Topic-icon Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego

4 lata 6 miesiąc temu #23142 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Bardzo proszę o pomoc w rozczytaniu nagłówka załączonego wykazu, oraz nazwisk zewidencjonowanych pod pozycjami: 12607, 12612, 12613, 12614 na stronach 499 i 500 - wydaje się, że Chajęcki?

rgia.su/imageViewer/img?url=nouLjcLOz8nK...zsfKy8rZmI2Qio/Czw==

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23158 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Bardzo proszę o weryfikację nazwy ulicy w załączonym akcie ślubu nr 15 z 1908.
14-ty wers od góry, podano że w Warszawie przy ulicy Nowo........(właśnie jakiej?)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23160 przez Elżbieta Kowalska
To ulica Nowodzika, dziś nieistniejąca, a współcześnie - okolice Ronda Radosława
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23161 przez Elżbieta Kowalska
Państwowe Centralne Archiwum Historyczne ZSRR. Odręcznie napisano mniej więcej tak: Naczelne stowarzyszenie rosyjskich kolei żelaznych. Pod numerem 12607 - Chajecki A. Pozostali to Chaleccy W.P, I.P i S.P.
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23165 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Uprzejmie prosze o tłumaczenie aktu urodzenia 1998 Ryczko Jadwiga

metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...m=1.75&x=2612&y=1774

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23168 przez Jarosław Żukow
112.
Działo się w Warszawie w parafii Św. Antoniego 30.05/13.06.1909r. o godz.19.
Oświadczamy że w obecności świadków Stanisława Niedzieli robotnika dniówkowego, i Leona Grzegolewskiego? malarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Stanisławem Chajęckim, kawalerem, ???, l.26, urodzonym w mieście i parafii Warce powiatu Grójeckiego guberni Warszawskiej, synem Szczepana i Franciszki urodzonej Skrzypczak małżonków Chajęckich, zamieszkałym w mieście Warce powiatu Grójeckiego, i Antoniną Caban, panną, służącą, l.25, urodzoną we wsi Wojc??? powiatu Mazowieckiego guberni Łomżyńskiej parafii Wiszonki?, córką Aleksandra i Marianny urodzonej Drewińska małżonków Caban, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Granicznej pod Nr.1077D.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach 10/23, 13/30.05, 24.05/06.06. roku bieżącego w Warszawskich parafialnych kościołach, tutejszym i Wszystkich Świętych opublikowane, a także w parafii Warka powiatu Grójeckiego.Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Dionizy Prusiński, wikary tutejszej parafii. Akt ten przeczytano przybyłym niepiśmiennym, przez nas tylko podpisany.

228.
Działo się w Warszawie w parafii Św. Andrzeja 02/15.11.1908r. o godz.18.
Oświadczamy że w obecności świadków Stanisałwa Tomaszewskiego tapicera, i Andrzeja Pientaszewskiego? piekarza?, pierwszego z Warszawy, drugiego z Góry Kalwarii, oboje pełnoletnich, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Janem Chajęckim, kawalerem, wdowcem po Mariannie Chajęckiej zmarłej w Warszawskiej parafii Narodzenia N.M.P., szewcem urodzonym we wsi Gąski parafii Warka powiatu Grójeckiego guberni Warszawskiej, synem zmarłego Antoniego i żyjącej Anny urodzonej Szymańska małżonków Chajęckich, zamieszkałym w Górze Kalwarii Grójeckiego powiatu guberni Warszawskiej i Marianną Piętaszewską, l.36, panną, zostającą przy rodzicach, urodzoną we wsi Lipnik parafii Czersk powiatu Grójeckiego guberni Warszawskiej, córką Jana i zmarłej Augusty? urodzonej Siproków? małżonków Piętaszawskich, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Chłodnej pod Nr.771.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnym kościele Góra Kalwaria i tutejszym w dniach 01, 08, 15.11. roku bieżącego. Nowożeńcom znajdującym się w drugim stopniu pokrewieństwa udzieliła zezwolenia Arcybiskup Metropolita Warszawskiej Archidiecezji z 31.10 roku bieżącego Nr.5668. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Michał Rozwadowski tutejszy Wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany.

