Topic-icon Prośba o tłumaczenie z języka rosyjskiego.

4 lata 9 miesiąc temu #20825 przez Jarosław Żukow
142.
Działo się w Warszawie w parafii Ewangelicko-Augsburgskiej 22.03/03.04.1889r. o godz.13.
Stawił się Alfred Karol Pace l.46, urzędnik telegrafu, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Świętego Krzyża pod numerem 9, w towarzystwie świadków Eduarda Goli l.60, emeryt, i Eduard Nejpert l.42, urzędnika telegrafu, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w Warszawie 21.09/03.10. zeszłego roku o godz.13, z jego małżonki Elizy Berty urodzonej Holtz, l.36.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym, nadano imię Waldemar, a rodzicami chrzestnymi jego zostali pierwszy świadek z Zofią Goli, i Teodor Trenkler z Aleksandrą Nejpert. Akt ten opóźniony z powodów rodzinnych, przybyłym przeczytano, przez nich i przez nas podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20833 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20840 przez Jarosław Żukow
641.
Działo się w mieście Warszawie w Ewangelicko-Augsburgskiej parafii 28.10/09.11.1880r. o godz. 13.
Stawił się Alfred Pace l.38, urzędnika Zarządu Telegrafów, zamieszkały przy ulicy Mariańskiej pod numerem 5, w towarzystwie Edwarda Holtz l.25, studenta teologii?, i Edwarda Holtz l.60 byłego nauczyciela w gimnazjum, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono tutaj w Warszawie 09/21.09. roku bieżącego o godz.23 z jego małżonki Elżbiety urodzonej Holtz l.28. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym Natalia Zofia Augusta, a rodzicami chrzestnymi zostali wyżej wspomniani świadkowie i ??? ??? Zofia Golc. Akt ten opóźniony z przyczyn oświadczającego, przybyłym przeczytano, przez nich i przez nas podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20842 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Pozdrawiam,
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20850 przez Jarosław Żukow
47.Ostrowite
Działo się w Trombinie? 29.07/11.08.1901r. o godz.16.
Stawił się Bronisław Ignacy Broniewski, urzędnik fabryczny zamieszkały we wsi Ostrowite, w towarzystwie Juliana Chodkowskiego, czeladnika l.32, i Józefa Błaszkiewicza, stolarza l.33, oboje zamieszkałych we wsi Ostrowite, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono 12/25.09.1900r. o godz.16 z jego małżonki Walentyny Alojzy urodzonej Radzymińska l.27.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Wincentego Tabędzkiego nadano imiona Stanisław Roman, a rodzicami chrzestnymi zostali Jan Dzierżanowski i Maria Papi. Akt opóźniony z powodu wyjazdu służbowego ojca dziecka. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas i oświadczającego podpisany, świadkowie pisać nie umieją.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20868 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20869 przez Jarosław Żukow
59. Mstyczów
Działo się w Mstyczowie 29.03/10.04.1876r. o godz.13.
Stawił się Ernest Kerfesztain l.46, dzierżawca majątku, zamieszkały w Mstyczowie, w towarzystwie Tomasza Luboń l.56, i Iwana Kaczor l.50, oboje rolników zamieszkałych w Mstyczowie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Mstyczowie 15/27.12.1875r. o godz.15 z jego małżonki Emmy urodzonej Pesow l.36. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Ludwika Morysińskiego nadano dwa imiona Emma Natalia, a rodzicami chrzestnymi zostali Janusz Konarski i Natalia Knaut. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas i ojca podpisany, świadkowie pisać nie umieją.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20870 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Pozdrawiam,
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20879 przez Jarosław Żukow
61. Mstyczów
Działo się w Mstyczowie 06/18.02.1874r. o godz.16.
Stawił się Ernest Keferstain ziemianin z Mstyczowa l.44 w Mstyczowie zamieszkały w towarzystwie Wawrzyńca Płatka l.30, i Józefa Syska? l.38, oboje rolników w Mstyczowie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Mstyczowie dnia wczorajszego bieżącego miesiąca i roku o godz.3 po północy z jego małżonki Emmy urodzonej Pesow l.36.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Ernest Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Pes i Emilia Heler. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas i ojca podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20941 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20956 przez Jarosław Żukow
4.
Działo się w Piotrowicach 18/30.01.1881r.
Oświadczamy że w obecności Mateusza Wojdy l.33, i Wincentego Szkalmirskiego?, kolonistów zamieszkałych pierwszy we wsi Laskowa, drugi w Piotrowicach, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Adamem Mikołajem dwojga imion Wójcickim, kawalerem, l.19, urodzonym w ???(Nr7) a przebywającym u swojego szwagra we wsi Laskowa, synem zmarłego Adama Wójcickiego i żyjącej żony jego Salomei Stypniewskiej kolonistów, i Marianną Rajewską, panną, l.17, tutaj urodzoną i zamieszkałą przy swoich rodzicach, córką Marcina Rajewskiego i żony jego Heleny Gajda kolonistów. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym kościele w dniach 27.12 poprzedniego roku/09.01. roku bieżącego, 04/17.01, i 11/23.01. roku bieżącego, i tak w parafii Wodzisław (Nr.8). Pozwolenia kawalerowi udzieliła matka, a pannie rodzice. Ślub przeze mnie udzielony. Akt ten świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #20958 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Pozdrawiam,
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.