Topic-icon Prośba o tłumaczenie z języka rosyjskiego

4 lata 11 miesiąc temu - 4 lata 11 miesiąc temu #28139 przez Łukasz Syguda
Bardzo proszę o przetłumaczenie dokumentu


Oraz
Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 11 miesiąc temu - 4 lata 11 miesiąc temu #28140 przez Łukasz Syguda
Jeszcze jeden - raczej ostatni


Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #28236 przez Bartosz Mikołajczyk
84 Aleksandrów
Działo się we wsi Krzepice 21 listopada (3 grudnia) 1880 r. o 9 rano. Zjawił się Ignacy Dwornik, lat trzydzieści cztery i Wincenty Chęciński, pięćdziesiąt dziewięć lat, rolnicy mieszkający we wsi Dankowice i oświadczyli, że 19 listopada (1 grudnia) bieżącego roku o 10 rano zmarł we wsi Aleksandrów Józef Cer, rolnik, syn Jerzego i Anastazji, małżonków Cerów już nieżyjących, rolników, urodzony i mieszkający we wsi Aleksandrów, liczącym lat pięćdziesiąt. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Marcjannę z Kulejów. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Józefa Cera akt ten przeczytany świadkom, po czym przez nas tylko podpisany, świadkowie niepiśmienni.

33 Aleksandrów
Działo się we wsi Krzepice 17 (29) lutego 1880 r. o godzinie pierwszej po południu. Zjawił się Józef Cer, rolnik, zamieszkały we wsi Aleksandrów, lat czterdzieści osiem liczący, w obecności Jana Erca[?], lat trzydzieści dwa, i Wincentego Chęcińskiego, pięćdziesiąt lat liczącego, mieszkających we wsi Dankowice, rolników, i przedstawił nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż urodziło się ono we wsi Aleksandrów 14 (26) lutego bieżącego roku o godzinie piątej rano z prawowitej jego małżonki Marcjanny z Kulejów, lat dwadzieścia pięć liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Józef, a rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Janik ze Zwierzyńca i Marianna Chęcińska z Dankowic. Akt ten przeczytany został stawającemu i świadkom, po czym przez nas tylko podpisany, gdyż obecni tu byli niepiśmienni.

(Na marginesie notatka: Zawarł religijne małżeństwo między Józefem Cer, a Władysławą Józefą Jasińską 25[?] 7 [albo 17?] listopada 1909 r. w parafii Kłobucku. K. Garwoliński (podpisany))

82 Aleksandrów
Działo się we wsi Krzepice 13(25) czerwca 1876 r. o godzinie pierwszej po południu. Zjawił się Józef Cer, rolnik, mieszkający we wsi Aleksandrów, czterdzieści trzy lata liczący, w obecności Wincentego Chęcińskiego, lat pięćdziesiąt i Jana Erc[?], lat trzydzieści, rolników mieszkających we wsi Aleksandrów i przedstawił nam dziecię płci męskiej, oświadczając, iż urodziło się ono we wsi Aleksandrów 10 (22) czerwca bieżącego roku o godzinie trzeciej po południu z prawowitej jego małżonki Marcjanny z Kulejów, liczącej lat osiemnaście. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Leon, a rodzicami chrzestnymi jego byli Paweł Kulej i Agnieszka Brodziak, obydwoje z Boru. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano i przez nas tylko podpisano, gdyż pozostali są niepiśmienni.

10 Aleksandrów
Działo się we wsi Krzepice 12 (24) stycznia 1878 r. o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Józef Cer, rolnik mieszkający we wsi Aleksandrów, czterdzieści lat liczący, w obecności Jana Ernc[?], lat trzydzieści i Karola Gercog[Hercog?], lat czterdzieści, rolników mieszkających we wsi Aleksandrów i przedstawił nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono we wsi Aleksandrów 5 (17) stycznia bieżącego roku o godzinie jedenastej wieczorem z prawowitej jego małżonki Marcjanny z Kulejów, liczącej lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Agnieszka, a rodzicami chrzestnymi byli Karol Łoś[?] podlesnyj [może to leśniczy?] z Dąbrowy i Eleonora Ziemkiewicz, żona nauczyciela z Aleksandrowa. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany został, po czym przez nas tylko podpisany, obecni tu byli niepiśmienni.

3 Aleksandrów
Działo się we wsi Krzepice 7 (19) stycznia 1877 r. o godzinie dziesiątej rano. Zjawił się Wincenty Chęciński, lat pięćdziesiąt i Jan Ernc[?], lat trzydzieści, rolnicy zamieszkali we wsi Aleksandrów i oświadczyli, że 5 (17) stycznia bieżącego roku o godzinie jedenastej rano zmarł we wsi Aleksandrów Leon Cer, dziecko półroczne, urodzone i zamieszkałe przy rodzicach we wsi Aleksandrów, syn Józefa i Marcjanny z Kulejów małżonków Cerów, rolników. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Leona Cer, akt ten został przeczytany obecnym tu niepiśmiennym i przez nas tylko podpisany.

19 Aleksandrów
Działo się we wsi Krzepice 12 (24) stycznia 1882 r. o godzinie dziesiątej rano. Zjawił się Walenty Matyja[?], lat pięćdziesiąt i Franciszek Chudy, lat trzydzieści cztery, rolnicy zamieszkali we wsi Aleksandrów i oświadczyli, że wczorajszego dnia o godzinie ósmej wieczorem zmarła we wsi Aleksandrów tamże urodzona Marianna Cer, mająca trzy lata, córka Wilhelma Cer i jego prawowitej małżonki Julianny ze Ślusarzów, rolników z Aleksandrowa. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Marianny Cer, akt ten został przeczytany niepiśmiennym stawającym, po czym przez nas tylko podpisany.

21 Wilcza Góra
Działo się we wsi Przystajń 1 (13) lipca 1875 r. o godzinie jedenastej rano. Oświadczamy, że w obecności świadków: Pawła Kuleja, lat trzydzieści osiem, z Wilczej Góry i Piotra Bejm[?] z Kamieńska, lat trzydzieści dwa, obu włościan rolników, zawarty został religijny związek małżeński pomiędzy Józefem Cer, wdowcem po zmarłej jego żonie Mariannie z Dworników, synem zmarłego Jerzego Cer i żyjącej Anastazji z Pilśniaków/Pniaków[?], urodzonym we wsi Aleksandrów i tamże mieszkającym rolnikiem czterdziestodwuletnim, i Marcjanną Kulej, panną, córką zmarłego Jakuba Kuleja i Marianny z Radlaków, rolników z Wilczej Góry, urodzonej w Borze, przy matce zamieszkałej, dziewiętnastoletniej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym i krzepickim parafialnym kościele w dniach: 8 (20), 15 (27) czerwca i 22 czerwca (4 lipca) tego roku. Pozwolenia udzielono ustnie pannie młodej przez jej matkę. Religijny obrządek zawarty został przed nami niżej podpisanym proboszczem tutejszym. Akt ten po przeczytaniu, przez nas, świadków i pana młodego podpisany, panna młoda niepiśmienna.
Za tę wiadomość podziękował(a): Łukasz Syguda

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

4 lata 10 miesiąc temu #28240 przez Łukasz Syguda
Bardzo dziękuję za pomoc w tłumaczeniu.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.