1161.
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych 06/19.10.1905r. o godz.9 rano.
Stawili się Franciszek Chajęcki administrator domu, i Bronisław Chajęcki urzędnik , pełnoletni, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli że tu w Warszawie przy ulicy Siennej pod Nr.1490B, wczoraj o godz.14 zmarła Helena Chajęcka, wdowa, prywatny przedsiębiorca?, l.66, urodzona w Warszawie, córka Wojciecha i Anny urodzonej Lisowska małżonków Wiśniewskich.
Po przekonaniu się o śmierci Heleny Chjęckiej, akt ten przybyłym przeczytano, przez nas i przez nich podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23178 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Uprzejmie proszę o tłumaczenie

akt zgonu 35 Chajęcki Józef
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...#zoom=1&x=426&y=1594

akt urodzenia 116 z 1913 Zuzanna Chajęcka
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...om=1.75&x=121&y=1741

akt zgonu 2 z 1914 r. Zuzanna Chajęcka
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...m=1.25&x=1454&y=1353

Dzięki wielkie!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23179 przez Jarosław Żukow
1998.
Działo się w Pradze 05/18.07.1907r. o godz.10 rano.
Stawił się Wojciech Ryczko l.45 robotnik dniówkowy z Pragi, w towarzystwie Stanisława Malinowskiego ???, i Aleksandra Godlewskiego szewca, oboje pełnoletnich z Pragi, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone na Pradze, przy ulicy Radzimińskiej pod Nr.309, 16/29.06. roku bieżącego o godz.9 rano, z jego małżonki Anny urodzonej Chajęcka l.36.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym dano imię Jadwiga, a rodzicami chrzestnymi zostali Stanisław Malinowski i Julianna Lewandowska. Akt ten przybyłym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23180 przez Jarosław Żukow
35.
Działo się w Warszawie, w kancelarii parafii Wszystkich Świętych 31.12.1893r./12.01.1894r. o godz.11.
Stawili się Franciszek Chajęcki inkasent, i Bronisław Chajęcki zarządca, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie i oświadczyli że tu w Warszawie przy ulicy Zielnej pod Nr.1409 i 10, dnia dzisiejszego o godz.2 rano, zmarł Józef Chajęcki, żonaty, woźny, l.71, urodzony we wsi Dawidy powiatu Warszawskiego, syn Józefa i Marianny małżonków Chajęckich. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Helenę urodzoną Wiśniewska.
Po przekonaniu się o śmierci Józefa Chajęckiego, akt ten przybyłym przeczytano, przez nich i przez nas podpisany.

116. Gąski
Działo się w mieście Warce 10/23.07.1913r. o godz.13.
Stawił się Aleksander Chajęcki rolnik l.40 zamieszkały we wsi Gąski, w towarzystwie Antoniego Włodarczyka l.41, i Franciszka Bartczaka l.45, oboje rolników ze wsi Hornigi, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gąski 26.06/09.07. roku bieżącego o godz.14, z jego małżonki Karoliny urodzonej Zapaśnik l.32.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Zuzanna, a rodzicami chrzestnymi zostali Antoni Zapaśnik i Marianna Chojęcka. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

2.Gąski
Działo się w mieście Warka 19.12.1913r.01.01.1914r. o godz.14.
Stawili się Aleksander Chajęcki ojciec zmarłej l.40, i Jan Walczak l.54, oboje rolnicy ze wsi Gąski, i oświadczyli że we wsi Gąski dnia wczorajszego o godz.3 rano zmarła Zuzanna Chajęcka 6 miesięcy mająca, córka wspomnianego Aleksandra i Karoliny urodzonej Zapaśnik, urodzona i zamieszkała przy rodzicach we wsi Gąski.
Po przekonaniu się o śmierci Zuzanny Chajęckiej , akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23184 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Gorąca pośba o tłumaczenie aktów
akt urodzenia 180 z 1913 Szczepan Chajęcki
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...oom=1.5&x=279&y=1712

akt zgonu 123 z 1903 Chajęcka Anna? Rakowiec?
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...oom=1.25&x=165&y=203

akt zgonu 177 z 1902 Chajęcki Antoni?
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...zoom=1.75&x=1200&y=5

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23191 przez Jarosław Żukow
180. Stara Warka
Działo się w mieście Warce 16/29.11.1913r. o godz.16.
Stawił się Józef Chajęcki rolnik l.41 zamieszkały we wsi Stara Warka, w towarzystwie Stanisława Prokopczyka l.50, i Franciszka Sęka l.62, oboje rolników ze wsi Stara Warka, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Stara Warka dnia wczorajszego o godz.17\ z jego małżonki Julianny urodzonej Jagiełło l.30.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Szczepan, a rodzicami chrzestnymi zostali Marcin Skrzypczak i Stanisława Kocuń. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

