Spotkania

Spotkanie 8.06.2011

Czerwcowe spotkanie towarzystwa poświęcone było rodzinie Billewiczów.

Pani Maria Kozłowska z Krakowa opowiedziała o poszukiwaniach genealogicznych prowadzonych na Litwie oraz gromadzeniu materiałów do książki pt. "Billewiczowie i inni".

Zdjęcia ze spotkania.

Podczas spotkania p. Krystyna Szafert została uhonorowana pamiątkowym emblematem ufundowanym przez prezesa Jacka Tomczyka - za całoroczne perfekcyjne przygotowywanie spotkań oraz bezinteresowną pracę dla środowiska częstochowskich genealogów.

Log in to comment

11 maja 2011

Podczas spotkania 11.05.2011 dr Aneta Majkowska z Instytutu Języka Polskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przedstawiła wykład (pierwotnie planowany na kwiecień'2010) pod tytułem: „O nazwisku w rękopiśmiennych zabytkach jasnogórskich”.

Rękopiśmienne zabytki jasnogórskie, do których zalicza się zbiór pieśni „Krolowa polska na Iasnogorze” są ważnym świadectwem dokumentującym antroponimiczne nazwy własne (w szczególności nazwiska) społeczeństwa staropolskiego w XVIII w. W zabytku można odnaleźć pierwotne określenia o charakterze przezwiskowym i imiennym. Są wśród nich formacje słowotwórcze i kompozycje, np. Drobnica, Bartodziej, a także skrócone formy imienne typu Jurkisz (od Jurek). Drugi zbiór stanowią sekundarne formy nazwiskowe. Są to formacje patronimiczne utworzone formantami -i/yc, i/ycz, -ek, -ak, np. Dudzic, Burkiewicz, Dziubek oraz nazwiska posesywne (tzw. szlacheckie) zakończone na -ski, -cki, np. Lipski, Warszawicki. Zawartość treściowa zabytku oprócz znaczenia poznawczego jest także świadectwem tendencji w kształtowaniu się nazwiska na początku XVIII w. w Polsce.

Więcej zdjęć...

Log in to comment

Heraldyka jako narzędzie pomocnicze w badaniach...

27 marca minęły niepostrzeżenie cztery lata od chwili, gdy zebraliśmy się po raz pierwszy, aby powołać do życia nasze Towarzystwo. Kwietniowym spotkaniem zainaugurowaliśmy piąty rok działalności. Chcieliśmy, aby to spotkanie było wyjątkowe - i mamy nadzieję - że takie właśnie było.

W środę, 13 kwietnia w częstochowskim Pałacu Ślubów prelekcję pt. "Heraldyka, jako narzędzie pomocnicze w badaniach genealoga-amatora" wygłosił Waldemar Fronczak, jeden z bardziej rozpoznawalnych genealogów-amatorów w kraju, znany z wycofanego niestety telewizyjnego cyklu "Sekrety rodzinne", jak również aktywny uczestnik forów genealogicznych i współzałożyciel forum forgen.pl.

Zdjęcia ze spotkania.

Log in to comment

Genealogia rodzin Gruców, Żyłków, Zugów i spowinowaconych

W środę 9 marca 2011 miałem zaszczyt wygłosić wspólnie z p. Markiem Rokosą wykład "Nad rzeką Pankówką w XVIII i XIX w. Genealogia rodzin Gruców, Żyłków, Zugów i spowinowaconych". Opowiedzieliśmy m.in. o tym, ile czasu byliśmy spokrewnieni i dlaczego już nie jesteśmy, o osiemnastowiecznych Jaciskach pełnych Gruców, o zasobach metrykalnych Archiwum Państwowego w Częstochowie i Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej dotyczących parafii Truskolasy i Przystajń. A także o własnych wynikach badań i drodze jaką do ich osiągnięcia przeszliśmy.

Kilka zdjęć ze spotkania tutaj. Jest również do pobrania trochę skrócona wersja naszej prezentacji.

A tutaj mój niedawno rozpoczęty blog o genealogii i tworzeniu drzewa genealogicznego dla początkujących.

Log in to comment

Ewa Nowak (Ewa Nowak) Avatar
Ewa Nowak (Ewa Nowak) odpowiedział w temacie: #5916 7 lata 9 miesiąc temu
Super artykuł! A tak na marginesie-Tomasz Kacperkiewicz- organista to mój przodek :)