Ze zbiorów p. BiernackiegoTowarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej włączyło się w skład Zespołu Redakcyjnego przygotowującego Słownik Biograficzny Częstochowian pochowanych na Cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. To kolejna, a zarazem zamykająca pozycja książkowa poświęcona mieszkańcom Naszego Regionu, którzy spoczęli na zawsze w tym właśnie miejscu.

Liczymy, że przygotowane przez nas biogramy pozwolą zachować w pamięci ludzi, którzy tu żyli, często tworzyli atmosferę tego miasta, byli między nami.

Prosimy o kontakt osoby, które mogą pomóc w redagowaniu notek biograficznych pochowanych tu osób. Poszukujemy również dokumentów, fotografii związanych z najstarszym z częstochowskich cmentarzy.

Szczególnie zależy nam na biogramach osób wymienionych w niżej zamieszczonym spisie.

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poszukujemy informacji o:

 • BEKUS Anna (1957 – 2010), nauczycielka Zespołu Szkół Gastronomicznych
 • BERA Władysław (1923-2007), żołnierz AK
 • BIEDA Agnieszka (1921 – 2005), lekarz stomatolog
 • BIELECKI Jerzy (1915-1984), inżynier, więzień obozu Auschwitz, pracował w Wykromecie, specjalista od wynalazków
 • BIGOSIŃSKA Janina
 • BIGOSIŃSKI Jerzy Teodor, dr ekonomii, absolwent uniwersytetu Ilinois w USA, uczestnik powstania Warszawskiego
 • BŁASZCZYK Władysław, emerytowany dyrektor Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego
 • BŁASZCZYK Wojciech, elektronik, informatyk
 • BŁASZCZYK Zbigniew (1930 – 2008), mgr, długoletni dyrektor TZN
 • BŁĘDOWSKI Józef, kupiec, działacz rolniczy
 • BORCZUCH Andrzej (1969 – 2007), dr adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, członek Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • BORECKI Eugeniusz (1935 – 2009), lekarz
 • BORUCKI Stanisław (1939 – 2010), mgr inż.
 • BURCHARD Helena (1922-2002), archeolog
 • BYCZKOWSKI Zbigniew (1944 – 2004), dyrektor Banku Ludowego
 • CHACHULSKI Kazimierz (zm. 1928), kupiec i obywatel miasta Częstochowy
 • CHMIELEWSKI Wacław (1924-2004), inżynier architekt, żołnierz AK
 • CYNDECKI Franciszek (1914-2001), żołnierz AK
 • DEWUDZKI Marceli (zm. 2001), ksiądz
 • DĘBSKI Józef (zm. 2002), mgr, były sekretarz Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie, dyrektor kopalni Rudy Żelaza Dźbów, dyrektor Zjednoczenia Przemysłowego Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie
 • DRESCHER Adolf (zm. 1909), malarz
 • DROSIK Józef, mgr, urzędnik, naczelnik wydziału,
 • DUDA Antoni (1941-2001), miejski radny, działacz katolicki, społecznik, energetyk
 • DZIADULEWICZ Wacław, muzyk
 • DZIUB Ryszard (1929 – 2003), działacz koła seniorów przy SIiTG Rud w Częst.
