Topic-icon Prośba o tłumaczenie z j. rosyjskiego

3 lata 9 miesiąc temu #30266 przez Agnieszka Olszewska
Prośba o przetłumaczenie dokumentów z j. rosyjskiego

Z góry bardzo dziękuję
Agnieszka
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #30269 przez awm; awm
Akty notarialne kupna sprzedaży nueruchomości

A nie jest kolejność oczywistą?
1903.03_ 11/23:

1) ..._190326_...
2) ..._190342_...
3) ..._190351_...
4) ..._190408_...
5) ..._190416_...
6) ..._190426_...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1906.01_01.26/02.08:

1) ..._190247
2) ..._190300
3) ..._190310
4) ..._190317

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #30270 przez Agnieszka Olszewska
Zgadza się są to akty sprzedaży nieruchomości.
Co do kolejności, to proszę się nie sugerować nazwami plików (zdjęcia wykonane w przypadkowej kolejności) ale nie wykluczam, że jest ona prawidłowa :-)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #30273 przez awm; awm
Nie sugeruję się nazwami, sprawdziłem według treści.
A swoją drogą jeszcze nie spotkałem się w życiu z przypadkiem, żeby ktos, kopiując połaczone fizycznie lub logicznie strony starych (a i nowych też) dokumentów, robił to w kolejności totolotka i dodawał sobie roboty, pilnując, czy przypadkiem czegoś nie przegapił.
No, ale ...

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #30274 przez awm; awm
Uwaga:
wyżej, w poprzednim zapisie "1906.01_01.26/02.08", jest błąd ==> winien być rok 1909 a nie 1906.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Dotyczy udostępnionej kopii krótszej, 4-stronicowej:


[Skasowane znaki skarbowe]
[Podłużna pieczęć o treści, że jest to;] odpis główny aktu notarialnego nr 374 z repertorium za rok 1909 częstochowskiego notariusza Leopolda Stanisława Bierneckiego

W dniu 1909_26-I/08-II, przed częstochowskim notariuszem [imiona, tytuły] Biernackim, w jego kancelarii notarialnej [adres] stawili w towarzystwie znanych notariuszowi świadków nieznani notariuszowi, ale zdolni do czynno9ści prawnych:
1. Wilk Katarzyna córka Mariana z domu Włorsk [albo Wieczorsk albo jeszcze inaczej] i jej mąż Wilk Piotr syna Jana.
2.Wilk Franciszek syn Piotra.
3.Kandora Stanisława córka Piotra, panna lat 18.
4. Ojciec Jej Kandora Piotr syn Krystiana
zamieszkali: pierwsi dwoje - w osadzie Jezioro, pozostali (ze stawających) - w Węglowicach

i zeznali akt [zawarli umowę] treści następującej:

Paragraf 1. Franciszek Wilk i Stanisława Kandora oświadczyli, że zamierzają się pobrać, wobec czego ustanawiają wspólnotę majątków obecnego i przyszłego.

Paragraf 2. Piotr Kandora jako ojciec [Stanisławy] wyraża zgodę na zawarcie tej umowy.

Paragraf 3. Katarzyna Wilk oświadcza, że wspólnie z mężem na mocy aktu nr 845, zeznanego przed urzędującym notariuszem dnia 1903.03_11/23 [tu błąd, bowiem w roku 1903 pomiędzy kalendarzami juliańskim i gregoriańskim różnica dni wynosiła 13 a nie 12] nabyła za […] rubli gospodarstwo chłopskie o powierzchni […] w osadzie Jezioro gminy Węglowice w powiecie częstochowskim.
I teraz ona swoja połowę tej posiadłości w osadzie Jezioro, obejmującą powierzchnię […], położoną przy ziemi […], wolną od [jej] dozgonnego użytkowania sprzedaje stawającym Franciszkowi Wilkowi i Stanisławie Kandora wraz ze wszystkimi do niej [czyli sprzedawanej części (połowy) posiadłości] tytułami i przynależnościami, ale bez […], sprzedaje za dobrowolnie uzgodniona cenę sprzedaży […] rubli, która od nabywców w całości otrzymała jeszcze przed zeznaniem tego aktu, co kwituje podpisem, zgadza się na przeniesienie tytułu własności sprzedawanej połowy posiadłości chłopskiej [zagrody; gospodarstwa] na imię nabywców i zobowiązuje się im takową przekazać w posiadanie i użytkowanie, wraz z obowiązkiem opłaty podatków i niesienia powinności, za [jeden] rok licząc od dnia dzisiejszego.

