Topic-icon Prosba o tłumaczenie metryk z języka rosyjskiego

5 lata 8 miesiąc temu #20130 przez antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 8 miesiąc temu #20132 przez antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #20159 przez Jarosław Żukow
8. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 15.01.1906r. o godz.13.
Ogłaszamy że w obecności świadków Adama Klimczaka l.31, i Józefa Mordalskiego l.40, oboje rolników z Trębaczewa, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Leszczykiem, kawalerem l.22, synem Antoniego i zmarłej Marianny urodzonej Tłuszczek, małżonków Leszczyków rolników, urodzonym i zamieszkałym przy ojcu w Trębaczewie, i Walerią Bułacz, panną l.17, córką zmarłego Andrzeja i żyjącej Marianny urodzonej Malatyńska (patrz margines) małżonków Bułaczów, urodzoną i zamieszkałą przy matce rolniczce we wsi Trębaczew.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym Działoszyńskim parafialnym kościele w dniach niedzielnych 31.12 zeszłego roku, 07.01, i 14.01 roku bieżącego. Pozwolenie matki panny młodej udzielone słownie. Młodzi małżonkowie oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten młodym małżonkom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

6. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 06/18.01.1898r. o godz.14.
Ogłaszamy że w obecności świadków Piotra Pogody l.40, i Ludwika Kiedosa l.60, oboje rolników zamieszkałych we wsi Kiedosy, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Marcinem Grondys l.28, wdowcem po zmarłej Mariannie urodzonej Kiedos, synem Piotra i Tekli z Wystrykowskich małżonków Grondys rolników, urodzonym we wsi Grabarze w parafii Parzymiechy, zamieszkały we wsi Kiedosy, i Antoniną Tassarz, panną l.18, córką żyjącego Feliksa i zmarłej Marianny urodzonej Kiedos małżonków Tassarzów rolników, urodzona i zamieszkała przy ojcu we wsi Szczepany.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym Działoszyńskim parafialnym kościele w dniach niedzielnych 21.12/02.01, 28.12/09.01, 04/16.01. roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej na wstąpienie w związek małżeński udzielono słownie. Młodzi małżonkowie oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił Ksiądz Franciszek Stawicki miejscowy wikary. Akt ten młodym małżonkom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

59. Szczyty
Działo się w Działoszynie 20.05/01.06.1897r, o godz.16.
Ogłaszamy że w obecności świadków Rocha Warzechy l.56, i Ksawerego Kocika l.50, oboje rolników zamieszkałych we wsi Szczyty, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Andrzejem Leszczykiem l.76 wdowcem po zmarłej Annie z Nogałów, urodzonym we wsi Trębaczew a zamieszkałym we wsi Szczyty, synem Pawła i Jadwigi małżonków Leszczyków rolników, i Józefą Grondys, panną l.38, urodzoną we wsi i parafii Parzymiechy, zamieszkałą we wsi Szczyty, robotnicą, córką zmarłych Antoniego i Katarzyny urodzoną Woźniak małżonków Grondys parobków. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym Działoszyńskim parafialnym kościele w dniach niedzielnych 27.04/09.05, 04/16.05, i 11/23.05. roku bieżącego.
Młodzi małżonkowie oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Adam Buchowski. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #20527 przez antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #20528 przez Elżbieta Kowalska
Nr 4. Wasosz. Działo się we wsi Wąsosz dnia 1/14.01.1913 r., o godzinie 2:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Ignacego Idzikowskiego, lat 45 i Michała Ponkliaka(?), lat 50, obu rolników zamieszkałych we wsi Wasosz, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Teofilem Grondysem, kawalerem, rolnikiem, synem Józefa i Anieli urodzonej Idzikowska, małżonków Grondysów, urodzonego i zamieszkałego przy rodzicach we wsi Wasosz, lat 25

i Marianną Naporowską, panną, córką Michała i Apolonii urodzonej Kleszcz, małżonków Naporowskich, urodzoną we wsi Więcki, a zamieszkałą przy rodzicach we wsi Kąty, lat 21. Ślub poprzedziły trzykrotne zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 16/29, 23.13./5.01. i 30.12./12.01. ubiegłego i tegoż roku. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Aleksander Gostyński. Akt ten
nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany został.