 • DZIUBEK Zdzisław, absolwent Gim. im. H. Sienkiewicza, członek Stowarzyszenia Wychowanków
 • ERTEL-OTTO Janina (1925 – 2006), długoletni pracownik wydziału oświaty
 • FRYDE Franciszek Salezy (zm. 1937), doktor medycyny
 • GADZINOWSKI Leon, starszy cechu piekarzy
 • GAŁECKA z Masiukiewiczów Helena (zm. 2010), nauczycielka chemii w częst. Szkołach średnich
 • GAŁKOWSKI Józef (ur. 1919), dyrygent orkiestry fabrycznej
 • GAWRON Mieczysław (1920-2001), dyrektor MZBM, dyrektor naczelny WPEC
 • GIEROWSKA Franciszka, uczestniczka Powstania Styczniowego (1863-1864)
 • GIL Maria (1946 – 2010), nauczycielka LO im. A. Mickiewicza
 • GĘBKA Kazimierz, dr inż., prezes oddziału Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Częstochowie
 • GOLCZ Janina, nauczycielka, żołnierz AK
 • GOLCZ Leszek (1931-2009), kpt. WP, prezes Zarządu Głównego KWP
 • GOLNIK Stefan (zm. 1933), kupiec i przemysłowiec
 • GOLNIK Władysław, prezes KS Częstochówka
 • GÓRNIK Ryszard (zm. 1922), obywatel m. Częstochowy, przedsiębiorca budowlany
 • HELMAN Anna z domu GOLLENHOFER, nauczycielka j. francuskiego
 • HENECZEK Teodor, drukarz
 • HENECZKOWSKI Stefan (zm. 1945), mistrz cechu introligatorskiego
 • HENECZKOWSKI Wacław (1883-1917), artysta dramatyczny
 • HILLER Jerzy (1929 – 2004), długoletni pracownik Spółdzielni „Rzemieślnik”
 • HUDYSZ Witold (1925 – 2009), prawnik, płk WP
 • IRZYKOWSKI Edward, obywatel m. Częstochowy, mistrz cechu rzeźniczego
 • JAKUBIAK Tadeusz (1923 – 2007), były żołnierz AK
 • JANICKA Zofia, żołnierz AK, pracownik Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie
 • JANIK Tadeusz (1930 – 2009), dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Częstochowie
 • JANOTA-BZOWSKI Tadeusz (zm. 1938), mjr. WP
 • JANOWSKA Krystyna (1931 – 2008), nauczycielka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
 • JODŁOWSKA z Uramowskich Krystyna (1933 – 2008), nauczycielka liceów
 • JURDZIŃSKI Tadeusz, introligator
 • KALLA Franciszek (1900-1960), uczestnik walk pod Monte Cassino
 • KANIA Józef, żołnierz 1939.
 • KARPICA Zygmunt (1920-2007), żołnierz AK
 • KASPRZAK Kazimierz (1931 – 2008), inż. długoletni pracownik Zakładu Energetyczngo
 • KILIŃSKA Maria, dyrektor Filmosu (na Kościuszki)
 • KLETOWSKA Lidia (zm. 2010), nauczycielka SP 13, harcmistrz RP
 • KNOTHE Karol (zm. 1958), inż. górnictwa rud, pracował w Zakładzie Energetycznym
 • KODROŃ Alicja (1929-2005), mgr farmacji
 • KOŁAKOWSKI Ignacy (1839-1910), obywatel m. Częstochowy, obywatel ziemski
 • KONASZEWSKI Władysław Józef (zm. 1913), inżynier
 • KOPCZYŃSKI Aleksander (zm. 1912), właściciel apteki
 • KOREPTA Zbigniew (1944-2005), nauczyciel
 • KOZIELEWSKI Antoni, sędzia
 • KRAUZE Mieczysław (1933-2005), radca prawny
 • KRAUZE Teofil (1916-2001), przeor Jasnej Góry
 • KRĘT Jan (1924 – 2009), żołnierz AK i Konspiracyjnego WP
 • KRUPIŃSKI Adam Stanisław (zm. 1930), nauczyciel
 • KRYK Jerzy (zm. 2001), właściciel piekarni i młyna w Poczesnej, później w Częstochowie
 • KRZĘTOWSKI Stanisław (zm. 1977), ekonomista, porucznik AK, pracownik Częstochowskiego Zakładu Materii Ogniotrwałych
 • KRZYPKOWSKI Czesław (1932 – 2010), prawnik Sądu Rejonowego w Częst.
