Spotkania

Październikowe spotkanie Towarzystwa

12 października 2011 r. temat zatytułowany "Metodologia pracy magisterskiej 'Walenty Wójcik (1893-1940). Zawsze wierny Marszałkowi'" zaprezentował Mariusz Kolmasiak.

Jak mówi Mariusz: Chciałbym w czasie prelekcji przedstawić jak z kilkuzdaniowego biogramu zrobiłem 220 stron pracy magisterskiej, odtwarzającej życiorys tej osoby miejscami naprawdę bardzo szczegółowo, np. wiem jaki numer pokoju zajmował w koszarach w 1918 roku i z kim w nim mieszkał, albo kiedy i jakimi warszawskimi ulicami jeździł autem należącym do Józefa Piłsudskiego. Takie szczegóły znalazłem w archiwach, z Centralnym Archiwum Wojskowym i Archiwum Akt Nowych na czele. Wójcik był wojskowym od 1914 roku aż do tragicznej śmierci w 1940 roku. W tym czasie przez 12 lat był osobistym ochroniarzem Marszałka Piłsudskiego. Niemniej ten przydział nie rzutował na ilość informacji jakie znalazłem o nim w archiwach, bo tak naprawdę dotyczyły one głównie okresu przed i po tym. Paradoksalnie chyba najmniej archiwalnych informacji dotyczy tego okresu spędzonego przy Marszałku.

Czytaj więcej: Październikowe spotkanie Towarzystwa
Log in to comment

O księgach jasnogórskich...

Przerwa wakacyjna się zakończyła. 14 września kontynuowaliśmy majowy wątek o zapisach w księgach Klasztoru Jasnogórskiego. Temat zatytułowany: "O czym mówią jasnogórskie księgi rękopiśmienne?" przedstawiła dr Aneta Majkowska z Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Log in to comment

Spotkanie 8.06.2011

Czerwcowe spotkanie towarzystwa poświęcone było rodzinie Billewiczów.

Pani Maria Kozłowska z Krakowa opowiedziała o poszukiwaniach genealogicznych prowadzonych na Litwie oraz gromadzeniu materiałów do książki pt. "Billewiczowie i inni".

Zdjęcia ze spotkania.

Podczas spotkania p. Krystyna Szafert została uhonorowana pamiątkowym emblematem ufundowanym przez prezesa Jacka Tomczyka - za całoroczne perfekcyjne przygotowywanie spotkań oraz bezinteresowną pracę dla środowiska częstochowskich genealogów.

Log in to comment

11 maja 2011

Podczas spotkania 11.05.2011 dr Aneta Majkowska z Instytutu Języka Polskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przedstawiła wykład (pierwotnie planowany na kwiecień'2010) pod tytułem: „O nazwisku w rękopiśmiennych zabytkach jasnogórskich”.

Rękopiśmienne zabytki jasnogórskie, do których zalicza się zbiór pieśni „Krolowa polska na Iasnogorze” są ważnym świadectwem dokumentującym antroponimiczne nazwy własne (w szczególności nazwiska) społeczeństwa staropolskiego w XVIII w. W zabytku można odnaleźć pierwotne określenia o charakterze przezwiskowym i imiennym. Są wśród nich formacje słowotwórcze i kompozycje, np. Drobnica, Bartodziej, a także skrócone formy imienne typu Jurkisz (od Jurek). Drugi zbiór stanowią sekundarne formy nazwiskowe. Są to formacje patronimiczne utworzone formantami -i/yc, i/ycz, -ek, -ak, np. Dudzic, Burkiewicz, Dziubek oraz nazwiska posesywne (tzw. szlacheckie) zakończone na -ski, -cki, np. Lipski, Warszawicki. Zawartość treściowa zabytku oprócz znaczenia poznawczego jest także świadectwem tendencji w kształtowaniu się nazwiska na początku XVIII w. w Polsce.

Więcej zdjęć...

Log in to comment

Heraldyka jako narzędzie pomocnicze w badaniach...

27 marca minęły niepostrzeżenie cztery lata od chwili, gdy zebraliśmy się po raz pierwszy, aby powołać do życia nasze Towarzystwo. Kwietniowym spotkaniem zainaugurowaliśmy piąty rok działalności. Chcieliśmy, aby to spotkanie było wyjątkowe - i mamy nadzieję - że takie właśnie było.

W środę, 13 kwietnia w częstochowskim Pałacu Ślubów prelekcję pt. "Heraldyka, jako narzędzie pomocnicze w badaniach genealoga-amatora" wygłosił Waldemar Fronczak, jeden z bardziej rozpoznawalnych genealogów-amatorów w kraju, znany z wycofanego niestety telewizyjnego cyklu "Sekrety rodzinne", jak również aktywny uczestnik forów genealogicznych i współzałożyciel forum forgen.pl.

Zdjęcia ze spotkania.

Log in to comment