Topic-icon Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #22653 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Uprzejmie proszę o tłumaczenie:

aktu slubu nr 68
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...zoom=2.25&x=16&y=167
(tam jest chyba wzmianka o uznaniu dziecka?)

oraz aktu zgonu nr 55
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&z...#zoom=1&x=1959&y=265

Bardzo dziękuję!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #22661 przez Elżbieta Kowalska
Działo się w Warszawie, Parafii św. Jana, dnia 3/16.04.1912 r. , o godzinie 8:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Władysława Niegowskiego, szewca i Mariana Lewandowskiego, malarza pokojowego, obu pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Hieronimem Władysławem Niegowskim, kawalerem, służącym, lat 25, urodzonym w Warszawie w Parafii św. Antoniego, synem Władysława i Heleny urodzonej Lewandowska, małżonków, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Nowy Świat pod numerem 1301 w Parafii św, Krzyża
i Marianną Pawelec, panną, prasowaczką, lat 24, urodzoną w Parafii Latowicz, nowomińskiego powiatu, warszawskiej guberni, córką Piotra i Julianny urodzonej Pietraszek, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej (?) pod numerem 161, w tutejszej parafii. Ślubu poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w warszawskich kościołach parafialnych, tutejszym i św. Krzyża w dniach 11/24, 18/31.03 i 25.03./7.04. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Nowożeńcy oświadczyli tez, że mieszkali przed ślubem razem i mają ze sobą córkę Henryke, urodzoną w tutejszej parafii, dnia 4/17.11.1907 r. , uznają za własną i na podstawie artykułu 291 prawa Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego zabezpieczają jej warunki i stan prawego dziecka. Ślub zawarty został przed proboszczem tutejszej parafii. Akt ten przeczytany, przez nas i przez nich podpisany został
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22662 przez Elżbieta Kowalska
Nr 55. Czarny Las. Działo się we wsi Sobików, dnia 1/14.05.1908 r., o godzinie 1:00 po południu. Stawili się Józef Hajecki, lat 38, mąż zmarłej, kowal, lat 40 i Józef Górecki, lat 45, rolnik, obaj we wsi Czarny Las zamieszkali oświadczyli, że we wsi Czarny Las, wczorajszego dnia, o godzinie12:00 w południe, umarła Eleonora Hajęcka, żona kowala, tamże zamieszkała, we wsi Niemojewice parafia Warka urodzona, lat 30, córka Jakuba i Katarzyny urodzonej Gadomska , małżonków Cybulskich. Zostawiła po sobie owdowiałego męża, wyżej wymienionego Józefa Hajęckiego. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Eleonory Hajęckiej, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22668 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Uprzejmie proszę o przetłumaczenie:

akt zgonu 9 z 1905 czarny Las Chajęcka Antonina
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&z...zoom=1&x=1819&y=1859

akt zgonu 58 z 1901 r. Wincenty Chajęcki Czarny Las
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&z...g#zoom=1&x=599&y=300

akt zgonu 64 z 1897 Chajęcka Małgorzata
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&z...g#zoom=2&x=208&y=112

akt zgonu 56 1895 Chajęcki Józef
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&z...zoom=1&x=1995&y=2102

Dziękuje bardzo

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22678 przez Jarosław Żukow
9. Czarny Las
Działo się we wsi Sobików 18/31.01.1902r. o godz.10 rano.
Stawili się Antoni Chajęcki l.47 ojciec zmarłej, i Andrzej Rosłoń l.32, oboje rolnicy we wsi Czarny Las zamieszkali, i oświadczyli że we wsi Czarny Las dnia wczorajszego o godz.21 zmarła Antonina Chajęcka, tamże przy rodzicach zamieszkała, urodzona we wsi Lininie parafii Czersk, 1 rok i 7 miesięcy, córka wyżej wspomnianego Antoniego i Marianny urodzonej Szafrańska małżonków Chajęckich.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Antoniny Chajęckiej, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

58. Czarny Las
Działo się w Sobikowie 23.03/05.04.1901r. o godz.13.
Stawili się Józef Chajęcki l.33 ojciec zmarłego kowal, i i Antoni Gurecki l.43 rolnik, we wsi Czarny Las zamieszkali, i oświadczyli że we wsi Czarny Las dnia wczorajszego o godz.3 rano zmarł Wincenty Chajęcki, Tamże przy rodzicach zamieszkały, i tamże urodzony, 3 miesiące mający, syn wyżej wspomnianego Józefa i Eleonory urodzonej Cybulska małżonków Chajęckich we wsi Czarny Las zamieszkałych.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Wincentego Chajęckiego, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisano.