123. Rakowiec
Działo się we wsi Służewo 21.07/03.08.1903r. o godz.15.
Stawili się Józef Filczak? l.42, i Józef Szopiakowski? l.28, oboje robotnicy zamieszkali w Rakowcu, i oświadczyli że wczorajszego dnia o godz.23, urodziło się w Rakowcu martwe dziecię płci żeńskiej, córka robotnicy Anny Chajęckiej, wdowy.
Po naocznym przekonaniu się o martwo urodzonym dziecięciu, akt ten świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

177. Służew
Działo się we wsi Służewo 02/15.08.1902r. o godz.17.
Stawili się Stanisław Chajęcki i Jan Kałuski, oboje robotnicy zamieszkali w Służewie, l.30 mający, i oświadczyli że dnia wczorajszego o godz.11 rano, zmarł w Służewie Antoni Chajęcki, l.7, urodzony i zamieszkały w Służewie, syn robotnika Stanisława i Julianny urodzonej Lagowska? małżonków Chajęckich.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Antoniego Chajęckiego, akt ten świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23202 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Bardzo proszę o tłumaczenie:
akt zgonu 66 1893 Chajęcki?
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...om=1.5&x=2418&y=1643

akt zgonu 26 1892 Chajęcki Marcin?
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...oom=1.5&x=2271&y=395

akt zgonu 1911 1146 Chajęcki vel Pajęcki
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...oom=2.25&x=597&y=163

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23210 przez Jarosław Żukow
66. Szopy
Działo się we wsi Służew 22.03/03.04.1893r. o godz.15.
Stawili się Andrzej Chajęcki l.28, i Andrzej Rosiński l.26, oboje robotnicy zamieszkali w Szopach, i oświadczyli że dnia wczorajszego o godz.6 rano, urodziło się martwe dziecię płci męskiej, syn robotnika i Julianny urodzonej Stańczyk małżonków Chajęckich.
Po naocznym przekonaniu się o urodzeniu martwego dziecka, akt ten świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

25. Służew
Działo się we wsi Służew 29.01/10.02.1892r. o godz.16.
Stawił się Michał Bokus? l.73, i Piotr Bokus? l.35, oboje rolnicy zamieszkali w Służewie, i oświadczyli że 27.01/08.02. roku bieżącego o godz.16, zmarł w Służewie Marcin Chajęcki, robotnik, l.62, urodzony we wsi Dawidy zamieszkały w Służewie, syn nieznanych rodziców. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Agnieszkę urodzoną Kobiałka.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Marcina Chajęckiego, akt ten świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

2146.
Działo się w Warszawie 28.10/10.11.1912r. o godz.15.
Stawili się Jan Popławski, i Wojciech Dąbrowski, pełnoletnich, służących, w szpitalu Dzieciątka Jezus zamieszkałych, i oświadczyli że w tym szpitalu dnia dzisiejszego zmarł Karol Chajęcki vel Pajęcki, wdowiec, robotnik dniówkowy, l.52, urodzony w gminie Falenty powiatu Warszawskiego, syn Piotra i Józefy małżonków Chajęckich - Pajęckich.
Po przekonaniu się o śmierci Karola Chajęckiego - Pajęckiego, akt ten przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #23215 przez Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #23223 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Bardzo proszę o tłumaczenie aktu urodzenia nr 127 w załączeniu

oraz tego podlinkowanego aktu ślubu nr 301
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...#zoom=2&x=2748&y=359

i urodzenia nr 382
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&z...#zoom=2&x=926&y=2106

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu - 4 lata 6 miesiąc temu #23229 przez Jarosław Żukow
192. Rzeki
Działo się we wsi Kłomnice 07.09.1879r. o godz.16.
Stawił się osobiście Wojciech Połtański? rolnik ze wsi Rzeki l.25, w towarzystwie świadków Andrzeja Połtańskiego? l.30 i Stanisława Piwowarczyka l.36, rolników ze wsi Rzeki, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono dnia wczorajszego bieżącego miesiąca i roku o godz.7 rano z jego małżonki Wiktorii urodzonej Adamczyk l.20.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Michał, a rodzicami chrzestnymi zostali Andrzej Połtański?, i Agnieszka Mermerowa. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

