Topic-icon Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego

5 lata 2 miesiąc temu #23264 przez Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23270 przez Jarosław Żukow
Witam panie Krystianie.
Utworzyłem dla pana nowy wątek, w którym będzie mógł pan zamieszczać zapytania i prośby o tłumaczenia interesujących pana aktów. A wątek pani Kasi... zostawmy pani Kasi ;)
Pozdrawiam.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23273 przez Jarosław Żukow
65. Ludwików
Działo się w Pławnie 31.10/12.11.1879r. o godz.15.
Stawił się Ignacy Szlęg rolnik z Ludwikowa l.32, w towarzystwie Kacpra Kozieja? l.40, i Adama Grabarczyka l.30, rolników z Ludwikowa, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Ludwików o godz.11 po północy, z jego małżonki Józefy urodzonej Jatoń l.28.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Katarzyna a rodzicami chrzestnymi zostali Szczepan Kępa i Katarzyna Borek. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

289. Ostatni Grosz
Działo się w mieście Częstochowie w parafii Św. Zygmunta 20.06/03.07.1910r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Wincentego Lecińskiego i Józefa Skorupy, pełnoletnich robotników z Ostatniego Grosza, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Józefem Lecińskim, kawalerem, szewcem, żołnierzem w rezerwie, synem Wojciecha i Marianny urodzonej Jaskulska, urodzonym w parafii Węgleszyn powiatu Jędrzejowskiego, zamieszkałym w Częstochowie, l.25, i Józefą Caban, panną, córką zmarłych Wojciecha i Julianny urodzonej Szkarłat, urodzonej i zamieszkałej u siostry w Ostatnim Groszu tutejszej parafii, l.17.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 19, 26.06, 03.07, roku bieżącego. Pozwolenie przybyłej osobiście Marcjanny Szostak (siostry?) panny młodej, udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Zygmunt Zawadzki, wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23289 przez Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23306 przez Mirek Wysocki
Akt 62. Ludwików. Wydarzyło się w m. Pławno dnia 4/16.07.1899 roku od godzinie 9:00 rano przybył osobiście Tomasz Stacherski, rolnik, 30 lat, żyjący we wsi Ludwików. W obecności Andrzeja Zaton?, 26 lat i Macieja Musiał?, 30 lat, obaj rolnicy ze wsi Ludwików i pokazał nam dziecko płci męskiej, które urodziło się we wsi Ludwików dnia 2/14.07 br. o 4:00 rano z jego prawowitej żony Marianny z d. Błasiak, 26 lat. Dziecku temu na chrzcie dano imię Bolesław, rodzicami chrzestnymi jego byli Józef Śpiewak i Ewa Błasiak. Podpisane ks. St. Mrozowski.

Akt 93. Rzeki/Rzeka?. Wydarzyło się w m. Kłomnice dnia 23.02/7.03.1898 roku o godzinie 9:00 rano przybył osobiście Jan Rachwalik, robotnik, 30 lat, żyjący we wsi Rzeka. W obecności świadków Antoniego? Murasa? 40 lat i Józefa Briusa? 36 lat rolnicy żyjący we wsi Rzeka i pokazał nam dziecko płci męskiej, które urodziło się we wsi Rzeka dnia 20.02/4.03 br. o 5:00 rano z jego prawowitej żony Franciszki z d. Juszczyk, 40 lat. Dziecku temu na chrzcie dano imię Józef, rodzicami chrzestnymi jego byli Walenty Karczmarek? I Marianna Kowalczyk. (nieczytelny podpis).

Akt 113. Kłomnice. Wydarzyło się w m. Kłomnice dnia 28.03/9.04.1896 roku o godzinie 2:00 po południu przybył osobiście Józef Rachwał, 30 lat, żyjący we wsi Kłomnice. W obecności świadków Walentego ????, 40 lat i Mariana Czarneckiego?, 60 lat, rolników żyjących we wsi Kłomnice i pokazał nam dziecko płci żeńskiej, które urodziło się we wsi Kłomnice dnia 27.03/8.04 br. o 4:00 rano z jego prawowitej żony Katarzyny z d. Drozdż, 28 lat. Dziecku temu na chrzcie dano imię Wiktorya. (nazwiska chrzestnych – ciężko odczytać).