94. Grobice
Działo się we wsi Sobików 15/27.07.1897r. o godz.14.
Stawili się Franciszek Chajęcki l.26 ojciec zmarłej kowal, i Jan Biczik l.30 rolnik.oboje we wsi Grobice zamieszkali, i oświadczyli że we wsi Grobice dnia wczorajszego o godz.20, zmarła Małgorzata Chajęcka, tamże przy rodzicach zamieszkała i tamże urodzona, 14 dni mająca, córka wyżej wspomnianego Franciszka i Józefy urodzonej Tomala małzonków Chajęckich.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Małgorzaty Chajęckiej, akt ten oświadczającym przeczytano, przez nas i przez nich podpisany.

56. Żelazna
Działo się we wsi Sobików 01/13.04.1885r. o godz.13.
Stawili się Jakub Skarek? l.50 , i Antoni Wietrzyński l.42, oboje parobków zamieszkałych we wsi Żelazna, i oświadczyli że we wsi Żelazna dnia wczorajszego o godz.15, zmarł Józef Chajęcki, dziecię 1 rok i 1 miesiąc mające, syn Jana Chajęckiego służącego i żony jego Antoniny urodzonej Walczak.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Józefa Chajęckiego, akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22687 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Serdecznie proszę o tłumaczenie aktów:

akt ślubu 37 1908 Józef Chajęcki i Cybulska Małgorzata
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...#zoom=2&x=1058&y=146

akt ślubu 16 1886 Gadomski i Anna Chajęcka
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...oom=1.25&x=185&y=251

akt urodzenia 235 1889 Marianna Pawelec
www.szukajwarchiwach.pl/62/68/0/1/62/ska...eCh2-JJhu6imWBJrWsHQ

Bardzo dziękuję!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22717 przez Jarosław Żukow
37. Niemojewice
Działo się w mieście Warce 11/24.11.1908r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Jakuba Gadomskiego ze wsi Laski l.65, i Jana Kwaśniewskiego ze wsi Gąski l.25, oboje rolników, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Józefem Chajęckim, kowalem, l.36, synem Stanisława i Marianny urodzonej Bartczak, urodzonym we wsi Gąski a zamieszkałym we wsi Czarny Las parafii Sobików, i Małgorzatą Cybulską, panną, l.20, córką Jakuba i Katarzyny urodzonej Gadomska, urodzona i zamieszkała przy rodzicach we wsi Niemojewice.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym i Sobikowskim kościołach parafialnych 26.10/08.11, 02/15, i 09/22.11. roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej udzielone słownie. Od pierwszego stopnia pokrewieństwa* nastąpiło zwolnienie Warszawskiego Arcybiskupa z 28.10. roku bieżącego Nr.5563. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślub udzielony przez niżej podpisanego administratora parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

16. Gąski
Działo się w mieście Warce 11/23.02.1886r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Jana Gadomskiego l.48, i Wincentego Gadomskiego l.48, oboje gospodarzy we wsi Laski zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Stanisławem Gadomskim, kawalerem, l.31, gospodarzem we wsi Laski zamieszkałym i tamże urodzonym, synem zmarłego Józefa i Balbiny urodzonej Majkowska matki przy synu zamieszkałej we wsi Laski, i Anną Chajęcką, panną, l.22, przy rodzicach we wsi Gąski zamieszkałą i tu urodzoną, córką Stanisława i Marianny urodzonej Barczak małżonków Chajęckich gospodarzy we wsi Gąski zamieszkałych.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 26.01, 02.02, i 09.02/07, 14, 21.02. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślub udzielony przez nas. Akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

