Topic-icon Prośba o przetłumaczenie metryk z łaciny cz.2

3 lata 2 miesiąc temu #31972 przez Halina Turaj

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #31975 przez Rafał Molencki
a tu są chrzty (o takich tłumaczeniach pisałem miesiąc temu):

ego idem qui/ut supra = ja ten sam, co/jak wyżej

baptisavi = ochrzciłem

infantem = dziecię (biernik, w mianowniku infans)

nomine = o imieniu (narzędnik, w mianowniku nomen, np. impositus est nomen = nadane jest imię)

filium/filiam = syna/córkę (w mianowniku filius/filia

conjugum legitimorum = małżonków prawowitych

illegitimo thori = z nieprawego łoża

patris ignoti/incerti = z ojca nieznanego/niepewnego

heri natum = wczoraj narodzonego

patrini fuerunt/fuere = chrzestnymi byli

de villa = z wsi
Za tę wiadomość podziękował(a): Halina Turaj

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #31976 przez Rafał Molencki
a ostatni to akt zgonu dziecka:

tu zwykle są frazy:

mortuus/mortua est = zmarł(a)
obiit = zszedł
animam Deo reddidit = oddał(a) duszę Bogu
cuius corpus sepultus est = którego ciało pogrzebane jest
in caemeterio = na cmentarzu
aetatis suae = wieku swego lub annos/annorum circiter = lat około
Za tę wiadomość podziękował(a): Halina Turaj

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu - 3 lata 2 miesiąc temu #31977 przez Rafał Molencki
Ostatni akt zgonu z Mokrska nietypowo szczegółowy, ale też sytuacja była szczególna:

Roku tego 24 listopada Prac. Andrzej Spodynek, starzec w wieku około 60 lat (a może 80, bo nie wiem, czy to szóstka, czy ósemka), mieszkaniec wsi królewskiej Mokrsko, siedząc na początku nocy weselnej w domu Uczciwego Jana Węcela, pasterza mieszkającego na wschód od Mokrska, i następnie zabłądziwszy po drodze z powodu wielkiej burzy i osłabiony siłą potężnych wiatrów i przeszyty lodowatym zimnem zmarł na polu. Był wyspowiadany i przyjął po rozgrzeszeniu komunię czterokrotnie w kolejne poprzednie niedziele. Ciało jego znalezione po trzech dniach zostało pochowane na cmentarzu parafialnym kościoła mokrskiego.
Za tę wiadomość podziękował(a): Halina Turaj

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.