Panie Antoni, te Kąty mi nie pasują, może to jakiś (dziś) przysiółek? Czasy znów nie takie odległe.
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #20529 przez antoni grondys
Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za tłumaczenie. Co do Katów poczynie starania o rozszyfrowanie .
Pozdrawiam.
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #20531 przez antoni grondys
Idąc dalej. Bardzo proszę o tłumaczenie aktu urodzenia nr 78
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-117...,362675101,362694601

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #20533 przez Jarosław Żukow
Około 30km na północny wschód w gminie Sulmierzyce, niedaleko Bielika są Kąty.
Co prawda nie ta parafia, i nie ma wzmianki o tym w akcie, ale nie zawsze była pisana parafia, ujezd i gubernia.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 7 miesiąc temu #20535 przez Jarosław Żukow
78. Wąsosz
Działo się we wsi Wąsosz 27.08/08.09.1889r. o godz.10 rano.
Stawił się Józef Grondys, l.30, rolnik zamieszkały we wsi Wąsosz, w towarzystwie Franciszka Cieślaka l.50, i Jana Idzikoskiego l.60, oboje rolników zamieszkałych we wsi Wąsosz i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Wąsosz 21.08/02.09. roku bieżącego o godz.22 z jego małżonki Anieli urodzonej Idzikoska l.26.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Franciszka a rodzicami chrzestnymi zostali Franciszek Cieślak i Marianna Cieślak.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpsiany. Oświadczający i świadkowie pisać nie umieją.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20538 przez antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu - 5 lata 6 miesiąc temu #20544 przez Jarosław Żukow
26. Wąsosz
Działo się we wsi Wąsosz 11/23.11. 1885r. o godz.13.
Oświadczmy że w obecności świadków Józefa Ptaka l.49, i Mateusza Czajka l.53, oboje gospodarzy zamieszkałych we wsi Wąsosz, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Józefem Grądys, kawalerem, l.25, synem gospodarza Piotra i Tekli Bystrzykowskiej małżonków, urodzony we wsi Parzymiechy, a w Pustkowiu Grabarze zamieszkały przy rodzicach, i Anielą Idzikowską, panną, l.23, córką Jana i zmarłej Marianny urodzonej Sikora małżonków, urodzona w Wąsoszu i tu, przy ojcu zamieszkała.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 27.10, 03.11 i 10.11. roku bieżącego.
Akt ten przeczytano przybyłym niepiśmiennym, przez nas tylko podpisany.

Na marginesie jest dopisek - i Parzymieskiej - tam też zostały opublikowane zapowiedzi.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20787 przez antoni grondys
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 6 miesiąc temu #20788 przez Elżbieta Kowalska
Nr 39.Jaworzno. Działo się we wsi Jaworzno, dnia 1/14.08.1911 r. o godzinie 9:00 rano. Stawili się Piotr Grondys, lat 61 i Piotr Wieczorek, lat 53, obaj rolnicy zamieszkali w Jaworznie i oświadczyli, że w Jaworznie, dnia 30.07./11.08. tegoz roku, o godzinie 6:00 po południu, umarła Antonina Jaros, lat 22, córka Ludwika i Michaliny urodzonej Wiatr, małżonków Jarosów, urodzona i zamieszkała w Jaworznie przy rodzicach rolnikach. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Antoniny Jaros, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany tylko przez nas podpisany został.

Nr 40. Jaworzno. Działo się we wsi Jaworzno, dnia 10/23.08.1911 r. o godzinie 8:00 rano. Stawili się Piotr Wieczorek, lat 53 i Stanisław Wieczorek, lat 42, obaj rolnicy zamieszkali w Jaworznie i oświadczyli, że w Jaworznie, dnia 8/21.08. tegoz roku, o godzinie 8:00 rano, umarł Tomasz Szczepan, dwojga imion, Grondys, 5 miesięcy i 2 tygodnie mający, syn Piotra i Marianny urodzonej Belka, małżonków Grondysów, urodzony i zamieszkała w Jaworznie przy rodzicach, rolnikach. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Tomasza Szczepana Grondysa, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany tylko przez nas podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #20946 przez antoni grondys
Bardzo prosze o przetłumaczenie z rosyjskiego aktu ślubu nr 34 z 1913
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=1.5&x=32&y=24

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #20947 przez antoni grondys
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego aktu ślubu nr 50 z 1912
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2.25&x=0&y=281

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu - 5 lata 5 miesiąc temu #20948 przez antoni grondys
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego aktu slubu nr 7 z1910
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...om=1.75&x=1532&y=361

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #20949 przez antoni grondys
prosze o przetłumaczenie z rosyjskiego aktu slubu nr 54 z 1909
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...zoom=2.75&x=24&y=435