235. Iwowe
Działo się w Latowiczach 01/13.11.1889r. o godz.14.
Stawił się Piotr Pawelec rolnik, służący z Iwowego, l.42, w towarzystwie Józefa Osiak l.25, i Wojciecha Paziak l.40, rolników, służących z Iwowego, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Iwowem 30.10/11.11. roku bieżącego o godz.16, z jego małżonki Julianny urodzonej Pietrasik l.38.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym dano imię Marianna, a rodzicami chrzestnymi zostali wspomniany Józef Osiak i Marianna Baran. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22744 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Bardzo proszę o tłumaczenie aktów:

akt urodzenia 1655 z 1910 r. Stanisława Chajęcka vel pajęcka
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...om=1.75&x=720&y=1116

akt ślubu 16 1896 Urbanowicz i Chajęcka Marianna
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...#zoom=1.75&x=0&y=155

akt slubu 127 1908 Chajęcki Aleksander i Wisniewska Regina
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...om=2.25&x=1978&y=252

Dziekuje, dziekuję!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22755 przez Jarosław Żukow
1655. Działo się w Pradze 26.07/08.08.1910r. o godz.11 rano.
Stawili się Andrzej Stańczak i Antoni Sobczak, oboje pełnoletni ??? stróże drogowi? z Pragi, i oświadczyli że dnia wczorajszego o godz.6 rano, zmarła w Pradze przy ulicy Białostockiej pod Nr.1 Stanisława Chajęcka vel Pajęcka, 1 miesiąc mająca, ??? ???*, urodzona w Pradze, córka Rozalii Chajęckiej vel Pajęckiej niezamężnej.
Po przekonaniu się o jej śmierci, akt ten oświadczającym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
Ciężki trochę ten akt. Tam gdzie jest ??? ???* wydaje mi się że pisze - Anny Rabskiewicz - ale nie wiem co by to w tym miejscu miało znaczyć?

16. Gąski
Działo się w mieście Warce 07/19.05.1896r. o godz.19.
Oświadczamy że w obecności świadków Wawrzyńca Szmit l.61, i Franciszka Waker l.40, oboje właścicieli majątków we wsi Gąski zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Janem Urbanowiczem, kawalerem, l.24, urlopowanym żołnierzem, dorożkarzem, w mieście Warszawie zamieszkałym, we wsi Czaplinek parafii Sobików urodzonym, synem Ignacego i zmarłej Marianny urodzonej Szymańska, i Marianną Chajęcką, panną, l.19, przy swoich rodzicach we wsi Gąski zamieszkałą i urodzoną, córką Stanisława i Marianny urodzonej Bartczak małżonków Chajęckich.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnych kościołach w tym samym czasie, tak tutejszym Wareckim, jak i w mieście Warszawie Św. Krzyża, Św. Aleksandra w dniach 21, 28.04, 05.05/03, 10, 17.05. roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej na wstąpienie w związek małżeński udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Henryk Przeździecki, wikary miejscowej parafii. Akt ten przybyłym przeczytano, przez nas, nowożeńca i pierwszego świadka podpisany, panna młoda i drugi świadek niepiśmienni.

127. Działo się w Pradze 03/16.02.1908r. o godz.17.
Oświadczamy że w obecności świadków Seweryna Malińskiego l.33 tokarza, i Władysława Wiśniewskiego l.44 ślusarza, oboje z Warszawy, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Aleksandrem Chajęckim, l.20, kawalerem, rymarzem w Zagościńcu Radzymińskiego powiatu, synem Szymona i Franciszki urodzonej Szczęsna, zamieszkałym w Pradze przy ulicy Stalowej pod Nr.16, i Reginą Wiśniewską, l.19, panną, przy rodzicach urodzoną na Pradze, córką Edmunda i Teofili urodzonej Marciejewska, zamieszkała na Pradze przy ulicy Stalowej pod Nr.16.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 20.02*/02.02 . roku bieżącego i dwie kolejne niedziele. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Pozwolenie ojca panny młodej udzielone słownie. Ślubu udzielił ksiądz Wacław Młodzianowski, wikary tutejszej parafii. Akt ten świadkom i nowożeńcom przeczytany, przez nas tylko podpisany.
*Powinno być 20.01.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22763 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Poproszę o tłumaczenie:

akt zgonu 65 1882 Stasiak Stanisław (matka Chajęcka)
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...#zoom=1&x=1324&y=237

akt zgonu 237 1901 Chojecki Franciszek
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...zoom=2&x=3089&y=2532