Pozdrawiam Mirek
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23308 przez Henryk Mastalerz
65. Ludwików, Katarzyna Szlęg
Działo się w osadzie Pławno 31.10./12.11.1879 roku o godz.03 po południu. Stawił się Ignacy Szle...(nieczytelne dalej) włościanin z Ludwikowa l.32 w obecności Kacpra Ka..ia l. 40 i Adama Grabarczyka l. 30, włościan z Ludwikowa i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Ludwików dzisiejszego dnia o godz. 11:00 po północy (23:00) z prawowitej jego żony Józefy z domu Zaton? l.28. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym dzisiejszego dnia na imię dano Katarzyna a chrzestnymi jego byli Szczepan Kempa i Katarzyna Borek. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano i przez nas podpisany.
Ks. Rajmund Kamiński Administrator parafii Pławno.
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23309 przez Henryk Mastalerz
289. Ostatni Grosz.
Działo się w mieście Częstochowie w parafii św, Stanisława 20.06./03.07.1910 roku o godz. 03 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Ignacego Lecińskiego i Józefa Skorupa pełnoletnich robotników z Ostatniego Grosza zawarto dzisiejszego dnia religijny związek małżeński między Józefem Lecińskim (Józefem Lecińskim) młodzieńcem, szewcem, żołnierzem urlopowanym, synem Wojciecha i Marianny z domu Jaskulska, urodzonym w parafii Węgloszyn w Andrzejowskim powiecie, zamieszkałym w Częstochowie, l. 25 i Józefą Caban (Józefa Caban), panną, córką nieżyjących Wojciecha i Julianny z domu Szkarłat, urodzoną i zamieszkałą u siostry w Ostatnim Groszu tutejszej parafii l. 17. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dni niedzielne w tutejszym parafialnym kościele 19, 26.06. i 03.07. tego roku. Pozwolenie na zawrcie małżeństwa przy akcie małżeńskim Marcjanny Szostak siostry panny młodej. Nowożeńcy oświadczyli, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrządek małżeński odprawiony został przez księdza S…. Zawadzkiego wikarego. Akt nowożeńcom i świadkom przeczytano i przez nas podpisany .
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23310 przez Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23313 przez Henryk Mastalerz
25. Baby
Działo se we wsi Kruszyna 04.11.1878 roku o godz. 10:00. Oświadczamy, że w obecności świadków Pawła Firek l. 31 i Marcina Dobrakowskiego l. 26, prikazczikowie, zamieszkałych w Kruszynie zawarto religijny związek małżeński między Kacprem Stacherczak l. 20, młodzieńcem, stajennym, zamieszkałym w Kruszynie, urodzonym w Ludwikowie parafii Pławno, synem nieżyjących Marcina i żony jego Marianny z domu Ogrodnik i Magdaleną Worwong, panną, urodzoną we wsi Zielonka parafii Pławno, zamieszkałą przy ojcu we wsi Baby, córką Michała i nieżyjącej jego żony Marianny z domu Kubik, l. 22. Małżeństwo to poprzedzono trzema zapowiedziami ogłoszonymi w tutejszym parafialnym kościele 20, 27.10. tego roku i 03.11. tego roku. Pozwolenie obecnego osobiście przy tym akcie opiekuna młodego Mikołaja Zaton przyjęto ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że umowa przedmałżeńska nie była zawarta. Religijny obrządek małżeński odprawił ksiądz Teofil Stronczyński administrator Kruszyńskiej parafii. Akt ten po przeczytaniu przez nas tylko podpisany bo obecni są niepiśmienni.
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23316 przez Henryk Mastalerz
80. Ludwików
Działo się w Pławnie dnia 5/17.12.1889 roku o godz.10:00. Stawił się Tomasz Stacherski l. 28, włościanin, w Ludwikowie przebywający, w obecności Szymona Kanar l. 65 i Stanisława Zaton l. 38, obaj włościanie w Ludwikowie przebywający i okazał nam dziecko płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Ludwikowie wczorajszego dnia o godz. 06 rano z prawowitej jego zony Marianny z domu Błasiak, l. 24. Dziecku temu na chrzcie świętym odbytym tego dnia nadano imię Iwan (Jan), a jego rodzicami chrzestnymi byli Błażej Błasiak i Elżbieta Błasiak. Akt ten świadkom niepiśmiennym i stawającemu przeczytano i przez nas tylko podpisano.
Na marginesie: Jan Stacherski zawarł związek małżeński z Joanną Zaton w dniu 05.06.1922r w kościele pławnieńskim.
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu - 5 lata 2 miesiąc temu #23317 przez Elżbieta Kowalska
...prikazczik - sprzedawca :)
Pozwolę sobie zabrać głos w kwestii parafii, akt 289 - Parafia św. Zygmunta (Sigizmunda)
Za tę wiadomość podziękował(a): Henryk Mastalerz, Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu - 5 lata 2 miesiąc temu #23318 przez Krystian Stacherski
Dziękuję! Będę wdzięczny za przetłumaczenie następujących aktów:
Aktu urodzenia nr 58 z 1896 r;
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT7...3D2115410&cc=2115410
Aktu urodzenia nr 85 z 1894 r;
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTM...3D2115410&cc=2115410
Aktu urodzenia nr 26 z 1894 r;
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TM...3D2115410&cc=2115410
Aktu urodzenia nr 28 z 1892 r;
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TM...3D2115410&cc=2115410