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu - 5 lata 5 miesiąc temu #20950 przez antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu - 5 lata 5 miesiąc temu #20951 przez antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu - 5 lata 5 miesiąc temu #20955 przez antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu - 5 lata 5 miesiąc temu #20961 przez Elżbieta Kowalska
Nr 27. Bobrowniki. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 5.02./23.01.1901 r., o godzinie 11:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Franciszka Pokrzywińskiego, lat 40 i Wawrzyńca Krysiaka, lat 60, obu rolników z Bobrownik, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Jakóbem Węzikiem, kawalerem, lat 20, synem Stanisława i Antoniny urodzonej Kowal, małżonków Węzików, urodzonym w Bobrownikach gminy Mierzyce
i Tekla Klimas, panną, lat 22, córką Idziego i Anny urodzonej Heiduk* małżonków Klimasów, rolników z Bobrownik, urodzoną w Bobrownikach gminy Mierzyce. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszej parafii, w niedziele, w dniach 20/7.01, 27/14.01. i 3.02/21.01 tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Stanisław Salski, miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany został.
*) ...dziś pewnie nazwisko brzmi Hajduk

Nr 29. Niwiska. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 5.02./23.01.1901 r., o godzinie 11:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Idziego Sikory, lat 60 i Marcina Gwazdy, lat 30, obu chłopów z Niwisk, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Ignacym Szczesnym, kawalerem, żołnierzem, lat 27, synem Romana i Marcjanny urodzonej Kochel, małżonków Szczęsnych, urodzonym w Niwiskach
i Łucja Węzik, panną, lat 24, córką Józefa i Marianny urodzonej Sikora małżonków Węzików, chłopów z Niwisk, urodzoną w Niwiskach. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszej parafii, co tydzień w dniach 20/7.01, 27/14.01. i 3.02/21.01 tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Stanisław Salski, miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany został.

Nr 25. Lisowice. Działo się we wsi Działoszyn, dnia 15/28.02.1902 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Wawrzyńca Kabały, lat 32 i Andrzeja Wojtali, lat 45, obu rolników z Lisowic, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Janem Węzikiem, kawalerem, lat 21, synem Ludwika i Katarzyny urodzonej Półka, małżonków Węzików, rolników, urodzonym w Lisowicach, zamieszkałym przy rodzicach w Sadowcu
i Agnieszką Górnik, panną, lat 20, córką Jana i Marianny urodzonej Graczyk małżonków Górników, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach rolnikach w Lisowicach. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 30.12./12.01, 6/19.01. i 13/26.01 tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od rodziców panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił niżej podpisany proboszcz. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #21021 przez Jarosław Żukow
28. Niwiska
Działo się w Działoszynie 01/14.02.1905r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Idziego Sikory l.70, i Andrzeja Sikory l.50, oboje rolników z Niwisk, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Modlińskim, kawalerem, l.35, rolnikiem urodzonym i zamieszkałym w Dylowie Rządowym parafii Pajęczno, synem Andrzeja i Antoniny urodzonej Mendok małżonków Modlińskich robotników dniówkowych, i Marianną Węzik, panną, l.21, córką Antoniego i Michaliny urodzonej Sikora małżonków Węzików, urodzona i zamieszkała przy rodzicach rolnikach w Niwiskach,. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w dwóch parafialnych kościołach tutejszym i Pajęcznieńskim w dniach 16/29, 23.01/05.02, i 30.01/12.02. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #21023 przez Jarosław Żukow
9. Kiedosy
Działo się w Działoszynie 07/20.01.1903r. o godz.14.
Oświadczamy że w obecności świadków Andrzeja Kiedosa l.40, i Ludwika Kiedosa l.50, oboje rolników zamieszkałych w Kiedosach, zawarto w dniu dzisiejszym religijne małżeństwo między Ignacym Melka, kawalerem l.22, robotnikiem, urodzonym i zamieszkałym we wsi Trębaczew, synem zmarłych Piotra i Franciszki urodzonej Kopera małżonków Melka, i Jadwigą Węzik, panną, l.19, córką Piotra i Marianny urodzonej Kubicaka małżonków Węzików rolników, urodzona i zamieszkała przy rodzicach we wsi Kiedosy. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszej parafii w dniach 22.12/04.01, 29.12/11.01, i 05/18.01.1902/3r. Pozwolenie rodziców panny udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany.