 • KSIĘŻYK Andrzej (1938 – 2009), dyrektor domu dziecka, dyr. pogotowia opiekuńczego, wychowawca związany z Tow. Przyjaciół Dzieci – Oddziałem Okręgowym w Częst., społecznik
 • KSIĘŻYK Maria (zm. 2004), pedagog, działaczka na rzecz praw dziecka
 • KSIĘŻYK Tadeusz, żołnierz 1939
 • KUBERSKI Izydor, żołnierz 1939, AK
 • KUCHARSKI Alojzy (1931 – 2010), adwokat – cywilista, członek Zespołu Adwokackiego nr 2
 • KUPIŃSKI Leon (1920-1950), mistrz piekarski
 • LATOSI Walentyna z domu LIPKE, nestorka częstochowskiego środowiska twórców nieprofesjonalnych
 • LEWANDOWSKI Jan, pracownik Polskiego Związku Głuchych
 • LUX Aleksy (zm. 1925), introligator
 • ŁEMPICKI Alfred,(21 VII- 21 XI 1961), przemysłowiec
 • ŁOZIŃSKI Marian (zm. 1983), autor i reżyser teatrów częstochowskich
 • ŁUCIUK Andrzej, organista
 • ŁUCZKIEWICZ Wiesław (1926-2005), dyrektor przedsiębiorstwa
 • ŁYSKOWSKI Piotr (zm. 2010), ksiądz
 • MACOCHOŃ Adam, kapitan rezerwy
 • MACIEJOWSKI Ryszard Witold (1945 – 2008), nauczyciel fotografii, (mąż Anny Maciejowskiej),
 • MALCZEWSKI Jan (zm. 1977), mgr inż., dyrektor górniczy 3. Stopnia
 • MAŃKOWSKI Paweł (zm. 1924), obywatel ziemski, właściciel majątków na Podolu – Machnówka i Ostróżek Wielki
 • MAŚLANKA Elżbieta (1942 - 2001)
 • MATYJA Ryszard (1928 – 2010), mistrz krawiecki
 • MĄCZKA Jerzy (1947-2007), dyrektor techniczny „Metalplastu-Częstochowa” SA
 • MICHALAK Maria (1919-1971), dyrektor szkoły PCK w Kwidzynie
 • MIEDZIŃSKA Henryka, (1914-2007), nauczycielka, z-ca dyr. szkoły podstawowej
 • MILANOWSKA Jadwiga Lila [właśc. Lidia] (1932 – 2008), długoletnia działaczka stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 • MUSZKIET Emilian (zm. 1948), kierownik techniczny i współzałożyciel firmy B-cia Muszkiet w Cz.
 • NANYS Lucjan (1892-1974), legionista, uczestnik walk pod Monte Casino
 • NOCUŃ Zygmunt, nauczyciel
 • ONUSZKIEWICZ Zygmunt (zm 1985), pracownik PP „Domu książki”, kierownik księgarni technicznej w Cze-wie
 • ORGANA Henryk (zm. 2006), długoletni pracownik Politechniki Częstochowskiej
 • ORUBA Stanisław (1928-2002), prezes i działacz CZ SM „Nasza Praca”
 • PAWEŁKIEWICZ Wincenty (zm. 1981)
 • PAWŁOWSKI Jerzy (1954 – 2008), lek. med.
 • PERKOSZ Mieczysław, oficer WP, żołn. 1939
 • PĘDZIWIATR Maciej (1955-2006), kier. delegatury w Częst. Śląskiego Oddziału Woj. Narodowego Funduszu Zdrowia
 • PIASECKI Józef, nauczyciel
 • PIEKOŃSKI Stanisław (zm. 1989), enekrolog, działacz Stronnictwa Demokratycznego
 • PIETRZYK Zenon (1924 – 2008), Honorowy Sędzia Piłki Siatkowej, zasłużony działacz sportowy
 • PLUCIŃSKI Stanisław (1927 – 2008), inżynier
 • POMIERNY Witold (1922-2006), żołn. AK, absolwent WSA-H
 • POSYŁEK Władysław (zm. 1930), urzędnik fabr. „La Czenstohovienne”
 • PRZYBYLSKI Alojzy (1919-2001), inż. dyr. Spółdzielni Rzemieślniczej „Prodex”
 • PRZYBYLSKI Leopold (zm. 1987)
 • PYRKOSZ Halina (zm 2004) nauczycielka Szkoły Ćwiczeń Lic. Pedagogicznego
 • RACHWALIK Zdzisław, żołnierz AK, ps. „Dzidek”
 • RACZ Ludwik (zm. 1974), powst. Śląski, nauczyciel
 • RATAJ Bogdan (1936-2011), architekt
 • RATAJ Józef (zm. 2007), żołnierz AK
 • RATAJ Marian (1928 – 2009), żołnierz AK, więzień polityczny
 • ROGOWSKI Marian Tadeusz (1940 – 2006), dr nauk roln.
