Topic-icon Prośba o tłumaczenie z języka rosyjskiego.

5 lata 2 miesiąc temu #21924 przez Jarosław Żukow
218.
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego 17/29.10.1893r. o godz.19.
Stawił się Leon Raszke bukmacher? (bukmajster?) l.36 w Warszawie pod numerem 495A zamieszkały przy ulicy Danielewiczewskiej, w towarzystwie Bolesława Raszke kupca i Stanisława Marcinkowskiego kupca, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w jego mieszkaniu 04/16.03. roku bieżącego o godz.7 rano z jego małżonki Anny urodzonej Kotońska l.28.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Tadeusz Jerzy, a rodzicami chrzestnymi zostali Bolesław Raszke i Stanisława Kotońska.
Opóźnienie spowodowane ??? ??? ???.
Akt ten po przeczytaniu, przez nas, ojca i świadków podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #21927 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję za to tłumaczenie.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu - 5 lata 2 miesiąc temu #21989 przez Elżbieta Kowalska
Przypadkiem tu się znalazłam...
zawód wygląda na buchaltera, czyli księgowego. Drugi znak zapytania to z pewnością "brakiem czasu" - opóźnienie spowodowane [ u wymienionych, wskazanych?] brakiem czasu (недостатом времени)
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarosław Żukow, Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #22221 przez Tomasz Szyrmer
Proszę o przetłumaczenia aktu urodzenia.
Dziękuję.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #22224 przez Jarosław Żukow
52.
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego 06/18.03.1889r. o godz.6 po południu.
Stawił się Leon Raszke księgowy, l.32, w Warszawie pod nr.557 przy ulicy Długiej zamieszkały, w towarzystwie Leona Witkowskiego i Stanisława Wojciechowskiego, pełnoletnich, księgowych, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Warszawie w jego mieszkaniu dnia 03/15.03. bieżącego roku o godz.14 z jego małżonki Anny Florentyny urodzonej Kotońska l.24.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Wiesław Leon Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Michał Kotoński i Aniela Raszke.
Akt ten po przeczytaniu, przez nas, ojca i świadków podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #22225 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję za to tłumaczenie.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #22230 przez Jarosław Żukow
114.
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego 03/15.07.1876r. o godz.18.
Stawił się osobiście Jan Iwaszkiewicz, obywatel, l.39, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Długiej pod nr.550, w towarzystwie Wojciecha Retmańskiego, urzędnika, i Stanisława Dąbrowskiego, obywatela, oboje pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w jego mieszkaniu 27.06/09.07. roku bieżącego o godz.10 rano z jego małżonki Tekli urodzonej Trząsowska l.34.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Jan Wacław, a rodzicami chrzestnymi zostali Stanisław Dąbrowski i Krystyna Gryszkiewicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas i przez nich podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #22231 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #22242 przez Jarosław Żukow
30.
Działo się w Warszawie 24.04/06.05.1869r. o godz.18.
Oświadczamy że w obecności świadków Stanisława Hiszpańskiego, i Michała Kotońskiego, oboje obywateli, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Stanisławem Ignacym Michalskim, l.34, kawalerem, kupcem, urodzonym w mieście Makowie Łomżyńskiej guberni, synem zmarłych Tomasza Michalskiego i jego żony Klary urodzonej Dąbrowska, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Długiej pod nr.489A, i Józefą Wróblewską, wdową po zmarłym Jakubie, nieznanego miejsca urodzenia, córką zmarłego Mikołaja Trząsowskiego i Antoniny Rumkowskiej, l.39, zamieszkałą u rodziny w Warszawie przy ulicy Długiej pod nr.489A.
Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź opublikowana w tutejszym parafialnym kościele 13/25.04. roku bieżącego. Z dwóch zapowiedzi zwolniła uchwała Warszawskiej Duchowej Rzymsko-Katolickiej Konsystori z 03.05. roku bieżącego nr.1128. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił Ks. Bronisław Podolski, wikary tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu, przez nas świadków i pana młodego podpisany, panna młoda niepiśmienna.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #22317 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję za to tłumaczenie.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #22376 przez Jarosław Żukow
51. Marianka
Działo się we wsi Kroczyce 19.03/01.04.1907r. o godz.9 rano.
Stawił się Franciszek Kadziewski?, l.30, rolnik, mieszkaniec wsi Marianka, w towarzystwie Jana Kuchara l.50, i Piotra Krzywańskiego l.35, oboje rolników mieszkańców wsi Marianka, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Marianka 11/24.03. roku bieżącego o godz.13, z jego małżonki Marianny urodzonej Zarzycka l.21.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez ksiądza Kajetana Szymkowicza nadano imię Zygmunt, a rodzicami chrzestnymi zostali Mikołaj Potiemka?, i Bronisława Kiedzieska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #22779 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję za to tłumaczenie.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #22830 przez Jarosław Żukow
47.