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23319 przez Krystian Stacherski
Aktu urodzenia nr 3 z 1892 r;
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTM...3D2115410&cc=2115410
*Prosiłbym również o przetłumaczenie zapisku na marginesie księgi :)
Aktu urodzenia nr 56 z 1889 r;
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTM...3D2115410&cc=2115410
Aktu zgonu nr 13 z 1908;
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTM...3D2115410&cc=2115410

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23330 przez Jarosław Żukow

...prikazczik - sprzedawca :)
Pozwolę sobie zabrać głos w kwestii parafii, akt 289 - Parafia św. Zygmunta (Sigizmunda)

Imię księdza - także Zygmunt.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Henryk Mastalerz, Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23335 przez Jarosław Żukow
58. Ludwików
Działo się w Pławnie 11/23.08.1896r. o godz.10 rano.
Stawił się Tomasz Stacherski rolnik l.30 zamieszkały we wsi Ludwików, w towarzystwie Kacpra Stacherskiego l.40, i Floriana Bartnika l.60, oboje rolników zamieszkałych we wsi Ludwików, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Ludwików dnia wczorajszego o godz.8 rano z jego małżonki Marianny urodzonej Błasiak l.30.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Franciszek, a rodzicami chrzestnymi zostali Wincenty Ogrodnik i Ewa Kempa. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

85. Ludwików
Działo się w Pławnie 26.11/08.12.1894r. o godz.19.
Stawił się osobiście Kacper Stacherski rolnik l.36 zamieszkały wew si Ludwików w towarzystwie Tomasza Stacherskiego l.33, i Andrzeja Zatoń l.30, oboje rolników zamieszkałych we wsi Ludwików, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Ludwików dnia dzisiejszego o godz.7 rano, z jego małżonki Magdaleny Worwong l.38.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Teofil, a rodzicami chrzestnymi zostali Szymon Ogrodnik i Katarzyna Dębska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

