Tłumaczenie aktów z rosyjskiego

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22543 przez Wojciech Orzeszyna
Mam ogromną prośbę o przetłumaczenie załączonych aktów z języka rosyjskiego.

orzech
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22569 przez Wojciech Orzeszyna
Dodaję linki do metryk - może sąsiednie wpisy i pismo tego księdza będzie przydatne:

Antoni Orzeszyna - akt 96
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Franciszek Orzeszyna - akt 3
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW...3D2115410&cc=2115410

Maryjanna Orzeszyna - akt 43
familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-CNQ...3D2115410&cc=2115410

orzech

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22595 przez Jarosław Żukow
96. Gana
Działo się w Praszce 11/23.05.1884r. o godz.17.
Stawił się osobiście Balcer Orzeszyna rolnik l.48 zamieszkały we wsi Gana, w towarzystwie Franciszka Jochymskiego l.30, i Antoniego Koj l.40, rolników we wsi Gana zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana dnia dzisiejszego o godz.10 rano z jego małżonki Anastazji urodzonej Wolna l.38.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Antoni, a rodzicami chrzestnymi zostali Walenty Orzeszyna i Urszula Polak. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

3. Gana
Działo się w Praszce 22.12.1885r./03.01.1886r. o godz.13.
Stawił się osobiście Franciszek Orzeszyna rolnik l.27 zamieszkały we wsi Gana, w towarzystwie Walentego Orzeszyny l.25, i Walentego Gaik l.40, rolników we wsi Gana zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana dnia wczorajszego o godz.9 rano z jego małżonki Konstancji urodzonej Owczarek l.33.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Franciszek, a rodzicami chrzestnymi zostali Antoni Kalwak i Marianna Kościelna. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
dopisek na marginesie - Franciszek Orzeszyna 24.01/06.02.1911r. w parafialnym kościele w Praszce, zawarł związek małżeński z Józefą Jochymską, ślub udzielony przez księdza Wróblewskiego, proboszcza parafii Praszka.

43. Gana
Działo się w Praszce 22.02/06.03.1883r. o godz.10 rano.
Stawił się Marcin Ptak l.50, i Wawrzyniec Dorczyński l.38, rolnicy we wsi Gana zamieszkali, i oświadczyli że 20.02/04.03. roku bieżącego o godz.17, zmarła we wsi Gana Marianna Orzeszyna, żona rolnika, l.42, urodzona i zamieszkała we wsi Gana, córka Łukasz i Magdaleny urodzonej Smord? małżonków Piecynów?.
Pozostawiła po sobie owdowiałego męża Balcera Orzeszynę rolnika.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Marianny, akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22603 przez Wojciech Orzeszyna
Bardzo dziękuję!
Mam jeszcze kilka metryk w języku rosyjskich do przetłumaczenia:

Stanisław Orzeszyna i Elżbieta Szkudlarek
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Józef Orzeszyna - akt 169
familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-CNQ...3D2115410&cc=2115410

Andrzej Orzeszyna - akt 178
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Aleksy Orzeszyna i Agnieszka Stochniałek - akt 9
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Julianna (?) Orzeszyna - akt 32
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW...3D2115410&cc=2115410

orzech
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu - 6 lata 4 miesiąc temu #22616 przez Elżbieta Kowalska
Nr 169. Gana. Działo się w Praszce dnia 22.06./4.07.1882 r., o godzinie 10:00 rano. Stawili się Franciszek Popczyk(?), lat 60 i Aleksy Kryk, lat 40, rolnicy we wsi Gana zamieszkali i oświadczyli, że dnia 20.06./2.07. tegoż roku, o godzinie 7:00 wieczorem, umarł we wsi Gana Józef Orzeszyna lat 4 mający, urodzony i zamieszkały we wsi Gana, syn Baltazara i Marianny urodzonej Pecyna, małżonków Orzeszynów, rolników. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefa Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został


