Topic-icon Prośba o tłumaczenie z języka rosyjskiego.

4 lata 10 miesiąc temu #24837 przez Tomasz Szyrmer
Dziękuję.
Wg mnie ta druga litera to j. Mnie wychodzi Ojzowka ale takiej miejscowości również nie mogę odnaleźć.
Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu - 4 lata 10 miesiąc temu #24841 przez Elżbieta Kowalska
Panie Tomaszu, to jest zdecydowanie litera "s". Takie przedłużone kiedyś pisano. Proszę zwrócić uwagę na akt niżej pisany, na tej samej stronie. W imieniu Tomasz mamy tak samo pisaną.
Faktycznie wychodzi Olszewnica, ale... Na Podkarpaciu jest miejscowość Olszanica, powiat leski. Jeśli nie było dokumentu urodzenia, a tylko akt znania, mogło zdarzyć się przeinaczenie.
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarosław Żukow, Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #24903 przez Tomasz Szyrmer
Wczoraj otrzymałem akt ślubu brata mojej prapra... który raczej wszystko wyjaśnia, chociaż muszę dokładniej poszukać lokalizacji i parafii tej miejscowości.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #24904 przez Tomasz Szyrmer
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #24921 przez Jarosław Żukow
147.
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych 16/28.03.1895r. o godz.19.30.
Oświadczamy że w obecności Wincentego Łukienowicza Miedyńskiego emerytowanego Pułkownika, i Kazimierza Osipowicza Czekierskiego emerytowanego Generał-Majora, oboje pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Henrykiem Malczewskim, wdowcem po Julii urodzonej Żmudzińska, zmarłej w powiatowym mieście Węgrowie Siedleckiej guberni 1883r, Starszym Pomocnikiem Zarządcy pierwszego okręgu giełdy? Guberni Warszawskiej, Doradcą Sądowym, l.46, urodzonym we wsi Koszkiew? powiatu Olkuskiego guberni Kieleckiej, synem Henryka i Anny urodzonej Kobylińska małżonków Malczewskich, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Złotej pod Nr.1448A w tutejszej Parafii,
a Antonią Bronisławą (dwojga imion) Rucińską, panną, zostającą przy rodzinie, l.29, urodzoną w Warszawie w parafii Św. Krzyża, córką Hipolita i Marianny urodzonej Kowalska małżonków Rucińskich, zamieszkałą w Warszawie przy ul. Złotej pod Nr.1448A tutejszej parafii.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszej parafii w dniach 26.02/10.03, 05/17.03, 12/24.03. roku bieżącego. Zezwolenia na zawarcie tego małżeństwa udzieliły zarządy giełd? Warszawskiej i Siedleckiej guberni, 08.03. roku bieżącego Nr.2758. Od czasu zabronionego? (a tempore vetito qadragen mea) uwolniło zezwolenie Warszawskiej Metropolitalnej Archidiecezji z 15/27.03. roku bieżącego Nr.1386. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Oświadczyli także, że przed zawarciem małżeństwa, mieszkał z nimi ich syn Stanisław, urodzony w Warszawie w parafii Św. Aleksandra 25.10/06.11. 1885r., akt urodzenia wystawiono w Warszawskiej parafii Św. Aleksandra 26.10/07.11.1886r. Nr aktu 915. Aktem małżeństwa, uznają go za swojego własnego, na podstawie 291 artykułu Cywilnego Kodeksu Królestwa Polskiego, przyznają mu prawa dziecka małżeńskiego.
Ślub udzielony przez księdza Józefa Rybarkiewicza, tutejszego wikarego. Akt ten po przeczytaniu nowożeńcom i świadkom, przez nich i przez nas podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #24957 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #24964 przez Jarosław Żukow
6. Marianka
Działo się w Pilicy 30.11/12.12.1890r. o godz.15.
Stawili się Florian Kwasiewski? l.32, i Antoni Machura l.40, oboje rolników we wsi Marianka zamieszkałych, i oświadczyli że tam, 27.11/09.12. roku bieżącego o godz.23, zmarła przy mężu Adolfina Zarzecka urodzona Szirmer, l.48, której miejsce urodzenia i imiona rodziców świadkom są nieznane.
Pozostawiła po sobie owdowiałego męża Józefa Stanisława Zarzeckiego, rolnika z Marianki.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Adolfiny Zarzeckiej, akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #24966 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #24977 przez Jarosław Żukow
1. Pilica
Działo się w Pilicy 30.12.1882r./11.01.1883r. o godz.13.
Stawili się Ernest Kefersztein dzierżawca majątku zamieszkały we wsi Wola Libertowska l.54, a także Fryderyk Sztiller murarz zamieszkały w Pilicy l.53, i oświadczyli że w Pilicy 27.12/08.01. roku bieżącego o godz.15.30 zmarł Józef Fountes-Pace, ziemianin, tutaj zamieszkały, l.69, urodzony w Straforszire? w Wielkiej Brytanii, synem zmarłego ??? urzędnika z imienia nieznanego i jego żony Anny zmarlych małżonków Fountes-Pace.
Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Augustę urodzoną Pfeiffer.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Józefa Fountes-Pace, akt ten przybyłym - w tym Ernestowi Kefersztein zięciowi zmarłego - przeczytano, po czym przez nas Kieleckiego pastora i przez nich podpisany