15. Sadowiec
Działo się w Działoszynie 15/28.01.1908r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Jana Jabłońskiego l.50, i Jana Korkusa l.45, oboje rolników z Raciszyna, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Piotrem Najgebauer, kawalerem, l.20, synem zmarłego Jana i żyjącej wdowy po nim Antoniny urodzonej Sikora małżonków Najgebauer, urodzony i zamieszkały przy matce chłopce w Raciszynie, i Marianną Węzik, panną, l.19, córką Ludwika i jego żony Katarzyny urodzonej Pulka małżonków Węzików, zamieszkała przy rodzicach rolnikach w Sadowcu, a urodzona w Lisowicach tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 30.12.1907r./12.01., 06/19.01, i 13/26.01. roku bieżącego. Pozwolenie matki pana młodego, i rodziców panny młodej udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Antoni Spawadzki miejscowy administrator. Akt ten noweożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

38. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 14/27.01.1907r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Piotra Wielgosika l.35, i Józefa Pacholaka l.40, oboje rolników z Wydrzynowa, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Maciejem Węzik, kawalerem l.20, synem Piotra i zony jego Marianny urodzonej Kubicka małżonków Węzików, zamieszkały przy rodzicach rolnikach w Wydrzynowie, a urodzony w Kiedosach, i Eleonorą Leszczyk, panną, l.22, córką Wojciecha i żony jego Katarzyny urodzonej Pawlik małżonków Leszczyków, urodzona i zamieszkała przy rodzicach rolnikach w Trębaczewie. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 24.12/06.01, 31.12/13.01, i 07/20.01. 1906/7r. Pozwolenie rodziców pana młodego udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczją że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Antoni Spawadzki miejscowy proboszcz.Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu - 5 lata 5 miesiąc temu #21027 przez Jarosław Żukow
54. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 29.01/09.02.1909r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Tomasza Posmyka l.50, i Adama Posmyka l.35, oboje rolników z Trębaczewa, zwarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Leonem Gosławskim, kawalerem, l.25, synem Antoniego i żony jego Marianny urodzonej Pawlik małżonków Gosławskich, zamieszkały przy rodzicach w Trębaczewie, i tamże urodzony, i Wiktorią Mostowską, panną, l.20, córką Szymona i żony jego Franciszki urodzonej Mordalska małżonków Mostowskich, zamieszkała przy rodzicach rolnikach w Trębaczewie, i tamże urodzona. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 11/24.01, 18/31.01, i 25.01/07.02. roku bieżącego. Pozwolenie rodziców panny młodej udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Stanisław Grzywak miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

7. Trębaczew
Działo się w Działoszynie 03/16.01.1910r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Antoniego Kopery l.40, i Antoniego Klina l.49, oboje rolników z Trębaczewa, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Łukaszem Paczyńskim l.72, rolnikiem zamieszkałym w Działoszynie i tamże urodzonym, synem zmarłych Franciszka i Katarzyny urodzonej Ciemięga małżonków Paczyńskich, wdowcem po zmarłej Józefie urodzonej Wojtal 27.01/09.02. zeszłego roku, i Michaliną Gosławską panną, l.50, robotnicą, zamieszkałą w Trębaczewie u brata i tamże urodzoną, córką zmarłych Franciszka i Barbary urodzonej Jurczyńska małżonków Gosławskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 20.12/02.01, 27.12/09.01, i 03/16.01. 1909/10r. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Izydor Kowalski tutejszy proboszcz. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

50. Działoszyn
Działo się w Działoszynie 29.01/11.02.1912r. o godz.16.
Oświadczamy że w obecności świadków Franciszka Szczerkowskiego l.40, i Franciszka Mieszczakowskiego l.40, oboje rolników z Działoszyna, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Szczepanem Pelińskim, kawalerem, l.29, urodzonym i zamieszkałym we wsi Gabrielów parafii Osjaków, synem Tomasza i Marianny urodzonej Marczak, i Bronisławą Węzik, panną, l.26, urodzoną i zamieszkałą w Działoszynie przy rodzicach, córką Rocha i Cecylii urodzonej Olbrych. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym i Osjakowskim parafialnych kościołach, w dniach 15/28.01, 22.01/04.02, i 29.01/11.02. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten przybyłym świadkom i nowożeńcom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #21028 przez Jarosław Żukow
34. Raciszyn
Działo się w Działoszynie 08/21.01.1913r. o godz.16.
Oświadczamy że w obecności świadków Antoniego Sikory l.28, i Jakuba Musialskiego l.35, oboje rolników z Raciszyna, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Adamem Węzik, kawalerem, rolnikiem, l.19, urodzonym i zamieszkałym we wsi Sadowiec przy rodzicach, synem Ludwika i Katarzyny urodzonej Pulka, i Antoniną Matuszewską, wdową po Romanie Matuszewskim zmarłym w mieście Hanower w Niemczech 27.07.1910r., robotnicą, l.34, urodzoną i zamieszkałą w Raciszynie, córką Pawła i Salomei urodzonej Bęben małżonków Sikora. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 23.12/05.01, 30.12/12.01, i 06/19.01. roku bieżącego. Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński panu młodemu, słownie udzielili rodzice. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Wincenty Olesiński? miejscowy wikary. Akt ten przybyłym świadkom i nowożeńcom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.