Działo się w Warszawie 17/29.04.1873r. o godz.18.
Oświadczamy że w obecności świadków Stanisława Dolińskiego i Antoniego Kry, kotlarzy, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Lewandowskim, l.30, kawalerem, kotlarzem, urodzonym w mieście Włocławku?, synem zmarłych Grzegorza i Tekli urodzonej Olszewska małżonków Lewandowskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Kruczej pod Nr.1707, i Marianną Kotońską, panną, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Kruczej pod Nr.1707, przy matce.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi 13, 20, i 27.04. roku bieżącego, opublikowane w tutejszym parafialnym kościele Św. Aleksandra w Warszawie i w parafialnym kościele w Radziejewie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Stanisław Lipiński, wikary tutejszego parafialnego kościoła, na podstawie pisemnego pozwolenia udzielonego 16/28.04. roku bieżącego, przez księdza ??? Rogowskiego, administratora parafii Św. Aleksandra. Akt ten po przeczytaniu podpisano.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #22832 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję za to tłumaczenie.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 miesiąc temu #22862 przez Jarosław Żukow
46. Działo się w Warszawie 17/29.04.1873r. o godz.18.
Oświadczamy że w obecności świadków Stanisława Domienskiego? i Antoniego Kros, kotlarzy, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Antonim Kotońskim, l.27, kawalerem, ślusarzem, urodzonym we wsi Soczewka powiatu Gostyńskiego, synem zmarłego Jana i żyjącej wdowy po nim Marianny urodzonej Korolic? małżonków Kotońskich, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kruczej pod Nr.1707, i Julią Smerdzyńską, panną, zamieszkałą u rodziny, l.32, urodzoną w mieście Końskie, córką Jana i Karoliny urodzonej Laskowska małżonków Smerdzyńskich, zamieszkałą w Warszawie przy ul. Granicznej pod Nr.965.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi 13, 20, 27.04. roku bieżącego, opublikowane w tutejszym parafialnym kościele i Św. Aleksandra w Warszawie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedmałżeńskiej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Stanisław Lipiński, wikary tutejszego parafialnego kościoła. Akt ten po przeczytaniu, podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 3 tygodni temu #23227 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję za to tłumaczenie.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.Nie mogłem go zdobyć od księdza z Łomży, udało się dopiero z alegat do ślubu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 3 tygodni temu #23234 przez Jarosław Żukow
Wypis z akt urodzeń ksiąg duplikatów Urzędu Stanu Cywilnego powiatu Łomżyńskiego, parafii Łomżyńskiej z 1872r.

Łomża
Działo się w mieście Łomży dnia 17/29.01.1872r. o godz.10 rano.
Stawił się osobiście Gorgoniusz Mikołaj Marian Radzymiński, szlachcic, sędzia Łomżyńskiego Cywilnego Trybunału, w Łomży zamieszkały, l.53, w towarzystwie Franciszka Ziółkowskiego l.44, i Seweryna Pruszkowskiego l.42, oboje ziemian w Łomży zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono 0618.08. zeszłego roku o godz.10 rano, z jego małżonki Heleny urodzonej Sobocka, l.23.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Muraszko, nadano imiona Bronisław Wiktor, a rodzicami chrzestnymi zostali Wiktor Leszczyński przewodniczący Łomżyńskiego Trybunału, i Walentyna Sobocka. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano i podpisany
Gorgoniusz Radzymiński
Franciszek Ziółkowski
Seweryn Prószkowski
Ksiądz Markowski, wikary Łomżyńskiej parafii
tenże akt Urzędu Stanu Cywilnego.
Zgodność tego wypisu z aktem przechowywanym w archiwum hipotecznym potwierdzam.
Łomża 25.08.1884r. sekretariat Łomżyńskiego powiatowego hipotecznego oddziału.
