Wykaz miejscowości i ich przynależność do gmin powiatów częstochowskiego, wieluńskiego i będzińskieg

Do naszej biblioteki pan Florian Huras podesłał Wykaz miejscowości i ich przynależność do gmin powiatów częstochowskiego, wieluńskiego i będzińskiego wchodzących w skład Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej.

Wykaz został sporządzony w oparciu o ułożony przez J. Zinberga i wydany w Warszawie w dwóch tomach w drukarni I. J. Łapina w 1877 roku: "Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, z wykazaniem: guberni, powiatu, gminy, parafii, sądu pokoju lub gminnego, oraz najbliższej stacyi pocztowej, wraz z oddzielnym spisem gmin podług najświeższej ich liczby i nazwy ułożony, wykazujący: odległość każdej danej gminy od miasta powiatowego i sądu swojego gminnego; czy i jakie znajdują się w gminie zakłady fabryczne lub przemysłowe, szkoły itp. oraz ludność każdej gminy, obejmujący także podział sądownictwa krajowego świeżo urządzonego".

Wielu poszukujących w oryginalnej wersji "Skorowidzu...", a korzystających z funkcji "Znajdź tekst w dokumencie DjVu" spotyka rozczarowanie bo funkcja ta niestety nie znajduje wszystkich deklarowanych powiatów, miejscowości czy parafii.

http://www.genealodzy.czestochowa.pl/zasoby/biblioteka?func=fileinfo&id=117

Log in to comment

andrzej (Andrzej Kuśnierczyk) Avatar
andrzej (Andrzej Kuśnierczyk) odpowiedział w temacie: #7571 6 lata 3 miesiąc temu
Kwerenda księgi zatytułowanej "Kontrolla szczegółowa cudzoziemców za paszportami w Częstocvhowie" z lat 1850, 52 (AMCz 219 , Arch. Państw.w Częstochowie) pozwoliła uzupełnić dane o kilku osobach wymienionych w "Liście imiennej cudzoziemców..." z 1848 r.
Oto one:
Jan Hebrajski służący poddany pruski, przebywa w Częst. od 8 lat
Franciszek Pakułła ze wsi Sternalice k. Olesna
w 1855 paszport przesłany wójtowi do gminy [?] Lisiniec
Idzi Kunitzki, służacy, z powoatu Rozenberg (Olesno) nadal mieszkał w Częstochowie
Józef Ciossek, czeladnik mydlarski, zmarł w 1851 w szpitalu miejskim w Częstochowie
ks. Aleksander Zieba, przeor zgromadzenia ks ks.paulinów, w 1852 wyjechał do Krakowa
Ludwika Weigert, poddana pruska, rodem z Kielc, przebywała z siostrą Emilią u brata Emanuela, urzędnika przy kolei ( paszport z 1848) w 1851 wyprowadziła się do Kalisza