Topic-icon Prośba o tłumaczenie z języka rosyjskiego.

4 lata 8 miesiąc temu #26224 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu. Znowu Warszawa.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 8 miesiąc temu #26257 przez Jarosław Żukow
24.
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego 21.01/02.02.1882r. o godz.18.
Stawił się osobiście Józef Knowiakowski obywatel l.36 zamieszkały w Warszawie przy ul. Danielewiczewskiej pod nr.495, w towarzystwie Zygmunta Oraczewskiego i Michała Knowiakowskiego, kupców, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono w jego mieszkaniu 18/30.12.1881r. o godz.7 rano, z jego małżonki Marii urodzonej Laszkiewicz l.22.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Marcela Karpiń(skiego?) nadano imię Eugenia, a rodzicami chrzestnymi zostali Zygmunt Oraczewski i Józefa Knowiakowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas i przez nich podpisany. Akt ten opóźniony z powodu choroby rodziców.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 8 miesiąc temu #26259 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 8 miesiąc temu #26275 przez Jarosław Żukow
66.
Działo się w mieście warszawie w parafii Św. Antoniego 07/19.03.1871r. o godz.19.
Stawił się osobiście Michał Knowiakowski l.28, obywatel zamieszkały w Warszawie, w towarzystwie Józefa Knowiakowskiego l.26 urzędnika, i Leopolda ??? l.28 kupca, zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono w mieście Warszawie przy ul. Niecałej pod nr.614E,F, 03/15.10.1870r. o godz.13 z jego małżonki Józefy urodzonej Głogowska l.21.
dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Feliksa Gubickiego?, nadano imiona Ludwika Jadwiga, a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Knowiakowski i Ludwika Głogowska. Akt ten przybyłym przeczytano, przez nich i przez nas podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 8 miesiąc temu #26280 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26301 przez Jarosław Żukow
88.
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego 25.03/06.04.1891r. o godz.10 rano.
Stawił się Józef Knowiakowski obywatel l.46 w Warszawie pod nr.495a przy ulicy Danielewiczewskiej zamieszkały, w towarzystwie Feliksa Kwira? i Stanisława Iłowieckiego, pełnoletnich obywateli zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w jego mieszkaniu 29.06/11.07. zeszłego roku o godz.6 rano, z jego małżonki Marii urodzonej Laszkiewicz l.33.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Czesław, a rodzicami chrzestnymi zostali Feliks Kwir?, i Dorota Niwińska.
Opóźnienie spowodowane oczekiwaniem na rodziców chrzestnych. Akt ten po przeczytaniu, przez nas, ojca, i świadków podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26302 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu urodzenia.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26318 przez Jarosław Żukow
98.
Działo się w mieście Warszawie w parafii Św. Antoniego 08/20.03.1873r. o godz.18.
Stawił się osobiście Michał Knowiakowski l.29 obywatel zamieszkały w Warszawie, w towarzystwie Jana Piltz l.53 urzędnika, a także Jana Stawińskiego l.32 lokaja, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w Warszawie przy ul. Niecałej pod nr.614E,F, 31.03/12.04.1872r. o godz.13, z jego małżonki Józefy urodzonej Głogowska l.23.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Wojciecha Jackowskiego, nadano imiona Stefan Michał, a rodzicami chrzestnymi zostali Jan Piltz i Antonina Łuba. Akt ten przybyłym przeczytano, przez nas oświadczającego i pierwszego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26323 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo, bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu urodzenia.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26331 przez Jarosław Żukow
116.
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego 27.06/09.07.1886r. o godz.9 rano.
Stawił się Józef Knowiakowski obywatel l.41 w Warszawie pod nr.495A zamieszkałym przy ul. Danielewiczewskiej, w towarzystwie Ratysława Kicińskiego i Ryszarda Nowakowskiego, pełnoletnich obywateli zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone tu w Warszawie w jego mieszkaniu 12/24.06.roku bieżącego o godz.12 w południe z jego małżonki Marii urodzonej Laszkiewicz l.26.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Jan, a rodzicami chrzestnymi zostali Ratysław Kiciński i Bronisława Bielkiewicz. Akt ten po przeczytaniu, przez nas ojca i świadków podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26332 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26364 przez Jarosław Żukow
128.
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego 13/25.08.1874r. o godz.17.
Stawił się osobiście Michał Knowiakowski obywatel l.31 zamieszkały w Warszawie przy ul. Długiej pod nr.585, w towarzystwie Aleksandra Monkierskiego i Józefa Wróblewskiego, oboje obywateli pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono w jego mieszkaniu 20.07/01.08. roku bieżącego z jego małżonki Józefy urodzonej Głogowska l.24.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Władysław Michał, a rodzicami chrzestnymi zostali Aleksander Monkierski i Ludwika Głogowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nich i przez nas podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26365 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26426 przez Jarosław Żukow
144.
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego 03/15.08.1885r. o godz.11 rano.
Stawił się Józef Knowiakowski pomocnik notariusza l.39, w Warszawie przy ul.Danielewiczewskiej pod nr.495A zamieszkałym, w towarzystwie Antoniego Knowiakowskiego księgowego, i Stanisława Wedeckiego pomocnika, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w domu jego zamieszkania 28.06/10.07. roku bieżącego o godz.12 w południe, z jego małżonki Marii urodzonej Laszkiewicz l.24.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Henryk, a rodzicami chrzestnymi zostali Stanisław Wedecki i Józefa Knowiakowska. Akt opóźniony z powodu ojca. Akt ten po przeczytaniu, przez nas, ojca, i świadków podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26446 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo, bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarosław Żukow