Stawający Piotr Wilk, jako współwłaściciel, oświadcza, że tę sprzedaż aprobuje i uznaje.

Franciszek Wilk i Stanisława Kandora oświadczają, że nabytek oglądnęli na miejscu, znają go oraz jego stan prawny i sprzedaż przyjmują, a w dowód tego, że są chłopami oraz obywatelami rosyjskim okazali Notariuszowi metryki urodzenia i załączają zaświadczenie nr 213, wydane dnia 23 stycznia tego roku przez Wójta Węglowic.

Notariusz uprzedza nabywców, że akt ten nabierze mocy prawnej [dopiero] po okazaniu go urzędnikowi Stanu Cywilnego.

Wypis główny [czyli pierwszy] aktu otrzymają nabywcy.

INFO o pobranych opłatach

Podpisy:
Piotr Wilk, Franciszek Wilk, Stanisława Kandora.
Za niepiśmiennych Katarzynę Wilk i Piotra Kandora [tu: Kandorę] podpisał się na ich osobistą prośbę Józef Barylski syn Antoniego.
Świadkowie, Milewski Józef syn Konstantego i Zbierski Jan syn Józefa [potwierdzają podpisem wszystko, co ma miejsce].
Notariusz: Leopold Stanisław Biernacki

Informacja o wydaniu odpisu głównego Nabywcom.
Omówienie poprawek w odpisie aktu.
Częstochowa, 1909_25-IV/08-V.
Notariusz, radca stanu – [podpis czytelny notariusza:] Leopold Stanisław Biernacki
Za tę wiadomość podziękował(a): Agnieszka Olszewska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #30276 przez Agnieszka Olszewska
Niestety nie byłam osobą, która kopiowała te dokumenty, a jedynie otrzymałam pliczek skopiowanych kartek,które udało mi się podzielić na poszczególne dokumenty i w miarę możliwości ułożyć i zrobić im zdjęcie.

Raz jeszcze bardzo dziękuję za zaangażowanie i przetłumaczenie dokumentu.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #30280 przez awm; awm
"Bierneckiego" ==> to przypadkowa pomyłka, chodzi o notariusza BiernAckiego

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #30320 przez J K R
Wilk Katarzyna córka Mariana z domu nie Włorsk, Wieczorsk a WIECZOREK.

Pozdrawiam JKR.
Za tę wiadomość podziękował(a): Agnieszka Olszewska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #30321 przez J K R
Z tego związku narodziło się 9 dzieci, które stały się protoplastami rodzin:
Surma, Janicki, Najgebauer, Wolnicki, Biernacki, Skwara i oczywiście Wilk.

Pani Agnieszko czy można było by dokumenty te prawidłowo, profesjonalnie skopiować?

Pozdrawiam JKR.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 8 miesiąc temu #30324 przez awm; awm
Do J.K.R.
Jeśli chodzi o ścisłość, napisałem:
"1. Wilk Katarzyna córka Mariana z domu Włorsk [albo Wieczorsk albo jeszcze inaczej] " ...
Nie odczytałem tego nazwiska [imię własne], co i zaznaczyłem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pani Agnieszko.

Z treści załączonego wyżej skanu wynika, że ta kopia elektroniczna jest fotografią, zrobioną z głównego odpisu, albo nawet już tylko jego kopii (ksero?), (gęstość tej fotografii też chyba nie najwyższa). Skan [w postaci elektronicznej (TIF. GIF; 300 dpi), nie papierowej], zrobiony bezpośrednio z tego odpisu, wydałby rezultat "doskonały".

Osoba uprawniona może także zwrócić się z wnioskiem o skany aktu do Sądu Rejonowego w Częstochowie IX Wydział Hipoteczny o kserokopię aktu. Będzie to kserokopia oryginału aktu z notarialnej księgi notariusza Biernackiego. Trzeba sie zorientować, może wydadzą nieuwierzytelnioną kopię w formie skanu elektronicznego (zamiast papierowego).

Powyższe należy rozumiec w sensie, co można, a nie co trzeba zrobić.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.