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #24983 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #24989 przez Jarosław Żukow
Działo się w mieście powiatowym Miechowie w Kieleckiej guberni 12/25.06.1910r. o godz.13.
Stawili się Alfred Lembke? Miechowski powiatowy architekt l.60 szwagier zmarłego, i Aleksander Keferstein ziemianin z Woli Libertowskiej l.46 siostrzeniec zmarłego, i oświadczyli że tu w Miechowie dnia wczorajszego o godz.1 w nocy zmarł Alfred Karol Founes-Pace, artysta malarz, l.67, stały mieszkaniec gminy Mstyczów powiatu Jędrzejowskiego, tu urodzony, tymczasowo w Pilicy powiatu Olkuskiego zamieszkały, syn ziemianina Józefa i Augusty urodzonej Pfaifer zmarłych małżonków Founes-Pace. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Elżbietę urodzoną Holtz.
po naocznym przekonaniu się o śmierci Alfreda Karola Founes-Pace, akt ten oświadczającym przeczytano, i podpisano.

A tutaj (możliwe że już pan o tym wie) ciekawostka :)
www.jura-pilica.com/?founes-pace,254

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #24991 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Tak, znam tą stronkę. Nawet jestem autorem zdjęcia grobu Alfreda.
A wspominany tam Ernest Schirmer jest moim prapradziadkiem.

Bardzo proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarosław Żukow

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #25001 przez Jarosław Żukow
Działo się w Majątku Wola Libertowska gminie Żarnowiec powiatu Olkuskiego, Kieleckiej guberni 04/17.02.1906r. o godz.15.
Stawił się Gwido Aleksander Keferstein, stały mieszkaniec gminy Żarnowiec, dzierżawca majątku Wola Libertowska, szlachcic l.42, w towarzystwie świadków Ottokara? Knaut dzierżawcy majątku Niesiechowice? l.32, i Jana Bukowskiego, właściciela majątku K??? l.33, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w Woli Libertowskiej 16/29.12.1904r. o godz.1.30 w nocy, z jego małżonki Heleny Wandy von Mittelstadt l.33.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Aleksander Władysław, a rodzicami chrzestnymi zostali Władysław von Mittelstadt z Heleną Natalią Keferstein i Ernest Józef Keferstein z Lidią von Struw?.
Akt ten z powodu ??? ??? ??? opóźniony, przybyłym przeczytano i podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #25224 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #25273 przez Jarosław Żukow
56. Dąbie
Działo się we wsi Konieczno 30.06/13.07.1903r. o godz.10 rano.
Stawili się Michał Coniak l.40, i Andrzej Stempnioski l.38, rolnicy koloniści z Dąbia, i oświadczyli że w Dąbiu 28.06/11.07. roku bieżącego o godz.14 zmarł Stanisław Lesiak, l.63, kolonista, urodzony w Dąbiu, syn zmarłych Kazimierza i Elżbiety urodzonej Baran małżonków Lesiaków, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Katarzynę z Laskoskich.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Stanisława Lesiaka, akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #25367 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #25381 przez Jarosław Żukow
3. Brzus (Brzeście?)
Działo się w 29.12.1899/10.01.1900r. o godz.10 rano.
Stawili się Adam Nowak l.34, i Wincenty Środa l.54, oboje rolnicy zamieszkali we wsi Laskowa, i oświadczyli że dnia wczorajszego o godz.2 rano, zmarł we wsi Brzus Stefan Kotoński, l.74, skarbnik (kasjer) majątku Brzus, wdowiec po zmarłej Teodozji urodzonej Januszewska, syn zmarłych Antoniego i nieznanej Matki.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Stefana Kotońskiego, akt ten oświadczającym przeczytano, a z powodu ich niepiśmienności, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #25382 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Tą miejscowością jest Brzezie. Majątek Brzezie koło Wodzisławia był własnością Lanckorońskich.
Tomek
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarosław Żukow