26. Ludwików
Działo się w Pławnie 12/16.03.07.04.1894r. o godz.17.
Stawił się Tomasz Stacherski l.33 rolnik zamieszkały we wsi Ludwików, w towarzystwie Szymona Kanafy? l.54, i Michała Kępy l.60, oboje rolników zamieszkałych we wsi Ludwików, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Ludwików dnia dzisiejszego o godz.5 rano, z jego małżonki Marianny urodzonej Błasiak l.33.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Władysław, a rodzicami chrzestnymi zostali Antoni Soborak i Wiktoria Kempa. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

28. Ludwików
Działo się w Pławnie 07/19.04.1892r. o godz.19.
Stawił się Kacper Stacherski rolnik l.33 zamieszkały we wsi Ludwików, w towarzystwie Floriana Bartnika l.60, i Andrzeja Zatoń l.30, oboje rolników zamieszkałych we wsi Ludwików, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Ludwików dnia dzisiejszego o godz.12 w południe z jego małżonki Magdaleny urodzonej Worwong l.35.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Bolesław, a rodzicami chrzestnymi zostali Andrzej Zatoń i Józefa Zatońska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23337 przez Jarosław Żukow
3. Ludwików
Działo się w Pławnie 20.01.1892r. o godz.18.
Stawił się osobiście Tomasz Stacherski rolnik zamieszkały w Ludwikowie l.25, w towarzystwie Ignacego Szlenk robotnika l.40, i Kacpra Stacherskiego gospodarza l.30, oboje zamieszkałych we wsi Ludwików, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono dnia dzisiejszego o godz.6 rano z jego małżonki Marianny urodzonej Błasiak l.25.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Agnieszka, a rodzicami chrzestnymi zostali Ignacy Szlenk i Cecylia Kempa. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
Dopisek:
Agnieszka Stacherska zawarła związek małżeński z Wincentym Kempa w parafialnym kościele w Pławnie dnia 09/22.01.1913r. Notatkę sporządził ksiądz Sikorski, proboszcz parafii Pławno zawartą w księgach Urzędu Stanu Cywilnego.

56. Ludwików
Działo się w Pławnie 30.07/11.08.1889r. o godz.13.
Stawił się Kacper Stacherski l.30 rolnik w Ludwikowie zamieszkały, w towarzystwie Feliksa Zatoń l.65, i Szymona Konafy? l.65, oboje rolników we wsi Ludwików zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Ludwikowie dnia dzisiejszego o godz.3 rano z jego małżonki Magdaleny urodzonej Worwong l.30.
Dziecięciu temu przy chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Rozalia, a rodzicami chrzestnymi zostali Antoni Konafa i Katarzyna Zatoń. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

13. Ludwików
Działo się w Pławnie 22.03/02.04.1908r. o godz.11 rano.
Stawili się Maciej Musiał i Stanisław Rorot, oboje rolnicy z Ludwikowa po l.48, i oświadczyli że w Ludwikowie dnia wczorajszego o godz.15 zmarła Marianna Stacherska gospodyni zamieszkała w Ludwikowie, urodzona w Stanisławicach, córka Stanisława i Józefy urodzonej Zatoń małżonków Błasiak rolników zamieszkałych w Stanisławicach. Pozostawiła po sobie owdowiałego męża Tomasza Stacherskiego.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Marianny Stacherskiej, akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23357 przez Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23360 przez Jarosław Żukow
37. Ludwików
Działo się w Pławnie 22.07/03.08.1887r. o godz.10 rano.
Stawił się Tomasz Stacherski l.25 rolnik w Ludwikowie zamieszkały, w towarzystwie Szymona Zatoń l.28, i Stanisława Zatoń l.36, oboje rolników w Ludwikowie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Ludwikowie dnia wczorajszego o godz.9 rano z jego małżonki Marianny urodzonej Błasiak l.23.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Roch, a rodzicami chrzestnymi zostali Antoni Kanafa? i Marianna Zatoń. Akt ten świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

