icon Prośba o przetłumaczenie metryki z języka rosyjskiego

2 lata 4 miesiąc temu #29836 przez Ryszard2 (Ryszard Czerwik)
Proszę kogoś z Państwa o przetłumaczenie metryki dodanej w załączniku

Ryszard 2
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 4 miesiąc temu #29840 przez awm (awm; awm)
Starcza
194

Działo się w Poczesnej trzynastego |dwudziestego piątego| grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Franciszek Czerwik rolnik ze Starczy, lat trzydzieści, w obecności Franciszka Gornyk [Górnik?], lat czterdzieści, i Antoniego Urbanik, lat dwadzieścia osiem, rolników ze Starczy, i okazał nam dziecię płci męskiej , oświadczając, że urodziła je w Starczy wczoraj o godzinie dziesiątej po południu [czyli wieczorem] jego prawowita [czyli: ślubna] małżonka Marianna z Pietrzyków, lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na chrzcie świętym udzielonym przez nas dzisiaj dano imię Szczepan, a chrzestnymi rodzicami jego byli Szczepan Churał i Petronela Petryka. Akt ten oświadczającemu i świadkom, niepiśmiennym, przeczytany, zatem przez na tylko podpisany został. Prowadzący akty [tu w sensie: księgi] księgi stanu cywilnego [zatem (innym już charakterem pisma) podpis:] Ks. F. Grzędziewski [?]
The following user(s) said Thank You: Ryszard2 (Ryszard Czerwik)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 4 miesiąc temu #29842 przez Ryszard2 (Ryszard Czerwik)
Dziękuję serdecznie Panu Andrzejowi za tłumaczenie.Radość z narodzin na pewno była także z tego faktu że wydarzyło się to w Wigilię.W uzupełnieniu tekstu powiem że panieńskie nazwisko żony Franciszka Czerwika jak mi wiadomo wymieniane było w dokumentach również jako Pietryka.
Przesyłam pozdrowienia dla Pana Andrzeja.

Ryszard 2

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 4 miesiąc temu #29843 przez awm (awm; awm)
Jeśli się Pan przyłoży, to, być może, znajdzie gdzieś również formę PJETRYKA. Obie, i Pie- i Pje-, to rusycyzmy. Podobnie, zresztą, jak polonizm работник w tej metryce.
Zresztą, "Содержащий акты гражданскаго состоиянiя" (w pisowni sprzed reformy, jak w akcie) też jest z dziedziny twórczości tu akurat spisującego ten konkretny akt chrztu/urodzenia - prowadzi się i prowadziło przedtem księgi, nie akty - winno więc być tam "Cодержащий книги гражданскаго состоянiя".
Jest dobry zwyczaj czytania od razu dokumentu w obecności wydającego go urzędnika i nieprzyjmowania niechlujnie sporządzonych. Wiele jednak osób i dzisiaj wyznaje zasadę, że wszystko, co napisane, to prawda. Inna sprawa, że osoby stawające do aktu nie miały szansy zastosowania wspomnianej zasady, jeśli były akurat niepiśmienne.. Stąd i różnorodność form w zapisie jednego i tego samego nazwiska, jeśli alfabety są różne.

A przy okazji: we frazie" zatem przez na tylko podpisany został." brakuje literki "s", winno być: " zatem przez nas tylko podpisany został". Bije sie w piersi za to przeoczenie.
The following user(s) said Thank You: Ryszard2 (Ryszard Czerwik)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 4 miesiąc temu #29844 przez Ryszard2 (Ryszard Czerwik)
Jeszcze raz dziękuję Panu Andrzejowi za pomoc i dodatkowe wyjaśnienia dotyczące różnej pisowni nazwisk w starych księgach metrykalnych.

Ryszard 2

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.447 s.