Iwan Sewerynowicz Piekarski.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 3 tygodni temu #23237 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję za to tłumaczenie.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 3 tygodni temu #23269 przez Jarosław Żukow
8. Wodzisław
Działo się w Wodzisławiu 14/26.02.1889r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w Wodzisławskim kościele w obecności świadków Piotra Gawrońskiego l.55, i Augustyna Ordysińskiego l.50, oboje mieszkańców Wodzisławia, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Feliksem Wójcickim, l.65, wdowcem po zmarłej w Wodzisławiu dwa miesiące temu Katarzynie urodzonej Aleksandrowicz, urodzonym w Sędziszowie, zamieszkałym w Wodzisławiu, synem Franciszka i Tekli urodzonej Malakowska małżonków Wojcickich, i Teofilą Kornalską urodzoną Ordysińska, l.28, wdową po zmarłym w Grudzynach parafii Mierzwin 1,5 roku temu Antonim, urodzoną i zamieszkałą w Wodzisławiu, córką Augustyna i Katarzyny urodzonej Kluzka? małżonków Ordysińskich.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w Wodzisławskim parafialnym kościele 29.01/10.02, 05/17.02, 12/24.02. roku bieżącego. Akt ten przybyłym przeczytano, przez nas i przez nich podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 3 tygodni temu #23274 przez Tomasz Szyrmer
Jakie ciekawe informacje.
Bardzo dziękuję za to tłumaczenie.
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarosław Żukow

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 tygodni temu #23314 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję za to tłumaczenie.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 tygodni temu #23327 przez Jarosław Żukow
194. Potok Wielki
Działo się we wsi Krzcięcice 22.10/04.11.1900r. o godz.13.
Stawił się Jakub Domagała katolik l.38 rolnik ze wsi Potok Wielki, w towarzystwie Franciszka Głąba l.33, i Stanisława Zięby l.22, oboje rolników ze wsi Potok Wielki, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono w tejże wsi 19.10/01.11. roku bieżącego o godz.4 rano z jego małżonki Marianny urodzonej Radkowska katoliczki l.36.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Stanisława Wadowskiego, nadano imię Marianna, a rodzicami chrzestnymi zostali Franciszek Głąb i Katarzyna Makułowa. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany, przybyli pisać nie umieją.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 tygodni temu #23346 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 tygodni temu #23353 przez Jarosław Żukow
17. Potok Wielki
Działo się we wsi Krzcięcice 06/18.09.1887r. o godz.16.
Oświadczamy że w obecności świadków Wincentego Zięby l.38, i Marcina Żubra l.50, oboje rolników ze wsi Potok Wielki, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Jakubem Domagałą, katolikiem, kawalerem, l.25, synem zmarłych Pawła i Józefy urodzonej Pilas? małżonków rolników, urodzony we wsi Klimontów parafii Mstyczów, a zamieszkały we wsi Klemencicach na służbie, i Marianną urodzoną Radkowska, katoliczką, panną, l.24, córką żyjących Jana i Julianny urodzonej Jędrysińska małżonków rolników, urodzona i zamieszkała we wsi Potok Wielki przy rodzicach.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w Krzcięcickim parafialnym kościele 23.08/04.09, 30.08/11.09, 06/18.09. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Stanisław Cichoń, miejscowy wikary. Akt ten przybyłym przeczytano, przez nas tylko podpisany, przybyli niepiśmienni.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 1 tydzień temu #23610 przez Tadek Kowalski
Witam !
Szukając aktu zgonu Fryderyka Knaut - przez przypadek trafiłem na Pański wątek.
Znalazłem tu parę aktów związanych z rodziną pruską Knaut.
Czy te osoby jakoś Pana szczególnie interesują ?
Ja mieszkam obecnie w Cieślinie. Cieślin praktycznie cały XIX w. wchodził w skład Dóbr Kwaśniowa.
Rodzina Knaut (Traugot i potem w różnych konfiguracjach jego żona i dzieci (9 !)) byli właścicielami tych dóbr w latach 1847-69 (z przerwą na okres Wł. Pusłowskiego i F. Grundmana).
Jak Pan chce coś więcej przeczytać o tym okresie zapraszam na moją stronę internetową; www.cieslin.pl/okres-od-xix-wieku-do-1918-roku/ oraz na podstrony poświęcone "Rodzinie Pusłowskich" oraz "F. W. Grundmann". Aktualnie oprócz bieżącej aktualizacji przygotowuje podstrony poświęcone F. Gostkowskiemu (temu z linii z Kromołowa) i gromadzę materiały na podstronę poświęconą rodzinie Knaut. Min. p. Jarosław Żukow czy p. E. Kowalska tłumaczyła mi akt zgonu Amandy Antoniny Wilhelminy Knaut z 1879 roku z Ojcowa.
Skąd Pan posiada akta tych osób ?
Ja dotarłem do moich akt poprzez akta filiału ewang.-augsburskiego w Pilicy (AP Katowice i Kielce) oraz akta SC parafii w Chechle (niektóre są podwójne - np. zgony).
Jeśli Pan interesuje ten temat to proszę o kontakt !

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.