Ryczko Maciej – Marceli? akt urodzenia 1912 r. nr 4
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...om=1.75&x=2404&y=111

dziekuję

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22768 przez Jarosław Żukow
65. Służew
Działo się we wsi Służew 31.03/12.04.1882r. o godz.14.
Stawili się Piotr Goździk l.51, i Jan Kłosewicz l.36, oboje rolnicy zamieszkali w Służewie, i oświadczyli że 29.03/10.04. roku bieżącego o godz.15, zmarł w Służewie Stanisław Stasiak l.9, urodzony i zamieszkały we wsi Służew syn fornala Wojciecha i Katarzyny urodzonej Chajęcka małżonków Stasiak.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Stanisława Stasiak, akt ten świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

237.
Działo się w Pradze 03/16.02.1901r. o godz.10 rano.
Stawili się Jan Chojecki i Julian Walewski, oboje pełnoletni robotnicy dniówkowi z Utraty i oświadczyli że dnia dzisiejszego o godz.1 rano, zmarł w Utracie Franciszek Chojecki 12 dni mający, przy rodzicach, urodzony w Utracie syn Jana i Michaliny urodzonej Wyrzykowska.
Po przekonaniu się o jego śmierci, akt ten świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany.

5. Sielce
Działo się w Czerniakowie 01/14.01.1912r. o godz.12 w południe.
Stawił się Maciej Ryczko l.54, robotnik zamieszkały we wsi Sielce w towarzystwie świadków Piotra Kowalczyka i Andrzeja Grzegorczyka, pełnoletnich, oboje robotników zamieszkałych w Sielcach, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono w Sielcu 28.12/10.01.roku bieżącego, o godz.15, z jego małżonki Wiktorii urodzonej Kucharczyk l.27.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Marceli, a rodzicami chrzestnymi zostali Piotr Kowalczyk i Katarzyna Łapińska. Akt ten po przeczytaniu przybyłym niepiśmienny, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22771 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Serdecznie proszę o przetłumaczenie aktów:

akt ślubu 8 1889 Kłos i Barańska
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...#zoom=1.5&x=78&y=248

akt ślubu 11 1897 Kłos (matka Chajęcka) i Jasińska
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...g#zoom=1&x=123&y=122

akt ślubu 25 1889 Kłos (matka Chajęcka) i Wielgus
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...oom=1.5&x=1554&y=197

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22776 przez Jarosław Żukow
8. Stara Warka
Działo się w mieście Warce 15/27.01.1889r. o godz.17.
Oświadczamy że w obecności świadków Wawrzyńca Pilich? l.40, i Józefa Dudek l.33, oboje służących pierwszy we wsi Gośniewice, drugi we wsi Winiary zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Andrzejem Kłosem, kawalerem, l.24, robotnikiem dniówkowym we wsi Stara Warka zamieszkałym, we wsi Winiary urodzonym, synem zmarłego Jana i Antoniny urodzonej Chajęcka małżonków Kłosów, i Józefą Barańską, panną, l.25, przy rodzicach we wsi Stara Warka zamieszkałą, we wsi Biskupice urodzoną, córką Tomasza i Heleny urodzonej Janusik małżonków Barańskich.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 25.12.1888r., 01, 08./06, 13, 20.01.1889r., i w tym samym czasie w parafialnym kościele Konarskim?. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślub udzielony przez nas proboszcza parafii Wareckiej. Akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

11. Kalina
Działo się w mieście Warce 02/14.02.1897r. o godz.18.
Oświadczamy że w obecności świadków Andrzeja Kłos służącego l.31, i Pawła Kłos robotnika dniówkowego l.38, pierwszy we wsi Gradów drugi w mieście Warszawie zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Józefem Aleksandrem dwojga imin Kłos, kawalerem, l.26, woźnicą, we wsi Kalina zamieszkałym, we wsi Winiary urodzonym, synem zmarłego Jana i Antoniny urodzonej Chajęcka małżonków Kłos, i Antoniną Jasińską, panną, l.20, przy swoich rodzicach we wsi Kalina zamieszkałą, w mieście Ciechanowiec powiatu Bielskiego guberni Grodzieńskiej urodzoną, córką Pawła i Teresy Żabuskiej małżonków Jasińskich.
Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 19/31, 26.01/07.02, i 02/14.02. roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej na zawarcie tego małżeństwa udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Jan Malatyński, wikary miejscowej parafii. Akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22801 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Serdecznie proszę o przetłumaczenie aktów:

akt ślubu 25 1889 Kłos (matka Chajęcka) i Wielgus
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...oom=1.5&x=1554&y=197

akt slubu 468 Józef Hajecki i Minczewska
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...#zoom=2&x=2555&y=238