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #25384 przez Tomasz Szyrmer
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #25401 przez Jarosław Żukow
27. Wodzisław
Działo się w Wodzisławiu 24.05/05.06.1879r. o godz.6 po południu.
Stawił się Wacław Wójcicki mieszkaniec Wodzisławia l.21, w towarzystwie Michała Stępnia? l.60, i Mikołaja Radwańskiego l.55, oboje mieszkańców Wodzisławia, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono w Wodzisławiu dnia wczorajszego o godz.4 po południu z jego małżonki Katarzyny z Ordysińskich l.21.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Emilia Lucyna, a rodzicami chrzestnymi zostali Karol Wilkus? i Katarzyna Wójcicka. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas i ojca podpisany.

Nie widzę podpisu ojca, być może został "odcięty"

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #25421 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #25452 przez Jarosław Żukow
247. Mierzawa
Działo się we wsi Krzcięcice 26.11/08.12.1899r. o godz.13.
Stawił się Michał Śliwa katolik l.31 rolnik ze wsi Mierzawa, w towarzystwie Ludwika Targosza l.29, i Karola Środy l.40, oboje rolników ze wsi Mierzawa, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono w tejże wsi dnia wczorajszego o godz.4 rano, z jego małżonki Julianny urodzonej Laprus katoliczki l.34.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Stanisława Wadowskiego, nadano imię Roman, a rodzicami chrzestnymi zostali Ludwik Targosz i Rozalia Urban. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #25508 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo, bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #25556 przez Jarosław Żukow
2. Brzezie
Działo się w Wodzisławiu 20.01/01.02.1874r. o godz.18.
Oświadczamy że w obecności świadków Ludwika Chorzelskiego? l.42 ekonoma folwarku Klemencice, i Jana Szczecha l.46, ekonoma folwarku Wierzbica, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński przez księdza Józefa Duszkiewicza wikarego Jędrzejowskiego, w obecności miejscowego administratora, między Stanisławem Kurowskim, kawalerem, l.19, synem żyjącego Jakuba i zmarłej i Zofii z Kadzińskich? małżonków Kurowskich, zamieszkałym przy ojcu w Jędrzejewie,
i Marianną Matyldą Klawon, panną, l.18, urodzoną we wsi Mochnowice?, córką zmarłego Ernesta i żyjącej Teodozji z Janusnowskich? małżonków Klawonów, zamieszkała przy matce we wsi Brzezie.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Jędrzejewskim i miejscowym kościołach 30.12/11.01, 06/18.01, 13/25.01. roku bieżącego. Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński udzielone przez ojca i matkę nowożeńców. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali.
Akt ten przybyłym przeczytano, przez nas nowożeńców i świadków podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 9 miesiąc temu #25560 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.