Nr 178. Gana. Działo się w mieście Praszka, dnia 4/16.10.1869 r., o godzinie 10:00 rano. Stawił się osobiście Wojciech Orzeszyna, lat 35, osiedleniec, zamieszkały w Ganie, w obecności Antoniego Kałwaka, lat 40 i Piotra Orzeszyny tyle samo lat, osadników, zamieszkałych w Ganie i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Ganie, wczorajszego dnia, o godzinie 10:00 wieczorem, z żony jego Kunegundy z Zadwornych, lat 24. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Andrzej, a rodzicami jego chrzestnymi byli Piotr Orzeszyna i Marianna Patyk. Akt ten obecnym przeczytany, przez nas tylko podpisany został, oświadczający i świadkowie niepiśmienni.

Nr 32. Gana. Działo się w Praszce, dnia 5/17.02.1884 r., o godzinie 1:00 po południu. Stawił się Walenty Orzeszyna, lat 23, we wsi Gana zamieszkały, w obecności Balcera Orzeszyny, lat 45 i Wawrzyńca Dorczyńskiego, lat 33, zamieszkałych w wsi Gana i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia 31.01./12.02.tegoż roku, o godzinie 7:00 wieczorem, z żony jego Zofii urodzonej Pielgrzym, lat 23. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Julianna, a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Owczarek i Julianna Ciupa. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
Ostatnia6 lata 4 miesiąc temu edycja: Elżbieta Kowalska od.
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22620 przez Wojciech Orzeszyna
Serdecznie dziękuję!
Gorąca prośba o przetłumaczenie jeszcze tych dwóch, wspomnianych wcześniej, aktów:

Stanisław Orzeszyna i Elżbieta Szkudlarek
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Aleksy Orzeszyna i Agnieszka Stochniałek - akt 9
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410


oraz tego (akt 35):
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

orzech
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu - 6 lata 4 miesiąc temu #22638 przez Elżbieta Kowalska
..wiemy, wiemy, że zostało, ale wczoraj juz sie nie dało zamieścić... Nie jesteśmy tłumaczami etatowymi i czasami tak się właśnie dzieje...

Nr 30. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 17/30.01.1893 r., o godzinie 11:30 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Wojciecha Kordelasińskiego, organisty, lat 45 i Józefa Patyka, zakrystiana* lat 54, obu zamieszkałych w Praszce zawarto dzisiaj ślub kościelny między Stanisławem Orzeszyną , kawalerem, lat 25, szeregowcem, czasowo urlopowanym, Imperatorskiej Armii, urodzonym w Ganie, synem Wojciecha i Kunegundy urodzonej Zadworna urodzonej małżonków Orzeszynów
i Elżbietą Szkudlarek, panną, lat 23 i 3 miesiące, urodzoną w Ganie i tamże przy rodzicach, zamieszkałą, córką Antoniego i Elżbiety urodzonej Mrożek, małżonków Szkudlarek. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 27.12./8.01., 13/15 i 10/22.01. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że zawierali umowę przedślubną u Stanisława Bzowskiego notariusza, kancelarii hipotecznej Sądu Pokoju w mieście Wieluń, dnia 12/24.01. tegoż roku, pod numerem 87. Ślubu udzielił ks. Leopold Kobusewicz, proboszcz Parafii Praszka. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany dlatego, ze są niepiśmienni.

*) lub kościelnego


Nr 9. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 10/23.01.1905 r., o godzinie 11:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Aleksego Matuszczyka, lat 45 i Józefa Dorczyńskiego, lat 25, obu rolników zamieszkałych we wsi Gana, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Aleksym Orzeszyną , kawalerem, lat 22, zamieszkałym przy ojcu, urodzonym w Ganie, synem żyjącego Walentego i zmarłej Zofii urodzonej Pielgrzym, małżeństwa Orzeszynów, rolników
i Agnieszką Stochniałek, panną, lat 18, zamieszkałym przy ojcu i urodzoną w Ganie, córką żyjącego Piotra i zmarłej Elżbiety, urodzonej Matuszczyk, małżonków Stochniałków, rolników.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 19.12./1.01., 26.12./8.01. i 2/15.01.1904/5 roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Stefan Gajewski, wikary praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany przez pierwszego piśmiennego świadka i przez nas podpisany został.