48. Ludwików
Działo się w Pławnie 20.06/03.07.1909r. o godz.18.
Stawił się Mateusz* Stacherski l.48 rolnik z Ludwikowa, w towarzystwie Mateusza Musiał, i Stanisław Rorot?, oboje rolnicy z Ludwikowa po l.35, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się w Ludwikowie dnia dzisiejszego o godz.14, z jego małżonki Katarzyny urodzonej Szleng l.30.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Stefan, a rodzicami chrzestnymi zostali Mateusz Szleng i Marianna Zatoń. Akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
* Na marginesie jest poprawione na Tomasz.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23232 przez Jarosław Żukow
127. Niszczyce
Działo się w Bielsku 16/28.11.1897r. o godz.15.
Stawił się Jan Rutkowski służący l.33 w Niszczycach zamieszkały, w towarzystwie Mateusza Bulewskiego l.33, i Antoniego Miaszkiewicza l.34, oboje służących w Niszczycach zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w Niszczycach dnia wczorajszego o godz.10 rano, z jego małżonki Antoniny urodzonej Gzylewska (Szylewska)* l.32.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Pawła Jabłońskiego, nadano imię Władysław, a rodzicami chrzestnymi zostali Mateusz Gzylewski i Bronisława Zejdler. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
*Gzylewska wynika z tłumaczenia, a Szylewska jest zapisane po polsku przez księdza.

301.
Działo się w Warszawie w parafii Św. Aleksandra 03/15.11.1885r. o godz.19.
Oświadczamy że w obecności Edmunda Lewandowskiego ogrodnika, i Jana Organiściaka? szewca, pełnoletnich, pierwszy we wsi Sielce pod Warszawą, a drugi w Warszawie zamieszkali, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Władysławem Niegowskim, kawalerem, szewcem, l.24, urodzonym we wsi Wielgie powiatu Węgrowskiego guberni Siedleckiej, synem Antoniego i Marianny urodzonej Rudnik małżonków Niegowskich, zamieszkałym w Warszawie w parafii Św. Antoniego pod Nr.2796, i Heleną Lewandowską, panną, przy rodzicach zostająca, l.20, urodzoną we wsi Tymienica powiatu Iłżeckiego guberni Radomskiej, córką Teofila i Marianny urodzonej Zielińska małżonków Lewandowskich, zamieszkałą we wsi Mokotów tutejszej parafii.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w obu parafiach 20, 27.09, 04.10. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Pozwolenie obecnego ojca niepełnoletniej panny młodej udzielone słownie. Ślubu udzielił tutejszy wikary, ksiądz Jan Dembicki. Akt ten po przeczytaniu, przez nowożeńców, pierwszego świadka i przez nas podpisany. Drugi świadek niepiśmienny.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 6 miesiąc temu #23233 przez Jarosław Żukow
382.
Działo się w mieście Warszawie w parafii Św. Antoniego 21.09/03.10.1886r. o godz.15.
Stawił się osobiście Władysław Niegowski szewc zamieszkały w Warszawie l.25 w towarzystwie Kazimierza Goli i Władysława Skowrońskiego , służących, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono w Warszawie przy ulicy Dobrej pod Nr.2800D, 23.0804.09. roku bieżącego o godz.6 rano z jego małżonki Heleny urodzonej Lewandowska l.20.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Wojciecha Jackowskiego, nadano imię Hieronim Władysław, a rodzicami chrzestnymi zostali Władysław Skowroński i Maria Zielińska. Akt ten przybyłym przeczytano, przez nas i oświadczającego podpisany. Świadkowie niepiśmienni.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #23293 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Serdecznie proszę o tlumaczenie załączonego aktu urodzenia nr 57 z 1879

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #23295 przez Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #23296 przez Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu - 4 lata 5 miesiąc temu #23297 przez Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #23312 przez Jarosław Żukow
57. Kopina
Działo się we wsi Stanin 15.09.1879r. o godz.15.
Stawił się osobiście Michał Bielecki l.40 rolnik zamieszkały w Kopinie, w towarzystwie Andrzeja Polec? l.30, i Franciszka Nowak l.30, rolników z Kopiny, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono w Kopinie dnia wczorajszego o godz.7 rano z jego małżonki Katarzyny urodzonej Skwarek l.39.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego, nadano imię Rozalia, a rodzicami chrzestnymi zostali Andrzej Polec? i Marianna Kozana?. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #23315 przez Jarosław Żukow
67. Grobice
Działo się we wsi Sobików 04/16.04.1899r. o godz.13.
Stawił się Franciszek Chajęcki l.26 kowal we wsi Grobice zamieszkały, w towarzystwie Wojciecha Głowackiego l.49, i Szczepana Marszał l.40, oboje rolników we wsi Grobice zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Grobice 01/13. bieżącego miesiąca i roku o godz.12 w południe z jego małżonki Józefy urodzonej Tomala l.25.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Bolesława Bartłomiejewskiego, proboszcza parafii Sobików, nadano imię Helena, a rodzicami chrzestnymi zostali Marcin Kopacki? i Jadwiga Tomala. Akt ten oświadczającemu i przybyłym przeczytano, przez nas i oświadczającego podpisany.

