Topic-icon Prosba o tlumczenie z rosyjskiego

5 lata 10 miesiąc temu #18727 przez Elżbieta Kowalska
...będzie jednak na raty...
Nr 133. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 31.05./12.06. 1892 r. , o godzinie 9:00 rano. Stawił się Stanisław Jopa, chłop, rolnik we wsi Witkowice zamieszkały, lat 25 w obecności Michała Piesiaka, lat 27 i Michała Zielonka, lat 35, obu rolników, we wsi Wirkowice zamieszkałych i okazali nam dziecię płci męskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 28.05./9.06. tegoż roku, o godzinie 7:00 po południu, z jego małżonki Zofii, urodzonej Czachrowska, lat 33. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym, nadano imię Franciszek, a rodzicami jego chrzestnymi byli Michał Piesiak i Zofia Zielonek. Akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 51. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 29.02.1883 r. według nowego kalendarza o godzinie 3:00 p południu. Stawił się Stanisław Jopa, chłop, rolnik we wsi Witkowice zamieszkały, lat 29 w obecności Tomasza Korony, lat 44 i Kazimierza Rencia, lat 30, obu rolników, we wsi Wirkowice zamieszkałych i okazali nam dziecię płci żeńskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 28.02. według nowego kalendarza, tegoż roku, o godzinie 10:00 rano, z jego małżonki Zofii, urodzonej Czachrowska, lat 28. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym, nadano imię Marianna rodzicami jego chrzestnymi byli Tomasz Korona i Zofia Repeć. Akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 93. Wirkowice. Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 25.04./7.05.1893 r. , o godzinie 3:00 rano. Stawił się Marcin Jopa, chłop, rolnik z Witkowic, lat 28, w obecności Walentego Króla, lat 55 i Jakuba Maluza(?), lat 60, obu tutejszych kościelnych dziadów i okazali nam dziecię płci żeńskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 22.04/4.05. tegoż roku, o godzinie 8:00 wieczorem z jego małżonki Katarzyny, urodzonej Rybak, lat 26 Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym, nadano imię Zofia rodzicami jego chrzestnymi byli Paweł Jopa i Anastazja Rybak. Akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): Dar Waczyński, Oleksy Jopa

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu #18730 przez Elżbieta Kowalska
Nr 97. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 2.07.1872 r. według nowego kalendarza o godzinie 11:00 po północy. Stawił się osobiście Jan Jopa, lat 30, rolnik we wsi Witkowice, w obecności Michała Szewczyka, lat 27 i Michała Kowalskiego, lat 50, obu rolników, we wsi Wirkowice zamieszkałych i okazali nam dziecię płci męskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 1.07. według nowego kalendarza, tegoż roku, o godzinie 10:00 rano, z jego małżonki Zofii urodzonej Szewczyk, lat 35. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez księdza Remigiusza Krześniaka, nadano imię Michał, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Michał Szewczyk i Marianna Kowalska. Akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 70. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 17.05.1874 r. według nowego kalendarza o godzinie 4:00 po południu. Stawił się Paweł Jopa, rolnik we wsi Witkowice zamieszkały, lat 31 w obecności Michała Wawrzeczaka, lat 30 i Michała Czochrowskiego, lat 30, obu rolników, we wsi Wirkowice zamieszkałych i okazali nam dziecię płci męskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 16.05. według nowego kalendarza, tegoż roku, o godzinie 4:00 po południu, z jego małżonki Marianny urodzonej Szewczyk, lat 28. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez księdza Remigiusza Krześniaka, wikarego, nadano imię Stanisław, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Michał Wawrzeczak i Agnieszka Adamczyk. Akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany został.
Nr 79. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 22.05.1870 r. o godzinie 12:00 w południe. Stawił się Tomasz Jopa, chłop, rolnik we wsi Witkowice, lat 59, w obecności Michała Pietrowskiego, lat 32 i Antoniego Szewczyka, lat 40, obu chłopów, we wsi Wirkowice zamieszkałych i okazali nam dziecię płci męskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 22.05. tegoż roku, o godzinie 8:00 rano, z jego małżonki Katarzyny urodzonej Żabniak, lat 40. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym, nadano imię Jan, a rodzicami jego chrzestnymi byli Pietrowski i Katarzyna Szewczyk. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, tylko przez nas podpisany został
Za tę wiadomość podziękował(a): Oleksy Jopa