Nr 35. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 7/20.02.1905 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Ludwika Waliszewskiego, lat 52, ze wsi i Parafii Dzietrzniki i Stanisława Orzeszyny, lat 38, ze wsi Gana, obu rolników, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Piotrem Pankiem , kawalerem, lat 22, zamieszkałym przy rodzicach i urodzonym we wsi Dzietrzniki, synem żyjących Baltazara i Julianny urodzonej Dubas, małżonków Panków rolników
i Zofią Orzeszyną, panną, lat 20, zamieszkałej przy rodzicach i urodzoną w Ganie, córką żyjących Wojciecha i Kunegundy, urodzonej Zadworna, małżonków Orzeszynów. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w dzietrznickim i tutejszym kościołach parafialnych dniach 16/29, 23.01./5.02. i 30.01./12.02. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Wojciech Rusina, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nich, poza panną młodą i przez nas podpisany został.
Ostatnia6 lata 4 miesiąc temu edycja: Elżbieta Kowalska od.
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22643 przez Wojciech Orzeszyna
Oczywiście wszystko rozumiem i bardzo dziękuję za tłumaczenia!
Podsyłam jeszcze 3 akty w języku rosyjskim z prośbą o przetłumaczenie:
akt 15: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

akt 5: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

akt 60: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Pozdrawiam

orzech
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22657 przez Elżbieta Kowalska
Nr 15. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 16/29.01.1906 r., o godzinie 9:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Walentego Orzeszyny, lat 46 i Aleksego Matuszczyka, lat 45, obu rolników ze wsi Gana, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Jakubem Jendrzejakiem , kawalerem, żołnierzem rezerwy, lat 26, rolnikiem, zamieszkałym i urodzonym w Ganie, synem zmarłej Franciszki Jendrzejak, niezamężnej
i Katarzyna Orzeszyną, panną, lat 19, zamieszkałą przy matce i urodzoną w Ganie, córką zmarłego Baltazara i żyjącej Anastazji, urodzonej Wolna, małżonków Orzeszynów, rolników. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 1/14, 8/21 i 15/28.01. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od matki panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Wojciech Rusin, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez piśmiennych świadków i przez nas podpisany został.

Nr 5. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 1/14.01.1907 r., o godzinie 9:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Józefa Kałuży, lat 40 i Tomasza Kalemby, lat 40, obu robotników zamieszkałych we wsi Gana, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Antonim Dzięciołem, kawalerem, lat 27, robotnikiem, urodzonym i zamieszkałym we wsi Gana , synem zmarłego Antoniego i żyjącej Marianny urodzonej Olszowa(?), małżonków Dzięciołów
i Józefą Orzeszyną, panną, lat 18, robotnicą, zamieszkałą przy rodzicach i urodzoną w Ganie, córką żyjących Franciszka i Konstancji, urodzonej Owczarek, małżonków Orzeszynów, rolników. Ślubu poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 17/30, 24.12./6.01. i 31.12./13/01. 1906/7 r. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Wojciech Rusin, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nowożeńca i przez nas podpisany został.