20. Ludwików
Działo się w Pławnie 28.02/09.03.1888r. o godz.16.
Stawił się Kacper Stacherski l.29 rolnik w Ludwikowie zamieszkały, w towarzystwie Feliksa Zatoń l.64 i Floriana Bartnik l.50, oboje rolników w Ludwikowie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Ludwikowie dnia dzisiejszego o godz.6 rano z jego małżonki Magdaleny urodzonej Warwong l.30.
Dziecięciu temu przy chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Iwan Pogoda i Agnieszka Pawłowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

73. Ludwików
Działo się w Pławnie 07/19.08.1886r. o godz.11 rano.
Stawił się osobiście Tomasz Stacherski gospodarz we wsi Ludwików zamieszkały l.24, w towarzystwie Jana Błasiaka komornika z Szyszkowa l.31, i Kacpra Stacherskiego gospodarza z Ludwikowa l.30, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Ludwików dnia wczorajszego bieżącego miesiąca i roku o godz.16 z jego małżonki Marianny urodzonej Błasiak l.25.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Jacek, a rodzicami chrzestnymi zostali wyżej wspomniany Jan Błasiak i Magdalena Stacherska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

49. Ludwików
Działo się w Pławnie 11/23.08.1884r. o godz.18.
Stawił się osobiście Kacper Stacherski gospodarz we wsi Ludwików zamieszkały l.25, w towarzystwie Marcina Worwong l.40, i Feliksa Zatoń l.45, oboje gospodarzy we wsi Ludwików zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Ludwików dnia dzisiejszego o godz.8 rano z jego małżonki Magdaleny urodzonej Worwong l.28.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Ignacy, a rodzicami chrzestnymi zostali wspomniany Marcin Worwong i Franciszka Kubik. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
Dopisek na marginesie:
Ignacy Stacherski zawarł związek małżeński ze Stanisławą Kanafa w parafialnym kościele w Pławnie 13/26.01.1913r. Notatkę sporządził ksiądz Sikorski proboszcz parafii Pławno.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23362 przez Jarosław Żukow
42. Ludwików
Działo się w Pławnie 18/30.05.1882r. o godz.10 po północy.
Stawił się osobiście Kacper Stacherski l.24 rolnik z Gowarzowa, w towarzystwie Mikołaja Kempa l.35, i Floriana Bartnika l.39, oboje rolników z Ludwikowa, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Ludwików dnia wczorajszego o godz.19 z jego małżonki Magdaleny urodzonej Worwong l.25.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Antoni, a rodzicami chrzestnymi zostali Feliks Zatoń i Marianna Zatoń z Ludwikowa. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
Troszkę dziwne że Kacper Stacherski jest z Gowarzowa, a jego syn urodził się w Ludwikowie, gdzie najpewniej mieszkała jego żona.
Chyba że jest to po prostu pomyłka skryby?

71. Ludwików
Działo się w Pławnie 22.11/04.12.1879r. o godz.14.
Stawił się Kacper Stacherski rolnik z Ludwikowa l.21, w towarzystwie Mikołaja Kempy l.54, i Feliksa Zatoń l.50, oboje rolników z Ludwikowa, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Ludwików dnia wczorajszego o godz.19 z jego małżonki Magdaleny urodzonej Worwong l.22.
Dziecięciu temu przy chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Jan, a rodzicami chrzestnymi zostali Marcin Kempa i Łucja Mróz. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23427 przez Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu - 5 lata 2 miesiąc temu #23428 przez Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23429 przez Jarosław Żukow
26. Ludwików
Działo się w Pławnie 20.08/01.09.1886r. o godz.10 rano.
Stawili się Stanisław Błasiak ze wsi Stanisławice l.51, i Kacper Stacherski ze wsi Ludwików l.30, oboje gospodarzy, i oświadczyli że 17/29.08. roku bieżącego o godz.22 zmarł Jacek Stacherski, syn Tomasza i Marianny urodzonej Błasiak małżonków Stacherskich gospodarzy, we wsi Ludwików zamieszkałych, tamże urodzony i przy rodzicach zamieszkały, 9 dni mający.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Jacka Stacherskiego, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

