Topic-icon akty ślubu 44 i 25 parafia Ożarów j.rosyjski

2 lata 5 miesiąc temu #30772 przez mae10 (Ewa Masłek)
Bardzo proszę o przetłumaczenie aktów ślubu z j. rosyjskiego :

metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=1&x=2211&y=34
wpis44 ślub Franciszka Łuczaka z Anna Robak Wierzbie parafia Ożarów

metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=1&x=2063&y=203
wpis25 ślub Piotra Sztajnerta z Marianna Gurka Sołtysy parafia Ożarów

z góry dziękuję
Ewa M

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #30773 przez awm (awm; awm)
25
Sołtysy

Działo się we wsi Ożarów [dosłownie: w wiosce (въ Селенiи)] dnia 23-X/04-XI 1883 roku o godzinie 03 po południu.
Ogłaszamy, że w obecności świadków: Franciszka Szmigla [Szmigiel], lat 45 i Tomasza Ujmy, lat 34, obydwóch - rolników zamieszkałych w pustkowiu [tak dosłownie, nie bardzo wiem, co pod tym się kryje] Sołtysy, zawarty został dzisiaj małżeński ślub kościelny pomiędzy
Piotrem Sztajnertem, lat 20, urodzonym we wsi Wierzbie, zamieszkałym w pustkowiu Sołtysy przy rodzicach, synem Franciszka i żony jego Zuzanny z domu Badurow [? albo zła składnia i chodzi o Badurów (w dopełniaczu)] ślubnych małżonków Sztajnertów [ale nie podał piszący, a wielebny proboszcz nie czytał podpisując, kawaler czy wdowiec stanął przed ołtarzem (20 lat, więc chyba kawaler)]
i Marianną Gurką [w mianowniku: Gurka - sic! „u” zwykłe!, jest zapis i po polsku)] panną lat 22 mającą, urodzoną we wsi Wierzbie, a zamieszkałą w pustkowiu Sołtysy przy bracie rolniku, córką nieżyjących już rodziców Tomasza i Franciszki z Toszkowskich prawowitych [czyli ślubnych] małżonków Gurków.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafialnym ożarowskim kościele, a mianowicie w dniach: 09/21 16/28-X oraz 23-X/04-XI bieżącego roku.
Przeszkód jakichkolwiek [do zwarcia małżeństwa] nie zgłoszono ustnie [pisemnie zapewne też nie].
Pozwolenie rodziców nowożeńca [na wstąpienie w związek małżeński] nastąpiło [przy akcie].
Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej [tu: intercyzy] ze sobą nie zawierali.
Kościelnego ślubu małżeńskiego udzielił ksiądz Antoni Jabłoński, proboszcz parafii ożarowskiej.
Akt ten, odczytany, przez nas tylko podpisany został, ponieważ obecni i świadkowie [też przecież obecni!] są niepiśmienni.
[czytelny podpis:] Ks. A. Jabłoński [,] proboszcz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

44
Wierzbie

Działo się we wsi [dosłownie: w wiosce (въ cеленiи)] Ożarów dnia 08/21-V [maja] roku 1900 o godzinie 10 rano.
Ogłaszamy, że w obecności świadków: Jakuba Ciury )w mianowniku: Ciura), lat 50 i Józefa Wieczorka, lat 35, rolników zamieszkałych we wsi Wierzbie, zawarty został dzisiaj małżeński ślub kościelny pomiędzy
Franciszkiem Łuczakiem, lat 24 mającym, urodzonym i zamieszkałym we wsi Wierzbie, kawalerem, synem Antoniego i Agnieszki ze Sztajnertów, rolników zamieszkałych we wsi Wierzbie,
i Anną Robok [Робокъ], panną, urodzoną w Prusach [<=państwie], córką Gottlieba [w tłumaczeniu na polski: Bogumiła] i Joanny z domu Klajst [<= fonetycznie (Кляйстъ)] małżonków Robok’ów, lat 26 mającą, zamieszkałą we wsi Wierzbie.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w ożarowskim kościele parafialnym, [w dniach] 23-IV/06-V, 30-IV/13-V i 07/20-V roku bieżącego.
Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej ze sobą nie zawierali.
Kościelnego ślubu małżeńskiego udzielił ksiądz Franciszek Tański, administrator miejscowej parafii.
Akt ten niepiśmiennym nowożeńcom oraz [pozostałym] obecnym odczytany, przez nas tylko podpisany został,
[czytelny podpis:] Prowadzący akta stanu cywilnego, Ks. Fr. Tański.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #30774 przez awm (awm; awm)
korekta w akcie 25:
"do zwarcia małżeństwa" ==> "do zawarcia małżeństwa"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #30775 przez mae10 (Ewa Masłek)
wielkie podziękowanie za tłumaczenie aktu z j, rosyjskiego .

Ewa M.
pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.159 s.