Nr 60. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 4/17.02.1908 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Pawła Pawlaka, lat 44, ze wsi Gana i Franciszka Kubackiego, lat 52 z Janinowa Parafii Rudniki, obu rolników, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Antonim Skoczykiem, kawalerem, lat 23, zamieszkałym przy matce i urodzonym w Janinowie, Parafii Rudniki, synem zmarłego Andrzeja i żyjącej Stefanii urodzonej Sitek małżonków Skoczyków
i Elżbietą Orzeszyną, panną, lat 20, zamieszkałą przy ojcu i urodzoną w Ganie, córką żyjącego Walentego i zmarłej Zofii, urodzonej Pielgrzym, małżonków Orzeszynów. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w rudnickim i tutejszym kościołach parafialnych w dniach 13/26, 20.01./2.02. i 27.01./9.02. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że zawierali umowę przedślubną u wieluńskiego notariusza Kazimierza Kaczkowskiego dnia 1/14.02. tegoż roku pod numerem 516. Ślub udzielił ks. Wojciech Rusin, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nowożeńców i przez nas podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22673 przez Wojciech Orzeszyna
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22696 przez Jarosław Żukow
17. Gana
Działo się w Praszce 05/17.02.1879r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Piotra Orzeszyny l.45, i i Jana Garncarka l.50, rolników we wsi Gana zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Walentym Orzeszyną, kawalerem, l.18, urodzonym i zamieszkałym we wsi Gana, synem Franciszka i Ewy urodzonej Pietrzyńska małżonków Orzeszynów rolników, i Zofią Pielgrzym, panną, urodzoną i zamieszkałą we wsi Gana, l.17, córką Tomasza i Katarzyny urodzonej Przenica małżonków Pielgrzymów rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 14/26, 21.01/02.02, i 28.01/09.02. roku bieżącego. Pozwolenia na zawarcie małżeństwa przez oboje nowożeńców, rodzice udzielili słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Kwiryn Kaszubowski, proboszcz parafii Praszka. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

22. Gana
Działo się we wsi Praszka 28.01/09.02.1885r. o godz.11 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Józefa Patolkiewicz? l.48, i Tomasza Krzepińskiego l.50, szewców w Praszce zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Orzeszyną, kawalerem, rolnikiem, l.26, urodzonym i zamieszkałym we wsi Gana, synem Balcera i zmarłej Marianny urodzonej Pecyna małżonków Orzeszynów, rolników, i Konstancją Garncarek, osadniczką, l.34, wdową po zmarłym 27.12.1883r./08.01.zeszłego roku we wsi Gana Karolu Garncarek (córką zmarłych)* urodzoną i zamieszkałą córką zmarłych Mateusza i Marianny urodzonej Sas małżonków Owczarków rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 13/25, 20.01/01.02, i 27.01/08.02. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Kwiryn Kaszubowski proboszcz parafii Praszka. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu - 6 lata 4 miesiąc temu #22698 przez Jarosław Żukow
43. Gana
Działo się we wsi Praszka 26.01/08.02.1909r. o godz.9 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Franciszka Owczarka l.52, i Stanisława Kłak l.38, oboje rolników zamieszkałych we wsi Gana, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Janem Orzeszyną, kawalerem, l.28, zamieszkałym przy rodzicach i urodzony w Ganie, synem żyjących Wojciecha i Kunegundy urodzonej Zadworna małżonków Orzeszynów rolników, i Marianną Mistagacz?, panną, l.19, zamieszkałą przy rodzicach i urodzoną w Ganie, córką żyjących Józefa i Julianny urodzonej Koj małżonków Mistagaczów rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 04/17, 11/24, i 18/31.01. roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Wojciech Rugin?, proboszcz parafii Praszka. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytano, przez nas i przez nich podpisany.

Jaromir
Ostatnia6 lata 4 miesiąc temu edycja: Jarosław Żukow od.
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22700 przez Elżbieta Kowalska
Nr 17. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 5/17.02.1879 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Piotra Orzeszyny, lat 45 i Jana Garncarka, lat 50, rolników we wsi Gana zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Walentym Orzeszyną, kawalerem, lat 18, zamieszkałym i urodzonym we wsi Gana, synem Franca i Ewy urodzonej Pietrzyńska(?), małżonków Orzeszynów
i Zofia Pielgrzym, panną, urodzona i zamieszkała we wsi Gana, lat 17, córką Tomasza i Katarzyny, urodzonej Przenica*, małżonków Pielgrzymów. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w rudnickim i tutejszym kościołach parafialnych w dniach 14/26, 21.02./2.02. 28.01./9.02. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od osobiście obecnych rodziców nowożeńców otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli żadnej umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Kwiryn Kaszubowski(?), proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.

*) nazwisko Przenica tak właśnie napisane.

