Domy i ich właściciele w Nowej Częstochowie w 1824 roku

Rynek Jasnogórski
1.Maszadro [zapewne Józef, zm.1844, kupiec]
2.Rosiński
3.plac pusty
4.Filip
5.Jambrowski
6.Szaff
7.Sadowska
8.Lissa
9.Klaremberg
10.Borkowski

11.Bielawski
12.Maszadro 
13.Muszyński [zapewne Jan Antoni, burmistrz]
14.Seweryn
15.Wenitowski
16.Bielawski
17.Łękowski
18.Klinke
19.Lux 
20.Różycki
21.Badowski
22.Zawodzński
23.Machuderska
24.Szyszkowski
25.Szwabski
26.Woycicki
27.Mrówczyński
28.Tylewski
29.Mniowski
30.Maciołowicz
31.Kucharski
32.Wieczorek 
33.Klukowski
34.Pilary
35.Maciołowicz 
36.Szlusarkiewicz
37.plac pusty
38.Szwedek
39.Bolek
40.plac pusty
41.plac pusty
42.Ordon
43.Ciałowicz
44.plac pusty
45.Masłowski
46.Gurczyńska
47.Piątkiewicz
48.Piotrowski
49.Machuderski
50.Snayder
51.Olszewski
52.Burdziński
53.Kocybulski
54.Jerzykowski
55.Szwedek
56.plac pusty
57.Kucharski
58.Bigos
59.Jakubowski
60.Maciałowicz
61.Kosta
62.Wolnicki
63.Szczepiorski
64.Podleyski
65.Stachurski
66.Rużański
67.plac pusty
68.Snayder
69.Szpital
70.Kozłowski
71.P.Burda
72.S.Burda
73.Lipka
74.Żyła
75.Pocieszkowski
76.Burda Joachim
77.J.Lisowski
78.Kaz.Lisowski
79.Waloch
80.Bol.Lisowski
81.Polaczyk
82.Kostrzewski
83.Puchała
84.Hudzik
85.Klama
86.Korkus
87.Jakubowski
88.Pohacki(?)
89.Waloch
90.Cembrzyński
91.Kacmarzyk
92.plac pusty
93.Czapla
94.M.Janicki
95.W.Domagalski
96.Bednarkowa
97.A.Śliwczyński
98.Szuster
99.Domagalski Bł.
100.Kiciński
101.Nygewski
102.Przepiurko
103.plac pusty
104.Śliwczyński Mich.
[brak nr 105]
106.Gindofer
107.Całuziński
108.Kasprzycki
109.M.Konopski
110.G.Konopski
111.Staniowski
112.plac pusty
113.Szyjowski
114.Sękowski
115.Trąbski
116.Sanbielecki [?]
117.Jarczyński
118.Kluziński
119.Osiński Gr.
120.W.Pierzgalski
121.A.Słotwiński
122.Y.Syskowski
123.Dy..Dy. [? Dyzner?
124.plac pusty
125.P.Wieprowski
126.M.Szczepiorowski
127.E.Świtalski
128.Ant.Zawodziński
129.Lud.Błażejewski
130.W.Kurzańska
131.B.Nartowski
132.Rabęcki
133.W.Krawczyk
134.Ratayczyk
135.Maszkarski
136.A.Szwedek
137.Jarmiński
138.August Appelt
139.Dizner 
140.Judycz
141.Nieszporek
142.Wolski
143.Kościna 
144.Szarek
145.Haliński
145.Krzemińska
147.S.Waczyński
148.Szczeciński
149.Marss
150.Weyzer
151.Korczak
152.Kontkiewicz
153.Sosiński
154.Szwarc
155.Kacmarczyk
156.Jabłoński
157.W.Kościna
158.Sliwiński
159.Y.Szeman
160.Zawodziński
161.Pachucina
162.Wegemblest
163.Dytrych
164.J.Gaiecki
165.Adamkiewicz
166.J.Niciński
167.Waczyński
168.Gryczmański
169.Burdziński
170.Jablonski
171.Jarosiński
172.Słowikowski
173.Słociński
174.Wesołowski
175.Maczyński
176.Widawski
177.L.Mężnicki
178.B.Lux [Blażej Jan]
179.Freytag
180.K.Piechowski
181.Muszyński
182.M.Kuligowski [Marcin Kuligowski, por.D.Złotkowski, Testamenty,II, s. 204-5 ].
183.Jan Terensiewicz [zapewne Jan Ferencowicz] 
184.J.Rospendowski
185.J.Puchoska
186.Borkowski
187.Studnicka
188. klasztor

Źródło: ANEKS 6 opracowania Stanisława Szymańskiego „Administracyjne i przestrzenne przeobrażenia Częstochowy” („Ziemia Częstochowska , t.5, s. 32- 44 – oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Częstochowie w aktach magistratu)
Uwaga: ciąg dalszy rewizji, numery 189 – 252, dotyczy ul.św. Barbary – dane opublikujemy osobno. 
Po regulacji Nowej Częstochowy wiele budynków została rozebranych. Warto porównać tę listę ze spisem mieszkańców z 1837 roku (zamieszczonym na naszej stronie w dziale „Artykuły”) a także z indeksami z opracowania Dariusza Złotkowskiego „Wiedząc to dobrze...”.Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku”, cz.I (Częstochowa 2005), cz.II (Częstochowa 2006).

 

Log in to comment