 • RYCHLEWSKI Wacław, żołn. 1939, kpt. LWP, dyr. ekonom. Szpitala im. Biegańskiego w Częst.
 • RYMER Wojciech (1930 – 2010), żołnierz Korpusu WP „Bartek”
 • SITARZ Tadeusz (zm. 1999), dyr. Banku Spółdzielczego w Janowie
 • SOBOŃ Władysław (1911 – 2008), ks. prałat, dr , prefekt szkół w Częst.
 • SPAŁEK Kazimierz, żołn. AK
 • STANIEWSKA z Orgielewskich Irena (zm. 2008), długoletni społeczny działacz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, zasłużona dla służby zdrowia
 • STELMARCZYK Otylia (1926 – 2007), żołnierz AK
 • STOLARCZYK Antoni (zm. 1930), prezes Zw. Zaw. Robot. Huty Szkła „Stradom”
 • SURMA Tomasz (1884-1947), art. rzeźbiarz
 • SZMIDT Edward (1930 – 2004), pracownik „Metalplastu”, założyciel NSZZ „Solidarność”
 • SZOSTEK z Marczaków Małgorzata (1976 – 2008), realizatorka muzycznych imprez w ROK
 • SZULFIK Józef (zm. 1947), dług. prac. zakł. „Stradom”, śpiewak „Pochodni”, sędzia piłkarski
 • SZWEDOWSKI Jan (1899 – 1963), kierownik szkoły w Mstowie
 • TOMASIK Jan (1911 – 2003), nauczyciel
 • TUROWSKI Alfons (1913 – 2008), fotograf
 • WALCZAK Jan (1946 – 2007), radny m. Częst.
 • WIDERA Zbigniew, działacz i prezes Zarządu Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
 • WIECŁAW z Kodroniów Barbara, lekarka
 • WIECZOREK Jacenty(zm. 1951), ogrodnik, prezes Tow. Ogrodniczego
 • WIECZOREK Jadwiga (1940 – 2008), nauczycielka
 • WIERZBICKI Zygmunt (zm. 2008), działacz społeczny, prezes Częst. Zw. Esperantystów
 • WOLNY Jan (zm. 2008), paulin, płk, kapelan w Generalnym Dziekanacie Woj. Polakiego
 • WOSIK Aleksander, mistrz rzemiosła
 • WRÓBEL Piotr (1893 – 1940), powstaniec śląski
 • WYRZYKOWSKI Jan (zm. 1939), przemysłowiec
 • ZABORSKI Tadeusz (1942 – 2007), współzałożyciel Stowarzyszenia Zwykłego absolwentów II LO im. R. Traugutta
 • ZADWORNY Jerzy (1922 - 2005), architekt
 • ZAMBROZIEWICZ Stanisław (zm. 1967), odzn. VM w bitwie o Monte Cassino
 • ZAREMBA Leokadia (zm. 1982), działaczka Spółdzielczości Spożywców, członek rady WSS, przewodnicząca komitetu rejonowego
 • ZAWADZKI Leon (zm. 1927), dyr. Banku Polskiego
 • ZBOROWSKA Elżbieta (1908 – 2005), czł. Zw. Sybiraków
 • ZIEMNIAK Witold Michał (1944 – 2010), warszawski prawnik, absolwent LO im. H. Sienkiewicza
 • ZIĘBACZEWSKI Bolesław (zm. 1992), rzemieślnik, żołnierz AK, pseud. „Sęk”, członek ZBOWiD
 • ZIĘTKIEWICZ Władysław (zm. 1918), fabrykant
 • ZYDROŃ Antoni (1939 – 2005), lek. stomatolog
 • ŻEGOTA Zygmunt (1947 – 2006), dr inż.
 • ŻYŁA Tadeusz (1937 – 2008), senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Logowanie