Topic-icon akt 14 ślub J.Łuczak , akt 12 ur.Przybyła -język rosyjski

2 lata 5 miesiąc temu #30824 przez mae10 (Ewa Masłek)
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=1&x=2027&y=490
wpis 14 Ożarów akt ślubu Jakuba Łuczaka i Julianny z d. Topoły

metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=1&x=410&y=2003
wpis 12 Ożarów akt ur. Walentego Przybyły

Bardzo proszę o przetłumaczenie z języka rosyjskie .
Z góry dziękuję

Ewa M
pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #30825 przez awm (awm; awm)
[metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=1&x=2027&y=490 => wpis 14 Ożarów akt ślubu Jakuba Łuczaka i Julianny z d. Topoły]:

Ożarów
14.

Działo się we wsi [dosłownie: w wiosce (въ cелѣ)] Ożarowie dnia 13/25-X 1880 roku o godzinie 10 rano.
Ogłaszamy, że w obecności świadków: Ignacego Geraka [? Heraka?], lat 56 i Wojciecha Pietrzaka, lat 38, obydwóch - rolników wsi Ożarowa, zawarty został w dniu dzisiejszym małżeński ślub kościelny pomiędzy:
Jakubem [w oryginale: Jakóbem] Łuczakiem, kawalerem, „służytieliem” [<= w oryginale bez cudzysłowu (служитель) –> albo pracownikiem jakiejś instytucji, może być i w kościele, albo służącym - nie wiem, co ksiądz miał na myśli], lat 31, synem już nieżyjących Marka Łuczaka i jego żony Antoniny z domu Białek, ślubnych małżonków Łuczaków, urodzonym we wsi Kadłub [?] parafii Krzyworzeka [??! (Крживоржека)], „otpusknym soładatem” [<= bez cudzysłowu (отпускной солдатъ) –> żołnierzem przebywającym na urlopie (<= tak to rozumiem)] we wsi Wierzbie parafii ożarowskiej zamieszkałym,
z Julianną Topoła (Julianna Topołówna [<= po polsku]), panną, córką zmarłego [sic!] Tomasza i żony jego Julianny z domu Sobierka [? Soberka?, Soberna (Соберка [Cоберна]?) – chyba przez „k”], ślubnych małżonków Topołów [pewnie przecinka tu brak] we wsi Ożarowie na własnej chłopskiej ziemi zamieszkałej matki, urodzoną i zamieszkałą przy matce we wsi Ożarowie, mającą 18 lat i 09 miesięcy.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafialnym ożarowskim kościele, a mianowicie w dniach: 14/26-IX, 21-IX /03-X i 28-IX/10-X roku bieżącego.
Przeszkód żadnych [do zawarcia małżeństwa] nie zgłoszono.
Pozwolenie matki nowo poślubionej [na wstąpienie w związek małżeński] przekazane zostało ustnie.
Nowożeńcy oświadczyli, że umowy małżeńskiej [tu: intercyzy] ze sobą nie zawierali.
Kościelnego ślubu małżeńskiego udzielił ksiądz Alojzy Amman, proboszcz ożarowskiej parafii.
Akt ten po odczytaniu, przez nas tylko został podpisany, ponieważ [pozostali] obecni [przy akcie] są niepiśmienni.
[czytelny podpis (innym charakterem pisma):] Ks. Alojzy Amman, prowadzący księgi stanu cywilnego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=1&x=410&y=2003
wpis 12 Ożarów akt ur. Walentego Przybyły]:

Ożarowo [sic!]:
12

Działo się we wsi Ożarowie 28-I/09-II 1882 roku o godzinie 05 po południu.
Stawił się osobiście Szymon Przybyła, rolnik zamieszkały we wsi Ożarowie, lat 34, w obecności Mateusza Ko[a?]rczewskiego, lat 45, a także Franciszka Koziołka, lat 34, obydwóch – rolników zamieszkałych we wsi Ożarowie
i okazał Nam dziecię płci męskiej. oświadczając, że urodziło się ono we wsi Ożarowie 23-I/04-II roku bieżącego o godzinie 03 po południu z prawowitej jego małżonki Katarzyny z domu Garyga [z Garygów], lat 28 mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym dano imię Walenty, a rodzicami chrzestnymi jego byli Michał Pietrzak i Katarzyna Pietras.
Akt ten oświadczającemu i świadkom [wszystkim im] niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
[innym charakterem pisma czytelny podpis:] Ks. Alojzy Amman ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 5 miesiąc temu #30826 przez mae10 (Ewa Masłek)
dziękuję bardzo

pozdrawiam

Ewa M

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.168 s.