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26487 przez Jarosław Żukow
189.
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego 24.08/05.09.1888r. o godz.9 rano.
Stawił się Józef Knowiakowski asystent notariusza l.43 w Warszawie pod Nr.495 zamieszkały przy ul. Danielewiczewskiej, w towarzystwie Antoniego Knowiakowskiego kupca, i Feliksa Cholewińskiego obywatela, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone tu w Warszawie w jego mieszkaniu, 02/14.03. roku bieżącego o godz.7 rano z jego małżonki Marii z Laszkiewiczów l.28.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Maria, a rodzicami chrzestnymi zostali Antoni Knowiakowski i Maria Cholewicka. Opóźnienie spowodowane brakiem czasu. Akt ten po przeczytaniu, przez nas, ojca i świadków podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26491 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26509 przez Jarosław Żukow
363.
Działo się w Warszawie w parafii Św. Jana 22.05/04.06.1906r. o godz.17.
Stawił się Władysław Gumiński technik l.26 zamieszkały w Warszawie przy ul. Nowomiejskiej pod Nr.159, w towarzystwie Józefa Knowiakowskiego obywatela, i Iwana Zak urzędnika, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono tu w Warszawie w jego mieszkaniu 30.03/12.04. roku bieżącego o godz.18, z jego małzonki Apolonii urodzonej Knowiakowska.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Irena, a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Knowiakowski i Paulina Gumińska.
Akt ten opóźniony z powodu zajęć ojca, oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas, ojca i pierwszego świadka podpisany. Drugi świadek niepiśmienny.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26513 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarosław Żukow

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26514 przez Jarosław Żukow
825.
Działo się w Warszawie w parafii Św. Jana 13/26.12.1907r. o godz.15.10.
Stawił się Władysław Gumiński technik l.28 zamieszkały w Warszawie przy ul. Nowolipskiej pod Nr.159 w towarzystwie Kazimierza Pleszczyńskiego architekta, i Stefana Domoradzkiego technika, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w jego mieszkaniu 09/22.09. roku bieżącego o godz.22 z jego małżonki Apolonii urodzonej Knowiakowska l.25.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Kazimierz Władysław, a rodzicami chrzestnymi zostali Kazimierz Pleszczyński i Małgorzata Rutkowska. Akt ten opóźniony z powodu obowiązków ojca, po przeczytaniu przez nas i przez nich podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26515 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarosław Żukow

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26536 przez Jarosław Żukow
997.
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych 17/30.05.1910r. o godz.18.
Stawił się Stefan Knowiakowski inżynier l.38 zamieszkały w Warszawie przy ul. Chmielnej pod Nr.1541, w towarzystwie księdza Antoniego Bludzińskiego proboszcza parafii Truskolasy powiatu Częstochowskiego tamże zamieszkałego, i Michała Knowiakowskiego zamieszkałego w Warszawie obywatela, oboje pełnoletnich, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono w Warszawie 16/29.01. roku bieżącego o godz.20 z jego małżonki Jadwigi Zofii Matyldy z Fedeckich l.35.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Janina, a rodzicami chrzestnymi zostali ksiądz Antoni Bludziński i Jadwiga Lipska. Akt ten opóźniony z powodu oczekiwania na chrzestnych?, oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nich i przez nas podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 7 miesiąc temu #26586 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu.
Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #26763 przez Jarosław Żukow
42.
Działo się w Pradze? 20.05/01.06.1878r. o godz.20.
Oświadczamy że w obecności świadków Józefa Leśkiewicza? l.29 maszynisty Kolei Żelaznej, i Bolesława Lembicza? l.26 księgowego Kolei Żelaznej, oboje zamieszkałych w Warszawie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Jackiem Malczewskim, kawalerem, maszynistą Kolei Żelaznej, urodzonym we wsi Zagórze powiatu Będzińskiego, l.24, zamieszkałym w Pradze, synem zmarłego Henryka i Anny urodzonej Kobylińska małżonków Malczewskich zamieszkałej w Warszawie,
i Magdaleną Malczewską, wdową po Józefie Malczewskim, l.29, zamieszkałą w Pradze, urodzoną w mieście Sierpcu guberni Płockiej, córką Augusta i zmarłej Joanny małżonków Szajerów zamieszkałego w Sierpcu.
Na wstąpienie w związek małżeński z powodu rodzinnego pokrewieństwa zezwoliło duchowe (???).
Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź opublikowana w tutejszym parafialnym kościele 30.04/12.05. roku bieżącego. Z dwóch kolejnych zapowiedzi zwolniło zezwolenie Konsystorza Warszawskiej Archidiecezji z 01/13.05. roku bieżącego *. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślub udzielony przez nas w dniu dzisiejszym. Akt ten po przeczytaniu, przez nas i przybyłych podpisany.
*Na marginesie dopisek - Nr.1319

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #26765 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o przetłumaczenie aktu który znalazłem w alegatach. Mam nadzieję, że wyjaśni kilka on spraw.

Tomek
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.