Wielkie dzięki!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #22806 przez Jarosław Żukow
25. Winiary
Działo się w mieście Warce 16/28.08.1882r. o godz.17.
Oświadczamy że w obecności świadków Franciszka Sobieraja i Wawrzyńca Piliszka, oboje pełnoletnich robotników w Warce zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Pawłem Kłosem, kawalerem, robotnikiem, l.23, synem jana Kłosa i żony jego Antoniny urodzonej Chajęcka, w Winiarach urodzonym i tamże zamieszkałym, i Małgorzatą Brzezińską, panną, l.25, służącą, we wsi Ostrołęka tejże parafii urodzoną i tamże zamieszkałą, córką Józefa Brzezińskiego służącego i żony jego Franciszki urodzonej Grzywacz.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w Wareckiej i Ostrołęckiej parafiach 01, 08, 15/13, 20, 27.08. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedeślubnej nie zawierali. Ślub udzielony przeze mnie. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

469.
Działo się w Pradze 07/20.09.1910r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Aleksandra Budnego l.33 urzędnika, i Michała Tinczewskiego? l.27 ślusarza, oboje z Pragi, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Józefem Chajęckim l.31, wdowcem, ???, urodzonym we wsi Dębno Woli powiatu Grójeckiego, synem Jakuba i Ma?? urodzonej Kozłowska, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Litewskiej pod Nr.12. i Stanisławą Minczewską, l.23, panną, przy matce, urodzoną w Pradze, córką Zdzisława i Anny urodzonej Swierczyńska, zamieszkałą w Pradze przy ulicy Folwarcznej pod Nr.1.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym i Świętego Aleksandra w Warszawie parafialnych kościołach 18/31.07 roku bieżącego, i w dwie kolejne niedziele. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Henryk ???, wikarym tutejszej parafii. Akt ten świadkom i nowożeńcom przeczytano, przez nas i przez nich podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22828 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Uprzejmie proszę o tłumaczenie:

akt ślubu 4 1882 Kłos (matka Chajęcka) i Brzezińska
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...zoom=1.75&x=53&y=220

akt ślubu 25 1880 Kwaśniewski i Agnieszka Woźniak
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...oom=1.5&x=1548&y=150

Serdecznie dziękuję!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22854 przez Jarosław Żukow
25. Gąski
Działo się w mieście Warce 07/19.10.1880r. o godz.17.
Oświadczamy że w obecności świadków Wincentego Szustka z Lasek l.48, i Antoniego Chajęckiego z Gąsek l.49, oboje gospodarzy, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Antonim Kwaśniewskim, kawalerem, kowalem, l.23, synem Ludwika i Marianny Woźniak małżonków Kwaśniewskich, we wsi ??? urodzonym, a we wsi Prusy zamieszkałym, i Agnieszką Chajęcką, panną, l.22, córką Stanisława i Marianny Bartczak małżonków Chajęckich, we wsi Gąski urodzoną i tamże przy rodzicach gospodarzach zamieszkałą.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafii Wareckiej 21, 28.09, i 05.10/03, 10, i 17.10. roku bieżącego. Pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego, rodzice nowożeńców udzielili słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślub udzielony przeze mnie. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