56.Grobice
Działo się we wsi Sobików 07/19.04.1896r. o godz.15.
Stawił się Franciszek Chajęcki l.25 kowal we wsi Grobice zamieszkały, w towarzystwie Wojciecha Głowackiego l.45, i Szczepana Marszał l.40, oboje rolników we wsi Grobice zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Grobice dnia wczorajszego o godz.17 z jego małżonki Józefy urodzonej Tomala l.23.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Bolesława Bartłomiejewskiego, proboszcza parafii Sobików, nadano imię Janina, a rodzicami chrzestnymi zostali Stanisław Chajęcki i Balbina Marczak. Akt ten oświadczającemu i przybyłym przeczytano, przez nas i oświadczającego podpisano. Świadkowie pisać nie umieją.

129. Grobice
Działo się w parafii Sobików 08/21.08.1903r. o godz.15.
Stawił się Franciszek Chajęcki l.32 kowal we wsi Grobice zamieszkały, w towarzystwie Wojciecha Głowackiego l.50, i Jana Marczak l.55, oboje rolników we wsi Grobice zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Grobice 01/14.07. roku bieżącego o godz.19, z jego małżonki Józefy urodzonej Tomala l.30.
dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Bolesława Bartłomiejewskiego, proboszcza parafii Sobików, nadano imię Małgorzata, a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Seweryński i Marcjanna Mróz. Akt ten oświadczającemu i przybyłym przeczytano, przez nas i oświadczającego podpisany. Świadkowie niepiśmienni.

95. Grobice
Działo się we wsi Sobików 13/25.07.1897r. o godz.13.
Stawił się Franciszek Chajęcki l.26 kowal we wsi Grobice zamieszkały, w towarzystwie Jana Biczyka l.30, i Wojciecha Głowackiego l.48, oboje rolników we wsi Grobice zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Grobice 01/13. bieżącego miesiąca i roku, o godz.6 rano, z jego małżonki Józefy urodzonej Tomala l.24.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Bolesława Bartłomiejewskiego, proboszcza parafii Sobików, nadano imię Małgorzata a rodzicami chrzestnymi zostali wyżej wspomniany Jan Biczyk i Józefa Jasik?. Akt ten oświadczającemu i przybyłym przeczytano, przez nas, oświadczającego i pierwszego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 5 miesiąc temu #23321 przez Jarosław Żukow
63. Grobice
Działo się we wsi Sobików 18/31.03.1901r. o godz.13
Stawił się Franciszek Chajęcki l.30 kowal we wsi Grobice zamieszkały, w towarzystwie Szczepana Marszał l.42, i Józefa Cacek l.60, oboje rolników we wsi Grobice zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Grobice 06/19. bieżącego miesiąca i roku o godz.20, z jego małżonki Józefy urodzonej Tomala l.28.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Franciszka Chrostowskiego, proboszcza parafii Chynów, nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Mikołaj Tomala i Katarzyna Chajęcka. Akt ten oświadczającemu i przybyłym przeczytano, przez nas i oświadczającego podpisany, świadkowie pisać nie umieją.

13. Prusy
Działo się w mieście Warce 16/29.01.1906r. o godz.12 w południe.
Stawił się Franciszek Chajęcki rolnik l.34 zamieszkały we wsi Prusy, w towarzystwie Jana Napiórkowskiego l.38, i Józefa Kwaśniewskiego l.44, oboje rolników ze wsi Prusy, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Prusy dnia wczorajszego o godz.18, z jego małżonki Józefy urodzonej Tomala l.32.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Wacław, a rodzicami chrzestnymi zostali Jan Tomala i Marianna Tomala. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

65. Piaseczno
Działo się w mieście Warce 26.08/08.09.1908r. o godz.14.
Stawili się Franciszek Chajęcki ojciec zmarłej l.37, i Piotr Regulski l.57, oboje rolnicy ze wsi Piaseczno, i oświadczyli że we wsi Piaseczno dnia dzisiejszego o godz.11 rano zmarła Monika Chajęcka m.2, córka Franciszka i Józefy urodzonej Tomala, urodzona i zamieszkała przy rodzicach we wsi Piaseczno.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Moniki Chajęckiej, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Po przeprowadzce do Warki, Franciszek chyba oduczył się pisać ;)

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.