W dniu 12 listopada odbyło się XVI spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. W pierwszej części zostały omówione sprawy organizacyjne. Przedstawiono m.in. krótką relację z obchodów II rocznicy powstania Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” (8 listopada 2008 r., Gniezno). Drugą część spotkania wypełniły dwie prelekcje.

Pierwszą z nich, zatytułowaną „Leon Barszczewski – odkrywca starożytnej Samarkandy”, wygłosił gość specjalny spotkania Igor Strojecki z Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego. Prelegent przedstawił niezwykle barwną sylwetkę swojego pradziadka – carskiego oficera, podróżnika, odkrywcy i fotografa-dokumentalisty, którego zdjęcia można obecnie podziwiać w Pawilonie Etnograficznym Muzeum Częstochowskiego, gdzie gości wystawa zatytułowana „XIX wieczna Azja Środkowa w obiektywie Leona Barszczewskiego”. Wykładom naszego gościa patronuje Ambasada Republiki Uzbekistanu w Warszawie.

Drugą prelekcję, prezentującą genealogię rodu Szafertów [Schaffert], którzy przywędrowali w XIX wieku w okolice Częstochowy z obszaru Hrabstwa Kłodzkiego [Grafschaft Glatz] wygłosiła Krystyna Jałowiecka Szafert, członek naszego Towarzystwa.

Według ustaleń p. Krystyny historia rodu Szafertów rozpoczyna się w Kotlinie Kłodzkiej. Już w 1580 r. mieszkał w Droszkowie [Droschkau] w parafii Jaszkowa Górna [Oberhannsdorf] Merten Schaffert – być może przodek współcześnie żyjących Szafertów w linii prostej. Z braku wiążących dokumentów należy go jednak pominąć. Dwieście lat później, w 1776 r. rodzi się Antoni Szafert (I) i jest to udokumentowany protoplasta rodu Szafertów. W 1830 r. Antoni wraz z innymi rodzinami opuszcza Kotlinę Kłodzką aby na stałe osiedlić się w Rędzinach koło Częstochowy. Jego syn Antoni (II) i wnuk – również Antoni (III) sprawiają, że ciągłość rodu została zachowana. Obecnie funkcjonują cztery linie Szafertów – wywodzące się od Antoniego (III) urodzonego w roku 1837. Są to odpowiednio linie: Władysława, Józefa, Franciszka i Ignacego.

Jako ciekawostkę można podać, że Antoni (III) Szafert rozpoczął rodzinną tradycję kowalstwa , która będzie się utrzymywać przez następne cztery pokolenia aż do dnia dzisiejszego. Z wiedzy Krystyny Jałowieckiej Szafert, uzyskanej w trakcie poszukiwań genealogicznych wynika, że obecnie wszystkie osoby o nazwisku Szafert wywodzą się prawdopodobnie od jednego przodka i są ze sobą spokrewnione. Dalsza praca nad genealogią rodu pozwoli być może na dotarcie do wszystkich żyjących członków rodziny i w efekcie doprowadzi do organizacji zjazdu rodzinnego. Zjazd taki w ocenie p. Krystyny musiałby się oczywiście odbyć w jednej z dwóch „rodowych miejscowości” Droszkowie lub Rędzinach.

Listopadowe spotkanie zakończyła dyskusja, w której poruszono m.in. problematykę osadnictwa niemieckiego okolic Częstochowy.

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2008 r.

Zapraszamy


Logowanie

Szukaj