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu #18739 przez Elżbieta Kowalska
Nr 143. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 11.09.1879 r. według nowego kalendarza, o godzinie 6:00 po południu. Stawił się osobiście Paweł Joppa, chłop, lat 32, zamieszkały we wsi Witkowice, w obecności Walentego Makucha, lat 44 i Antoniego Mazurka, lat 50, obu rolników, zamieszkałych we wsi Wirkowice i okazali nam dziecię płci żeńskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia dzisiejszego, tegoż miesiąca i roku, o godzinie 2:00 po południu z jego małżonki Marianny urodzonej Makuch, lat 32. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez księdza Ludwika Gierę, nadano imię Mich…, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Walenty Makuch i Małgorzata Kowalska. Akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany został.
[Uwaga: imię dziecka napisane po prawej stronie, na części uszkodzonej, być może Michalina, a nazwisko Joppa zapisano przez dwie litery „p”]
Nr 168. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 23.11. według nowego kalendarza, 1881 r. o godzinie 3:00 po południu. Stawił się osobiście Stanisław Jopa, rolnik, zamieszkały we wsi Witkowice, lat 23, w obecności Andrzeja Karwana(?), lat 25 i Józefa T…, lat 28, chłopów, zamieszkałych we wsi Wirkowice zamieszkałych i okazali nam dziecię płci męskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 22.11. według nowego kalendarza, tegoż roku, o godzinie 2:00 po południu z jego małżonki Zofii urodzonej Czuchowska(?), lat 24. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez księdza Alfreda Orłowskiego, nadano imię Andrzej, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Andrzej Karwan(?) i Marianna Repieć. Akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 25. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 26.01. według nowego kalendarza , 1883 r. o godzinie 3:00 w dzień. Stawił się osobiście Jan Jopa, chłop(?), lat 43, zamieszkały we wsi Witkowice, w obecności Pawła Jopy, lat 40 i Kazimierza Repiecia, lat 30, chłopów, zamieszkałych we wsi Wirkowice i okazali nam dziecię płci męskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 25.01. tegoż roku, o godzinie 3:00 w dzień, z jego małżonki Zofii urodzonej Szewczyk, lat 40. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez księdza Alfreda Orłowskiego, nadano imię Józef, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Paweł Jopa i Zofia Repieć. Akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): Oleksy Jopa

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu #18741 przez Elżbieta Kowalska
Nr 260. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 30.12. według nowego kalendarza, 1882 r. o godzinie 3:00 wieczorem. Stawił się osobiście Paweł Jopa, lat 40, chłop zamieszkały we wsi Witkowice, w obecności Pawła Makucha, lat 40 i Jana Czuchowskiego, lat 42, chłopów, ze wsi Wirkowice i okazali nam dziecię płci żeńskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 30.12. według nowego kalendarza, tegoż roku, o godzinie 4:00 rano, z jego małżonki Marianny urodzonej Makuch, lat 40. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez księdza Alfreda Orłowskiego, nadano imię Józefa, a rodzicami jego chrzestnymi byli Paweł Makuch i Agnieszka Czuchowska. Akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany został.
Nr 3. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 19.01. 1868 r. o godzinie 4:00 po południu. Stawił się osobiście Jan Jopa, chłop, rolnik zamieszkały we wsi Witkowice, lat 30, w obecności Pawła Jopy, lat 24, a także Grzegorza Dominika, lat 30, obu chłopów, rolników ze wsi Wirkowice i okazali nam dziecię płci męskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 19.01. tegoż roku, o godzinie 4:00 po północy, z jego żony Zofii urodzonej Szewczyk, lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym, nadano imię Paweł, a rodzicami jego chrzestnymi byli Paweł Jopa i Marianna Dominik. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany i tylko przez nas podpisany został, obecni są niepiśmienni
Za tę wiadomość podziękował(a): Oleksy Jopa

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu - 5 lata 10 miesiąc temu #18742 przez Elżbieta Kowalska
Nr 31. Wirkowice Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 11.02. według nowego kalendarza, 1886 r. o godzinie 3:00 po południu. Stawił się osobiście Stanisław Jopa, chłop rolnik zamieszkały we wsi Witkowice, w obecności Jakuba Szewczyka i Józefa Sidora, obu chłopów, ze wsi Wirkowice, po 30 lat mających i okazali nam dziecię płci męskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dnia 9.02. według nowego kalendarza, tegoż roku, o godzinie 7:00 rano, z jego małżonki Zofii urodzonej Czochrowska, lat 25. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imię Jan, a rodzicami jego chrzestnymi byli Jakub Szewczyk i Franciszka Sidor. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.
[Uwaga: nie podano wieku przy Stanisławie Jopie. Pod aktem numer 60, otwiera mi się tylko wyszukiwarka]
Za tę wiadomość podziękował(a): Oleksy Jopa

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu - 5 lata 10 miesiąc temu #18750 przez Oleksy Jopa
Uciekł mi link do jeszcze jednego aktu jak mogę prosić to proszę o tłumaczenie

Akt 60 Józefa Jopa
szukajwarchiwach.pl/88/634/0/-/10/skan/f...i-Ok6GjJqdeljGrlRrOQ

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 10 miesiąc temu #18801 przez Elżbieta Kowalska
..i "uciekinier":
Nr 60. Wirkowice. Działo się we wsi Stary Zamość, dnia 9.03. według nowego kalendarz 1884 r. , o godzinie 1:00 po południu. Stawił się Stanisław Jopa, rolnik, lat 25, mieszkaniec wsi Witkowice, w obecności Franca Iwaszczuka, lat 26 i Jana Smyka, lat 32, obu rolników zamieszkałych we wsi Wirkowice, okazali nam dziecię płci żeńskiej i oświadczyli, że urodziło się we wsi Wirkowice, dzisiaj według nowego kalendarza, tegoż roku, o godzinie 2:00 po południu z małżonki Zofii , urodzonej Czochrowska, lat 26. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym, nadano imię Józefa, a rodzicami jego chrzestnymi byli Franc Iwaszczuk i Katarzyna Smykowa. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): Oleksy Jopa

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.