4. Winiary
Działo się w mieście Warce 08/20.01.1889r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Antoniego Płużyczki l.27, i Andrzeja Kosińskiego l.60, oboje robotników dniówkowych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Wawrzyńcem Kłossem, kawalerem, l.26, urlopowanym żołnierzem, robotnikiem dniówkowym, w Winiarach urodzonym i zamieszkałym, synem zmarłego Jana i Antoniny urodzonej Chajęcka małżonków Kłoss, i Józefą Wielgus, panną, l.29, robotnicą dniówkową, w mieście Warka zamieszkałą, we wsi Piaseczno urodzoną, córką zmarłego Piotra i Julianny urodzonej Mikowska, małżonków Wielgus.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 25.12.1888r, 01, 16.01.1889r./06, 13, 20.01.1889r. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślub udzielony przeze mnie, proboszcza parafii Wareckiej. Akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22863 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Poproszę o tłumaczenie załączonego aktu urodzenia

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22886 przez Jarosław Żukow
208.
Działo się w Warszawie na Pradze 10/23.01.1915r. o godz.17.
Stawił się Wojciech Ryczko l.53, robotnik dniówkowy z Pragi, w towarzystwie Jana Błońskiego ziemianina, i Franciszka Michna szewca, oboje pełnoletnich z Pragi, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone na Pradze przy ulicy Radzymińskiej pod Nr.39, 03/16.01. roku bieżącego, o godz.3 rano z jego małżonki Anny urodzonej Chajęcka l.44.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Władysław, a rodzicami chrzestnymi zostali Feliks Truszkowski i Maria Gołębiowska. Akt ten przybyłym przeczytano.przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22888 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Serdecznie proszę o tłumaczenie:

akt urodzenia 17 z 1914 Jan Chajęcki
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...oom=1.75&x=1159&y=90

akt zgonu 145 Chajecki
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...zoom=1&x=1801&y=1421

akt urodzenia 1366 z 1882 Zdrojewski Bronisław Adam
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...oom=1.5&x=257&y=1993


Dziękuję Bardzo!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22936 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Po wielu miesiącach poszukiwań w końcu odnalazłam akt zgonu dziadka - bardzo proszę o jego tłumaczenie:

akt nr 8 z 1908 Adam Chajęcki
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&z...om=1.5&x=2135&y=1035 .

Dziękuje!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22937 przez Jarosław Żukow
17. Pilica
Działo się we wsi Ostrołęka 06/19.04.1914r. o godz.14.
Stawił się Michał Chajęcki l.50 rolnik w Pilicy zamieszkały w towarzystwie Walentego Sowińskiego i Józefa Barszcza, oboje rolników we wsi Pilica zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono w Pilicy 16/29.03. roku bieżącego, z jego małżonki Marianny urodzonej Sowińska l.40.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Jan, a rodzicami chrzestnymi zostali Jan Glinka i Józefa Sowińska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany.

145. Laski
Działo się w mieście Warce 10/22.12.1881r. o godz.13.
Stawili się Józef Chajęcki i Jan Gadomski, oboje pełnoletni gospodarze zamieszkali w Laskach, i oświadczyli że dnia wczorajszego w Laskach o godz.23, zmarła Bronisława Chajęcka 1 rok i 2 miesiące mająca, córka Józefa Chajęckiego i jego żony Józefy urodzonej Naczozniak?.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Bronisławy Chajęckiej, akt ten stawiającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

1366. Praga
Działo się w Pradze 13/25.12.1881r. o godz.13.
Stawił się Michał Zdrojewski l.32 robotnik dniówkowy z Pragi, w towarzystwie Adama Trepki l.28, i Antoniego Naczilskiego? l.35, oboje ślusarzy z Pragi i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono 24.11/06.12. roku bieżącego o godz.19 z jego małżonki Józefy urodzonej Falbowska l.23.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Bronisław Adam, a rodzicami chrzestnymi zostali Adam Trepka i Anna Naczilska. Akt ten opóźniony z przyczyny dobrowolnej (z powodu rodziców?). Akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22939 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Po wielu miesiącach poszukiwań w końcu odnalazłam akt zgonu dziadka - bardzo proszę o jego tłumaczenie:

akt nr 8 z 1908 Adam Chajęcki
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&z...om=1.5&x=2135&y=1035.

Dziękuje!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22940 przez Jarosław Żukow
Pani Katarzyno, link jest źle wklejony i się nie otwiera.

Jaromir

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #22941 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Już wklejam poprawnie, strasznie mi zależy na tym tłumaczeniu. Bardzo dziękuję

metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&z...om=1.5&x=2135&y=1035

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.