Topic-icon Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego

3 lata 9 miesiąc temu #26156 przez Jarosław Żukow
Działo się we wsi Zwola 28.03/09.04.1899r. o godz.18.
Stawił się osobiście Jan Szerszeń l.32 gospodarz we wsi Suchowola zamieszkały, w towarzystwie Franciszka Morawskiego l.30, i Jana Tkaczyka l.36, gospodarzy zamieszkałych w Suchowoli, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono w Suchowoli dnia wczorajszego bieżącego miesiąca i roku o godz.15 z jego małżonki Jadwigi urodzonej Tkaczyk l.36.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego, nadano imię Marianna, a rodzicami chrzestnymi zostali Franciszek Morawski i Joanna Tkaczyk. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26157 przez Jarosław Żukow
Działo się we wsi Zwola 26.05/07.06.11891r. o godz.13.
Stawił się osobiście Józef Szerszeń l.20 gospodarz we wsi Świder zamieszkały, w towarzystwie Jana Szerszenia l.24, i Piotra Szcześniaka? l.40, rolników ze wsi Świder, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Świder 19/31.05. o godz.4 rano z jego małżonki Franciszki urodzonej Suchodolska l.18.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię... i koniec aktu.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26158 przez Jarosław Żukow
Działo się we wsi Zwola 02/14.06.1885r. o godz.14.
Stawił się Józef Szerszeń służący l.50 zamieszkały we wsi Jagodne, w towarzystwie Michała Kaniewskiego l.45, a także Jana Kozińskiego l.35, gospodarzy zamieszkałych we wsi Jagodne, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi jagodne 29.05/10.06. roku bieżącego o godz.3 po północy z jego małżonki Krystyny urodzonej Leśkiewicz l.41.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego proboszcza, nadano imię Katarzyna, a rodzicami chrzestnymi zostali Jan Zwoliński i Marianna Leśkiewicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany, z powodu ich niepiśmienności.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26208 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Dzień dobry,
bardzo proszę o tłumaczenie aktu (załączam 4 zdjęcia dla jego czytelności). Niestety niektóre zdjęcia wykonane zostały źle, ale tak to jest, jak się amatorsko robi zdjęcia. :(

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26217 przez Jarosław Żukow
54. Świder
Działo się we wsi Zwola 12/24.12.1876r. o godz.14.
Stawił się osobiście Wojciech Szerszeń gospodarz l.42 zamieszkały we wsi Świder, w towarzystwie Wawrzyńca kowalskiego l.35, a także Jana Szerszenia l.32, gospodarzy zamieszkałych we wsi Świder, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Świder 08/20.12. roku bieżącego o godz.8 po północy z jego małżonki Marianny urodzonej Wiśniewska l.41.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez niżej (podpisanego nadano imię?) Piotr, a rodzicami chrzestnymi zostali wyżej (wspomniany ??? ??? i ???) Szerszeń.
Akt ten oświadczającemu i świadkom (niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany?)

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26221 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Dobry wieczór,
bardzo proszę o tłumaczenie aktu (załączam 4 zdjęcia dla jego czytelności)

Dziękuję Bardzo :)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26222 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Dobry wieczór,
bardzo proszę o tłumaczenie aktu (załączam 2 zdjęcia dla jego czytelności)

Dziękuję

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26252 przez Jarosław Żukow
75. Świder
Działo się we wsi Zwola 03/15.11.1891r. o godz.13.
Stawił się Jan Szerszeń l.48 gospodarz we wsi Świder zamieszkały, w towarzystwie Piotra Szcześniaka l.40, i Stanisława Szcześniaka l.47, rolników ze wsi Świder, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Świder 01/13. bieżącego miesiąca i roku o godz.5 rano z jego małżonki Agaty urodzonej Szaniawska l.45.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego, nadano imię Rozalia, a rodzicami chrzestnymi zostali Piotr Szcześniak, i Joanna Czarniecka. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26254 przez Jarosław Żukow
19. Świder
Działo się we wsi Zwola 28.02/12.03.1882r. o godz.13.
Stawił się osobiście Jan Szerszeń gospodarz l.38 zamieszkały we wsi Świder, w towarzystwie Rocha Rybitwy l.51, a także Izydora Rybitwy l.44, gospodarzy zamieszkałych we wsi Świder, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Świder bieżącego dnia miesiąca i roku o godz.15, z jego małżonki Agaty urodzonej Szaniawska l.36.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego proboszcza, nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali wyżej wspomniany Roch Rybitwa i Marianna Szerszeń. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany, z powodu ich niepiśmienności.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu - 3 lata 9 miesiąc temu #26265 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Serdecznie proszę o tłumaczenie aktu (dla czytelności załączam 5 zdjęć tego aktu).

Dziękuje pięknie!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26266 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Raz jeszcze proszę o tłumaczenie aktu (w załączeniu przesyłam 3 zdjęcia tego samego aktu)

Dziekuję!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu - 3 lata 9 miesiąc temu #26289 przez Jarosław Żukow
Działo się we wsi Zwola 15/27.07.1890r. o godz.13.
Stawił się osobiście Izydor Szerszeń l.32 gospodarz we wsi Świder zamieszkały, w towarzystwie Józefa Szerszenia l.30, i Stanisława Rybitwy l.30, rolników ze wsi Świder, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Świder 12/24. bieżącego miesiąca i roku (o godz.???), z jego małżonki Marianny (urodzonej? ???) l.22.
Dziecięciu (temu na?) chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym (przez księdza? ???),nadano imię Anna, a rodzicami chrzestnymi zostali (???) Szerszeń, i Weronika Turek. Akt ten (oświadczającemu?) i świadkom niepiśmiennym (przeczytano, przez nas tylko podpisany?)