Nr 22. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 28.01./9.02.1885 r., o godzinie 11:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Józefa Patykowicza(?), lat 48 i Tomasza Krzepińskiego(?), lat 50, szewców, w osadzie Praszka zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Franciszkiem Orzeszyną, kawalerem, rolnikiem, lat 26, urodzonym i zamieszkałym we wsi Gana, synem Baltazara i zmarłej Marianny urodzonej Pecyna, małżonków Orzeszynów
i Konstancją Garncarek, osadniczką, lat 34, wdową po zmarłym dnia 27.12.1883 ubiegłego roku/8.01. tegoż roku, urodzoną i zamieszkała we wsi Gana, córką zmarłych Mateusza i Marianny urodzonej Sas, małżonków Owczarków, rolników. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 13/25, 20.01./1.02. i 27.01./8.02. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli żadnej umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Kwiryn Kaszubowski(?), proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 35. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 26.01./8.02.1909 r., o godzinie 9:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Franciszka Owczarka, lat 52 i Stanisława Kłaka, lat 38, obu rolników zamieszkałych we wsi Gana, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Janem Orzeszyną, kawalerem, lat 28, zamieszkałym przy rodzicach i urodzonym we wsi Gana , synem żyjących Wojciecha i Kunegundy urodzonej Zadworna, małżonków Orzeszynów, rolników
i Marianną Mistygacz, panną, lat 22, zamieszkałą przy rodzicach i urodzoną w Ganie, córką żyjących Józefa i Julianny urodzonej Koj, małżonków Mistygacz, rolników. Ślubu poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 4/17. 11/24 i 18/31.01. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Wojciech Rusin, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany został.
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22703 przez Wojciech Orzeszyna
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu - 6 lata 4 miesiąc temu #22725 przez Elżbieta Kowalska
Nr 63. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 20.02./3.03.1889 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się osobiście Balcer Orzeszyna, rolnik, lat 50, we wsi Gana zamieszkały, w obecności Franciszka Korzeniowskiego, lat 52 i Franciszka Szkudlarka, lat 47, rolników we wsi Gana zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia 13/25.02. tegoż roku o godzinie 1:00 w nocy, z jego żony Anastazji urodzonej Wolna, lat 40. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Józef, a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Dorczyński i Marianna Bartela. Akt ten stawiającym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

Nr 135. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 4/16.06.1889 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się osobiście Franciszek Orzeszyna, rolnik, lat 30, we wsi Gana zamieszkały, w obecności Antoniego Koja, lat 45 i Antoniego Kałwaka, lat 58, rolników we wsi Gana zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia 29.05./10.06. tegoż roku, o godzinie 1:00 rano, z jego żony Konstancji urodzonej Owczarek, lat 37. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostało imię Józefa, a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Owczarek i Marianna Kościelna. Akt ten stawiającym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

Nr 64. Gana. Działo się w osadzie Praszka, dnia 25.02./9.03.1890 r., o godzinie 1:00 po południu. Stawił się e Wojciech Orzeszyna, lat 50, rolnik, we wsi Gana zamieszkały, w obecności Walentego Gajka, lat 30 i Stanisława Kryka(?), lat 50, rolnikow, we wsi Gana zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia 20.02./6.03., o godzinie 7:00 rano, z żony jego Kunegundy urodzonej Zadworna, lat 40. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Adam, a rodzicami jego chrzestnymi byli Marian Ptak i Elzbieta Ponczyk(?). Akt ten obecnym przeczytany, przez nas tylko podpisany został, oświadczający i świadkowie niepiśmienni

