Wykład dr. Jacka Laberscheka

Drukuj

11 marca 2009 gościliśmy na naszym spotkaniu dr. Jacka Laberscheka, członka Polskiej Akademii Nauk, mediewistę, autora wielu opracowań dotyczących historii osadnictwa w średniowieczu, w tym współautora "Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu".

Oto fragment referatu dr. Laberscheka.

Historycy dzielą okres średniowiecza na cztery części:

Ziemie Górnego Śląska do końca XII w. należały do Małopolski. Głównym ośrodkiem regionu był Kłobuck. Po utracie cypla Kłobuckiego na rzecz Opolan, jego rolę stopniowo przejmował Lelów.

Bogata jest w naszym regionie historia hutnictwa, jest wiele pozostałości po średniowiecznych kuźnicach, m.in. Herbołtowskiej (1370, późn. Panki), Przystajeńskiej (1409) i in.

Aktualny stan badań nad osadnictwem średniowiecznym obejmuje pozycje takich autorów jak:

Ponadto wśród autorów opracowań obejmujących nasz regionu wymienić należy:

Dziękujemy za przybycie i już zapraszamy na kolejne spotkanie 8 kwietnia.

Log in to comment