Topic-icon Dokumenty po rosyjsku i polsku

2 lata 1 miesiąc temu #30195 przez wioladd (Wioletta Drej (Dynus))
Witam bardzo serdecznie:-)

Bardzo proszę o przetłumaczenie (rosyjski):
- aktu zgonu nr 54 dot. Izydor Kolmasa

metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...oom=1.5&x=2199&y=731

i odczytanie
- aktu zgonu nr 9 dot. Jadwiga Kolmas/a
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=1&x=339&y=1273

- aktu zgonu nr 14 dot. Ludwika Kolmas/a
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=1&x=1865&y=809

- akt małżeństwa nr 10 Izydor Kolmas/s i Józefa Kałuża
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...zoom=1.25&x=221&y=28

Z góry serdecznie dziękuję
Pozdrawiam
Wiola

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #30200 przez awm (awm; awm)
Czytałem trzykroć na głos, zastanawiając się: i co z tego? Więc przepisałem. Jeden akt tylko.
Proponuję pliki ściągnąć, powiększyć i ... poćwiczyć, na później taki trening, jak znalazł. Pismo przecież w miarę dobrze czytelne, problem może być tylko z imionami własnymi, ale te (potrzebne) Pani zna.

9.
Silniczka
Działo się we wsi Maluszynie dnia 19-I-1857 r. o g. 10 rano.
Stawili się Stanisław Stanik [?] lat 55 i Herbert Król, lat 50 mający, obydwaj zagrodnicy we wsi Silniczce zamieszkali
i oświadczyli nam, iż dnia 16-I roku bieżącego o godzinie 06 wieczór umarła we wsi Silniczce Jadwiga Kolma[sina?] przy rodzicach będąca, lat dwa mająca, córka Szymona i Józefy z Kałużów małżonków Kolmasów Zagrodników zwsi [ze wsi] Silniczki.
Po przekonaniu się naocznie o zejściu Kolmasiny [? ale na to wychodzi!], akt ten stawającym przeczytany i pisać nieumiejącym przez nas samych podpisanym został. –
X. [=ksiądz] [nazwisko nieczytelne] Komendarz.
The following user(s) said Thank You: wioladd (Wioletta Drej (Dynus))

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #30202 przez awm (awm; awm)
ЕгьфсяутшуЖ

54
Silniczka. Działo się we wsi Maluszynie 26-IX 1871 roku o godzinie 09 rano
stawili się Grzegorz [nazwisko nieczytelne], lat 40 i [imię?] nazwisko[?] lat 40, obaj zamieszkali we wsi Silniczce i oświadczyli, że 24-IX roku bieżącego we wsi Silniczce [„zmarł” zapomniał piszący napisać] Izydor Kolmasa osiedleniec[posielianin (поселянинъ)] [zatem jedno słowo nieczytelne: жiнатъ?], lat 46, syn zmarłych już Wojciecha i Apolonii małżonków Kolmasa, pozostawiając po sobie owdowiałą żonę Józefę [?] nazwiska rodowego Kałuza [tak tu, wychodzi, napisane jest, a nie Kałuża].
Po naocznym przekonaniu się o zgonie Izydora Kolmas [sic!].
Akt ten niepiśmiennym oświadczającym przeczytany, przez nas samych [tu: tylko] podpisany został.
Ks. [nazwisko nieczytelne] proboszcz
The following user(s) said Thank You: wioladd (Wioletta Drej (Dynus))

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #30203 przez awm (awm; awm)
ЕгьфсяутшуЖ ==> Tłumaczenie:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #30204 przez awm (awm; awm)
14
Silniczka. Działo się we wsi Maluszynie dnia 21-II 1853 roku o godzinie 10 rano
stawili się Izydor Kolmasa ojciec Zmarłej, lat 37 i Stanisław Stanik [? Hanik] lat 50 mający,. obadwaj włościanie we wsi Silniczce zamieszkali
i oświadczyli nam, że dnia wczorajszego o godzinie 06 wieczór umarła ludwika Kolmasina, przy rodzicach będąca, rok ieden życia mająca, córka wyżej wspomnianego Izydora i Józefy z Kałuzów małżonków Kolmasów.
Po przekonaniu się naocznie o zejściu Ludwiki akt ten stawającym przeczytany, gdy stawający pisać nieumieją, przez nas [wy…? ==> słowo nieczytelne] tylko samych podpisanym został.
Ks. [nazwisko nieczytelne, a za „Ks.” i drugi nieczytelny podpis]]
The following user(s) said Thank You: wioladd (Wioletta Drej (Dynus))

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #30206 przez awm (awm; awm)
10.
Silniczka. Działo się we wsi Maluszynie dnia 28-VI 1840 roku po godzinie pierwszej po południu.
Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Andrzeja Węckiego [?] lat 25 i Klemensa Zawady, lat trzydzieści dwa mających obudwu włościan we wsi Silniczce zamieszkałych,
w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo miedzy Izydorem Kolmasem [?] modzianem wwsi Silniczce przy rodzicach zostającym i zamieszkałym tamże, synem Wojciecha i Appollonii z Macioszczyków [?] małżonków Kolmasów, urodzonym w wsi Silniczce lat osmnaście ukończonych mającym, a panną Józefą córką Andrzeja i Anastazyi z Gaydów małżonków Kałuzów przy rodzicach w wsi Silniczce zostającą i tam zamieszkałą, urodzoną wwsi Silniczce, lat szesnaście skończonych mającą. –
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wdniach czternastym, dwudziestym pierwszym i dwudziestym ósmym czerwca roku bieżącego, i[także? takież? tudzież??] zezwolenie ustne obojga rodziców Nowozaślubionych obecnych Aktowi małżeństwa nastąpiło. Tamowanie małżeństwa niezaszło [to znaczy nie stwierdzono przeszkód prawnych w jego zawarciu]. Małżonkowie nowi oświadczaią, że żadnej umowy przedślubnej niezawarli [zatem jedno słowo nieczytelne (i chyba zbyteczne)].
Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas samych podpisanym został, gdyż stawający i świadkowie pisać niemieją. –
X. [tu: ksiądz] Adam [nazwisko nieczytelne] Kommendarz.
The following user(s) said Thank You: wioladd (Wioletta Drej (Dynus))

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.315 s.