Nr 200. Gana. Działo się w Praszce, dnia 4/16.09.1889 r., o godzinie 4:00 po południu. Stawił się Walenty Orzeszyna, lat 30, rolnik we wsi Gana zamieszkały, w obecności Wawrzyńca Dorczyńskiego, lat 40 i Ignacego Ciupy(?), lat 35, rolników, we wsi Gana zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Ganie, dnia 2/14.09.tegoż roku, o godzinie 5:00 po południu, z żony jego Zofii urodzonej Pielgrzym, lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Konstancja, a rodzicami jego chrzestnymi byli Piotr Pawlak i Katarzyna Pielgrzym. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 182. Szyszków. Działo się w Praszce, dnia 16/28.08.1890 r., o godzinie 10:00 rano. Stawił się Stanisław Orzeszyna, lat 29, robotnik z Szyszkowa, w obecności Stanisława Dziubińskiego, lat 26 i Jana Kokota, lat 60, rolników z Szyszkowa i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Szyszkowie, dnia 14/26 tegoż miesiąca i roku, o godzinie 8:00 rano, z żony jego Katarzyny urodzonej Krzemińska, lat 25. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Franciszek, a rodzicami jego chrzestnymi byli Stanisław Dziubiński i Marianna Materac. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.
Ostatnia6 lata 4 miesiąc temu edycja: Elżbieta Kowalska od.
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22727 przez Wojciech Orzeszyna
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22728 przez Elżbieta Kowalska
Nr 42. Gana Działo się w parafii Praszka, dnia 26.01./8.02.1909 r., o godzinie 9:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Piotra Stochniałka, lat 43, ze wsi Gana i Stanisława Kozana(?), lat 45, ze wsi Chwiły, Parafii Żytniów, obu rolników, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Franciszkiem Żurkiem, kawalerem, lat 26, zamieszkałym przy matce i urodzonym we wsi Rosochy, synem zmarłego Piotra i żyjącej Antoniny urodzonej Woźna, małżonków Żurków, rolników

i Konstancja Orzeszyną, panną, lat 20, zamieszkałą przy ojcu i urodzoną we wsi Gana, córką żyjącego Walentego i zmarłej Zofii urodzonej Pielgrzym, małżonków Orzeszynów, rolników. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 4/17. 11/24 i 18/31.01. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że zawierali umowę przedślubną u wieluńskiego notariusza Władysława Porczyńskiego, dnia 13/26.01. tegoz roku pod numerem 188. Ślub udzielił ks. Wojciech Rusin, proboszcz praszkowskiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nich, oprócz panny młodej i przez nas podpisany został.

Nr 6. Gana. Działo się w Praszce dnia 2/14.01.1892 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Jakub Bartela(?), lat 55 i Franciszek Dorczyński, lat 50, obaj rolnicy zamieszkali we wsi Gana i oświadczyli, że dnia 30.12./11.01. tegoż roku, o godzinie 2:00 po południu, umarł we wsi Gana Józef Orzeszyna, lat 3 mający, urodzony w Ganie i tam także u rodziców zamieszkały, syn Baltazara i Anastazji urodzonej Wolna, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefa Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22742 przez Wojciech Orzeszyna
Za tę wiadomość podziękował(a): Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu - 6 lata 3 miesiąc temu #22745 przez Elżbieta Kowalska
Nr 28. Wierzbie. Działo się w parafii Ożarów, dnia 30.01./12.02.1906 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Franciszka Belki, lat 45 i Konstantego Białasa, lat 44, rolników zamieszkałych we wsi Wierzbie, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Janem Orzeszyną, lat 19, kawalerem, rolnikiem, urodzonym we wsi Wierzbie, synem Antoniego i zmarłej żony jego Jadwigi urodzonej Belka, rolnika zamieszkałego wew wsi Wierzbie przy ojcu

i Marianną Ciurą, panną, urodzoną we wsi Wierzbie, córką zmarłego Stanisława i żyjącej żony jego rolniczki Józefy, urodzonej Białas, zamieszkałej we wsi Wierzbie przy matce, lat 18.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w ożarowskim kościele parafialnym w dniach 15/28, 22.01./4.02. i 29.01./11.02. tegoż roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od obecnego przy akcie ojca nowożeńca i matki panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli żadnej umowy przedślubnej. Ślub udzielił ks. Franciszek Tański(?), proboszcz parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 104. Gana. Działo się w Praszce dnia 8/21.07.1914 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Marcin Dorczyński, lat 52 i Józef Dorczyński, lat 34, rolnicy zamieszkali w Ganie i oświadczyli, że dnia 7./20.07. tegoż roku, o godzinie 5:00 po południu, umarł we wsi Gana Walenty Orzeszyna, lat 53, rolnik zamieszkały i urodzony w Ganie, syn Franciszka i Ewy, małżonków Orzeszynów, rolników. Zostawił po sobie owdowiała żonę Józefę urodzoną Krawczyk. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Walentego Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany został.