18. Gowarzew
Działo się w Pławnie 11/23.02.1896r. o godz.13.
Stawił się osobiście Jan Zatoń rolnik l.42 zamieszkały we wsi Gowarzew, w towarzystwie Walentego Kempy l.60, i Jakuba Ktacz? l.50, oboje rolników zamieszkałych we wsi Gowarzew, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gowarzew dnia dzisiejszego o godz.4 rano, z jego małżonki Marianny urodzonej Zatoń l.40.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Franciszek Pioruński i Józefa Zatoń. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

35. Ludwików
Działo się w Pławnie 07/20.04.1909r. o godz.10 rano.
Stawił się Antoni Stacherski rolnik z Ludwikowa l.25, w towarzystwie Macieja Musiał i Stanisława Rorot, oboje rolników z Ludwikowa po l.35 mających, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w Ludwikowie dnia wczorajszego o godz.22, z jego małżonki Jadwigi urodzonej Reszel l.23.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Władysław, a rodzicami chrzestnymi zostali Tomasz Stacherski i Rozalia Reszel. Akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23430 przez Jarosław Żukow
11. Stanislawice
Działo się w Pławnie 19/31.05.1885r. o godz.8 po południu (wieczorem?).
Oświadczamy że w obecności Szymona Ogrodnika l.40, i Tomasza Tarnowskiego l.35, oboje gospodarzy ze wsi Stanisławice, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Tomaszem Stacherczak, kawalerem, synem zmarłych Marcina i Marianny urodzonej Ogrodnik małżonków Stacherczak gospodarzy ze wsi Ludwików, tamże urodzonym, u brata zamieszkałym, l.24 i m.5, i Marianną Błasiak, panną, córką Stanisława i Józefy urodzonej Zatoń małżonków Błasiaków gospodarzy we wsi Stanisławice, tamże urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą, l.23 i 3/4.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w parafialnym kościele w Pławnie w dniach 05/17, 12/24, 19/31.05. roku bieżącego opublikowane. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu #23433 przez Jarosław Żukow
8. Ludwików
Działo się w Pławnie 03/15.04.1887r. o godz.16.
Stawili się Feliks Zatoń l.65, i Michał Kempa l.62, rolnicy w Ludwikowie zamieszkali, i oświadczyli że dnia wczorajszego o godz.22, zmarła Marianna Stacherska, 5 miesięcy mająca, urodzona w Ludwikowie, córka Kacpra i Magdaleny urodzonej Worwong małżonków Stacherskich, przy rodzicach w Ludwikowie zamieszkała.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Marianny Stacherskiej, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

5. Ludwików
Działo się w Pławnie 17/30.03.1888r. o godz.20.
Stawili się Szymon Kanafa l.45, i Tomasz Stacherski l.25, oboje rolnicy w Ludwikowie zamieszkali, i oświadczyli że wczoraj o godz.21 zmarł Józef Stacherski, 3 tygodnie mający, syn Kacpra i Magdaleny urodzonej Worwong, małżonków Stacherskich, urodzony w Ludwikowie i tamże przy rodzicach zamieszkały.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Józefa Stacherskiego, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

63. Ludwików
Działo się w Pławnie 18/30.11.1893r. o godz.12 w południe.
Stawili się Andrzej Zatoń l.28, i Tomasz Stacherski l.30, oboje rolnicy zamieszkali we wsi Ludwików, i oświadczyli że wczorajszego dnia o godz.16, we wsi Ludwików zmarł Bolesław Stacherski, dziecko, 1 rok i 8 miesięcy mający, urodzony i zamieszkały przy rodzicach rolnikach we wsi Ludwików, syn Kacpra i Małgorzaty urodzonej Worwong małżonków Stacherskich.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Bolesława Stacherskiego, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Krystian Stacherski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 2 miesiąc temu - 5 lata 2 miesiąc temu #23477 przez Krystian Stacherski
Będę wdzięczny za przetłumaczenie tego aktu ślubu:
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR5...3D2115410&cc=2115410
Nr 4 z 1902 r.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.