Brakuje w akcie prawego dolnego rogu, ale chyba wszystko jest wiadome.
Jeszcze dopisek z marginesu:
Anna Szerszeń 07/20.02.1911r. w Zwolińskim kościele, zawarła związek małżeński z Tomaszem Barańskim.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26290 przez Jarosław Żukow
69. Świder
Działo się we wsi Zwola 13/26.12.1901r. o godz.13.
Stawił się osobiście Józef Szerszeń l.40 gospodarz zamieszkały we wsi Świder, w towarzystwie Pawła Chudzika l.42, i Franciszka Chudzika l.60, gospodarzy ze Świdra, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Świder 09/22. bieżącego miesiąca i roku o godz.6 rano, z jego małżonki Weroniki urodzonej Rybitwa l.38.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego, nadano imię Aleksander, a rodzicami chrzestnymi zostali Paweł Chudzik i Marianna Trejdak?.
Akt ten oświadczającemu i przybyłym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26294 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Uprzejmie proszę o tłumaczenie aktu (jak wyżej kilka zdjęć tego samego aktu)

Dziękuje pięknie!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu - 3 lata 9 miesiąc temu #26295 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Raz jeszcze proszę o tłumaczenie aktu (tym razem w załączeniu 3 zdjęcia tego samego aktu)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26296 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
Dobry wieczór!
Bardzo proszę o tłumaczenie aktu (w załączeniu jego kilka zdjęć).

Dziękuję serdecznie!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26297 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego
I jeszcze jeden akt (też kilka fotek do niego).

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26311 przez Jarosław Żukow
56. Świder
Działo się we wsi Zwola 26.08/08.09.1902r. o godz.13.
Stawił się osobiście Jan Szerszeń l.23 gospodarz we wsi Świder zamieszkały, w towarzystwie Józefa Chudzika l.27, i Mikołaja Szerszeń l.56, gospodarzy ze Świdra, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczał że urodziło się ono we wsi Świder dnia dzisiejszego bieżącego miesiąca i roku o godz.7 rano, z jego małżonki Katarzyny urodzonej Glasek? l.24.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego, nadano imię Stefania, a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Chudzik i Weronika Kowalska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26312 przez Jarosław Żukow
38. Świder
Działo się we wsi Zwola 03/15.11.1868r. o godz.11 po północy.
Stawił się osobiście Wojciech Szerszeń l.35 gospodarz zamieszkały we wsi Świder, w towarzystwie (Jana?) Szerszeń l.24, a także Rocha Rybitwy l.38, gospodarzy zamieszkałych we wsi Świder, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Świder 30.10/11.11. roku bieżącego o godz.4 po północy, z jego małżonki Marianny urodzonej (???) l.34.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Jana Pazikiewicza, nadano imię Katarzyna a rodzicami chrzestnymi zostali Wyżej wspomniany Jan Szerszeń i Agata Szcześniak. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany, pozostali niepiśmienni.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26313 przez Jarosław Żukow
20. Świder
Działo się we wsi Zwola 05/17.03.1872r. o godz.14.
Stawił się osobiście Wojciech Szerszeń gospodarz l.38 zamieszkały we wsi Świder, w towarzystwie Łukasza Dadasa? gospodarza l.36 zamieszkałego we wsi Zwola, a także Jana Chudzika gospodarza l.53 zamieszkałego we wsi Świder, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Świder 03/15. bieżącego miesiąca i roku o godz.4 po północy z jego małżonki Marianny urodzonej Wiśniewska l.37.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego proboszcza, nadano imię Jan, a rodzicami chrzestnymi zostali wyżej wspomniany Łukasz Dadas?, i Karolina Rybitwa. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany, pozostali niepiśmienni.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26315 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskiego
Bardzo proszę o tłumaczenie aktu urodzenia nr 197 Pawelec Jan / wieś Ilowe

searcharchives.pl/62/68/0/1/54/skan/full/3gRPVgLVOLmk7IihjwXzfw

dziękuję pieknie

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26316 przez Jarosław Żukow
21. Świder
Działo się we wsi Zwola 06/18.05.1879r. o godz.13.
Stawił się osobiście Wojciech Szerszeń gospodarz l.45 zamieszkały we wsi Świder, w towarzystwie Rocha Rybitwy l.49, a także Izydora Rybitwy l.38, gospodarzy zamieszkałych we wsi Świder, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Świder 02/14.05. roku bieżącego o godz.13 z jego małżonki Marianny urodzonej Wiśniewska l.43.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego administratora, nadano imię Feliks, a rodzicami chrzestnymi zostali wyżej wspomniany Roch Rybitwa, i Marianna Szerszeń. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany, pozostali niepiśmienni.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26317 przez Jarosław Żukow
197. Iwowe
Działo się w Latowiczu 04/16.12.1881r. o godz.12 w południe.
Stawił się Piotr Pawelec służący z Iwowego l.32, w towarzystwie Mateusza Czuba l.40, i Jana Domańskiego l.30, służących z Iwowego, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Iwowem 02/14. bieżącego miesiąca i roku o godz.23 z jego małżonki Julianny urodzonej Pietrasik l.32.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Jan, a rodzicami chrzestnymi zostali Tomasz Baranowski i Julianna Baranowska. Akt ten stawiającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26326 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskiego
Serdecznie proszę o tłumaczenie aktu (dla czytelności załączam 3 zdjęcia tego aktu).

Dziękuje pięknie!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 9 miesiąc temu #26327 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskiego
I jeszcze raz proszę o tłumaczenie aktu ( załączam 3 zdjęcia tego aktu).

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.235 s.