Nr 94. Gana. Działo się w Praszce dnia 23.09./5.10.1874 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Franciszek Orzeszyna, lat 50 i Stanisław Kryk(?), lat 40, rolnicy zamieszkali w Ganie i oświadczyli, że dnia 21.09./3.10. tegoż roku, o godzinie 7:00 wieczorem, umarł we wsi Gana Józef Orzeszyna, lat 3 mający, zamieszkały i urodzony w Ganie, syn Wojciecha i Kunegundy, urodzonej Zadworna, rolników. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefa Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany i dlatego przez nas tylko podpisany został.
Ostatnia6 lata 3 miesiąc temu edycja: Elżbieta Kowalska od.
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22748 przez Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22756 przez Jarosław Żukow
48. Wierzbie
Działo się we wsi Ożarów 10/22.05.1887r.
Stawił się Antoni Orzeszyna l.28 rolnik zamieszkały we wsi Wierzbie, w towarzystwie Antoniego Kurzas l.30, i Walentego Dyt l.33, oboje rolników zamieszkałych we wsi Wierzbie, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Wierzbie dnia wczorajszego o godz.5 rano z jego małżonki Jadwigi urodzonej Belka l.23.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Jan, a rodzicami chrzestnymi zostali Marcin Belka i Marianna Belka. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22761 przez Wojciech Orzeszyna

Nr 94. Gana. Działo się w Praszce dnia 23.09./5.10.1874 r., o godzinie 9:00 rano. Stawili się Franciszek Orzeszyna, lat 50 i Stanisław Kryk(?), lat 40, rolnicy zamieszkali w Ganie i oświadczyli, że dnia 21.09./3.10. tegoż roku, o godzinie 7:00 wieczorem, umarł we wsi Gana Walenty Orzeszyna, lat 3 mający, zamieszkały i urodzony w Ganie, syn Wojciecha i Kunegundy, urodzonej Zadworna, rolników. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefa Orzeszyny, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany i dlatego przez nas tylko podpisany został.

Rozumiem, że chodzi o Józefa? :) Chyba nawet tego tego Józefa poniżej.

Proszę o przetłumaczenie metryk:
Akt 48: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW...3D2115410&cc=2115410

Akt 153: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Akt 127: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW...3D2115410&cc=2115410

Akt 185: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410

Akt 75: familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW...3D2115410&cc=2115410

orzech

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22835 przez Wojciech Orzeszyna
Bardzo proszę o przetłumaczenie, oprócz tych powyżej, jeszcze tego aktu - 112:
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW...3D2115410&cc=2115410

orzech

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 4 miesiąc temu #22839 przez Elżbieta Kowalska
Nr 112. Gana. Działo się w Praszce, dnia 8/21.04.1905 r., o godzinie 10:00 rano. Stawili się Walenty Orzeszyna, lat 44 i Franciszek Orzeszyna, lat 47, rolnicy zamieszkali w Ganie i oświadczyli, że dnia 6/19.04. tegoż roku, o godzinie 12:00 w dzień, umarł we wsi Gana Baltazar Orzeszyna, lat 70, wdowiec, wycużnik*, zamieszkały i urodzony w Ganie, syn zmarłych Wawrzyńca i Honoraty, małżonków Orzeszynów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Baltazara Orzeszyny, akt ten obecnym przeczytany, przez pierwszego świadka i przez nas podpisany został.

*) osoba będąca na tzw. wycugu, czyli dożywotnim utrzymaniu, zwykle przez dzieci
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
Czas generowania strony: 0,000 s.